موضوع پایان نامه شما چیست؟

unique-2012

عضو جدید
به سایت یک دانشگاه مثلا دانشگاه تهران مراجعه کنید،بخش پایان نامه ها!!!!اونجا برای هر رشته ای یکسری پایان نامه لیست کرده
حداقل در مورد موضوع میتونه کمکتون کنه
 

naderAfarin

عضو جدید
موضوع پایان نامه من نمایشگاه فرهنگ و هنر کرد می باشد
این پایان نامه را در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد ( آ.غ ) تحویل داده ام
دارای رساله
پلان - نما - برش - 3d - ماکت می باشد
 

asal.69

عضو جدید
عنوان پایان نامه من مجتمع رفاهی بین راهی هستش ، واطلاعاتی در مورد این مجتمع نیاز دارم(استانداردها ، برنامه فیزیکی) همراه با نمونه، البته بیشتر نیاز به نمونه دارم .
ممنوون میشم اگه کسی اطلاعاتی در اختیار من بزاره
من درخواستم رو چند بار تقاضا کردم.اگر اطلاعاتی در حال حاضر ندارید از این موضوع لطفا بگین که من.............

ممنوون میشم دوستان پاسخی هم به من دهید.
تشکر
 

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
عنوان پایان نامه من مجتمع رفاهی بین راهی هستش ، واطلاعاتی در مورد این مجتمع نیاز دارم(استانداردها ، برنامه فیزیکی) همراه با نمونه، البته بیشتر نیاز به نمونه دارم .
ممنوون میشم اگه کسی اطلاعاتی در اختیار من بزاره
من درخواستم رو چند بار تقاضا کردم.اگر اطلاعاتی در حال حاضر ندارید از این موضوع لطفا بگین که من.............

ممنوون میشم دوستان پاسخی هم به من دهید.
تشکر


مجتمع های خدماتی ورفاهی

مباني نظام دهي طرح

جهت برنامه ريزي هماهنگي و ساخت مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پاكها ويژگي هاي مجتمع هاي و تير پارك ها در غالب سه عنوان نظام استقرار سطح و نظام مالكيت آنها به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد
.الف) 1 - نظام استقرار مجتمع هاي خدماتي – رفاهي تير پارك

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه مجتمع هاي خدماتي – رفاهي دراتوبانها و جاده هاي اصلي و تير پارك ها در مسيرهاي ترانزيت اعم از اتوبان يا جادهاصلي ساخته مي شوند بر اساس برنامه ها وطرح هاي تهيه شده موجود در اتوبانها و جادههاي اصلي در شكل درجه 1- درجه 2 و درجه3 ساخته خواهند شد
.

تعداد معدودي از مجتمع هاي خدماتي – رفاهي موجود در حاشيه بزرگراه هاو آزاد راههاي كشور بر اساس مكانهاي از قبل تعيين شده در زمان ساخت بزرگراه هااحداث شده اند و تعداد بيشتري از آنها نيز به تبع گرايشهاي موجود توقف بين راهي رانندگان وسايل نقليه ساخته شده اند بدين علت نظم خاصي از نظر فاصله مكاني و زمان ي دسترسي به آنها وجود ندارد
.

بررسي ها نشان مي دهد كه در حال حاضر مجتمع هاي خدماتي – رفاهي ساخته شده در كور عمدتاًَ از نوع درجه 3 هستند كه بصورت منفرد يا بعضاً مقابل هم درطرفين جاده هاي اصلي و بزرگراه هها قرار گرفته اند. مجتمع هاي خدماتيرفاهي درجه 2 نيز در بزرگراهها و جاده هاي اصلي احداث مي شوند. اين مجتمع ها در جاده هاي اصلي در يك طرف و در بزرگ و در بزرگ راهها اغلب در دو طرف طراحي يا ساخته شده اند
.

احداث مجتمع هاي خدماتي – رفاهي در محدوده قانوني طرح هاي هادي و جامع شهرها بايد در چارچوب ضوابط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور و شهرداري انجام شود اما ساخت آنها در امتداد جاده ها از محدوده قانوي شهرها و روستاها تنها براساس ضوابط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور انجام مي گيرد. مهم ترين معيارهاييكه هم اكنون براي انتخاب محل مجتمع مورد توجه هستند عبارت است از: حجم تردد، رعايت اصول ايمني جاده امكان تامين آب و برق، هموار بودن زمين، رعايت فاصله مناسب ازمجتمع هاي ديگر واقع نبودن زمين در معرض خطرات طبيعي نظير سيل و نظاير اينهاست.تير پارك ها نيز در مسير برخي جاده هاي ترانزيت و بر اساس گرايش هاي توقف بينراهي، مكان يابي احداث شده اند. اين تير پاركها براي توقف كاميون هاي ترانزيتخارجي و استفاده رانندگان از خدمات موجود در آنها ساخته شده اند، استقرار تير پاركها در جاده هاي ترانزيتي تابع نظم خاصي از نظر قرارگيري نسبت به يكديگر نيست، بهعنوان مثال، فاصله تير پارك ها بازرگان تا ايواغلي120 كيلومتر، ايواغلي تا تبريز125 كيلومتر، و تبريز تا سرچشم 245 كيلومتر در نظر گرفته شده است.

تيرپارك ها داراي فرم مستطيل يا مربع هستند و در يك طرف جاده ترانزيت احداث مي شوندكه معمولا با ديوار و سيم خاردار از اطراف جدا مي گردند. يكي از مهمترين معيارهاي در نظر گرفته شده براي مكان يابي تير پارك ها در جاده هاي ترانزيت، حجم ترددترانزيت هاي خارجي است. بطوري كه در حال حاضر تمام تير پارك ها، در بخش تمامي كشوركه تعداد قابل توجهي از كاميونهاي خارجي در آن تردد مي نمايند احداث يا مكان يابيشده اند.

علاوه بر آن معيارهايي چون گرايش هاي تردد بين راهي،ايمني جاده، تامين آب و برق، زمين هموار، نبود موانع طبيعي و نظاير اينها در مكانيابي تير پارك ها موثرند.الف) 2 – سطح و نظام عملكردي مجتمع هاي خدماتي – رفاهي وتير پارك ها

مجتمع هاي خدماتي – رفاهي درجه 1 بر اساس طراحي هاي انجام شده تا كنون در مساحتي بين 4 الي 12 هكتار و در يك طرف جاده هاي اصلي پرتردد ساخته شده و يا مي شوند. اين مجتمع ها از خدمات رفاهي متعددي نظير رستوران،تعميرگاه، تعويض روغن، پنچرگيري، كارواش، پمپ سوخت، سرويس بهداشتي، مسجد، فروشگاه كوچك و بزرگ، بانك نمايندگي بيمه، مخابرات، فضاي سبز، خوابگاه يا مجموعه ساختمانهاي ويلايي، پاركينگ و نظاير اينها را براي ارائه خدمات به وسايل نقليه داخلي و خارجي برخودارند. در اين مجتمع ها فضاي پاركينگ خودروهاي سبك و (سواري ووانت) و سنگين (كاميون، اتوبوس، و تريلر) تفكيك شده است. فضاي پاركينگ در مرحلها ين مجتمع ها آسفالت است و تعيين مجتمع با ديوار صورت مي گيرد.

در حال حاضر مجتمع هاي خدماتي – رفاهي درجه 2 در مساحتيبين 5/1 تا 4 هكتار در جوار اتوبانها و جاده هاي اصلي احداث مي شوند. اين مجتمع هاامكانات و خدمات محدودتري نسبت به مجتمع هاي درجه 1 دارند. امكانات پيش بيني شدهبراي اين مجتمع ها شامل جايگاه سوخت، سالن غذا خوري مسجد يا نمازخانه، سرويس بهداشتي، چايخانه سنتي، بوفه، فروشگاه، واحد اطلاع رساني سفر تعميرگاه و وسايل نقليه سبك و سنگين فضاي بازي براي كودكان و نوجوانان، شعبه پست و مخابرات، پاركينگ سواري، اتوبوس و كاميون و فضاي سبز است. فضاي پاركينگ و محوطه اين مجتمع هاي آسفالت است و مجتمع با ديوار يا ديوار و نرده از اطراف تفكيك شده است.

مجتمع هاي خدماتي – رفاهي درجه 3 نيز عمدتا در جاده هاياصلي و با توجه به گرايش هاي موجود توقف بين راهي رانندگان و با تبديل پمپ هاي سوخت به اين گونه مجتمع هاي ايجاد مي شوند و بدين علت نظم خاصي را نظر فاصله مكانيزم اني ندارند. اين مجتمع ها در مساحتي بين 7/0 الي 2/1 هكتار ايجاد مي شوند.امكانات اين مجتمع ها شامل جايگاه سوخت، تعميرگاه، فروشگاه، بوفه، نمازخانه، سرويس بهداشتي، پاركينگ و فضاي سبز است. توقف رانندگان و مسافران خارجي در اين مجتمع هامحدوديتي ندارد و آنها مي توانند از خدمات موجود استفاده كنند.

محوطه سازي و تفكيك فضاي اين مجتمع ها مشبه شيوه مجتمع هاي خدماتي – رفاهي درجه 1 است. تير پارك ها نيز تا كنون در جاده هاي ترانزيتي كه داراي حجم بالاي تردد كاميون خارجي هستند احداث شده و ارائه خدمات مورد نياز رانندگان اينگونه وسايل نقليه در آنها پيش بيني گريده است. مساحت تير پارك ها در حال حاضربين 5/0 الي 3 هكتار است و امكانات پيش بيني شده در آنها شامل سرويس بهداشتي،نمازخانه، سوپر ماركت يا بوفه، خوابگاه و پاركينگ است. البته در برخي از آنها تير پارك بامجتمع درجه 3 تركيب شده، خدمات رفاهي بيشتر است. در اين نوع مجتمع- تير پارك ها(مجتمع هاي دو منظوره)، فضاي پاركينگ تير پارك از مجتمع خدماتي – رفاهي مجزا است لكن، ديگر قسمت ها بطور مشترك مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر، به علت نبود شبكه تير پارك ها در مسير ترانزيت، كنتري در مورد پروانه عبور و سرعت و ساعت كاميونهاي خارجي در آنها نمي گيرد و الزامي نيز براي توقف شبانه رانندگان وسايل نقليه خارجي در تير پارك ها وجود ندارد، بدين ترتيب مي توان گفت كه رانندگان وسايل نقليه خارجي مي توانند به اختيار خود از امكانات خدماتي موجود در مجتمع هاي خدماتي– رفاهي يا تير پارك ها استفاده كنند.الف) 3 – نظام مالكيت مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تيرپارك ها

در حال حاضر سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور متولي قانوني برنامه ريزي و هماهنگي احداث مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها است.اين سازمان ساخت و بهره برداري تعدادي از مجتمع هاي خدماتي – رفاه و قريب به اتفاق تير پارك ها را انجا مي دهد. علاوه بر اين، اين سازمان از روش هاي زير براي مشاركت بخش عمومي و تير پارك ها استفاده مي كنند.

تملك زمين توسط سازمان و سرمايه گذاران ساخت مجتمع خدماتي – رفاهي يا تير پارك- مجتمع – به وسيله سرمايه گذار بخش غير دولتي.

تملك زمين و احداث برخي عناصر مانند مسجد و سرويس بهداشتي توسط سازمان و اقدام به واگذاري آن به بخش خصوصي يا عمومي براي ساخت ديگرعناصر مورد نياز و بهره برداري از مجتمع يا تير پارك.

واگذاري اميتاز سرقفلي يا اجاره داددن برخي از عناصرخدماتي موجود در مجتمع ها و تير پارك هاي احداث شده توسط سازمان.

صدور موافقت اصولي جهت تملك زمين به وسيله بخش خصوصي وساخت مجتمع.

ارائه مشاوره فني و حمايت هاي مالي از بخش غير دولتي درقالب تسيهلات بانكي.

بر اساس بررسي هاي انجام شده، سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، طرح هايي را براي تسهيل مشاركت بخش خصوصي و عمومي در احداث و بهره برداري از مجتمع هاي خدماتي – رفاهي و تير پارك ها در دستور كار دارد كه پيش بيني مي شود با تهيه و اجراي اين طرح ها، روند احداث مجتمع ها و تير پارك ها تسريع گردد.

مداخله در هر موضوع يا پديده در جهت نظام بخشي به آنبايد بر پايه انگيزه اي از رشد و توسعه استوار گردد. در چنين حالتي مي توان تصويري از يك پديده يا موضوع بدست داد كه اجزاي آن در تناسب اب هدفمندي مشخص، بصورت يك كل منسجم، از تحركي مناسب برخوردار باشند. تحركي كه متعادل كه كل و اجزاء را در برگرفته و آنها را با زمان و مكان هم سو كند. با تحقق اين امور است كه مي توان گفت:پديده، كثرتي است هدفمند كه قاعده تحول و تكامل بر تمامي ابعاد آن حاكميت دارد.كليتي يكپارچه كه اجزاء آن متعادل بوده و در قلمروهاي معيني به خود معنا مي بخشد.در چارچوب اين بينش، سيستم حمل و نقل جاده اي، مجموعه اي است واحد كه اجزاء بايددر يك كليت منسجم، نظام يابد. اين كل در جهت گيري تحركي شايسته نيازمند پيروي از اصول زيراست:

الف: اصل وحدت و كثرت: اين اصل بر كثرت و تنوع اجزايسيستم حمل و نقل جاده اي (مسافر، سفر، راه و وسيله نقليه) و تركيب آنها در قالب مجموعه اي يكپارچه دلالت دارد .

مجموعه اي كه اجزاي آن كاملاً بايد در نسبت به اهداف توسعه اي وحدت يابد.

ب: اصل تحول و تكامل: اين اصل به همراهي اجزاي سيستم نسبت به زمان دلالت دارد. به عبارت ديگر، چارچوب اين اصل، ارتقاء كمي و كيفي اجزاءسيستم امري اجتناب ناپذير است.

عدم همراهي يا تحول هر يك از اجزاء با شرايط زماني تحرك طبيعي مجموعه را بر هم زده و ناكارآيي آن را موجب مي شود.

ج- اصل تعادل و تمايز: اين اصل به رشد و توسعه متوازن اجزاي يك كل و نيز تعريف قلمرو عمل هر يك از اجزاء سيستم در محدوده خالص دلاتدارد. وجوهي كه منجر به تكوين كليتي متعادل و هويتي كارآمد براي اجزاء مي گردد. باپيروي از اين اصول مي توان هر نوع برخورد با سيستم حمل و نقل جاده اي را در قالب كليتي منسجم- معنا كرد. برخوردهايي كه ماهيت توسعه اي داشته و دامنه تاثير آن به ابعاد اجتماعي فرهنگي و اقتصادي كشيده مي شود. امروزه حمل و نقل جاده اي به عنوانيك مجموعه، در جهت ارتقاء كيفي خود نيازمند تركيب، عنصر خدماتي (مجتمع خدماتي –رفاهي و تير پارك) است. با تزريق اين عنصر، مجموعه در اجزاء، وسعت مي يابد و درنسبت با زمان در شرايط بهتري قرار مي گيردذ. ضرورت تركيب اين عنصر در مجموعه، عامل پويايي از نقش هايي ناشي مي شود كه اين عنصر با ذاتاً از ان برخوردار بوده و درمجموعه نيز در اشكال زير ايفاي نقش خواهد كرد.

نخست آنكه در نسبت به با وسيله نقليه و مسافر تامين كننده را دارد. به عبارتي تامين نيازهاي وسيله نقليه و نيازهاي مادي و روحي مسافران از عواملي است كه به سفر اهميت مي بخشد.

دوم آنكه در نسبت با سفر با عنصر تسهيل كننده و ترغيب كننده به شمار مي رود. نظام دهي مناسب خدمات رفي در حد فاصل مبادي و مقاصد موجب ميشود كه در نظام حمل و نقل جاده اي سفرهاي با ماهيت مختلف اقتصادي و اجتماعي –فرهنگي تسهيل شده و رغبت بيشتري براي انجام سفر به وجود مي آيد.

سوم آنكه در نسبت با مسافر مي تواند نقش توسعه اي راموجب شود تراكم و تمركز مسافران در سطوح بين المللي ملي و ناحيه اي در اين مجتمع ها موجب تعاملات اجتماعي بين جوامع انساني مي شود كه به نوبه خود مي تواندپيامدهاي نسبي اجتماعي و فرهنگي مناسبي را به دنبال داشته باشد.

ب) اهداف برنامه ريزي

با توجه به مباني نظري ارائه شده مشخص مي گردد كه طرح مكان يابي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها بايد با هدف ارتقاء كمي و كيفي سفرهاي جاده اي و شرايط حاكم بر آن از طريق تجهيز محورها به خدمات و امكانات رفاهي تهيه گرديده و اين تجهيز بايد دست آوردهاي توسعه اي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي ـفرهنگي را به دنبال داشته باشد.

اهداف عملياتي جهت تحقق هدف كلي طرح نيز شامل موارد زيرخواهد بود:

-نظام بخشي سفرها از طريق مكان يابي مناسب مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها در شبكه حمل و نقل جاده اي به منظور پشتيباني مداوم خدماتي مسافر سفر و وسيله نقليه.

-تنوع بخشي به امكانات متمركز در مجتمع ها و تير پارك هابه گونه اي كه نيازهاي متنوع انواع وسيله نقليه و مسافر را در سفر پاسخگو باشد.

-تعادل بخشي به مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها از حيث مقياس به نحجوي كه از يك سو امكان بهره برداري از سطوح مختلف خدماتي در فواصل معين براي مسافر و وسيله نقليه فراهم آيد واز سوي ديگر بهره برداري بهتر از سرمايه گذاري هاي موجود و تجهيز بيشتر جاده ها درقالب سطوح مختلفي از مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و نيز تير پارك ها هم ممكن شود.

ج) معيارهاي موثر بر مكان يابي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها
در راستاي تحقق اهداف برنامه ريزي مكاني مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها بايد معيارهايي براي سازماندهي فضايي مجتمع ها و تيرپارك ها مورد توجه قرار گيرد. اين معيارها بايد در نسبت با رابطه هاي زير مورد نظرباشند:

-رابطه مجتمع و تير پارك با مكان .
-رابطه مجتمع با مجتمع و تير پارك با تير پارك.
-رابطه مجتمع و تير پارك با مجتمع .
در ادامه هر يك از رابطه هاي فوق و معيارهاي مربوط موردبررسي قرار مي گيرند:

ج ـ 1- رابطه مجتمع و تير پارك با مكان
اين رابطه در ارتباط با موضع استقرار هر مجتمع يا تيرپارك مطرح است. معيارهاي موثر موضع استقرار مجتمع يا تير پارك در ابعاد محيطي,اجتماعي ـ فرهنگي, اقتصادي و كالبدي به شرح زير قابل طرح هستند.

ج ـ 1-1- معيارهاي محيطي
مهم ترين معيارهاي محيطي كه در استقرار مجتمع هاي خدماتيـ رفاهي موثرند عبارتند از:
-فرم مناسب زمين و برخورداري آن از شيب مورد نياز.
-دسترسي مناسب به منابع آب .
-دور بودن از عوامل بروز خطرات طبيعي (گسل, رودخانه, كوهو نظاير اينها)
-پايين بودن ارزش توليدي زمين.
-ميكروكليماي مناسب با توجه به پراكندگي مكاني و زماني عناصر و عوامل اقليمي.
-وجود مناظر و مزاياي با ارزش طبيعي.

ج ـ 1-2- معيارهاي اجتماعي ـ فرهنگي
اهم معيارهاي اجتماعي ـ فرهنگي موثر بر موضع استقرارمجتمع خدماتي ـ رفاهي و تير پارك ها به شرح زير مي باشد:
-حجم جابجايي جمعيت در محورها و گرايش غالب مسافران براي توقف در برخي مكان ها .
-وجود عناصر و فضاهاي تاريخي ـ فرهنگي در امتداد جاده.

ج ـ 1-3- معيارهاي اقتصادي
مهم ترين معيارهاي اقتصادي كه در استقرار مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تيرپارك ها موثرند عبارتند از:
-بهره گيري از صرفه جويي هاي ناشي از تجمع در طول جادهها.
-وجود تقاضا يا گرايش بخش غير دولتي براي سرمايه گذاراندر مكان خاص.
ج ـ 1-4- معيارهاي كالبدي
معيارهاي كالبدي موثر بر استقرار مجتمع هاي خدماتي ـرفاهي و تيرپارك ها را مي توان چنين برشمرد:
-دسترسي به خدمات زير ساختي مناسب (آب, برق, تلفن و گاز).
-وجود خدمات رفاهي بين راهي موجود در امتداد جاده.
-وجود فاصله مناسب از محدوده قانوني و خدماتي شهرها وروستاها.
-قرار نداشتن در نقاط حادثه خيز (گردنه, شيب تند, پيچ باديد كم و نظاير اينها).

ج ـ 2- رابطه مجتمع با مجتمع
در اين رابطه فاصله بين مجتمع ها با يكديگر مطرح است.معيارهاي موثر بر اين رابطه آستانه هاي خستگي, آستانه هاي رواني بين مبدا و مقصد ونيازهاي وسايل نقليه است كه همگي متاثر از فواصل زماني و مكاني سفر هستند. ويژگياين معيارها به شرح زير است:

ج ـ 2-1- آستانه خستگي سفر: آستانه خستگي سفر به حدي استكه جسم ذهن و روح پويايي و تحرك لازم خود را از دست داده و نيازمند تجديد قواهستند. اين آستانه در اشخاص بر حسب گروه هاي سني و جنسي متفاوت است. براساس بررسيهاي انجام شده در خصوص گرايش هاي عمده سفر و توقف هاي بين راهي آستانه خستگي مسافران اتوبوس حدود 4 ساعت و براي كاميون هاي باربري حدود 5/4 ساعت محاسبه شدهاست. اين ميزان براي اتومبيل هاي شخصي نيز حدود 2 ساعت است. بدين ترتيب آستانه خستگي براي وسايل نقليه مي تواند بين 4-2 ساعت منظور شود.

ج-2-2- آستانه رواني سفر: آستانه رواني سفر حدي است كه به لحاظ رواني در توقفهاي بين راهي بر اساس فاصله مبدا- مقصد تعيين مي شود. بهعبارت ديگر هر چه فواصل سفر بين مبدا – مقصد كم، متوسط زياد باشد به همان نسبت فواصل توقف نيز كم، متوسط و زياد خواهد بود.

ج-2-3- نيازهاي وسيله نقليه: نيازهاي وسيله نقليه به طورعمده در برگيرنده نيازهاي سوختي وسايل نقليه و ندرتاً موارد ديگري از جمله تعويض روغن، بادگيري تنظيم بادي در اراضي قطعات يدكي و ايست جهت سرد شدن موتور، (عمدتا در موردوسايل نقليه بادي در اراضي ناهموار) است. اين نياز در وسايل نقليه باري بين 3-2ساعت و در وسايل نقليه سواري 4-2 ساعت و در وسايل نقليه مسافري (اتوبوس) نيز 6-4ساعت مي باشد.

ج-3- رابطه مجتمع با محور
اين رابطه در ارتباط با معيارهاي سطح و مقياس عملكرديجاده حجم جريان محور و نوع راه مطرح است و بر تعداد درجه و نوع عملكردهاي مجتمع تاثير مي گذارد. ويژگي اين معيارها به شرح زير است:
ج-3-1- سطح عملكردي محور: سطح عملكردي محور بيانگر جريانهاي حمل و نقلي با شعاع عملكردي متفاوت است به عبارت ديگر مقياس عملكردي شبكه هايمي توان در سطوح بين المللي ملي و ناحيه اي و شهرستاني يا تركيبي از دو يا سه ياتمامي آنها باشد. هر چه يك از اين سطوح و يا تركيب آنها مي تواند وزن محور دسترسي رادر نسبت با خدماتي رفاهي مورد نياز بر حسب كمتر و كيفيت تعيين كند.

ج-3-2- ماهيت جريان محور: ماهيت جريان محور نشان دهنده ماهيت جريان هاي حمل و نقلي جريان هاي صنعتي، سياحتي، زيارتي، و بازرگاني است.ماهيت هر يك از اين جريان ها با تركيبي از آنها مي تواند بر تعداد و درجه مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي و تيرپارك ها موثر باشد. ماهيت جريان هاي حمل و نقلي براساس وضعيت موجود يا عملكرد مبادي و مقاصد ورودي و خروجي كشور و مراكز منطقه اي و ناحيه اي در افق طرح تعيين مي شود.

ج ـ 3-3- حجم جريان بر روي محور: تعداد و درجه مجتمع ها درهر محور وابسته به حجم تردد وسايل نقليه بر روي آن است. به عبارتي ميزان تقاضا وبهره برداري از خدمات رفاهي مجتمع ها در هر محور تا حد زيادي تابع حجم تردد وسايل نقليه بر روي آن خواهد بود كه اين ميزان تعداد و اندازه مجتمع ها را تعيين مي كند.
.
.
.
.
 
آخرین ویرایش:

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
جـ 3-4- اين معيار بيانگر نوع راه شامل آزادراه, بزرگراه, راه اصلي درجه 1 و راهاصلي درجه 2 است. اين معيار در حال حاضر در تعداد قابل توجهي از محورها انطباق لازم را با حجم و جريان و سطح عملكرد جاده ندارد.
براساس آنچه كه عنوان شده سه رابطه مورد بحث در سطورگذشته از رابطه مجتمع با مكان رابطه مجتمع و رابطه مجتمع با محورها در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر و در تناسب با اهداف توسعه اي نظام دهي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي را مشخص مي سازند.

3-1-2- الگوهاي برنامه ريزي

3-1-2-1- تعاريف : بر اساس مباني نظري, اهداف و معيارهاي مورد نظر براي مكان يابي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي الگوي برنامه ريزي طرح به تفكيك مجتمع, تير پارك و مجتمع دو منظوره ارائه خواهد شد.

لكن قبل از پرداختن به اين الگو, برخي از واژه ها ومفاهيم به كار رفته در آن نياز به تعريف دارند كه عبارتند از:

1-نوع: اين واژه بيانگر نوع كانون خدماتي ـ رفاهي شامل مجتمع خدماتي ـ رفاهي, تيرپارك و مجتمع خدماتي ـ رفاهي دو منظوره (تير پارك ـمجتمع) است.
2-درجه: نشان دهنده طبقه بندي مجتمع خدماتي ـ رفاهي ياتير پارك و يا مجتمع دو منظوره بر اساس درجات 1, 2 و 3 است.
3-مقياس: دلالت بر وسعت مجتمع داشته و مساحت آن را بيان مي كند.
4-عناصر خدماتي ـ رفاهي: نشان دهنده خدمات رفاهي موردنياز مجتمع خدماتي رفاهي, تير پارك و مجتمع دو منظوره است.
5-موقعيت استقرار نسبت به جاده: نشانگر موقعيت استقرارمجتمع خدماتي ـ رفاهي, تير پارك و مجتمع دو منظوره در نسبت با جاده است. اين موضوع بر اساس سهولت و محدوديت دسترسي وسايل نقليه در جاده ها بر حسب نوع راه (آزاد راه, بزرگراه, جاده اصلي درجه 1 و جاده اصلي درجه 2) تعيين شده است و به نوبه خود, بر تعداد مجتمع(نياز به قرارگيري در يك طرف يا دو طرف) تاثير مي گذارد.
6-شكل محدوده فضا: اين واژه بر فرم مجتمع خدماتي ـ رفاهي يا تير پارك دلالت مي كند.
7-شكل محصوريت فضا: بيانگر شكل حدود مجتمع خدماتي ـرفاهي, تير پارك و مجتمع دو منظوره است. شكل محصوريت فضا بر انواعي استوار است تادر بعد نشانه شناسي, ادراك آنها در طول مسير بر حسب نوع, به وسيله رانندگان ومسافران وسايل نقليه آسان گردد.
8-وضعيت كف و محوطه فضا: نشان دهنده شكل و مقياس مداخلهدر فضاسازي مجتمع خدماتي ـ رفاهي, تير پارك و مجتمع دو منظوره است. محوطه سازي درمجتمع هاي عملكردي است كه بخش قابل توجهي از آن به نظام دهي آب و گياه اختصاص خواهد داشت.
9-شكل سرمايه گذاري: نشانگر نظام سرمايه براي ساخت واحداث مجتمع خدماتي ـ رفاهي, تيرپارك و مجتمع دو منظوره بهره برداري از آنهاست.اشكال سرمايه گذاري با وزن توسعه اي و نيز وزن سرمايه گذاري مجتمع خدماتي ـ رفاهي,تير پارك و مجتمع دو منظوره رابطه مستقيم دارد.
10-شعاع عملكرد شبكه: نشان دهنده طبقه بندي عملكردمحورهاي دسترسي است كه خود مبين جاري بودن جريان هاي بين المللي, ملي و ناحيه اي بر روي محور است. به تناسب سطوح عملكردي شبكه, سه درجه از مجتمع, تير پارك و شكل تركيبي آنها (مجتمع دو منظوره) مورد توجه قرار گرفته است.
11-حجم جريان مورد انتظار در محور: اين حجم بر تقاضاي رفت و آمد آتي محورهاي با عملكرد ملي و ناحيه اي دلالت دارد. اين عامل از معيارهاي موثر در تعريف مقياس مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي است.
12-سطح شبكه: سطح بندي شبكه در ارتباط با محورهاي باعملكرد بن المللي مطرح است كه محاسبه حجم جريان مورد انتظار بر روي آنها در دورهطرح به دليل نبود اطلاعات مربوط به واردات آتي كالا, مسافر و حجم تردد وسايل نقليه و وابستگي شديد آنها به سياست هاي خارجي كشور, امكان پذير نبوده است. اين عامل ازمعيارهاي مهم جهت مبين مقياس تير پارك ها در شبكه حمل و نقل بين المللي است.
13-فاصله مكاني: اين فاصله بر مبناي آستانه رواني رانندگان و مسافران وسايل نقليه و در نسبت با كيفيت شبكه و فاصله مبدا ـ مقصدتعريف شده است. به عبارت ديگر, هرگاه فاصله مبدا ـ مقصد طولاني تر باشد و مدت رانندگي در طول مسافات بيشتري از شبانه روز ادامه يابد, اين آستانه بيشتر است وبالعكس , هر چه فاصله مبدا ـ مقصد كمتر باشد, آستانه رواني پايين تر است.
14-فاصله زماني: اين فاصله بر مبناي آستانه رانندگان ومسافران وسايل نقليه و نياز آنها به خدمات ارائه شده است. فاصله زماني تابعي ازنوع و كيفيت راه, عوامل محيطي و الگوهاي رفتاري است. اين معيار در كنار ديگرمعيارها, در تعريف فواصل مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي, تير پارك ها و مجتمع هاي دومنظوره موثر خواهد بود.
با توجه به تعاريف و دلالت هاي معنايي واژه هاي پيشين,در ادامه, الگوي برنامه ريزي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي, تير پارك ها و مجتمع هاي دو منظوره ارائه مي شود.
3-1-2-2- الگوي برنامه ريزي طرح براي مجتمع هاي خدماتي رفاهي

الف ـ مجتمع خدماتي ـ رفاهي درجه 1: اين نوع مجتمع ها درمساحتي بين 10-3 هكتار در يك طرف تا دو طرف جاده ساخته مي شوند. اين مجتمع 4محدوده پيراموني اين مجتمع ها به وسيله نيم ديوار و نرده تعريف خواهد شد. كل فضاي مجتمع نيز محوطه سازي و كف سازي, طراحي گياه و آب اهميت زيادي خواهد داشت. سرمايه گذاري دراين نوع از مجتمع ها به وسيله بخش دولتي ـ خصوصي , بخش دولتي ـ عمومي, بخش خصوصي وبخش عمومي انجام مي گيرد. شبكه مجاور اين نوع از مجتمع ها, عملكرد سه گانه بين المللي , ملي ناحيه اي دارد و ماهيت جريان هاي جاري بر آن تركيبي و از دو نوع صنعتي ـ بازرگاني ـ سياحتي خواهد بود.اين محورها بايد از نوع آزاد راه يا بزرگراه باشند يابراساس برنامه ريزي آتي به اين نوع راه ها تبديل شوند .
فاصله مكاني بين اين نوع از مجتمع ها بين 400-200كيلومتر و زمان دسترسي به آنها بين 5- 5/2 ساعت است. در مكان يابي اين مجتمع هاعلاوه بر معيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با محور و مجتمع با مجتمع, بايد ازمعيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با مكان نيز استفاده شود.
اين معيارها شامل معيارهاي محيطي, اجتماعي ـ فرهنگي,اقتصادي و كالبدي است. عناصر خدماتي ـ رفاهي پيش بيني شده براي مجتمع هاي خدماتي ـرفاهي درجه 1 به شرح زير مي باشد:
-جايگاه سوخت با 16-8 پمپ سوخت؛
-مسجد با مساحت 400-200 متر مربع ؛
-غذاخوري با ظرفيت 500-300 نفر؛
-واحد فروش ميوه ؛
-واحد فروش تنقلات ؛
-واحد فروش صنايع دستي ؛
-سرويس بهداشتي بين 30-20 ياب ؛
-فضاي استراحتي با عناصر بهداشتي بين 15-8 اطاق يا 25-10واحد سوئيت؛
-واحد كارواش؛
-واحد آپاراتي و تعويض روغني؛
-واحد مكانيكي؛
-واحد فروش لوازم يدكي؛
-پاركينگ تفكيك شده وسايل نقليه سواري, مسافري و باري باظرفيت 300-200 وسيله
-واحد درمان سرپايي مجهز به آمبولانس؛
-واحد رايانه اي اطلاعات سفر؛
-واحد صوتي و تصويري؛
-شعبه عابر بانك؛
-شعبه بيمه؛
-شعبه مخابرات يا 10-6 كيوسك تلفن راه دور؛
-باند بالگرد (هلي كوپتر) براي امداد رساني به حادثه ديدگان در موقع بروز تصادف تعداد زيادي وسيله نقليه يا تخريب جاده و بروز حوادث رانندگي ناشي از بروز سوانح طبيعي؛
-محوطه بازي بزرگسالان؛
-محوطه بازي نوجوانان ؛
-محوطه بازي كودكان ؛
ب ـ مجتمع خدماتي ـ رفاهي درجه 2: اين مجتمع ها درمساحتي بين 3-5/1 هكتار در يك تا دو طرف جاده احداث مي شوند. اين مجتمع ها به وسيله نيم ديوار و فنس از فضاي اطراف مجزا مي شود و تنها بخشي از فضاي مجتمع,محوطه سازي و كف سازي مي شود. در محوطه سازي اين نوع مجتمع, طراحي فضاي سبز و آبنما اهميت زيادي دارد .
سرمايه گذاري در اين نوع از مجتمع هاي در چهار شكل زيرانجام خواهد شد:
- بخش دولتي ـ خصوصي ؛- بخش خصوصي ؛
- بخش دولتي ـ عمومي ؛- بخش عمومي ؛
شبكه مجاور مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي درجه 2, عملكردمنفرد يا تركيبي در اشكال ملي, ملي ـ ناحيه اي و بين المللي ـ ناحيه اي دارد وماهيت جريان هاي جاري بر آن شامل يك يا چند تركيب زير است.
- صنعتي ـ بازرگاني ؛- سياحتي ـ بازرگاني ؛
- صنعتي ـ سياحتي ؛- بازرگاني ـ زيارتي؛
- صنعتي ـ زيارتي ؛- صنعتي ـ كشاورزي.
اين محورها مي توانند از نوع آزاد راه, بزرگراه و يا جاده اصلي درجه 1 باشند. يا براساس برنامه ريزي هاي آتي به اين انواع ارتقاء يابند.
فاصله مكاني بين مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي درجه 2 بين300-150 كيلومتر و زمان دسترسي آنها بين 5/3- 2 ساعت است. در مكان يابي اين نوع مجتمع ها علاوه بر معيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با محور و مجتمع با مجتمع, بايدازمعيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با مكان نيز استفاده شود.
اين معيارهاي شامل معيارهاي محيطي, اجتماعي ـ فرهنگي ,اقتصادي كالبدي است. عناصر خدماتي ـ رفاهي پيش بيني شده براي مجتمع هاي خدماتي ـرفاهي درجه 2 به شرح زير است:
-جايگاه سوخت با 10-8 پمپ سوخت ؛
-مسجد يا نمازخانه با مساحت 200-100 مترمربع ؛
-غذاخوردي با ظرفيت 200-150 نفر ؛
-محل صرف غذاي خانگي با ظرفيت 150-50 نفر؛
-واحد فروش ميوه ؛
-واحد فروش تنقلات ؛
-واحد فروش صنايع دستي ؛
-سرويس بهداشتي بين 2010 باب ؛
-واحد كارواش ؛
-واحد آپاراتي و تعويض روغن ؛
-واحد مكانيكي ؛
-پاركينگ تفكيك شده وسايل نقليه سواري, مسافري و باري باظرفيت حداقل 200-150 وسيله نقليه ؛
-واحد كمك هاي اوليه مجهز به آمبولانس ؛
-واحد رايانه اي اطلاعات سفر ؛
-واحد صوتي ـ تصويري ؛
-كيوسك تلفن راه دور بين 6-2 دستگاه ؛
-محوطه بازي نوجوانان ؛
-اطاق بازي كودكان 1
ج ـ مجتمع خدماتي ـ رفاهي درجه 3: اين مجتمع در مساحتي بين 5/1 – 7/0 هكتار در يك تا دو طرف جاده احداث مي شوند اين مجتمع ها به وسيله پايه بتوني و فنس از فضاي پيرامون تفكيك مي شوند و تنها بخشي از فضاي آنها, محوطه سازي و كف سازي مي شود. سرمايه گذاري در اين نوع از مجتمع ها به وسيله بخش خصوصي يا بخش عمومي انجام خواهد شد.
شبكه مجاور مجتمع هاي خدماتي درجه 3 عملكرد ناحيه ايدارد و ماهيت جريان هاي جاري بر آن شامل يك يا چند تركيب زير است:
- صنعتي ـ بازرگاني ؛- بازرگاني ـ زيارتي ؛
- صنعتي ـ سياحتي ؛ - كشاورزي ـ سياحتي ؛
- صنعتي ـ زيارتي ؛- كشاورزي ـ سياحتي ؛
- صنعتي ـ بازرگاني؛- كشاورزي ـ بازرگاني ؛
- صنعتي ـ كشاورزي ؛- سياحتي ـ زيارتي ؛
حجم تردد مورد انتظار مسافر در محورهاي مجاور اين مجتمعها بيش از 1000 نفر مسافر دو طرفه در روز است. اين محورها مي توانند از نوع آزادراه, بزرگراه, جاده اصلي درجه 1 و جاده اصلي درجه 2 باشند يا بر اساس برنامه ريزي هاي آتي به اين انواع ارتقاء يابند. فاصله مكاني بين مجتمع هاي خدماتي ـرفاهي درجه 3 بين 150-50 كيلومتر و زمان دسترسي آنها بين 45 دقيقه الي 2 ساعت است . در مكان يابي ايننوع مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي علاوه بر معيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با محور ومجتمع, بايد از معيارهاي مربوط به رابطه مجتمع با مكان نيز استفاده شود. اين معيارها شامل معيارهاي محيطي, اجتماعي ـ فرهنگي, اقتصادي و كالبدي است. عناصرخدماتي ـ رفاهي پيش بيني شده براي مجتمع هاي خدماتي ـ رفاهي درجه 3 عبارتند از:
-جايگاه سوخت با 8-4 پمپ سوخت ؛
-نمازخانه با مساحت 24-12 مترمربع؛
-بوفه 75-25 متر مربع ؛
-واحد فروش ميوه و تنقلات ؛
-سرويس بهداشتي بين 10-6 باب ؛
-واحد آپاراتي و تعويض روغن ؛
-كيوسك تلفن راه دور حداقل يك دستگاه ؛
-پاركينگ تفكيك شده وسايل , مسافري و باري با ظرفيت حداقل 75-50 وسيله نقليه؛
-جعبه كمك هاي اوليه؛
-واحد رايانه اي اطلاعات ؛
-واحد صوتي ـ تصويري؛
-محوطه بازي كودكان ؛


منبع : کتابخانه مجازی تک کتاب
 
آخرین ویرایش:

V A N D A

عضو جدید
کاربر ممتاز
نمونه مجتمع رفاهی بین راهی ...
.
.

 
آخرین ویرایش:

نیایش0

عضو جدید
سلام موضوع پایان نامه ام رو قصد دارم دهکده سلامتی انتخاب کنم اما در این زمینه اطلاعات کمی دارم میشه کمکم کنی.:que:
 

meisam_nobari

عضو جدید
سلام،
موضوع من دانشکده معماریه.............
..

سلام بچه ها من در حاله حاضر 3 عدد پایان نامه معماری کامل دارم
دانشکده معماری و هتل آپارتمان و کمپ ورزشی هرکس به این فایلها احتیاج دارد از یاهومسنجر من را add کند و پیغام بفرستد
اگر موضوع دیگری هم خواستید پیغام بگذارید حتما کمکتان خواهم کرد
با تشکر اینم آدرسم peste_3000@yahoo.com
 

samaneh412

عضو جدید
سلام
موضوع پاپان نامه من خانه شعر و موسیقی هستش
لطفا اگه کسی می تونه در خصوص پلان و ریزفضا کمکم کنه ممنون می شم.:cry:
 

mehrnaz goudarzi

عضو جدید
سلام.من موضوع پایان نامم خانه شعر سهرابه کسی اگه مطلبی داره که بتونه کمکم کنه ممنون میشم :)
 

saratanha

عضو جدید
یکی به من کمک کنه کسی اینجا نیست اخه من پایان نامه میخام موضوع کتابخونه ادرس میلم jaklin_archico@yahoo.com
خواهش میکنم اگه کسی پیپر و طرح کلا پروژه کامل داره بگه مرسی
 

milad.jalalvand

عضو جدید
من امروز دفاع کردم موضوع خودم طراحی خانه ایرانی بود ولی کرکسیونی از پایانامه بچه ها رو جمع کردم.هرکی میخواست بهم ایمیل کنه موضوعشو البته رایگان نیست.
 

mina.eror

عضو جدید
کاربر ممتاز
موضوع من طراحی زندانه لطفا اگه کسی مطلبی داره کمک کنه مطالعات رو کم و بیش انجام دادم ولی کمک بیشتری می خوام اگه پولی هم باشه حاضرم بخرم
 

gharibeye tanha

عضو جدید
موضوع پایان نامه من نمایشگاه فرهنگ و هنر کرد می باشد
این پایان نامه را در دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد ( آ.غ ) تحویل داده ام
دارای رساله
پلان - نما - برش - 3d - ماکت می باشد

سلام دوست عزیز........میشه بگی چطورمیتونم پایان نامه تو ببینم؟
 

!ala

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام
بچه ها یکی از من کمک خواسته در مورده پایان نامش، موضوش مرکز آب درمانی هستش، حالا مطلب و اطلاعات اولیه میخواد، نمونه و این چیزا دیگه، تورو خدا هر کمکی سر نخی چیزی دارین دریغ نکین طفلی خیلی کارش گیر کرده
:D:cool:
 

maviz

عضو جدید
سلام مال منم خوابگاه دخترانه است ولی الان تازه شروع کردم شما می تونید منو راهنمایی کنید؟
می دونید کدوم معمارها راجع بهش نظریه دادن یا کار ساختن نمونه موردی که تحلیل داشته باشه دارید؟
 

mohseni1367

عضو جدید
سلام .
موضوع پایان نامه من کلینیک دندان پزشکی هستش کسی می تونه به من در مطالعاتش کمک کنه ؟
 

فرزاااانه

عضو جدید
سلام,من اصلأ حالم خوب نیست چون 3 هفته ست که دارم دنبال موضوع خوبی که دوسش داشته باشم میگردم اما پیدا نمیکنم. دیگه همه کلافه شدن از دستم:cry:. میتونید کمکم کنید.....لطفأ ؟
 

saze

عضو جدید
سلام
موضوع پایان نامه من هنرستان معماری هست،،لطفا در مورد ایده و کانسپت راهنمایی بفرمایید.
 

ghazaleh vaziri

عضو جدید
سلام موضوع پایان نامه من هتل هست لطفا در مورد ایده و کانسپت راهنمایم کنید
 

mohseni1367

عضو جدید
کمک

کمک

سلام .
من موضوع پایان نامم کلینیک دنداپزشکی هستش کسی می تونه در مطالعاتش سایتی چیزی بهم معرفی کنه ممنون می شم ^^.​

 

mohseni1367

عضو جدید
کمک

کمک

سلام .
من موضوع پایان نامم کلینیک دنداپزشکی هستش کسی می تونه در مطالعاتش سایتی چیزی بهم معرفی کنه ممنون می شم ^^.​
 

hadis.moshtagh

عضو جدید
سلام موضوع منم رصدخونه است و میخام از کهکشان ایده بگیرم میشه کمکم کنید؟؟؟؟
 
بالا