برنامه نویسی

Computer Programming Languages

زبان های برنامه نویسی اصلی

Native Programming Languages
موضوع ها
359
ارسال ها
4.6K
موضوع ها
359
ارسال ها
4.6K

Java

Object oriented programming language
موضوع ها
222
ارسال ها
1.1K
موضوع ها
222
ارسال ها
1.1K

HTML , XHTML , CSS

HTML markup
موضوع ها
131
ارسال ها
953
موضوع ها
131
ارسال ها
953

PHP

C++-like web development language
موضوع ها
147
ارسال ها
1.5K
موضوع ها
147
ارسال ها
1.5K

زبان های اسکریپتی و طرف کلاینت

Script & Client Side Programming
موضوع ها
90
ارسال ها
463
موضوع ها
90
ارسال ها
463

زبان اسمبلی

Assembly Language
موضوع ها
123
ارسال ها
839
موضوع ها
123
ارسال ها
839

MATLAB

موضوع ها
103
ارسال ها
1.7K
موضوع ها
103
ارسال ها
1.7K

برنامه نویسی موبایل

Mobile Programming
موضوع ها
76
ارسال ها
683
موضوع ها
76
ارسال ها
683

زبان های برنامه نویسی دیگر

Other Programming Languages
موضوع ها
67
ارسال ها
278
موضوع ها
67
ارسال ها
278
پاسخ ها
310
بازدیدها
137K
بالا