R
پسندها
3,794

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره • سلام
  صبح دوستان عزیرم به خیر و خوشی
  امیدورام روز زیبایی داشته باشید.
  مرسی نه ناامید نیستم خب رو نظارت اونجوری نتونستم وقت بذارم
  و 6تا جواب درست کم آوردم
  بیشتر وقتمو صرف طراحی کردم حالا هم منتظرم ببینم چی میشه.
  انشالله قبول شیم هم مادوتا هم بقیه دوستانی که اینجا زحمت کشیدن.
  سلام عزیز
  قربونت برم سلامتی
  توچه خبر خوبی؟روزه نمازات قبول.
  نظارتو متاسفانه قبول نشدم،طراحی هم که هنو جوابش نیومده.
  می گویم ...
  بیا یک نیازمندی بنویسیم
  می دانی که من دیوانه ام !
  متنِ نیازمندی این باشد :
  با سلام!
  این یک نیازمندیِ شخصی نیست
  اما از زبانِ کسی نوشته می شود که به گمانش
  دارد کمی دیر می شود و اگر دست نجنباند
  این اهالی از دست می روند
  ما نیازمندیم!
  به آغوشی مطمئن
  به دلی مهربان
  به چشمانی آشنا
  به دستهایی گرم
  ما نیازمندیم !
  به بودنی بی رفت
  به اشکی از سرِ شوق
  به خنده ای از تهِ دل
  ما نیازمندیم!
  به بی نیازی از هرکس
  جز اول خدا
  بعد هم یک - او -
  که همه ی مواردِ ذکر شده را
  در یک کوله باری کوچک
  برایِ تنها - یک - نفر
  داشته باشد
  ما نیازمندیم
  عادل_دانتیسم
  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ، ﺑﻬﺶ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ ......؟
  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ: ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺭﻩ ، ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ، ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ،
  ﻧﻤﯽ‌ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ، ﺧﻨﺪﻩ‌ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ ، ﺑﺮﺍﺵ
  ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ‌ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ، ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ
  ﻓﮑﺮﮐﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ.
  ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ،
  ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ، ﻮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ‌ﻫﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ‌،
  ﺑﺮﺍﺵ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ‌، ﺑﺮﺍﺵ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﭙﺰﯾﺪ، ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﺵ‌، ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ، ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ!
  ﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ‌،
  ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﯼ ﻣﯽ‌ﺍﻓﺘﻪ،
  ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،
  ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ ....
  ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ ،
  ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ‌ﺯﻧﻪ ، ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮑﻪ ....

  ﻋﺸﻖ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ | ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺁﺭﻭﻥ ﺗﯽ ﺑﮏ
  خودآزاری...
  یک وقت هایی هیچ مرگت نیست
  ولی دلت میخواهد یک مرگیت باشد...
  یکی باشد که هی به او فکر کنی
  و او هیچ به تو فکر نکند
  انگار مرض داری
  خودآزاری که دنبال دستمالی بگردی برای سری که بی سوداست
  به فکر سودایی...
  نمیروی دنبال کسی که در سرش هوای توست برعکس میروی به هوای کسی که اصلا حواسش
  به تو نیست...
  یک جور کشش احمقانه داری به بی محلی
  به سردی
  به جذابیتی پر غرور....
  یک وقت هایی خودت هم نمی فهمی چرا!؟ ولی وارونه ای...
  لج می کنی...
  از خودت میرانی
  خود رانده می شوی
  و باز به این وارونگی بی دلیل ادامه میدهی...
  تقصیر تو نیست شاید...
  می دانی انگار همه ما به دنبال آن " دست نیافتنی" هستیم
  همیشه میدویم میجوییم!
  و آنقدر به دوردست ها خیره ایم
  که آن کس را که پا به پایمان دویده نمی بینیم
  کلا ما همیشه دنبال بهانه ایم تا کسی را که دوستمان دارد جا بگذاریم
  او چشم بگذارد،تا ده بشمارد و ما به آنی غیب شویم!
  پریسا_زابلی_پور
  در مشاعره با نام کاربر قبلی بیا فعالیت کن
  ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻨﺪ ،ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺳﻨﺸﺎﻥ ، ﻧﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺸﺎﻥ ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍﺣﺘﻨﺪ ، ﺻﺎﻑ ﻭ ﺭﻭﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ، ﯾﮏ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎﯼ
  ﯾﮏ ﻋﻤﺮﺕ ، ﻭ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ..ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﯾﮑﺠﻮﺭﯼ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا