پی عمیق[ شمعی ] Deep foundations

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی عمیق(شمعی) :

اگر پی کنی و پیسازی در عمق10 متر و یا بیشتر باشد، به دلیل سستی خاک(زمین)، پیسازی به روشهای معمولی امکانپذیر نیست،باید از پی های شمعی استفاده کرد. معموال این شمعهااز جنس چوب به قطر20 تا 25 سانتیمتر و به ارتفاع8 تا 10 متر و در ارتفاع بیشتر از 10متر ازجدارهیفلزی (به قطر20 تا 30 سانتیمتر) ساخته شده و مورداستفاده قرار می گیرد، قابل توضیح است که چون چوبو فلز به کاررفته پس از گذشت زمانی می پوسند، لذا الزماست ازقطعات پیش ساخته ی بتنی و یا بتن (درجا) که بهصورت استوانهای با قطر25 تا40 سانتی متر و ارتفاع 10تا30 متر استفاده گردد، سپس پی موردنظر را بر رویشمعها قرار میدهند. (اجرای پیهای شمعی به تکنیک ومهارت خاصی نیازدارد)

(شکلهای1-75و 1-76).

پی های عمیق یا شمع ها به پی هایی گفته میشود که نسبت عمق قرارگیری به کوچکترین بعد افقی آن 10 متر تجاوز کند . این پی ها شامل انواع پی ها شامل انواع شمع ها ، دیوارک ها و دیوارهای جدا کننده می شوند .
پی های عمیق در ساختمان ها معمولا به وسیله یک سازه میانی ، که کلاهک یا سر شمع نامیده میشود ، بارهای سازه را به زمین منتقل می نمایند . ( تعریف مبحث 7 ویرایش 92)
پی شمعی.jpg
انواع شمع ها :

- شمع منفرد به شمعی اطلاق میشود که مستقیما بار یک ستون را دریافت و به زمین منتقل می نماید
- گروه شمع ها به تعداد از شمع اطلاق می شود که بار خود را از یک یا چند ستون از طریق صفحه سر شمعی دریافت نمایند .

(مبحث 9 )
 

behrooz civil

کاربر فعال مهندسی عمران ,
کاربر ممتاز

 

Similar threads

بالا