راز موفقیت زندگی را باید عاقلانه شناخت عاشقانه پیمود و عارفانه به پایان رسانید.:

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی زیباست[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی آتشگهی دیرینه پا برجاست[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]گر بیفروزیش رقص شعله اش پیداست[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]ور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]------------------------------------------------------------------[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی یعنی هیاهو، زندگی یعنی تکاپو، زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، بیشه نو. زندگی باید سراسر تکان و تازگی باشد. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]باید یک [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]کلام، حتی یک نفس ز جنبش وا نماند. گرچه این جنبش برای مقصدی بیهوده باشد . . . [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]زندگی [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]همچنان آب است، آب اگر راکد بماند، چهره اش افسرده باشد . . . . [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]بهتر زندگی كنیم![/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ممكن است شخصی در اقیانوس عشق‌مان شنا نماید اما هرگز نباید از یاد برد كه [/FONT][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]اقیانوس[/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif] از آن [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماست. پس باید به خود احترام گذاشت و خود را دوست بداریم [/FONT][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]فرآیند تغییر و [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]پیشرفت در زندگی [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]را ارج بنهیم چرا كه این گرامی داشت و بزرگداشت [/FONT][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]حقیقت [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]وجودی و [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]هویت واقعی ماست كه [/FONT][/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]راه عشق را در وجودمان هموار می ‌كند. بنابراین ما خود عشق هستیم.[/FONT] [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]---------------------------------------------------------------------------[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]زندگی یعنی جاری شدن و به دریای ابدیت پیوستن. زندگی یعنی[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif] تلاش [/FONT][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]برای به هدف رسیدن. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]زندگی معنای خوب بودن است. زندگی نام نیك ازخود نهادن است. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]زندگی آبشار لحظه هاست. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]زندگی یادگار قصه هاست. زندگی سرشار از خوبیهاست. زندگی . . .[/FONT]نترس، پیش برو، ادامه بده .....
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]نترس، پیش برو، ادامه بده ... آنها همواره در کنار تو خواهند بود.[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]لحظه به لحظه،ثانیه به ثانیه آنها تو را زیر نظر دارند.آنها ازهمه
مهربانترند،دلسوزترند،.....
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]هرگاه احساس ترس و لغزش کردی دستت را در دست آنها[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]بگذار و مصمم قدم بردار و آن سه پشتیبان تو هستند:[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]۱.خدا که از همه دلسوزتر است و همانند مادری که فرزندش
را راهی امتحانی سخت می کند نگران توست.پس تنهایت
نمی گذارد و در کنارت می ماند همیشه و هرجا و هر لحظه.
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]۲.مادر که هرچه بگویم کم گفته ام او که با زیباترین کلمات به
تو اعتماد به نفس می دهد و اینگونه تو را یاری می کند.
[/FONT]

[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]۳.پدر که همچون کوه در پشتت ایستاده و به تو این اطمینان
را می دهد که قدم هایت را محکم تر برداری.
[/FONT]

پس پیش برو و نترس که همواره سه نیروی زیبا تو را یاری
می دهند.
[/FONT]​خدایا منو ببخش ....
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] که بهت اعتراض میکنم وقتایی که دستمو با مهربونی[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]می گیری و از پرتگاه نجاتم میدی… [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] که همیشه تو نمازم همه جا هستم، الا تو نماز… [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگه همیشه به فکر رضای همه ی هیچ ها هستم؛ ولی به فکر [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]رضای [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]تو که همه هستی، نیستم…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] که فکر کردن به هیچ ها ، غباری بر دلم نشونده، تا نتونم[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]تو رو بشناسم…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] اگه یه وقتایی تورو دشمن خودم میدونم و همه ی[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]هیچ ها رو دوست خودم…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگه یه وقتایی یادم میره که تو خدایی و من بنده ات…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif] خدایا منو ببخش…[/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگه یه وقتایی فکر میکنم وظیفه ات هست که[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]همه چیزو به من بدی و یه جورایی همیشه ازت طلبکارم…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]اگه بابت اون چیزایی که بهم دادی، اون جور که باید[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]شکرتو به جا نمیارم…[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]خدایا منو ببخش [/FONT][FONT=arial,helvetica,sans-serif]که همیشه تو ناخوشی ها یادم می افته که[/FONT]
[FONT=arial,helvetica,sans-serif]یه خدایی هم دارم[/FONT]
یه دوست ...
[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب بهت اعتماد داره ؛ تو هم می تونی بهش اعتماد کنی! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب با بدبینی هاش تو رو ناامید نمی کنه و همیشه و در همه حال برای رسیدن به آرزوهات تو [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]رو دلگرم و تشویق می کنه ! [/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب همیشه ازت تعریف نمی کنه ، گاهی ایرادهاتو بهت می گه تا بتونی اونها [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]رو بفهمی و [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]رفع کنی! [/FONT]

[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب به خاطر خودش دل تو رو نمی شکنه و خوردت نمی کنه ! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب راز داره ! رازهای تو رو به دیگران نمی گه و پشت سرت حرف نمی زنه ! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب همیشه منتظر نیست که تو پیش قدم بشی ! یکی تو یکی من ! نه همیشه تو ![/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب در شادی و غم با تو هست .[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب کمکت می کنه که غصه هاتو فراموش کنی![/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب سعی می کنه تو رو بیشتر بشناسه تا بتونه بهتر درکت کنه ! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب مدام نمی گه : درکت نمی کنم ! اگه دونفر نتونن همدیگه رو درک کنن پس دوستی [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ب[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ینشون [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]به خاطر چیه؟ [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب کمکت می کنه که به خدا نزدیکتر بشی و امیدوارتر زندگی کنی! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب همیشه هواتو داره و تا جایی که بتونه بهت کمک می کنه ! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب نمی تونه ناراحتی تو رو ببینه ! وقتی ناراحتی اونم ناراحت میشه ! و باشادی تو اونم شاده ! [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]***[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]یه دوست خوب یعنی تو ، یعنی من ! به شرطی که بتونیم به خاطر همدیگه [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]خودخواهیمون [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]رو کمتر کنیم ![/FONT]
 

juju junam

عضو جدید
اگه می خوای دیگه استرس نداشتی باشی و شبا با آرامش بخوابی . . . :gol::gol:
تو یه اتاق تاریک بدون هر نوع سرو صدایی کافی فقط دراز بکشی و سعی کنی به هیچ چیزی فکر نکنی اولش خیلی سخته که تمرکز کنی و شاید خسته بشی و بگی اّه نمیشه که ولی تحمل کن دراز بکش و سعی کن که هیچ چیزی تو ذهنت نباشه حالا باید چشاتو آروم ببندی و فقط آروم باشی آرومه آرومه آروم خوبه حالا سعی کن تمام خاطرات خوبی که تا حالا داشتی رو به یاد بیاری و باید یکی از بهترین خاطرات خودت رو که واست خیلی شیرین و به یاد موندی بوده را انتخاب کنی و اونو مو به مو جز به جز به یاد بیاری و تو ذهنت مرورش کنی اولش یه کوچولو شاید واست سخت باشه اما بعد از یک هفته آرامش خاصی پیدا می کنی که دنبالش بودی من امتحان کردم جواب داده شما هم امتحان کنید ضرر نمی کنید. .. . :gol::gol:
فقط باید صبور باشید، همین .;):D:D:D:D:D
 

پیوست ها

  • akse_33ir_ir%20%287%29.jpg
    akse_33ir_ir%20%287%29.jpg
    54 کیلوبایت · بازدیدها: 0

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
اگه می خوای دیگه استرس نداشتی باشی و شبا با آرامش بخوابی . . . :gol::gol:
تو یه اتاق تاریک بدون هر نوع سرو صدایی کافی فقط دراز بکشی و سعی کنی به هیچ چیزی فکر نکنی اولش خیلی سخته که تمرکز کنی و شاید خسته بشی و بگی اّه نمیشه که ولی تحمل کن دراز بکش و سعی کن که هیچ چیزی تو ذهنت نباشه حالا باید چشاتو آروم ببندی و فقط آروم باشی آرومه آرومه آروم خوبه حالا سعی کن تمام خاطرات خوبی که تا حالا داشتی رو به یاد بیاری و باید یکی از بهترین خاطرات خودت رو که واست خیلی شیرین و به یاد موندی بوده را انتخاب کنی و اونو مو به مو جز به جز به یاد بیاری و تو ذهنت مرورش کنی اولش یه کوچولو شاید واست سخت باشه اما بعد از یک هفته آرامش خاصی پیدا می کنی که دنبالش بودی من امتحان کردم جواب داده شما هم امتحان کنید ضرر نمی کنید. .. . :gol::gol:
فقط باید صبور باشید، همین .;):D:D:D:D:D

عزیزم موقع آپولد کردن عکس وقتی عکس آپولود شد با موس بزن روی مدادی که روی عکس میفته ، بعد یه صفحه باز میشه بزرگ ترین سایز رو بزن، عکستون بزرگ میشه ، بعد حالشو ببر،
 

Similar threads

بالا