مشاعرۀ سنّتی

*zahedan

عضو جدید
کاربر ممتاز
یارّب دردی که ناله آغاز کنم
شوری که سرود شوق را ساز کنم
چشمی که به سوی خویش چون باز کنم
آن گمشده را ز دور آواز
کنم

 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
مثل باران بهاری ک نمیگوید کی
بی خبر در بزن و سرزده از راه برس
 

surrender

عضو جدید
سخنی باید گفت
در سحرگاهان, در لحظه ی لرزانی
که فضا همچون احساس بلوغ
ناگهان با چیزی مبهم می آمیزد
من دلم می خواهد
که به طغیانی تسلیم شوم
من دلم می خواهد
که ببارم از آن ابر بزرگ
من دلم می خواهد
که بگویم نه!

..

فروغ فرخزاد
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
دیر شد باید بخوانی نازنینم شب بخیر
با وفای ساده ی خلوت گزینم شب بخیر
غصه فردا و فرداهای دیگر را مخور
ای غریب افتاده ی تنها نشینم شب بخیر
 

mohsen.sme

عضو جدید
دیر شد باید بخوانی نازنینم شب بخیر
با وفای ساده ی خلوت گزینم شب بخیر
غصه فردا و فرداهای دیگر را مخور
ای غریب افتاده ی تنها نشینم شب بخیر
راهی به خدا دارد خلوتگه تنهایی...
آنجا که روی از خود ، آنجا که به خود آیی...
هر جا که سری بردم در پرده تو را دیدم...
تو پرده نشینی و من گمشده هر جایی..
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
یکی را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من
که او را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواند
 

mohsen.sme

عضو جدید
یکی را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
نگاهش میکنم شاید بخواند از نگاه من
که او را دوست میدارم
ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمیخواند
آن به كه در اين زمانه كم گيري دوست
با اهل زمانه صحبت از دور نكوست
آنكس كه به جمگي ترا تكيه بر اوست
چون چشم خرد باز كني دشمنت اوست
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
الا یا ایهاالساقی ادرکاساو ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

ای در دل من میل و تمنا همه تو
وندر سر من مایه ی سودا همه تو
هر چند به روزگار درمینگرم
امروز همه تویی و فردا همه تو
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
آه از این بغض و از این درد
که نمانده جانی بر تنم
تا کنم چشمه ی اشکی تازه
یا که بر کنم شعری از غم...

مرا اینگونه باور کن
کمی تنها
کمی خسته
کمی از یاد ها رفته
خدا هم ترک ما کرده
خدا دیگر کجا رفته!!
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
مزن برسر ناتوان دست زور
که روزی بیفتی به پایش چو مور

روز اول بی هوا قلب مرا دزدید و رفت
روز دوم آمد و اسم مرا پرسید و رفت
روز سوم آخ خالی هم کنار لب گذاشت
دانه ی دیوانگی را در دلم پاشید و رفت
 

surrender

عضو جدید
تو هم اي خوب من, اين نكته به تكرار بگو
اين دلاويزترين حرف جهان را همه وقت
نه به يك بار و به ده بار، كه صد بار بگو
دوستم داري را از من بسيار بپرس
دوستت دارم را با من بسيار بگو

فریدون مشیری
 

JASMIN.S

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
من صفای عشق می خواهم از او
تا فدا سازم وجود خویش را
او تنی می خواهد از من آتشین
تا بسوزاند در او تشویش را
 

*ABER*

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
من صفای عشق می خواهم از او
تا فدا سازم وجود خویش را
او تنی می خواهد از من آتشین
تا بسوزاند در او تشویش را


ای توبه ام شکسته از تو کجا گریزم؟
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم
ای نور هر دو دیده بی تو چگونه بینم؟
وی گردنم ببسته از تو کجا گریزم؟
 

surrender

عضو جدید
من مثل هر روزم
با آن نشانیهای ساده و با همان امضا،
همان نام و با همان رفتار معمولی
مثل همیشه ساکت و آرام
این روزها تنها
حس می کنم گاهی کمی گنگم

گاهی کمی گیجم
حس می‌کنم از روزهای پیش
قدری بیشتر این روزها را دوست دارم...

قیصر امین پور
 

حميدرن

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
مشوش گشته از محنت، خیالم

شده ژولیده ز انده، پر و بالم
غبار آلوده‌ام، از پای تا سر


بخون آغشته‌ام، از پنجه تا پر
ز اوج آسمان، لختی فرود آی

بتدبیری ز پایم بند بگشای
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 11

Similar threads

بالا