زبان های برنامه نویسی اصلی

Native Programming Languages

C++ , C

اسم قبلی: C# , C++ , C , Pascal
موضوع ها
280
ارسال ها
4.1K
موضوع ها
280
ارسال ها
4.1K

Delphi

موضوع ها
38
ارسال ها
286
موضوع ها
38
ارسال ها
286

Pascal

موضوع ها
41
ارسال ها
247
موضوع ها
41
ارسال ها
247
بالا