یارانراد
پسندها
3,816

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • علی داهو
  دلم تنگ شده برات
  مراقب خودت باش پسر خووب....:قلب
  و بعضی ادم ها
  چقدرررررر
  از خود خوب
  خوبترند.


  کمیاب اند
  نایاب اند
  نازنین اند
  مثل برف همین روزهای پایانی پاییز
  لطیف وخنک و کوتاه اند.
  تکبری ندارند
  اما در رفتارشان سنگین اند.
  درشتی نمیکنند
  و نیک سخن میگویند
  باری بر روی شانه ات نمی شوند.
  بغضی درون گلویت نمی کارند.
  سینه ات را سنگین نمیکنند.
  برعکس
  هرگاه که حوالیشان باشی
  عجیب
  حال گرفته ات
  را خوب میکنند.
  دلت می خواهد همیشه
  تکه ایی از ان ها را همراهت داشته باشی
  و هرجا سرگردانی
  و ندانم کاری
  و تنهایی
  امانت را برید
  چشمانت را ببندی
  ان تکه را روی سینه ات بگذاری
  نفسی عمیق بکشی
  و ارام بگیری.
  می ترسی به بودنشان
  به خوبی هایشان
  به مهر واقعی اشان
  عادت کنی.
  پس سعی میکنی
  سکوت کنی
  زیاد نمانی
  و اذیتشان نکنی
  سعی میکنی
  خوبی هایشان را بفهمی
  و درسینه ات بنشانی
  و مثل انها
  کمیاب اما بابرکت باشی.

  اهاای ادم های کم یاب و دوست داشتنی
  جانتان همیشه سلامت.
  وقتی
  روی زمین
  میان این همه هستی
  نمی دانی چگونه بگویی

  وقتی
  نمی دانی اصلن به که بگویی
  که قضاوت نکند که بفهمد که بماند

  ازگفتن
  هر کلمه هر حرف هر واژه هر اه
  انچنان هراس داری
  که گویی در ظلمات سرگردانی.

  دوست می داری
  دوست می داری
  دوست می داری
  هر ادم هر انسان هر موجودی را دوست می داری.
  زندگی را بودن را دوست می داری

  عاقل که می شوی عاشق می شوی
  اما
  نا گهان
  ناخوداگاه
  از ترس این چه می شود ها
  این نفهمیدن ها
  این نماندن ها
  از ترس
  تمام این زیبایی های غم انگیز
  خوابت نمی برد
  انگار درد هر انسانی در تو نشست می کند
  پس
  می گریزی
  فرار می کنی.
  دیوانه وار می دوی
  می دوی می دوی می دوی
  نگاهت می کنند
  دیوانه مجنون احمق ساده و...
  .خطابت میکنند
  اما تو همچنان
  روی زمین
  دوست می داری
  عاشق می شوی
  و تنهایی و خلوتت راهر لحظه وسعت می بخشی
  و غمین ترین سیاره روی زمین می شوی.
  می دونی
  مشکل و بدبختی اصلی ادمهای صاف وساده تو زمونه ما چیه؟
  غیر قابل باورن
  البته این مشکل ادمهاای ساده نیست
  این مشکل اون اکثریت ادمهاس که همه چیز رو پیچیده میبین.
  تو همه چیز شک دارن
  حتی تو طبیعت
  و گاهی اینقدر بی فکری میکنن که به کارهای خدا هم شک می کنن.
  وقتی یه ادم صاف و ساده میبینن میگن
  بعید بدونم این خودش باشه این یه جور دیگه اس یه کلکی داره
  و وقتی متوجه میشن یه رنگه و صاف وساده اس
  اونوقته که دستش میندازن تمسخرش میکنن
  و ممکنه هوا برشون داره که بزار ازش سواستفاده کنیم
  نهایت فهمشون هم اینه که از سر تکبر شروع کنن به نصیحت کردن که هی پسر هی دختر توا این زمونه باس گرگ باشی اگه نخوری می خورنت. باید باهوش باشی دست از این سادگی و رو راستی برداری.
  اما نمی دونن ادمهاای صاف و ساده باهوشن وهوششون تو شک و اینکه کی چی میگه و چی شده خرج نمیکنن
  نمی دونن که شک اگه زیاد بمونه میشه یه مریضی کهنه که باید با روراستی با پرسیدن بافکر کردن با یقین درمونش کرد حلش کرد.

  اخ
  که
  چقدرررر
  دلم .........
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا