مهندسی نساجی

Textile Engineering

شیمی نساجی

Textile Chemistry
موضوع ها
286
ارسال ها
2.1K
موضوع ها
286
ارسال ها
2.1K

تکنولوژی نساجی

Textile Technology
موضوع ها
276
ارسال ها
1.9K
موضوع ها
276
ارسال ها
1.9K

مهندسی پوشاک و مدیریت نساجی

موضوع ها
65
ارسال ها
282
موضوع ها
65
ارسال ها
282

کتاب های نساجی

Textile e-books
موضوع ها
134
ارسال ها
340
موضوع ها
134
ارسال ها
340

مقالات نساجی

Textile Articles
موضوع ها
256
ارسال ها
941
موضوع ها
256
ارسال ها
941
پاسخ ها
1
بازدیدها
703
پاسخ ها
3
بازدیدها
3K
پاسخ ها
0
بازدیدها
720
پاسخ ها
17
بازدیدها
4K
پاسخ ها
0
بازدیدها
118
پاسخ ها
0
بازدیدها
703
پاسخ ها
3
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
986
بالا