مهندسی نفت

صنایع بالا دستی نفت

موضوع ها
70
ارسال ها
137
موضوع ها
70
ارسال ها
137
موضوع ها
82
ارسال ها
261

مقالات مهندسی نفت

Petroleum Articles
موضوع ها
357
ارسال ها
1.6K
موضوع ها
357
ارسال ها
1.6K

نرم افزارهای مهندسی نفت

موضوع ها
43
ارسال ها
134
موضوع ها
43
ارسال ها
134

تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت

کارشناسی ارشد و دکترا مهندسی نفت
موضوع ها
44
ارسال ها
517
موضوع ها
44
ارسال ها
517

کار و استخدام در صنعت نفت

موضوع ها
24
ارسال ها
1.4K
موضوع ها
24
ارسال ها
1.4K
پاسخ ها
16
بازدیدها
16K
پاسخ ها
0
بازدیدها
3K
پاسخ ها
0
بازدیدها
5K
پاسخ ها
4
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
1K
پاسخ ها
0
بازدیدها
935
بالا