[ جام جهانی ] پیش بینی بازی های جام جهانی 2014

وضعیت
موضوع بسته شده است.

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل1 - 0کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 0 -1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2- 0 کاستاریکا
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 0 - 1 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 1 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 3 - 1 کاستاریکا
 

baran 2012

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 1 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 0 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2 - 1 کاستاریکا
 

EECi

مدیر بازنشسته
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 1 - 1 کلمبیا ( وقت اضافی 2-1 به نفع برزیل)
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 0 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2 - 0 کاستاریکا
 

الناز69

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 1 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 3 - 1 کاستاریکا
 

A.h.m.a.d

عضو جدید
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 2 - 2 آلمان(پنالتی 4-2 بنفع المان)
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 0 - 2 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2 - 0 کاستاریکا
 

SunYar Architect

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 0 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 1 -0 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2 - 2 کاستاریکا
ضربات پنالتی
هلند 3- 2 کاستاریکا
 

mohammad5mousavi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی
جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 0- 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 1- 0 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 2 - 0کاستاریکا
 

me.fatima

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور هفتم پیش بینی

جمعه 13 تیر
ساعت 20:30
فرانسه 1 - 2 آلمان
--------------------
شنبه 14 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 1 کلمبیا
-------------------
ساعت 20:30
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
-------------------
یکشنبه 15 تیر
ساعت 00:30
هلند 3 - 1 کاستاریکا
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
فرانسه 2 - 1 آلمان
1 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 2 کلمبیا
0 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
5 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 1 کلمبیا
در ضربات پنالتی کلمبیا صعود میکنه
1 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 -0 بلژیک
5 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
10 امتیاز
4 بازی
فرانسه 2- 1 آلمان
1 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 1 کلمبیا پنالتي برزيل
1+1 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 -1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 3 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
7 امتیاز
4 بازی
فرانسه 2 - 2 آلمان(پنالتی 4-2 بنفع المان)
0+1 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
11 امتیاز
4 بازی
فرانسه 0 - 0 آلمان (پنالتی فرانسه 5-4 میبره)
1 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 0 بلژیک
5 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0کاستاریکا
1+1 امتیاز
13 امتیاز
4 بازی
فرانسه 2 - 3 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل1 - 1 کلمبیا(پنالتی برزیل 5 کلمبیا4)
1+1 امتیاز
-------------------
آرژانتین1 - 0 بلژیک
5 امتیاز
-------------------
هلند 2 -1کاستاریکا
0+1 امتیاز
11 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2- 1کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 3 -1 بلژیک
2 امتیاز
-------------------
هلند 2- 2کاستاریکا(دوست دارم کاستاریکا برنده شه )
3 امتیاز
13 امتیاز
4 بازی
فرانسه 0 - 1 آلمان
5 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 1 بلژیک
1 امتیاز
-------------------
هلند2 - 0 کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی
فرانسه1-2المان
3 امتیاز
------------------
برزیل2-0کلمبیا
3 امتیاز
-----------------
ارژانتین0-1بلژیک
5 امتیاز
------------------
هلند3-0کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 0 کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 0 بلژیک
5 امتیاز
-------------------
هلند2 - 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
13 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1- 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 0 - 0 کلمبیا ( پنالتی: برزیل 4 - کلمبیا 3 )
0+1 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 2 بلژیک
1 امتیاز
-------------------
هلند 1 - 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
7 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1- 3 آلمان
2 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 3 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز

11 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1 - 1 آلمان(پنالتی:فرانسه 5-4 المان)
1 امتیاز
--------------------
برزیل 3 - 1 کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 0 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0کاستاریکا
1+1 امتیاز
9 امتیاز
4 بازی
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز

فرانسه 0 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 0 - 1 کلمبیا
1 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0کاستاریکا
1+1 امتیاز
9 امتیاز
4 بازی
فرانسه 3 - 1 آلمان
1 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 2 کلمبیا
0 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 2 بلژیک
1 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا

0+1 امتیاز
3 امتیاز
4 بازی
فرانسه 2 - 3 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 2 کلمبیا
0 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 - 2 بلژیک
1 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
5 امتیاز
4 بازی

فرانسه 0- 0آلمان(ضربات پنالتی فرانسه 3 2 آلمان)
1 امتیاز
--------------------
برزیل 2- 3کلمبیا
1 امتیاز
-------------------
آرژانتین 0- 1بلژیک
0 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1کاستاریکا
0+1 امتیاز
3 امتیاز
4 بازی
فرانسه 0 - 1 آلمان
5 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 0کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 -2 بلژیک
1 امتیاز
-------------------
هلند 3- 2 کاستاریکا
0+1 امتیاز
10 امتیاز
4 بازی

فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل1 - 0کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 0 -1 بلژیک
0 امتیاز
-------------------
هلند 2- 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
8 امتیاز
4 بازی
فرانسه 0 - 1 آلمان
5 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 3 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
14 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 0 - 1 بلژیک
0 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
9 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 1 - 1 کلمبیا ( وقت اضافی 2-1 به نفع برزیل)
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 0 - 1 بلژیک
0 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
10 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 3 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی
فرانسه 2 - 2 آلمان(پنالتی 4-2 بنفع المان)
1+1 امتیاز
--------------------
برزیل 0 - 2 کلمبیا
0 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0 کاستاریکا
1+1 امتیاز
7 امتیاز
4 بازی
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 0 کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 1 -0 بلژیک
5 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 2 کاستاریکا
ضربات پنالتی
هلند 3- 2 کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی
فرانسه 0- 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 1- 0 کلمبیا
3 امتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 2 - 0کاستاریکا
1+1 امتیاز
11 امتیاز
4 بازی
د
فرانسه 1 - 2 آلمان
3 امتیاز
--------------------
برزیل 2 - 1 کلمبیا
5 انتیاز
-------------------
آرژانتین 2 - 1 بلژیک
3 امتیاز
-------------------
هلند 3 - 1 کاستاریکا
0+1 امتیاز
12 امتیاز
4 بازی
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
جدول تا پایان مرجله یک چهارم نهایی - 60 بازی

جدول تا پایان مرجله یک چهارم نهایی - 60 بازی

رتبهنام کاربریتعدادامتیاز*رتبهنام کاربریتعدادامتیاز
1جولی60131*20parsa9135088
2الناز6959127*21mohsen.sme5388
33ctor58122*22hesam724976
4gharybeh60118*23mostafa ghodrat4275
5rezamoazami2260116*24دختر شاه پریون2669
6امالیا60114*25sunYar Architect2768
7mohammad5mousavi57113*26EECi4068
8mirza_seraj59112*27یوسف.sh2757
9me.fatima59112*28parla_693355
10sanijoon60108*29s.alipour2642
11A.h.m.a.d60106*30مسعود.م1027
12abyss ocean57104*31reynolds_nike1021
13علیرضا سوادی56103*32جاست شادی1421
14میلیشیا59103*33alireza-19911020
15dzzv_135999*34m.raiesr412
16xanth5996*35melodi88411
17F A R Z A N E5595*36babakmail47
18میثم ...4893*37sea ray57
19baran 20126090*

* لطفا تعداد بازی و امتیازات خودتون رو چک کنید
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور هشتم پیش بینی - مرحله نیمه نهایی
چهارشنبه 18 تیر
ساعت 00:30
برزیل ؟ - ؟ آلمان
------------------
پنجشنبه 19 تیر
ساعت 00:30
آرژانتین ؟ - ؟ هلند
 

xanth

عضو جدید
دور هشتم پیش بینی - مرحله نیمه نهایی
چهارشنبه 18 تیر
ساعت 00:30
برزیل 2 - 1 آلمان
------------------
پنجشنبه 19 تیر
ساعت 00:30
آرژانتین 1 - 0 هلند
 

3ctor

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور هشتم پیش بینی - مرحله نیمه نهایی​
چهارشنبه 18 تیر
ساعت 00:30
برزیل 0 - 1 آلمان
------------------
پنجشنبه 19 تیر
ساعت 00:30
آرژانتین 1 - 1 هلند
(ضربات پنالتی 3-4) هلند
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا