پی سطحی [ باسکولی ]

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
-انواع پی از نظر سیستم ساخت:

پی ها از نظر سیستم ساخت به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند (طبق مبحث 7 ویرایش 92)

1- پی های سطحی [ به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته می شود ]
2- پی های عمیق یا شمع ها
3- نیمه عمیق

تقسیم پی های سطحی شامل :

- تکی یا منفرد
- تکی کلاف شده
- نواری
-صفحه ای یا گسترده یا رادیه ژنرال
-مرکب یا مشترک
-باسکولی
 

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پی باسکولی

پی باسکولی

پی باسکولی :
چنانچه ستونی درگوشه و یا میان سطح پی منفرد قرار داشته باشد، نیروی وارده ازستون برگوشه ی پی وارد میشود. اینگونه پی ها تحتبار خارج از مركز قرار گرفته و باعث چرخش وواژگونی آن میشود(شکل1-70).


بنابراین جهت جلوگیری از واژگونی پی مذکورآن را با یک تیر رابط )شناژ( به پی منفرد داخلی متصلمیکنند(شکل1-71).

بدين ترتيب، »پي باسكولي« نوعی پی(مرکب)است که متشكل از دو پي منفرد و يك تير رابط است.اين کار ممکن است برای جلوگيری از نشست نامساویستونها مورد توجه قرار بگيرد.

تير رابط، براي انتقال لنگر ناشي از خروج از مركزستون خارجي به پي ستون داخلي به كارميرود، بهطوري كه در زير هر دو پي تنش يكنواخت ايجاد شود.تير رابط نبايد با زمين درتماس باشد تا فشاري از خاكبرآن وارد نيايد و توزيع نيرو را درپي ها تغيير ندهد.
 

پیوست ها

  • پی باسکولی.jpg
    پی باسکولی.jpg
    19.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0
آخرین ویرایش:

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
پي هاي باسكولي :

پی باسكولي (يا طره‌اي) براي اتصال يك پي ، كه تحت بار خارج از مركز قرار دارد ، به يك پي داخلي بكار مي رود . بدين ترتيب يك پي باسكولي متشكل است از دوپي منفرد و يك تير رابط . تير رابط براي انتقال لنگر‌ناشي از خروج از مركز ستون خارجي به پي ستون داخلي بكار مي رود به طوري كه در زير هر دو پي تنش يكنواخت ايجاد شود . در واقع تير رابط همان نقشي را دارد كه قسمت مياني يك پي دو ستون داراست ، اما براي صرفه جويي در مصالح بسيار باريكتر ساخته مي شود . از يك پي باسكولي مي توان به جاي يك پي دو ستون (مستطيل يا ذوزنقه شكل) استفاده كرد بشرطي كه فاصلة بين دو ستون نسبتاً زياد باشد و يا تنش مجاز خاك بزرگ باشد تا سطح اضافي بزرگي براي پي لازم نباشد . علاوه بر اين ، سه عامل بايد در طرح اين پي ها موردتوجه قرار گيرند.

1-تير رابط بايد نسبتاً صلب باشد (نسبت ممان اينرسي تير به ممان اينرسي هر پي در حدود 2 يا بيشتر) تا از دوران پي خارجي جلوگيري كند .
2-پس زيرستونها بايد براي تنشهاي مجاز يكسان طراحي شوند و از انتخاب مقادير بسيار متفاوت براي عرض پي ها اجتناب شود تا نشست نامساوي پي ها به حداقل برسد .
3-تير رابط بايد با زمين در تماس نباشد تا فشاري از خاك برآن وارد نيايد و توزيع نيروها را در پي ها تغيير ندهد . معمولاً در طرح پي هاي باسكولي از وزن تيرهاي رابط صرفنظر مي شود . ضمناً بايد توجه داشت كه تيرهاي رابط در صورت لزوم با ضوابط تيرهاي عميق طرح شوند .پي هاي باسكولي معمولاً به عنوان آخرين راه حل در طرح پي هاي دو ستون مطرح مي شوند زيرا مشكلاتي در اجراي اين پي ها وجود دارد.
پی باسکولی3.jpg
 

Similar threads

بالا