نرم افزارهای مهندسی شیمی

​Chemical Engineering Softwares

PFD , P&ID

نقشه های گرافیکی تجهیزات صنعتی
موضوع ها
32
ارسال ها
310
موضوع ها
32
ارسال ها
310

Aspen ONE

ASPEN PLUS, HYSYS, ASPEN Bjac, and HTRI, HTFS
موضوع ها
44
ارسال ها
1.9K
موضوع ها
44
ارسال ها
1.9K

دانلود نرم افزارهای مهندسی شیمی

موضوع ها
202
ارسال ها
609
موضوع ها
202
ارسال ها
609

مدلسازی و شبیه سازی

Simulation & Modeling
موضوع ها
108
ارسال ها
768
موضوع ها
108
ارسال ها
768
پاسخ ها
1
بازدیدها
3K
پاسخ ها
1
بازدیدها
2K
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
پاسخ ها
2
بازدیدها
2K
بالا