پی نیمه عمیق [ چاهی ] Pier foundations

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز


پی نیمه عمیق(چاهی):

چنانچه خاک زیربناجهت ساختمان سازی مناسب نباشد، مخزنهایی به شکل چاهبه عمق تا 10 مترایجاد نموده، سپس قسمتی از آن را بامصالح مناسب پرمی نمایند و پی مورد نظر را بر روی آنقرارمیدهند(شکلهای1-73 و 1-74).

یا

به پی هایی گفته میشود که در حد فاصل بین پی های سطحی و پی های عمیق قرار دارند . پی های صندوقه ای معمولا در این گروه قرار دارند و می توانند در جهت اطمینان مثل پی های سطحی طراحی شوند ( مبحث 7 - ویرایش 92)

پی نیم عمیق - چاهی.jpg
 

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز 

Similar threads

بالا