مهندسی نساجی

Textile Engineering

شیمی نساجی

Textile Chemistry
موضوع ها
286
ارسال ها
2.1K
موضوع ها
286
ارسال ها
2.1K

تکنولوژی نساجی

Textile Technology
موضوع ها
278
ارسال ها
1.9K
موضوع ها
278
ارسال ها
1.9K

مهندسی پوشاک و مدیریت نساجی

موضوع ها
65
ارسال ها
282
موضوع ها
65
ارسال ها
282

کتاب های نساجی

Textile e-books
موضوع ها
134
ارسال ها
340
موضوع ها
134
ارسال ها
340

مقالات نساجی

Textile Articles
موضوع ها
257
ارسال ها
942
موضوع ها
257
ارسال ها
942
پاسخ ها
3
بازدیدها
1K
پاسخ ها
3
بازدیدها
2K
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
بالا