نرم افزارهای مهندسی شیمی

​Chemical Engineering Softwares

آموزش نرم افزارهای مهندسی شیمی

​Chemical Engineering softwares training
موضوع ها
252
ارسال ها
2.4K
موضوع ها
252
ارسال ها
2.4K

PFD , P&ID

نقشه های گرافیکی تجهیزات صنعتی
موضوع ها
32
ارسال ها
308
موضوع ها
32
ارسال ها
308

Aspen ONE

ASPEN PLUS, HYSYS, ASPEN Bjac, and HTRI, HTFS
موضوع ها
43
ارسال ها
1.9K
موضوع ها
43
ارسال ها
1.9K

دانلود نرم افزارهای مهندسی شیمی

موضوع ها
203
ارسال ها
624
موضوع ها
203
ارسال ها
624

مدلسازی و شبیه سازی

Simulation & Modeling
موضوع ها
107
ارسال ها
766
موضوع ها
107
ارسال ها
766
پاسخ ها
1
بازدیدها
2K
پاسخ ها
1
بازدیدها
2K
پاسخ ها
0
بازدیدها
934
پاسخ ها
2
بازدیدها
2K
بالا