[ جام جهانی ] پیش بینی بازی های جام جهانی 2014

وضعیت
موضوع بسته شده است.

rezamoazami22

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1 - 3 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 0 - 2 اسپانیا
هلند 2 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 4 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 0 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 3 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 0 - 1 کلمبیا
یونان 1 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 1 - 1 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 2 سوییس
فرانسه 2 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 2 آلمان
پرتغال 2 - 0 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر 1 - 2 روسیه
----------------------------
 

الناز69

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 2 - 1 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 1 - 1 اسپانیا
هلند 2 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 1 کامرون
مکزیک 1 -1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 2 -0 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 2 - 0 کلمبیا
یونان 1 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 1 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 3 سوییس
فرانسه 2 - 0 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 3 آلمان
پرتغال 1 - 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 1 بلژیک
الجزایر 0 - 2 روسیه
 
دوشنبه 2 تیر

ساعت 02:30
آمریکا 2-2 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)

استرالیا 1-2 اسپانیا
هلند 2-2 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)

برزیل 3-0 کامرون
مکزیک 1-2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1-1 اروگوئه
کاستاریکا 1-1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1-2 کلمبیا
یونان 0-3 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 1-0 بوسنی
آرژانتین 2-0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0-2 سوییس
فرانسه 3-1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1-2 آلمان
پرتغال 1-2 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1-2 بلژیک
الجزایر 1-2 روسیه
 

xanth

عضو جدید
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1 -1پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا1- 0 اسپانیا
هلند 2- 1شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 1- 0 کامرون
مکزیک1 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1 - 2اروگوئه
کاستاریکا 2 - 0 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 0 - 2 کلمبیا
یونان 0 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 1 - 0 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 1 سوییس
فرانسه 3- 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1- 3آلمان
پرتغال 1 - 1غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 1 بلژیک
الجزایر 0 - 1 روسیه
 

hesam72

عضو جدید
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 2 - 2 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 2 - 2 اسپانیا
هلند 1 - 3 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 0 کامرون
مکزیک 0 - 2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 0 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 1 کلمبیا
یونان 0 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 0 بوسنی
آرژانتین 1 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 1 سوییس
فرانسه 3 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 2 - 3 آلمان
پرتغال 1 - 3 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 1 بلژیک
الجزایر 0 - 2 روسیه
-----------------------------
 

میلیشیا

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا1 - 1 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 2 -1 اسپانیا
هلند 3 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 -0 کامرون
مکزیک 2 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 2 - 1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 3 کلمبیا
یونان 0 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 0 بوسنی
آرژانتین 3 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 2 سوییس
فرانسه 4 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 4 آلمان
پرتغال 3 - 2 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر 1 - 3 روسیه
 

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1 -3 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 1 - 2 اسپانیا
هلند 3 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 2 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 2 - 1 کلمبیا
یونان 1 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 3 - 0 بوسنی
آرژانتین2 -1 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 3 سوییس
فرانسه 2- 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 3 آلمان
پرتغال 3 - 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر1 -2 روسیه
-----------------------------
 

EECi

مدیر بازنشسته
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 2 - 1 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 0 - 2 اسپانیا
هلند 1 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 2 - 1 کامرون
مکزیک 2 - 3 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 1 -3 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 3 کلمبیا
یونان 1 -1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 1 بوسنی
آرژانتین1 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 -1 سوییس
فرانسه 2 -2 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا1 -2 آلمان
پرتغال 2 - 0 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 2 بلژیک
الجزایر 2 - 2 روسیه
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلمبیا 1 - 2 ساحل عاج (گروه C)
0 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 2 یونان (گروه C)
0امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 4 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 5 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 2 - 0 بوسنی (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
12 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 1 فرانسه (گروه E)
0 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 2 - 3 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
13 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 0 - 3 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 2 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس1 - 3 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 4 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 3 - 0 بوسنی (گروه F)
3 امتیاز
16 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2-1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 2-1انگلیس (گروه D)
5 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2-1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2-0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1-1 فرانسه (گروه E)
0 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0-2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2-0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2-0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1-2 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
18 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 1 - 2 اکوادور (گروه E)
5 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 0 - 1 ایران (گروه F)
0 امتیاز
----------------------------------
آلمان 4 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 2 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
14 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 3 - 1 ساحل عاج (گروه C)
3 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 1 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 2 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
11 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 1 - 1 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 0 - 3 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 2 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 -1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 4 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان4 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 2 - 0 بوسنی (گروه F)
3 امتیاز
11 امتیاز
9 بازی
 

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1 - 2 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 0 - 2 اسپانیا
هلند 2 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 2 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 0 - 0 کلمبیا
یونان 2 - 1ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 3 - 0 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 2 سوییس
فرانسه 2 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 2 آلمان
پرتغال1 - 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 2 بلژیک
الجزایر 1 - 2 روسیه
-----------------------------

البته پیش بینیِ گروهِ F خواسته ی قَلبَمـــه :w05:
 

me.fatima

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور چهارم پیش بینی

دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 2 - 1 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 1 - 2 اسپانیا
هلند 3 - 2 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 2 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 1 کلمبیا
یونان 1 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 0 بوسنی
آرژانتین 1 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 2 سوییس
فرانسه 3 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 2 - 2 آلمان
پرتغال 2 - 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر 2 - 1 روسیه
-----------------------------
 

baran 2012

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1 - 3 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 1 - 2 اسپانیا
هلند 3 - 0 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 2 - 0 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 2 کلمبیا
یونان 0 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2- 0 بوسنی
آرژانتین 3 - 1 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس0 - 2 سوییس
فرانسه2 - 0 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 0 - 3 آلمان
پرتغال 0- 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 3 بلژیک
الجزایر 2 - 1 روسیه
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا 1- 2پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 2- 2اسپانیا
هلند 1- 2شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3- 1کامرون
مکزیک 2- 1کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1- 2 اروگوئه
کاستاریکا 2- 1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1- 2 کلمبیا
یونان 2- 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2- 1 بوسنی
آرژانتین 2- 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0- 2 سوییس
فرانسه 3- 1اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1- 2 آلمان
پرتغال 2- 2 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1- 2 بلژیک
الجزایر 0- 1 روسیه
-----------------------------
 

3ctor

عضو جدید
کاربر ممتاز

دوشنبه 2 تیر
ساعت 02:30
آمریکا ------ پرتغال (گروه G)--------> انجام شد
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 0 - 2 اسپانیا
هلند 2 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 5 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 1 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 2 کلمبیا
یونان 2 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 1- 0 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 1 سوییس
فرانسه2 - 0 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 2 - 3 آلمان
پرتغال 2 - 0 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 2 بلژیک
الجزایر 3 - 1 روسیه

 

Tik TAAk

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا
0-2اسپانیا
هلند
3- 3شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل
4- 0کامرون
مکزیک
2- 2کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا
1- 2 اروگوئه
کاستاریکا
1- 1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن
0- 2 کلمبیا
یونان
0-2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران
1-0 بوسنی
آرژانتین
2- 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس
0- 3 سوییس
فرانسه
4- 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا
1- 2 آلمان
پرتغال
3- 2 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی
1- 2 بلژیک
الجزایر
1- 1 روسیه
-----------------------------
 

mohammad5mousavi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آمریکا 2 - 2 پرتغال (گروه G)
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 0 - 1 اسپانیا
هلند 2 - 2شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 1 کامرون
مکزیک 2 -1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 2 -1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 2 - 1 کلمبیا
یونان 0 - 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 1 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 2 سوییس
فرانسه 1 - 0اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 2 آلمان
پرتغال 1 - 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 1 بلژیک
الجزایر 0 - 1 روسیه
 

دختر شاه پریون

عضو جدید
کاربر ممتاز
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا
0-2اسپانیا
هلند
3- 1شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل
2- 0کامرون
مکزیک
2- 1کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا
1- 2 اروگوئه
کاستاریکا
1- 1 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن
0- 1 کلمبیا
یونان
0-1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران
1-0 بوسنی
آرژانتین
2- 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس
0- 1 سوییس
فرانسه
2- 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا
1- 2 آلمان
پرتغال
2- 1 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی
1- 2 بلژیک
الجزایر
1- 1 روسیه
-----------------------------
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلمبیا 2 - 0 ساحل عاج (گروه C)
3 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 4 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 3 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 -2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 0 بوسنی (گروه F)
5 امتیاز
17 امتیاز
9 بازی

کلمبیا ؟ - ؟ ساحل عاج (گروه C)
؟؟؟
---------------------------------
اروگوئه1 -2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 1 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 2 - 1اکوادور (گروه E)
0 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3- 2ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 - 1 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
8 امتیاز
8 بازی
کلمبیا 2- 3 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 3- 1 انگلیس (گروه D)
3 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 2 یونان (گروه C)
3 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0- 3 فرانسه (گروه E)
3 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 4 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 -1 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
16 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 3-2 ساحل عاج (گروه C)
3 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1-2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2-1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3-1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1-1 فرانسه (گروه E)
0 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0-3 اکوادور (گروه E)
2 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2-0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 4-0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1-1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
10 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین0 - 0ایران (گروه F)
1 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 -0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
13 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 1 - 1ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 2 - 2 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
ژاپن 3 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 -4 فرانسه (گروه E)
3 امتیاز
---------------------------------
هندوراس0 -3 اکوادور (گروه E)
2 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین4- 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
12 امتیاز
9 بازی

کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 1 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 1 فرانسه (گروه E)
0 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 1 - 1 اکوادور (گروه E)
1 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
11 امتیاز
9 بازی

کلمبیا 1 - 2 ساحل عاج (گروه C)
0 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 0 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 0 - 1 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 2 - 1 فرانسه (گروه E)
1 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 -1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان4 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 2 - 0 بوسنی (گروه F)
3 امتیاز
11 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 1 -1 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 -0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 2 - 3 فرانسه (گروه E)
3 امتیاز
---------------------------------
هندوراس1 - 1 اکوادور (گروه E)
1 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 - 0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 0 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
10 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 2-1 انگلیس (گروه D)
5 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 -0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 3 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 -2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 2 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
20 امتیاز
9 بازی

کلمبیا 2 - 2 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 0 - 3 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 1 یونان (گروه C)
3 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 1 - 0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 1 - 3 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 0 - 0 ایران (گروه F)
1 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
11 امتیاز
9 بازی
 
آخرین ویرایش:

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
کلمبیا 1 - 1ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1- 1 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
ژاپن 1 - 2 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 -2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس0 -2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 1 - 0 ایران (گروه F)
5 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 1 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
13 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 2 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 4 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
12 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 0 - 0 یونان (گروه C)
5 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 - 0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 2 - 0 بوسنی (گروه F)
3 امتیاز
22 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 1 - 2 ساحل عاج (گروه C)
0 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 2 - 2 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 2 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 1 -0 اکوادور (گروه E)
1 امتیاز
---------------------------------
آرژانتین3 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 2بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
8 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 2 - 1 انگلیس (گروه D)
5 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 0 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
21 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه2 - 2 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 1 - 1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس0-2فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس0 - 1 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 1 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 -0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 1 - 1 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز
18 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 1 -0 ساحل عاج (گروه C)
3 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 1 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 -1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 1 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس1 - 2 اکوادور (گروه E)
5 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 2 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 1 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
16 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 -1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 1 انگلیس (گروه D)
1 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 2 -0 کاستاریکا (گروه D)
0 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 3 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس1 - 2 اکوادور (گروه E)
5 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 1 ایران (گروه F)
2 امتیاز
----------------------------------
آلمان 2 - 0 غنا (گروه G)
1 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 0 بوسنی (گروه F)
1 امتیاز

17 امتیاز
9 بازی

کلمبیا 1 -1 ساحل عاج (گروه C)
1 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 1 - 0 یونان (گروه C)
1 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 3 -1 کاستاریکا (گروه D)
1 امتیاز
----------------------------------
سوییس 0 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس1 - 2 اکوادور (گروه E)
5 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 0 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 1 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
13 امتیاز
9 بازی
کلمبیا 2 - 1 ساحل عاج (گروه C)
5 امتیاز
---------------------------------
اروگوئه 1 - 2 انگلیس (گروه D)
0 امتیاز
---------------------------------
ژاپن 2 - 1 یونان (گروه C)
0 امتیاز
----------------------------------
ایتالیا 1 - 2 کاستاریکا (گروه D)
3 امتیاز
----------------------------------
سوییس 1 - 2 فرانسه (گروه E)
2 امتیاز
---------------------------------
هندوراس 0 - 2 اکوادور (گروه E)
3 امتیاز
----------------------------------
آرژانتین 3 - 0 ایران (گروه F)
3 امتیاز
----------------------------------
آلمان 3 - 1 غنا (گروه G)
0 امتیاز
----------------------------------
نیجریه 0 - 2 بوسنی (گروه F)
0 امتیاز
16 امتیاز
9 بازی
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
جدول تا پایان بیست و نهمین بازی جام

جدول تا پایان بیست و نهمین بازی جام

رتبهنام کاربریتعدادامتیاز*رتبهنام کاربریتعدادامتیاز
1الناز692863*18abyss ocean2840
2جولی2961*19میلیشیا2839
3میثم ...2958*20mohsen.sme2738
4me.fatima2855*21baran 20121933
53ctor2852*22xanth1831
6mirza_seraj2852*23مسعود.م1027
7rezamoazami222950*24hesam721825
8gharybeh2950*25sunYar Architect1223
9mohammad5mousavi2749*26mostafa ghodrat1222
10امالیا2948*27reynolds_nike1021
11A.h.m.a.d2945*28یوسف.sh920
12F A R Z A N E2844*29alireza-19911020
13علیرضا سوادی2944*30EECi911
14sanijoon2944*31parla_69910
15parsa9132943*32جاست شادی69
16dzzv_132943*33sea ray57
17s.alipour2440*

پیشبینی بازیهای باقیمانده دور چهارم هنوز هم ادامه داره http://iran-eng.com/showthread.php/...-فوتبال-2014?p=7682141&viewfull=1#post7682141
*** اگه متوجه اشتباه تو محاسبه امتیازاتتون شدید حتما بهم خبر بدید ***​
 
آخرین ویرایش:

dzzv_13

مدیر مهندسی فناوری اطلاعات
مدیر تالار
دور چهارم پیش بینی
دوشنبه 2 تیر

ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا 1 - 2 اسپانیا
هلند 2 - 1 شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 0 کامرون
مکزیک 1 - 2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 2 اروگوئه
کاستاریکا 2 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 3 کلمبیا
یونان 1 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2 - 1 بوسنی
آرژانتین 3 - 1 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 1 سوییس
فرانسه 3 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 3 آلمان
پرتغال 1 - 2 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر1 - 1 روسیه
 

parla_69

کاربر فعال تالار هنر ,
کاربر ممتاز
ساعت 20:30 همزمان (گروه B)
استرالیا
1 - 2​
اسپانیا
هلند
3 - 0​
شیلی
-----------------------------
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 3 - 0 کامرون
مکزیک 2 - 1 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 0 اروگوئه
کاستاریکا 0 - 4 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 2 - 1 کلمبیا
یونان1- 1 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 2- 0 بوسنی
آرژانتین 2 - 0 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 1 - 2 سوییس
فرانسه3 - 0 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 2- 3 آلمان
پرتغال 3 - 0 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 1 - 2 بلژیک
الجزایر 1 - 1 روسیه
-----------------------------
 

abyss ocean

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
سه شنبه 3 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه A)
برزیل 2 - 1 کامرون
مکزیک 1 - 2 کرواسی
---------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه D)
ایتالیا 2 - 1 اروگوئه
کاستاریکا 1 - 2 انگلیس
----------------------------
چهارشنبه 4 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه C)
ژاپن 1 - 3 کلمبیا
یونان 1 - 2 ساحل عاج
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه F)
ایران 1 - 0 بوسنی
آرژانتین 2 - 1 نیجریه
----------------------------
پنج شنبه 5 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه E)
هندوراس 0 - 2 سوییس
فرانسه 3 - 1 اکوادور
----------------------------
ساعت 20:30 همزمان (گروه G)
آمریکا 1 - 3 آلمان
پرتغال 1 - 0 غنا
----------------------------
جمعه 6 تیر
ساعت 00:30 همزمان (گروه H)
کره جنوبی 0 - 1 بلژیک
الجزایر1 - 1 روسیه
 
آخرین ویرایش:

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی1 -2 الجزایر (گروه H)
2 امتیاز
------------------------------------------
3 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1 الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
2 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی1 - 1الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
------------------------------------------
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2-1 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 3-1 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
3 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2 - 2 روسیه (گروه H)
0 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1 الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1- 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1 الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
------------------------------------------
2 امتیاز
2 بازی

بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 0الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
------------------------------------------
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2 - 0 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 0 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
3 امتیاز
2 بازی

بلژیک1 - 3 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 3 - 2الجزایر (گروه H)

0 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 0 - 2روسیه (گروه H)
0 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 -2 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
0 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1-1 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1-1 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
------------------------------------------
2 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2 -3 روسیه (گروه H)
0 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1 الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی

بلژیک 2 - 1 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1 الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
4 امتیاز
2 بازی

بلژیک 2 - 1 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 0الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
------------------------------------------
3 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2 -2 روسیه (گروه H)
0 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 1 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
0 امتیاز
2 بازی
بلژیک 0 - 1 روسیه (گروه H)
0 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 -0 الجزایر (گروه H).
1 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 2 - 1 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 1 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
3 امتیاز
2 بازی
بلژیک 3 - 1 روسیه (گروه H)
2 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 -1 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
------------------------------------------
2 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 0روسیه (گروه H)
5 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 -0 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
5 امتیاز
2 بازی

بلژیک1 - 1 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
1 امتیاز
1 بازی
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز

بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 0الجزایر (گروه H)
1 امتیاز
2 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 1 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1الجزایر (گروه H)

1 امتیاز
2 امتیاز
2 بازی

بلژیک 2 - 1 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 1الجزایر (گروه H)

0 امتیاز
3 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 1 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 1 - 0 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
------------------------------------------
1 امتیاز
2 بازی

بلژیک 1 - 2 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 2 - 1الجزایر (گروه H)

1 امتیاز
2 امتیاز
2 بازی
بلژیک 1 - 1 روسیه (گروه H)
1 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 3 - 0 الجزایر (گروه H)
0 امتیاز
1 امتیاز
2 بازی
بلژیک 3 - 2 روسیه (گروه H)
3 امتیاز
---------------------------------
کره جنوبی 0 - 1 الجزایر (گروه H)
2 امتیاز
5 امتیاز
2 بازی
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا