گزارش كار آزمايشگاه شناسايي الياف

eng_textile

عضو جدید
اين يك تاپيك جامع است كه تمامي گزارش كارهاي آزمايش هاي شناسايي الياف رو اينجا قرار دادم.
شناسايي الياف رو من با سركار خانم دكتر شيوا هاشمي زاد و جناب آقاي دكتر علي اشجاران پاس كردم. (البته وسط ترم استاد عوض شدهاااا نگيد افتاد......)
آزمايشگاه اون رو هم با جناب آقاي دكتر ذوالرياستين به كارشناسي مهندس شبستري پاس كردم.
شناسايي الياف تقريبا اولين درس تخصصي بچه هاي نساجي- پوشاك محسوب ميشه....
خيلي هم درس شيريني هست.
تمامي گزارش كار ها رو اينجا گذاشتم كه اميد دارم بتونه به تمامي بچه ها كمك كنه....
 

eng_textile

عضو جدید
شناسايي الياف از طريق سوزاندن ( رنگ، بو، خاكستر و ...)


آزمايش اول: شناسايي الياف از طريق سوزاندن (Burning Test)


مقدمه و تئوري آزمايش:
در اين آزمايشات به بررسي طرق مختلف شناسايي الياف خواهيم پرداخت كه البته در آزمايش اول روش (Burning Test) با سوزاندن الياف، آن را شناسايي خواهيم كرد.
با توجه به خواص متفاوت و واكنش‌هاي متفاوت الياف در رنگرزي، استحكام، جذب رطوبت و ... بايد كارشناسان نساج به مهم‌ترين كار يعني شناسايي الياف فائق آيند.
شناختن الياف متفاوت به كارشناسان در طراحي نوع پارچه و پيش‌بيني واكنش احتمالي كمك خواهد كرد و همچنين آنان را در اموري مثل استفاده الياف مناسب با هدف مصرف‌كننده ياري مي‌رساند.
كارشناسان نساج با توجه به هدف مورد نظر مصرف‌كنندگان الياف‌هايي را براي بافت پارچه انتخاب ميكنند كه اين نوع انتخاب بسته به جذب رطوبت، رنگ، استحكام و ... بستگي شديدي دارد.
نظر به اين امور مهم، مهندسين بايد انواع الياف را به سادگي از هم تفكيك و شناسايي كنند.
در اين آزمايش به شناسايي الياف از طريق سوزاندن آن‌ها و از روي دود حاصله، بوي ايجاد شده، رنگ خاكستر و ... مي‌پردازيم.
در اين آزمايش واكنش الياف در مقابل سوختن را مشاهده مي‌كنيم.
خاصيت فرار از آتش:‌
هنگامي كه الياف را به نزديكي شعله برده و ليف به هنگام نزديك شدن به شعله و گرما اصطلاحا جمع مي‌شود. اين خاصيت در برخي الياف مثل نايلون قابل مشاهده است اما در برخي ديگر مانند: پشم چنين خاصيتي مشاهده نميشود.
رنگ دود پس از خاموشي:
از روي رنگ دود حاصله بعد از سوزاندن الياف و خاموش شدنش مي‌‌توان به نوع الياف پي برد.
برخي الياف‌ها مانند: پنبه رنگ دود سفيد و برخي ديگر مثل:‌ پلي استر هنگام سوختن رنگ دود سياه دارد.
بوي سوختن:
الياف‌هاي متفاوت هنگام سوختن بوهاي متفاوتي نيز خواهند داشت كه عموما به ساختار اصلي تركيب ليف برخواهد گشت.
همانند: بوي سوختن ليف پنبه به خاطر ساختار اوليه‌ي آن از چوب، تقريبا شبيه بوي سوختن چوب يا كاغذ است. اما بوي سوختن مثلا: پلي استر كاملا متفاوت است و به علت داشتن تركيبات آروماتيك(معطر) بويي شبيه بوي شيريني (پشمك) از خود ساطع خواهند كرد.
اين بوها كارشناسان را در شناختن نوع الياف بسيار ياري مي‌دهد.
خودسوزي:
اين خاصيت بدان معني است كه بعد از خاموش كردن الياف شعله‌ور شده، ليف تمايل به آتش گرفتن دارد و با يك نسيم، باد يا فوت كردن، ليف دوباره شعله ور خواهد شد.
براي درك اين پديده مي‌توان ذغال خاموش شده از آتش را مثال زد كه با يك باد يا نسيم و يا فوت كردن دوباره شعله ور مي‌شود.
برخي الياف مانند پشم‌، نايلون خودسوزي نداشته اما برخي ديگر مانند چتايي يا پنبه پس از خاموش شدن نيز تمايل به شعله‌ور شدن دارند.
و نهايتا آخرين خاصيت، رنگ و شكل خاكستر باقي مانده است.
اين خاكسترها كارشناسان را در شناختن نوع الياف بسيار كمك مي‌دهد
براي مثال پس از سوزاندن پنبه، خاكستر بسيار ناچيزي به رنگ خاكستري ديده خواهد شد اما خاكستر حاصله از شعله‌ور شدن نايلون، شيري رنگ، گرد، سفت و كش‌دار است.
اين خاكسترها در ليف‌هاي مختلف، متفاوت هستند.


وسايل مورد نياز آزمايش:

  1. انواع الياف (در اين آزمايش مطابق جدول ضميمه شده 9ليف مورد بررسي قرار گرفته است.)
  2. چراغ بنزن
  3. كبريت
  4. پنس يا گيره


نكاتي كه در انجام آزمايش بايد بدان توجه كرد:

  1. پوشيدن روپوش مناست
  2. استفاده از دست‌كش
  3. استفاده از ماسك


شرح آزمايش:
ابتدا گاز اصلي باز كرده و با باز كردن شير چراغ بنزن و استشمام كمي بوي گاز از لوله‌ي چراغ بنزن، كبريت زده و چراغ را روشن مي‌كنيم.
سپس الياف‌ها را به ترتيب با پنس روي شعله‌ي چراغ بنزن مي‌گيريم.
براي شرح آزمايش، آزمايش نمونه پنبه را بررسي ميكنيم.
مقداري الياف پنبه را به نزديكي شعله چراغ بنزن مي‌بريم، مشاهده مي‌شود كه پنبه با نزديك شدن به حرارت شعله، جمع نمي‌شود و فورا آتش ميگيرد، در جدول ضميمه شده خواهيم نوشت كه پنبه خاصيت فرار از شعله ندارد.
پس از شعله‌ور شدن ليف پنبه آن را خاموش ميكنيم و كمي با دميدن به ليف يا فوت كردن آن مشاهده ميكنيم پنبه دوباره مانند ذغال آتش مي‌گيرد اين خاصيت خودسوزي نام دارد و آن را در جدول گزارش ميكنيم.
سپس به رنگ دود حاصله از خاموش كردن ليف شعله‌ور شده توجه ميكنيم كه در ليف پنبه اين رنگ دود بايد سفيد باشد كه در جدول اين مشاهده را يادداشت مي‌كنيم.
سپس بوي سوختن ليف را استشمام كرده و بررسي خود را گزارش ميكنيم كه البته اين بو در سوختن ليف پنبه به نظر همانند بوي سوختن چوب يا كاغذ است.
پس از خاموش شدن ليف شعله‌ور شده از روي باقي‌مانده يا خاكستر آن ميتوان گزارشاتي كرد كه خاكستر پنبه بسيار ناچيز و به رنگ خاكستري است.
اين شواهد را در جدول ضميمه شده به گزارش كار يادداشت كرده‌ايم و پس از اتمام به سراغ يكي ديگر از الياف رفته و تمامي اين خاصيت‌ها را نيز باز بررسي ميكنيم.
تمامي اين شواهد در جدولي به صورت جدول ضميمه شده نشان داده خواهد شد.نتيجه‌ي آزمايش اول و جدول ضميمه شده:

شرايط
نوع ليف
فرار از آتش
رنگ دود پس از خاموشي
بوي سوختن
خودسوزي(پس از خاموشي شعله)
باقي‌مانده (خاكستر)
پنبه
ندارد
سفيد
سوختن چوب يا كاغذ
دارد
بسيار ناچيز - نرم - خاكستري
پشم
ندارد
سفيد
بوي موي كز داده يا گوسفند
ندارد
سياه ترد پفكي
ابريشم
ندارد
سفيد
بوي موي كز داده يا گوسفند
ندارد
سياه ترد - پفكي
استات
بسيار كم
سفيد
سوختن چوب
دارد
ناچيز شكننده و ترد
ويسكوز
دارد
سفيد
سوختن چوب يا كاغذ
تقريبا دارد
خاكستري كم نرم
چتايي
ندارد
سفيد
-
دارد
خاكستر ناچيز و سفيد
نايلون
دارد
سفيد
بوي تند و بد
ندارد
سفت-گرد-شيري يا عسلي-كش‌دار
پلي استر
دارد
سفيد
(هنگام سوختن سياه)
بوي شيريني
ندارد
گرد سفت و محكم سياه
آكريليك
دارد
سفيد
شبيه سوختن پشم
ندارد
كش نمياد- قهوه‌اي سوخته-سفت
پلي پروپيلن
دارد
سفيد
تند و بد
ندارد
خاكستري روشن-بسيار سفت

الياف متفاوت واكنش‌هاي متفاوتي نيز هنگام سوختن و بعد از سوختن دارند
همان‌طوري كه در جدول بالا مشاهده مي‌شود.
الياف‌هاي بالا، برخيشان ترموست و برخيشان ترموپلاست است
ترموپلاست‌ها: پلي استر – پلي پروپيلن – استات – نايلون – ويسكوز – الياف مصنوعي بجز آكريليك

ترموست‌ها: آكريليك – الياف طبيعي ( پشم، پنبه، ابريشم)

شعله ترموپلاست‌ها را ذوب اما ترموست‌ها را قبل از ذوب كردن، تجزيه و ذغال ميكند.
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش دوم: بررسي ظاهر طولي الياف بوسيله ميكروسكوپ

آزمايش دوم: بررسي ظاهر طولي الياف بوسيله ميكروسكوپ

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آزمايش دوم: بررسي ظاهر طولي الياف بوسيله ميكروسكوپ[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري: [/FONT]
[FONT=&quot]اساس اين آزمايش استفاده از ميكروسكوپ است؛ زيرا ليف‌ها مقاطع عرضي و طولي متفاوتي نسبت به هم و بر اساس ويژگي‌هايشان دارند، بنابراين اساس كار ميكروسكوپ و انواع آن را به طور اجمالي توضيح و تفسير خواهيم كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]ميكروسكوپ نوري[/FONT][FONT=&quot](Optical) [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اساس اين ميكروسكوپ با عدسي و بزرگنمايي تصوير (تصوير از جسم بزرگتر است) [/FONT]
[FONT=&quot]به صورت شكل مقابل:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ميكروسكوپ پروجكتينا:[/FONT]
[FONT=&quot]براساس تعداد پيكسل‌ها و عكس ماهواره‌اي [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ميكروسكوپ الكتروني:[/FONT]
[FONT=&quot]بزرگنمايي بسيار زياد دارد و تفاوت آن با ميكروسكوپ‌هاي قبلي در جنس لنز و عمل‌كرد آن است.[/FONT]
[FONT=&quot]جنس لنز ميكروسكوپ الكتروني از ميدان مغناطيسي و عمل‌كرد آن انحراف پرتوهاي الكتروني در اين ميدان است.[/FONT]
[FONT=&quot]مزيت ميكروسكوپ الكتروني به دو ميكرسكوپ قبلي در آن است كه اين ميكروسكوپ قدر به اندازه‌گيري قطر ليف و حتي ظرافت آن است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقطع و ظاهر طولي الياف را همواره با اين ميكروسكوپ‌ها بررسي ميكنيم؛ زيرا هر ليف ظاهر طولي منحصر به فرد خود را دارد. براي مثال در ليف پنبه به علت خشك شدن كانال لومن و جهت رويش فيبريل‌ها در لايه‌هاي ثانويه مقطع و ظاهر طولي به صورت ربان گونه و پيچ خورده است در حالي كه در پشم دقيقا اين سطح مقطع متفاوت بوده و خشن تر، غير صاف تر و حالت سخت و فلس دار دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]سطوح طولي متفاوت خاصيت‌هاي متفاوتي براي مصرف‌كنندگان داشته و مثلا سطح ظاهري پشم باعث زمخت شدن، زود درگير شدن، نمدي شدن و اما ظاهر پنبه باعث جذب رطوبت بسيار زياد و ... است.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابراين شناسايي الياف براي دانستن نوع مصرف بسيار مهم است كه اين بار و در اين آزمايش با ميكروسكوپ سطح طولي و عرضي آن را بررسي ميكنيم. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل مورد نياز:[/FONT]
1- [FONT=&quot]ميكروسكوپ نوري[/FONT]
2- [FONT=&quot]لام[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]لامل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]پارافين (به خاطر ضريب شكست و بزرگنمايي بهتر)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot]انواعي از الياف(بررسي 10الياف در اين آزمايش)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش:[/FONT]
[FONT=&quot]براي نمونه آزمايش، پنبه را در نظر گرفته، ميكروسكوپ را روشن كرده و در حالت لنز 4برابر گذارده، نخ پنبه را آورده و ليفي از آن جدا مي‌كنيم، ليف را روي لام گذاشته، قطره‌اي پارافين روي آن ريخته و لامن را روي آن قرار مي‌دهيم.[/FONT]
[FONT=&quot]اين مجموعه را زير لنز ميكروسكوپ قرار داده و با تغيير جهت اين مجموعه (حركت به چپ و راست، بالا و پايين و وضوح تصوير) سطح طولي ليف را بررسي ميكنيم و سپس لنز 10برابر گذارده و با 10برابر بزرگنمايي ميبينيم.[/FONT]
[FONT=&quot]معمولا شكل واقعي و دقيق الياف را مي‌توان با وضوح40برابر ديد و اين بزرگنمايي در 100برابر قابل رويت نيست.[/FONT]
[FONT=&quot]دقت شود براي انجام هر بار آزمايش با الياف ديگر، ابتدا بايد لام و لامل را با دستمال پاك كرد، با آب شست و سپس آن را خشك كرد تا براي آزمايش بعدي آماده باشد.[/FONT]
[FONT=&quot]گذاردن تنها يك يا دو ليف از نخ روي لام كافي است.[/FONT]
[FONT=&quot]در اين آزمايش سطوح متفاوتي براي الياف متفاوت قابل رويت است كه تمامي اشكال رويت شده به‌اضافه‌ي توضيحات آن در جدول ضميمه شده به گزارش كار آمده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه‌گيري و جدول ضميمه شده:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكل ليف با بزرگنمايي 40برابر[/FONT]
[FONT=&quot]توضيحات و تفسير شكل[/FONT]
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ربان گونه و پيچيده شده [/FONT][FONT=&quot] شبيه به ساختار دي ان اي[/FONT]
[FONT=&quot]پشم [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ساختاري زمخت، سطحي دنده‌دنده اي[/FONT]
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كاملا صاف و توخالي[/FONT]
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]صاف با لكه هايي در داخل[/FONT]
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]صاف با خطي در درون (تيره روشن)[/FONT]
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چند رشته چسبيده به هم شبيه به جارو[/FONT]–[FONT=&quot] فيبر گونه[/FONT]
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]صاف با نقطه يا لكه‌هايي در درون[/FONT]
[FONT=&quot]پلي استر[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تو خالي و كمي پيچيده شده [/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]صاف با لكه هايي در داخل به صورت خط[/FONT]
[FONT=&quot]پلي‌پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]صاف و توخالي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]سطوح ظاهري طولي متفاوت به علت ساختار الياف است و هر كدام بسته به هدف مصرف كنندگان توليد خواهند شد.[/FONT]
[FONT=&quot]بررسي و شناسايي و علم به اين انواع ظاهر طولي الياف كارشناسان نساج رو كمك مي‌دهد كه پارچه، نخ، پوشاك و يا اليافي مورد استفاده توسط مصرف‌كننده مشخص را توليد كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]سطح صاف و صيقلي ابريشم باعث براق شده و سطح ربان گونه پنبه جذب آب بيشتر را همراه دارد و همچين سطح زمخت و فلش گونه پشم نيز نمدي شدن و گرم كردن بيشتر را در پي خواهد داشت.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره 5 – اثر قلياها بر الياف نساجي

آزمايش شماره 5 – اثر قلياها بر الياف نساجي

[FONT=&quot]آزمايش شماره 5 [/FONT][FONT=&quot] اثر قلياها بر الياف نساجي[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري:[/FONT]
[FONT=&quot]قلياها و اسيدها هر يك آثار گونه‌گوني روي الياف نساجي گذارده كه بررسي اين خواص بر عهده‌ي كارشناسان نساج است.[/FONT]
[FONT=&quot]اثر قلياها بر سلولز پنبه:[/FONT]
1- [FONT=&quot]scoring[/FONT][FONT=&quot] :‌ نوعي شست و شو توسط سود كه به آن پخت قلياي نيز گويند. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] اين عمليات در دماي جوش و غلظت سود 5% انجام ميگيرد.[/FONT]
[FONT=&quot]چربي + [/FONT][FONT=&quot] NaOH[/FONT]←[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]صابون[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] 2- [/FONT][FONT=&quot]:Alkali treatment[/FONT][FONT=&quot] در اين عمليات طول ربان ليف پنبه باز شده و افزايش آب و رنگ و ... را شاهديم. [/FONT]
[FONT=&quot] اين عمليات در دماي پايين (محيط) اما با غلظت سود 12%-17% انجام ميگيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] 3- [/FONT][FONT=&quot]Mercrrization[/FONT][FONT=&quot]: در اين عمليات كه دقيقا مثل عمليات بالايي است تفاوت در آن است كه تحت كشش [/FONT]
[FONT=&quot] مكانيكي ليف رخ مي‌دهد. [/FONT]
[FONT=&quot] عمليات در دماي محيط و سود با غلظت 12%5-17% صورت مي‌پذيرد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]خاصيت هاي مرسريزه كردن: [/FONT]
[FONT=&quot]الف)‌ افزايش رطوبت [/FONT]← [FONT=&quot]به علت در دسترس بودن گروه‌هاي [/FONT][FONT=&quot]OH[/FONT]
[FONT=&quot]ب)‌ افزايش استحكام ‍ [/FONT]←[FONT=&quot] حذف تنش برشي[/FONT]
[FONT=&quot]ج)‌ افزايش جلا [/FONT]←[FONT=&quot] سطح مقطع[/FONT]
[FONT=&quot]د)‌ افزايش جذب رنگ [/FONT]←[FONT=&quot] به علت در دسترس بودن گروه‌هاي [/FONT][FONT=&quot]OH[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ه)‌ افزايش واكنش پذيري [/FONT]

[FONT=&quot]قلياها مانند اسيدها روي الياف تاثيراتي دارند كه گاهي با تغييرات رنگ همراه است و گاهي باعث كاهش استحكام و يا حتي نابودي و انحلال ليف را سدد شود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي مثال:[/FONT]
[FONT=&quot]پشم +‌ قليا [/FONT]←[FONT=&quot] تخريب [/FONT]
[FONT=&quot]قليا + الياف مصنوعي (پلي استر و پلي پروپيلن) [/FONT]← [FONT=&quot]مقاوم (تا تغيير بسيار جزيي و ناچيز و كاهش وزن اندك)[/FONT]
[FONT=&quot]نايلون + قليا [/FONT]← [FONT=&quot]مقاوم [/FONT]
[FONT=&quot]استات + ‌قليا[/FONT]←[FONT=&quot] عملكرد آن مانند عملكرد الياف سلولزي است.[/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك +‌ قليا [/FONT]←[FONT=&quot] زرد رنگ شدن به دليل داشتن عنصر [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]همان طور كه شاهد بوديم گاهي قلياها آثار مخربي روي ليف نساجي دارند كه شناسايي اين آثار و انواع ليف بسيار به كارشناسان نساج در سدد برآورده كردن نيازات مصرف‌كنندگان كمك خواهد كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]طبق آزمايشات ديده شد پشم در قليا مخرب است و باعث نابودي آن خواهد شد. اين نكته كمك‌هاي وافري در امر نساجي به كارشناسان كرده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل آزمايش:[/FONT]
1- [FONT=&quot]لوله‌ي آزمايش[/FONT]
2- [FONT=&quot]گيره[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]پيپت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]پيست حاوي آب مقطر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot]پوآر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
6- [FONT=&quot]بشر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
7- [FONT=&quot]بالن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
8- [FONT=&quot]سه قليا (كربنات سديم 5% - سود5%- سود 18% )‌[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
9- [FONT=&quot] ترازوي ديجيتال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
10- [FONT=&quot]10ليف موجود در آزمايشگاه[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
11- [FONT=&quot]قيف[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
12- [FONT=&quot]چراغ بنزن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]ابتدا بايد سعي در درست كردن محلول كربنات سديم از نمونه جامد آن در حجم 500ميلي ليتر داشته باشيم.[/FONT]
[FONT=&quot]براي اينكه بدانيم به چه مقدار از بي‌كربنات نيازمنديم با استفاده از فرمول مقدار گرم مورد استفاده را محاسبه و سپس شروع به ساخت محلول آن ميكنيم.( فرمول‌ها در محاسبه‌ي نمونه آمده است.)[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدار 25گرم از بي‌كربنات را با استفاده از ترازو وزن كرده و درون بشر مي‌ريزيم و تا حجم 200ميلي ليتر در آن آب مقطر با استفاده از پيست مي‌ريزيم و شروع به هم‌زدن ميكنيم تا نمونه‌ي جامد كاملا حل شود.[/FONT]
[FONT=&quot]با استفاده از قيف اين محلول را داخل بالن ميريزيم (بالني كه حداقل حجم 500داشته باشد)[/FONT]
[FONT=&quot]و سپس 200ميلي ليتر ديگر آب را درون بشر ريخته تا گرده‌ها و نمونه‌هاي باقي مانده در بشر نيز شسته و باز هم توسط قيف محلول را درون بالن ميريزيم و نهايتا [/FONT][FONT=&quot]100ml[/FONT][FONT=&quot]آب ديگر را درون بالن ميريزيم. محلول بي‌كربنات 5% آماده است.[/FONT]
[FONT=&quot]حال با استفاده از پيپت و پوآر به اندازه‌ي [/FONT][FONT=&quot]2-3cc[/FONT][FONT=&quot] از محلول‌ ‌كربنات سديم را داخل لوله‌ي آزمايش متصل به گيره ريخته و مقداري ليف را درون آن مي‌اندازيم، در دماي محيط اندكي صبر كرده و تغيرات را گزارش ميدهيم اگر تغيراتي شاهد نبوديم ليف را از قليا بيرون آورده شسته و با ليف خشك مقايسه ميكنيم و تغيرات را ذكر ميكنيم اگر باز هم تغيراتي مشاهده نشد اين بار لوله آزمايش را كاملا شسته، باز هم آزمايش را تكرار ميكنيم، اما اين بار در دماي جوش روي شعله‌ي چراغ بنزن اين بار آزمايش را در دماي جوش انجام داده و نتايج را گزارش ميكنيم. [/FONT]
[FONT=&quot]نتايج حاصله در جدول ضميمه شده به گزارش كار آمده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]محاسبه‌ي نمونه: [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه‌ي آزمايش و جدول:[/FONT]
[FONT=&quot]ليف [/FONT]
[FONT=&quot]كربنات سديم 5% [/FONT]
[FONT=&quot]سود سوزآور18% [/FONT]
[FONT=&quot]سود سوزآور5%[/FONT]
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كمي تورم[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش توم و كمي تغييرات رنگ[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش تورم ليف[/FONT]
[FONT=&quot]پشم[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كمي كاهش استحكام و كمي رنگ زرد[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط + [/FONT]
[FONT=&quot]شروع به تخريب ليف و زرد رنگ[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط + كاهش شديد استحكام و توده زرد رنگ و شروع به تخريب[/FONT]
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش زرد يا ليمويي روشن[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كمي زرد رنگ [/FONT]
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كمي كاهش استحكام و تورم[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط-[/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كاهش استحكام و تورم[/FONT]
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كدر [/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط كاهش استحكام[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط كمي كاهش استحكام[/FONT]
[FONT=&quot]پلي استر[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]پلي پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كاهش جلا[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط - [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كاهش استحكام[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط - [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كاهش استحكام شديد[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط - [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش كاهش شديد استحكام و محلول روشن[/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش -[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش نارنجي[/FONT]
[FONT=&quot]دماي محيط [/FONT]–[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دماي جوش نارنجي روشن [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش تعيين درصد ليف در پارچه‌ي مخلوط

آزمايش تعيين درصد ليف در پارچه‌ي مخلوط

[FONT=&quot] آزمايش تعيين درصد ليف در پارچه‌ي مخلوط[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري: [/FONT]
[FONT=&quot]همواره براي اندازه‌گيري مقدار ليف مصرف شده در يك پارچه‌ي متشكل از چند ليف بايد آزمايشاتي حول اندازه‌گيري ليف مصرفي به كار گرفت.[/FONT]
[FONT=&quot]يكي از آن روش‌ها طبعا حذف يك ليف و اندازه گيري ليف ديگر در پارچه است كه اين كار بر پايه‌ي اطلاعات كارشناسان نساج است.[/FONT]
[FONT=&quot]در اين روش بايد از اسيد يا قليايي استفاده كرد كه باعث تخريب يكي از ليف‌ها شده اما بر ليف ديگر موثر نيست.[/FONT]
[FONT=&quot]لازمه‌ي اين آزمايش درست كردن محلول سود 5% دقيقا مطابق ساختاري كه در گزارش قبلي ذكر شد![/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل آزمايش:‌[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
1- [FONT=&quot]بشر[/FONT]
2- [FONT=&quot]مقداري محلول سودسوزآور 5% [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]همزن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]هيتر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot]تكه‌اي پارچه‌ي مخلوط (پشم + پلي استر)‌[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
6- [FONT=&quot]آون[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
7- [FONT=&quot]ترازو[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]روش انجام آزمايش: [/FONT]
[FONT=&quot]ابتدا مطابق ساختار گفته شده در گزارش قبلي مقداري ([/FONT][FONT=&quot]250ml[/FONT][FONT=&quot]) محلول سود5% درست كرده و نگه ميداريم.[/FONT]
[FONT=&quot]پارچه‌اي از جنس پشم و پلي استر را به اندازه‌ي 20×20 سانتي متر برش داده و وزن ميكنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]پارچه را به مدت نيم ساعت در دماي 105درجه آون نگه داري ميكنيم تا رطوبت گرفته شده ناشي از محيط بخار شود و تنها وزن پارچه باقي بماند، سپس پارچه‌ي خشك شده را از آون بيرون آورده و به سرعت وزن كرده و درون بشر مي‌اندازيم، درون بشر مقداري محلول سود5% ريخته ([/FONT][FONT=&quot]250ml[/FONT][FONT=&quot]) و روي هيتر با درجه سه حرارت ميدهيم تا به جوش بياييد، بعد از به جوش آمدن 5تا10دقيقه منتظر ميشويم و سپس هيتر را خاموش، محلول بشر را خالي كرده و پارچه را مي‌شوييم سپس پارچه را باز هم درون آون 105درجه‌اي به مدت نيم ساعت نگه داشته كه باز هم رطوبت آن از بين برود و باز هم وزن پارچه را اندازه‌گيري ميكنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]يقينا ميتوان وزن تنها پلي استر را پيدا كرد زيرا پشم درون پارچه با قليا واكنش داده و از بين رفته و تنها وزن باقي مانده ناشي از پلي استر است كه البته آزمايش همواره با خطاهايي همراه است يكي از آن ها كاهش وزن پلي استر است و علت واكنش اندك پلي استر با قلياهاست .[/FONT]
[FONT=&quot]حال مطابق محاسبات گزارش كار ميتوان وزن و درصد پشم و پلي استر پارچه را به سادگي محاسبه كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]مشاهدات بعد از انجام آزمايش به صورت دو ليف مجزا در گزارش كار آمده و شاهد كاهش استحكام و تغيير رنگ از كرم به سفيد پارچه هستيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره 3 – شناسايي الياف از طريق تعيين تركيب شيميايي ليف (تشخيص عناصر)

آزمايش شماره 3 – شناسايي الياف از طريق تعيين تركيب شيميايي ليف (تشخيص عناصر)

[FONT=&quot]آزمايش شماره 3 [/FONT]–[FONT=&quot] شناسايي الياف از طريق تعيين تركيب شيميايي ليف (تشخيص عناصر)[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري:[/FONT]
[FONT=&quot]در اين آزمايش براي شناسايي الياف از روي عناصر سازنده‌اش استفاده مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]اصولا روش‌هاي متفاوت و گونه‌گوني براي تشخيص عناصر سازنده‌ي ليف است كه براي مثال مي‌توان روش‌هاي زير را نام برد.[/FONT]
[FONT=&quot]1- اسپكروتسكوپي:[/FONT]
[FONT=&quot]FT-IR[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]←[/FONT][FONT=&quot] رسم نمودار و عدد پيك(3200براي وجود [/FONT][FONT=&quot]OH[/FONT][FONT=&quot])[/FONT]
[FONT=&quot]NMR[/FONT]
[FONT=&quot]Mass[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]←[/FONT][FONT=&quot] با بمباران ماده‌ي پليمري و سر هم كردن پازل، متوجه ساختار اوليه ليف مي‌شوند.[/FONT]
[FONT=&quot]SEM[/FONT]
[FONT=&quot]DSM[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2- تجربي:[/FONT]
[FONT=&quot]حرارت دادن ليف درون لوله‌ي آزمايش و مشاهدات از ليف مثلا اگر بخار ايجاد شد نشان‌دهنده‌ي وجود[/FONT][FONT=&quot]OH[/FONT][FONT=&quot] و اگر ليف سياه شد نشان دهنده‌ي [/FONT][FONT=&quot]C [/FONT][FONT=&quot] است و...[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تمامي روش‌هاي شناسايي عناصر هالوژنه، كربن، گوگرد، نيتروژن،‌ كربن و ... را در شرح آزمايش به اختصار توضيح مي‌دهيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل مورد نياز آزمايش:[/FONT]
1- [FONT=&quot]لوله‌ي آزمايش[/FONT]
2- [FONT=&quot]ليف‌هاي نساجي(10نوع ليف موجود)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]گيره[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]چراغ بنزن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot]كبريت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
6- [FONT=&quot]كاغذ تورنوسل[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
7- [FONT=&quot]كربنات كلسيم[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
8- [FONT=&quot]پيپت مدرج[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
9- [FONT=&quot]پوآر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش: [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص كربن [/FONT][FONT=&quot] C[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT]
[FONT=&quot]مقداري ليف (به اندازه‌ي نخود يا عدس)‌ را داخل لوله‌ي آزمايش متصل به گيره انداخته و روي حرارت شعله‌ي بنزن مي‌گيريم، اگر ليف به رنگ سياه در آمد، يعني ساختار اصلي‌اش شامل كربن بوده و اگر به رنگ سياه در نيامد يعني ساختار اصلي ليف حاولي كربن نبوده است كه البته چون شيمي آلي شيمي كربن‌هاست، تمامي الياف مورد بررسي سياه شده و حاوي كربن است. مشاهدات خود را در جدول ضميمه شده به گزارش كار مي‌نويسيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص اكسيژن [/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]مقداري ليف (به اندازه‌ي نخود يا عدس) را درون لوله‌ي آزمايش انداخته روي شعله‌ي چراغ بنزن مي‌گيريم، لوله را به صورت مورب گرفته و اگر شاهد بخارهايي حتي به صورت خفيف روي بدنه‌ي لوله‌ بوديم يعني ليف حاوي اكسيژن بوده و در صورت عدم مشاهده‌ي بخارات يعني اكسيژن جز ساختار اصلي ليف نبوده است.[/FONT]
[FONT=&quot]دقت شود كه ليف قبل از آزمايش بايد خشك شده و داراي رطوبت نباشد، تا آزمايش دچار خطا نشود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي خشك شدن ليف هم آن را درون آون به مدت نيم ساعت در حرارت 105درجه قرار مي‌دهيم.[/FONT]
[FONT=&quot]دقت شود با توجه به ساختار پلي پروپيلن كه در زير آمده است، اكسيژني مشاهده نشده و طبعا نبايد بخارات آبي نيز حاصل شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص هيدوژن [/FONT][FONT=&quot]H[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]با وجود اكسيژن يا حتي كربن در يك ساختار يقينا هيدروژن نيز حضور داشته است زيرا هيدروژن پيوندهاي كربن را پر كرده و با مشاهده‌ي بخار آب در تشخيص اكسيژن نيز به علت ساختار[/FONT][FONT=&quot]H2O[/FONT][FONT=&quot]يقينا هيدروژن در ساختار اصلي بوده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص نيتروژن [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]مقداري كربناك كلسيم را كه توسط كارشناس آزمايشگاه درست شده بود را توسط پيپت مدرج و پوآر داخل لوله‌ي آزمايشگاه ريخته، مقداري ( اندازه‌ي نخود) ليف را به درون لوله‌ي آزمايش حاولي كربنات كلسيم انداخته و باز هم با پيپت مقداري كربناك كلسيم روي ليف ريخته به طوري كه سطح ليف را بپوشاند.[/FONT]
[FONT=&quot]لوله‌ي آزمايش متصل به گيره را به صورت مورب براي خارج شدن گاز حاصله روي شعله‌ي چراغ بنزن گرفته و حرارت مي‌دهيم، كاغذ تورنسل با آب خنثي(نه خاصيت اسيدي داشته و نه خاصيت بازي- بهتر است از شير آب آزمايشگاه كه داراي خاصيت بازي است استفاده نشود و مي‌توان از آب سرد كن استفاده كرد) مرطوب كرده كه قرمز رنگ است، كاغذ تورنسل مرطوب قرمز رنگ را در نزديكي گازها‌ي خارج شده از لوله‌ي آزمايش گرفته و دقت مي‌كنيم كه به لبه‌ي لوله‌ي آزمايش برخورد نكند تا خطايي در آزمايش پديد نياييد.[/FONT]
[FONT=&quot]در صورت آبي رنگ شدن كاغذ تورنسل قرمز، يعني نيتروژن در ساختار اصلي ليف بوده و در صورت عدم مشاهده‌ي رنگ آبي يعني نيتروژني نيز وجود نداشته است.[/FONT]
[FONT=&quot]مشاهدات خود را درون جدول ياد شده مي‌نويسيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص عناصر هالوژنه [/FONT][FONT=&quot](Cl-F-Br-I)[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]يك مفتول سيمي را انتخاب و روي شعله قرار مي‌دهيم تا ناخالصي‌هايش سوخته و از بين برود، سپس مقداري ليف را دور آن پيچيده و داخل شعله حرارت مي‌دهيم. چنان‌چه رنگ شعله به رنگ سبز درآمد يعني عناصر هالوژنه يا كلر در آن وجود داشته و در غير اينصورت يعني آبي سوختن شعله، عدم حضور عناصر هالوژنه را تاييد مي‌كند.[/FONT]
[FONT=&quot]اين آزمايش در آزمايشگاه انجام نشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تشخيص گوگرد[/FONT][FONT=&quot]S[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
[FONT=&quot]سود5% + ليف‌+ استات سرب [/FONT][FONT=&quot]←[/FONT][FONT=&quot]حرارت مي‌دهيم اگر مشكي شد، يعني گوگرد موجود بوده و در غير اين صورت خير.[/FONT]
[FONT=&quot]يا مي‌توان مقداري سودسوزآور را با مقداري خيلي كم از استات سرب مخلوط كرده حرارت دهيم و سپس ليف را به داخل بياندازيم، در صورت مشكي شدن وجود گوگرد و در غير اينصورت خير...[/FONT]
[FONT=&quot]تمامي مشاهدات در جدول ضميمه شده به گزارش كار موجود است.[/FONT]
[FONT=&quot]كه البته اين آزمايش در آزمايشگاه انجام نشد.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه‌گيري و جدول ضميمه شده:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ليف-عنصر[/FONT]​
[FONT=&quot]اكسيژن[/FONT][FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]هيدروژن[/FONT][FONT=&quot]H[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]نيتروژن[/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]كربن[/FONT][FONT=&quot]C[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]پشم[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]پلي استر[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]پلي پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot]+[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره 4– بررسي مقطع عرضي الياف نساجي

آزمايش شماره 4– بررسي مقطع عرضي الياف نساجي

[FONT=&quot]آزمايش شماره 4[/FONT][FONT=&quot] بررسي مقطع عرضي الياف نساجي[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري: [/FONT]
[FONT=&quot]از آنجايي كه در صنايع نساجي هنگام رد شدن الياف از اسپينرت خصوصا در مورد الياف بشر ساخت و مصنوعي به علت سرعت الياف و دلايل ديگر، مقطع عرضي الياف گونه‌گون خواهند شد.[/FONT]
[FONT=&quot]در مورد الياف بشر ساخت كه به طريق ريسندگي محلول توليد مي‌شوند، چون در فرايند خشك‌ريسي و يا ترريسي، پس از خروج ليف از رشته‌ساز، حلال [/FONT][FONT=&quot](Solvent)[/FONT][FONT=&quot] از ليف خارج مي‌شود، مقطع ليف چروك برداشته و مضرس(دندانه‌دار) ميگردد. [/FONT]
[FONT=&quot]البته چنان‌چه مرحله خروج حلال و انعقاد ليف به آرامي و با سرعت كم صورت پذيرد مقطع ليف كمتر چروك برداشته و تقريبا مدور مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]بنابرين شناسايي مقاطع عرضي الياف به علت خصوصيات متفاوتشان، براي كارشناسان نساج بسيار مهم و ضروري است.[/FONT]
[FONT=&quot]براي مثال سطح مقطع ابريشم مثلث گونه است و اين امر باعث براق بودن ابريشم و استفاده از آن در صنايع قالي‌بافي و يا تابلو فرش و ... شده است.[/FONT]
[FONT=&quot]سطوح ناهموار عرضي برخي الياف باعث جذب رطوبت شده و البته كدر هستند و براقيت ندارند. (به علت بازتابش نور)[/FONT]
[FONT=&quot]سطوح مقطع عرضي الياف (علي‌الخصوص پلي استر و الياف مصنوعي) بسته به مصرف كننده دارد. [/FONT]
[FONT=&quot]آيا جذب رطوبت از پارچه انتظار مي‌رود و يا براق بودن و ....[/FONT]
[FONT=&quot]نوع سطح عرضي الياف را از طريق آزمايشاتي كه اساس كار آن با ميروسكوپ است و در زير به شرح آن پرداخته‌ايم، انجام مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل آزمايش:[/FONT]
1- [FONT=&quot]پيلت مخصوص(صفحه فلزي سوراخ‌دار)[/FONT]
2- [FONT=&quot]ميكروسكوپ نوري[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]الياف براي انجام آزمايش (10نمونه الياف)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]تيغ بسيار تيز و برنده[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش:[/FONT]
[FONT=&quot]براي بررسي و مشاهده مقطع عرضي الياف از سه روش مي‌توان استفاده كرد.[/FONT]
[FONT=&quot]الف) بوسيله چوب پنبه و سوزن يا قلاب[/FONT]
[FONT=&quot]ب) بوسيله صفحه فلزي سوراخ‌دار[/FONT]
[FONT=&quot]ج) بوسيله ميكروتوم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كه ما در اين جا از روش دوم يعني گذراندن الياف از پيلت يا صفحه فلزي سوراخ‌دار استفاده مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot]در اين نمونه آزمايش مقداري از الياف مورد نظر (پنبه) را بر ميداريم و توسط دست، سوزن و يا قلاب از سوراخ پيلت عبور ميدهيم.[/FONT]
[FONT=&quot]پيلت صفحه‌اي فلزي با سوراخ‌هايي در ميان است(عموما سه سوراخ كوچك، بزرگ و متوسط) كه ضخامت پيلت [/FONT][FONT=&quot]1mm[/FONT][FONT=&quot] و ابعاد آن[/FONT][FONT=&quot]mm [/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]75[/FONT][FONT=&quot]×[/FONT][FONT=&quot]25[/FONT][FONT=&quot] و قطر سوراخ متوسط [/FONT][FONT=&quot]0/75mm[/FONT][FONT=&quot] است.[/FONT]
[FONT=&quot]نكته قابل توجه آن است كه اليافي كه از سوراخ پيلت عبور مي‌دهيم بايد كاملا مناسب و اندازه‌ي قطر سوراخ بوده و كمتر و بيشتر از آن نباشد. كمتر بودن الياف از قطر سوراخ باعث رد شدن و افتادن الياف از سوارخ و بيشتر بودن الياف از سوراخ باعث عدم رد شدن آن خواهد شد. بنابراين بايد دقت شود الياف كاملا اندازه‌ي قطر سوراخ برداشته شود و البته اين‌كه الياف كاملا در سوراخ پيلت سفت و محكم شود تا هنگام تيغ زدن از ته و سر پيلت رد نشود.[/FONT]
[FONT=&quot]الياف عبوري از سوراخ پيلت را توسط تيغ بسيار تيز كاملا بريده و پيلت را زير ميكروسكوپ نوري با دقت 4برابر مي‌گذاريم، شكل ديده شده مقطع عرضي الياف است كه براي پنبه به صورت لوبيا شكل با كانال لومن درون است.[/FONT]
[FONT=&quot]حتي مي‌توان براي راحتي ديد بزرگنمايي ميكروسكوپ را از 4برابر به 10 و 40هم افزايش داد كه البته با بزرگنمايي 10كاملا مقطع عرضي قابل رويت است.[/FONT]
[FONT=&quot]نتايج آزمايش براي هر 10ليف، به صورت جدولي ضميمه شده به گزارش كار گردآوري شده است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه آزمايش و جدول اشكال مقطع عرضي الياف:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكل مقطع عرضي ليف با دقت 10برابر توسط ميكروسكوپ[/FONT]
[FONT=&quot]توضيحات و تفسيرات[/FONT]
[FONT=&quot]پنبه [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كاملا لوبيا شكل با ديده شدن كانال لومن همان شكل به صورت خطي منحني در داخل لوبيا[/FONT]
[FONT=&quot]پشم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكلي تقريبا دوار گونه اما نه كاملا منظم و صاف با دانه‌هايي سياه در ميان[/FONT]
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]كاملا مثلث شكل با اندكي دانه‌هاي سياه[/FONT]
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكلي كاملا بي نظم با دانه‌هاي سياه رنگ درون[/FONT]
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكلي كاملا بي‌نظم و دندانه‌دار بدون لكه[/FONT]
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شكلي به‌گونه چندضلعي با لكه‌اي سياه در ميان[/FONT]
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تقريبا مثلث گونه اما نه كاملا صاف[/FONT]
[FONT=&quot]پلي‌‌استر[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]دايره‌هايي كاملا به هم چسبيده[/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شبيه بادام با پوست، بيضوي گونه و كمي ناهموار با لكه‌اي سياه در درون[/FONT]
[FONT=&quot]پلي‌پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مثلثهايي كه نه كاملا بي‌نظم و نه كاملا صاف باشند[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ديده شد كه مقاطع عرضي تمامي 10الياف ذكر شده كاملا متفاوت هستند و هر كدام ويژگي متمايزي در ليف و پارچه ايجاد مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]گاهي جذب رطوبت بالا، براق بودن، استحكام و ...[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره 5– صابوني كردن استات سلولز و بررسي اثر آن بر جذب رنگ استات

آزمايش شماره 5– صابوني كردن استات سلولز و بررسي اثر آن بر جذب رنگ استات

[FONT=&quot]آزمايش شماره 5[/FONT][FONT=&quot] صابوني كردن استات سلولز و بررسي اثر آن بر جذب رنگ استات[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري: [/FONT]
[FONT=&quot]صابوني شدن: واكنش ميان يك قليا مانند سو يا پتاس با چربي كه در آن، ماده چربي به گليسرول و صابون يا نمك اسيد چرب(نمك سديم يا پتاسيم)تبديل ميشود، واكنش صابوني شدن چربي نام دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]واكنش مقابل:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نمك اسيد چرب را اصطلاحا صابون مي‌گويند.[/FONT]
[FONT=&quot]استات صابوني شده:‌ در اثر عم كردن الياف استات با ماده قليايي مانند سود برخي از گروه‌هاي استيل[/FONT][FONT=&quot](OCOCH3)[/FONT][FONT=&quot] آن با گروه‌هاي ئيدروكسيل [/FONT][FONT=&quot](OH) [/FONT][FONT=&quot] استخلاف شده و سطح ليف صابوني ‌ميشود. نوعي از اين الياف استات صابوني شده تحت نام تجاري فورتيزان[/FONT][FONT=&quot](Fortisan)[/FONT][FONT=&quot] عرضه مي‌شود. اصولا استفاده از حمام‌هاي قليايي قوي در حرارت‌هاي بالا باعث تبديل استات به سلولز مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]با صابوني شدن و ئيدروليز سطحي ليف استات و جايگززين شدن گرو‌ه‌هاي غير‌ آبدوست استيل در استات با گروه‌هاي آبدوست ئيدوركسيل، سطح ليف آبدوست شده و جذب رنگ آن آسانتر مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]در واقع اساس كار اين آزمايش جايگزين شدن گروه‌هاي آبدوست ئيدروكسيل به جاي گروه‌هاي غير آبدوست استيل براي رنگرزي راحت‌تر است.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل مورد نياز: [/FONT]
1- [FONT=&quot]مقداري سود [/FONT][FONT=&quot](5 g)[/FONT]
2- [FONT=&quot]آب مقطر به اندازه‌ي كافي [/FONT][FONT=&quot](200cc)[/FONT]
3- [FONT=&quot]سه عدد بشر [/FONT][FONT=&quot]100cc[/FONT]
4- [FONT=&quot]مقداري الياف استات [/FONT][FONT=&quot](6g)[/FONT]
5- [FONT=&quot]مقداري رنگ مستقيم آبي [/FONT][FONT=&quot](1cc)[/FONT]
6- [FONT=&quot]ترازوي ديجيتال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
7- [FONT=&quot]هيتر يا گرم‌كن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
8- [FONT=&quot]دما سنج[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
9- [FONT=&quot]قاشك (براي برداشتن مقداري سود از ظرف)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
10- [FONT=&quot]همزن شيشه اي[/FONT]
11- [FONT=&quot]پيست مدرج[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
12- [FONT=&quot] پوآر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش: [/FONT]
[FONT=&quot]ابتدا ترازوي ديجيتال را به برق متصل كرده، روشن نموده كاغذ سفيدي روي ترازو گذاشته و ترازو را با وزن كاغذ صفر ميكنيم، با قاشك مقداري سود را روي ترازوي ديجيتال ريخته تا به وزن [/FONT][FONT=&quot]5g[/FONT][FONT=&quot] برسد تنها نكته رعايت شده بايد اين باشد كه به محض خارج كردن سديم هيدروكسيد [/FONT][FONT=&quot]0/2[/FONT][FONT=&quot]نرمال از ظرف، بايد به سرعت درب ظرف را ببنديم؛ علت آن است كه سود به سرعت به خود رطوبت گرفته و باعث ناخالصي و ايجاد وزن مي‌شود. [/FONT]
[FONT=&quot]پس از انداره‌گيري 5گرم از سود آن را داخل بشر ريخته و به اندازه‌ي [/FONT][FONT=&quot]100cc[/FONT][FONT=&quot]به آن آب مقطر اضافه ميكنيم، با همزن شيشه‌اي آن‌قدر هم زده تا به محلول تبديل شود. [/FONT]
[FONT=&quot]حال دوباره ترازو را صفر كرده و به اندازه‌ي [/FONT][FONT=&quot]3g[/FONT][FONT=&quot] الياف استات را مي‌كشيم، [/FONT][FONT=&quot]3[/FONT][FONT=&quot]گرم ليف استات را داخل محلول سديم‌هيدروكسيد انداخته و آن را روي هيتر گرم ميكنيم تا به دماي 50درجه‌ي سانتي‌گراد برسد، مجموعه را به مدت نيم ساعت در اين دما نگه ميداريم.[/FONT]
[FONT=&quot](با افزايش دما بشر را از هيتر برداشته و با كاهش دما بشر را روي هيتر مي‌گذاريم)[/FONT]
[FONT=&quot]از طرفي در دو بشر مجزا به اندازه‌ي [/FONT][FONT=&quot]1cc[/FONT][FONT=&quot] رنگ مستقيم آبي با پيست و پوآر برداشته و داخل بشر ميريزيم و به حجم [/FONT][FONT=&quot]100cc[/FONT][FONT=&quot] ميرسانيم.[/FONT]
[FONT=&quot]حال استاتي كه در محلول سديم هيدوركسيد روي هيتر به مدت نيم ساعت بوده را برداشته و زير شير آب كاملا ميشوريم. (لغزندگي و صابوني شدن استات را مشاهده خواهيم كرد.)[/FONT]
[FONT=&quot]استات شسته شده را درون يكي از بشرهاي رنگي انداخته و به طور همزمان سه گرم استات ديگر را كه صابوني نشده داخل بشر ديگر رنگ مي‌اندازيم.[/FONT]
[FONT=&quot]هر دو بشر را روي هيتر تا دماي 80درجه‌ي سانتي‌گراد بالا مي‌بريم، پس از مدت نيم ساعت هر دو بشر را از روي هيتر برداشته و استات داخل آن‌ها را مي‌شوييم.[/FONT]
[FONT=&quot]خواهيم ديد كه استات صابوني شده به علت داشتن و ايجاد گروه‌هاي آبدوست كاملا آبي رنگ شده اما استاتي كه صابوني نشده و گروه‌هاي غير آبدوست دارد تقريبا رنگ نشده و همان سفيد باقي مي‌ماند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه گيري:[/FONT]
[FONT=&quot]استاتي كه صابوني شده كاملا رنگ مي‌گيرد اما استاتي كه صابوني نشده تقريبا رنگي به خود جذب نمي‌كند كه [/FONT]
[FONT=&quot]علت اين امر نداشتن گروه‌هاي آبدوست است كه با صابوني كردن و افزودن محلول سديم هيدروكسيد گروه‌هاي آبدوست را به استات مي‌افزاييم. [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره 6– تعيين درصد رطوبت بازيافتي الياف نساجي

آزمايش شماره 6– تعيين درصد رطوبت بازيافتي الياف نساجي

[FONT=&quot]آزمايش شماره 6[/FONT]–[FONT=&quot] تعيين درصد رطوبت بازيافتي الياف نساجي[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري: [/FONT]
[FONT=&quot]همواره به علت مقاطع و شكل عرضي و طولي الياف و همچنين داشتن گروه‌هاي آبدوست و فعال در منطقه‌ي آمورف خود و نيز خواص ساختاريشان جذب رطوبت در الياف متفاوت خواهد بود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي مثال پنبه به علت داشتن گروه‌هاي فعال و آبدوست در منطقه‌ي مناسب آمورف و ساختار سلولزيش جذب رطوبت بسيار بالايي دارد.[/FONT]
[FONT=&quot]الياف پروتئيني مانند پشم و ابريشم به علت داشتن عوامل آبدوست آميدي[/FONT][FONT=&quot](-CO-NH-)[/FONT][FONT=&quot] و ساختمان آمورف جذب رطوبت دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]در مورد الياف مصنوعي بايد گفت به علت ساختار آرايش يافته[/FONT][FONT=&quot](Oirnted)[/FONT][FONT=&quot]خود نفوذ آب به داخل ليف به سختي امكان‌پذير است، حتي ليف‌هايي مانند پلي‌آميدها با وجود عامل آميد براي جذب آب نسبتا خوب اما جذب رطوبت كمتري نسبت به الياف طبيعي دارند.[/FONT]
[FONT=&quot]اليافي مانند پلي پروپيلن و پلي اتيلن كه داراي ساختمان فيزيكي كاملا آرايش يافته هستند ساختار شيميايي آن‌ها اجازه جذب شيميايي رطوبت را به آن‌ها نداده و جذب رطوبت تنها به طور فيزيكي روي سطح ليف صورت گرفته كه با تكان دادن و چلاندن ليف رطوبت سطحي و فيزيكي خود را از دست خواهد داد.[/FONT]
[FONT=&quot] كارشناسان نساج و كنترل كيفيت عموما به دنبال مقدار اين رطوبت جذب شده، كاهش و يا كنترل آن هستند كه البته مقدار اين رطوبت توسط مهندسان كنترل كيفيت اندازه‌گيري و بررسي خواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]همواره بايد شرايط مخصوص آزمايش را ايجاد كرد كه در اين آزمايش شرايط بدين گونه است:[/FONT]
1- [FONT=&quot]دماي 25درجه [/FONT]–[FONT=&quot] در اين دما مولكول‌ها به صورت مايع باقي مي‌مانند و در دماي بيشتر بخار شده و در دماي كمتر در ليف باقي ‌مي‌ماند.[/FONT]
2- [FONT=&quot]رطوبت 65% - در اين رطوبت نيز دقيقا مولكول‌ها شرايط بالا را دارند.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]زمان [/FONT]–[FONT=&quot] ماندن الياف در اين شرايط به مدت 24تا48ساعت.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]فشار [/FONT]–[FONT=&quot] فشار [/FONT][FONT=&quot]1 atm[/FONT][FONT=&quot] ( يك اتمسفر)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]هر آزمايش عموما با خطاهايي همراه خواهد بود كه خطاهاي اين آزمايش بدين شمارند:[/FONT]
1- [FONT=&quot]عدم وجود شرايط مناسب در آزمايشگاه[/FONT]
2- [FONT=&quot]پديده هيسترزيس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]خطاهاي آزمايش[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]چربي موجود در الياف نساجي (پنبه، پشم و...) كه بعد از گرم شدن به روي ليف آمده و عايق‌گونه عمل ميكند و باعث عدم بخار شدن رطوبت جذب شده ميشود.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]وسايل آزمايش:[/FONT]
1- [FONT=&quot]آون[/FONT]
2- [FONT=&quot]ليفهاي نساجي (10مدل در اين آزمايش)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]گيره يا پنس[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]ترازوي ديجيتال[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش:[/FONT]
[FONT=&quot]از هر 10ليف نساجي كه در آزمايشگاه موجود است مقداري برداشته و وزن مي‌كنيم، وزن هر يك را در جدولي يادداشت ميكنيم، اين الياف را روي يك كاغذ و درون آون قرار ميدهيم. هنگامي كه آون به دماي 105درجه رسيد به مدت 1ساعت الياف را در آون نگه مي‌داريم، سپس به سرعت ليف‌ها را تك تك از آون بيرون آورده و وزن ميكنيم، دقت شود با هر بار بيرون آوردن ليف از آون براي عدم جذب رطوبت ليفهاي داخل آون درب‌ آون بايد به سرعت بسته شود، ترازو هر بار بايد صفر شود و اولين عدد براي وزن هر ليف مورد نظر است( به علت عدم جذب رطوبت توسط ليف)[/FONT]
[FONT=&quot]حال مقادير جديد وزن را نيز در جدول مذكور يادداشت ميكنيم. [/FONT]
[FONT=&quot]حال با استفاده از فرمول‌هاي زير رطوبت بازيافتي و رطوبت موجود مكتوم يا موجود هر يك از ليف‌ها با به صورت جداگانه محاسبه ميكنيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه‌گيري:[/FONT]
[FONT=&quot]خواهيم ديد جذب رطوبت در الياف متفاوت خواهد بود بنابراين درصد رطوبت بازيافتي متفاوتي نيز خواهند داشت.[/FONT]
[FONT=&quot]منحني رسم شده، منحني رطوبت بازيافتي الياف متفاوت است كه همگي در يك نمودار به معرض نمايش و مقايسه گذارنده شده اند.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]جدول[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT]
[FONT=&quot]ليف‌ها[/FONT]
[FONT=&quot]وزن ليف مرطوب[/FONT][FONT=&quot]X[/FONT]
[FONT=&quot]وزن ثانويه ليف بعد از حرارت ديدن[/FONT][FONT=&quot]D[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]وزن آب موجود در ليف[/FONT][FONT=&quot]D-X[/FONT][FONT=&quot]=[/FONT][FONT=&quot]W[/FONT]
[FONT=&quot]R=W/D*100[/FONT]
[FONT=&quot]M=W/D+W*100[/FONT]
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]پشم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]پلي استر[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]آكريليك[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]پلي‌پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
 

eng_textile

عضو جدید
آزمايش شماره7 - بررسي اثر اسيدها بر الياف نساجي

آزمايش شماره7 - بررسي اثر اسيدها بر الياف نساجي

[FONT=&quot]آزمايش شماره7 - بررسي اثر اسيدها بر الياف نساجي[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]مقدمه و تئوري:[/FONT]
[FONT=&quot]در اينجا به معرفي 6 اسيد پرداخته و به بررسي اثر پذيري هر يك روي ليفهاي نساجي مي‌پردازيم.[/FONT]
[FONT=&quot]6 اسيد معرفي شده به دو دسته‌ي آلي و معدني تقسيم مي‌شوند كه 4 اسيد معدني و 2 اسيد آلي موجود است.[/FONT]
[FONT=&quot]اسيدهاي معدني عبارت‌اند از:‌ اسيد سولفوريك،‌ اسيد نيتريك، اسيد كلريدريك و اسيد فسفريك[/FONT]
[FONT=&quot]اسيدهاي آلي عبارت‌اند از:‌ اسيد فرميك و اسيد استيك[/FONT]
[FONT=&quot]اسيدهاي آلي در صورت تماس با پوست بدن انسان ايجاد سوزش و سوختگي خفيف و مختصري مي‌كند كه بايد فورا با آب سرد شسته شوند، تمامي اين خطرات حاصل از اسيدها بر روي شيشه‌ي محتوي اسيد نوشته و به صورت تصوير كشيده شده است. [/FONT]
[FONT=&quot]حال به معرفي كامل هر يك از اين اسيدها مي‌‌پردازيم:[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد فسفريك(معدني):[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد چرب است اما بوي آزار دهنده‌اي ندارد-در صورت تماس با پوست دست، محل را چرب مي‌كند كه ابتدا محل را با پارچه تميز كرده و سپس با آب سرد زياد مي‌شوييم- واكنش گرماگير[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد كلريدريك و اسيد نيتريك(معدني):[/FONT]
[FONT=&quot]بوي نامطبوعي داشته [/FONT]–[FONT=&quot] و گاز حاصله‌اش باعث آزار چشم هم مي‌شود [/FONT]–[FONT=&quot] هنگام كار با اين اسيد استفاده از عينك و ماسك بسيار ضروري خواهد بود [/FONT]–[FONT=&quot] در صورت تماس با دست توليد زردي مي‌كند كه بايد با آب سرد شست- واكنش گرماگير [/FONT]–[FONT=&quot] تركيبات [/FONT][FONT=&quot]N[/FONT][FONT=&quot]دار عموما رنگي هستند (اسيد نيتريك)[/FONT] ←[FONT=&quot]تركيبش با الياف ممكن است رنگي شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد سولفوريك(معدني):[/FONT]
[FONT=&quot]اسيدي بسيار خطرناك و مخرب [/FONT]–[FONT=&quot] هنگام تماس با پوست ابتدا بايد محل را با پارچه كاملا تمييز كرد و سپس با آب سرد به مقدار زياد شست [/FONT]–[FONT=&quot] واكنش گرمازا[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد سولفوريك با چربي زير پوست واكنش زيادي نشان داده كه درد سوزن گونه دارد، در صورت آب زدن به اين اسيد براي شست و شو بدون پاك كردن قبلي، به علت واكنش گرما زا بودن به شدت واكنش داده و حتي باعث خوردگي گوشت مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد استيك(آلي):[/FONT]
[FONT=&quot]داراي بوي نامطبوع و بد [/FONT]–[FONT=&quot] ايجاد سوختگي مختصر هنگام تماس با دست [/FONT]–[FONT=&quot] شست و شو با آب سرد.[/FONT]
[FONT=&quot]اسيد فرميك(آلي):[/FONT]
[FONT=&quot]اين اسيد نيز هنگام تماس با پوست ايجاد سوزش مختصري كرده كه با شستن آب زياد و سرد رفع مي‌شود.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]تمامي اين اسيدهاي معرفي شده آثار گونه‌گوني روي الياف متفاوت دارند براي مثال: [/FONT]
[FONT=&quot]پنبه + اسيد رقيق [/FONT]←[FONT=&quot] كاهش استحكام [/FONT]←[FONT=&quot] هيدرو سلولز[/FONT]
[FONT=&quot]پنبه + اسيد غليظ [/FONT]←[FONT=&quot] حل و تخريب شدن [/FONT]←[FONT=&quot] اكسي سلولز[/FONT]
[FONT=&quot]پشم + اسيد [/FONT]←[FONT=&quot] بي اثر [/FONT]←[FONT=&quot] به همين علت الياف پشمي را در محيط‌هاي اسيدي رنگرزي مي‌كنند.[/FONT]
[FONT=&quot]الياف مصنوعي(نايلون- ويسكوز-استات) + اسيد [/FONT]←[FONT=&quot] آسيب خواهند ديد[/FONT]
[FONT=&quot]ليف استات به طور كلي در مقابل تمامي مواد شيميايي حتي استون نيز بسيار ضعيف است.[/FONT]
[FONT=&quot]پلي پروپيلن و پلي استر+ اسيد [/FONT]←[FONT=&quot] آسيب نمي‌بيند [/FONT]←[FONT=&quot] به علت نداشتن گروه‌هاي آبدوست و همچنين منطقه‌ي كريستالي‌شان، آب و مواد شيميايي جذب نخواهد شد.[/FONT]
[FONT=&quot]وسايل آزمايش: [/FONT]
1- [FONT=&quot]اسيد سولفوريك [/FONT]
2- [FONT=&quot]پيپت مدرج[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
3- [FONT=&quot]پوآر[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
4- [FONT=&quot]گيره[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
5- [FONT=&quot]لوله‌ي آزمايش[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
6- [FONT=&quot]چراغ بنزن[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
7- [FONT=&quot]كبريت[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
8- [FONT=&quot]هم‌زن شيشه‌اي[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
9- [FONT=&quot]الياف نساجي(10ليف موجود)[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]شرح آزمايش: [/FONT]
[FONT=&quot]مي‌خواهيم ليف‌ها و اثراتشان را در مقابل اسيدها بررسي كنيم كه در اين آزمايش به بررسي اثرات ليف‌ها در مقابل اسيد سولفوريك (معدني) مي‌پردازيم.[/FONT]
[FONT=&quot]ابتدا به اندازه‌ي [/FONT][FONT=&quot]2-3cc[/FONT][FONT=&quot] از اسيد سولفوريك را توسط پيپت و پوآر از ظرفش كشيده ( و درب ظرف را فورا مي‌بنديم) و آن را درون لوله‌ي آزمايش متصل به گيره مي‌ريزيم، مقداري ليف مشخص را به صورت گرد و اندازه‌ي نخود يا عدس برداشته و به داخل لوله‌ي حاوي اسيد مي‌ريزيم، 5دقيقه در اين دماي محيط صبر كرده و مشاهدات خود را ثبت مي‌كنيم كه به صورت جدولي در ضميمه گزارش كار آمده است.[/FONT]
[FONT=&quot]در صورت عدم تغيير ليف در اسيد در دماي محيط، اسيد داخل لوله را در سينك خالي كرده به طوري كه ليف از آن خارج نشود، كمي آب درون لوله مي‌ريزيم و با خالي ميكنيم و سپس محتويات لوله‌ را در دستانمان خالي ميكنيم تا ليف را به دست آوريم، ليف را زير شير آب ميشوييم و مشاهدات خود را يادداشت مي‌كنيم كه شايد ليف از ليف اوليه استحكام كمتري داشته باشد يا ... و اگر باز هم نتيجه‌اي مشاهده نشد، آزمايش را بار ديگر انجام داده اما اين بار لوله‌ي حاوي اسيد و ليف را به مدت 2دقيقه روي چراغ بنزن نگه‌ميداريم،‌ اسيد شروع به جوشيدن مي‌كند و به محض ديدن حباب‌هايي در اسيد، لوله‌ را از شعله‌ دور و نزديك مي‌كنيم تا لوله نتركد و خطري آزمايش را تهديد نكند، اسيد طبعا در دماي بالا بايد واكنش سريع‌تري نشان دهد كه باز هم مشاهدات خود را از اثر اسيد بر روي ليف در جدول يادشده مي‌نويسيم.[/FONT]
[FONT=&quot]دقت شود هنگام گرفتن لوله‌ي آزمايش روي چراغ بنزن، لوله را به صورت مورب و به سمتي بگيريم كه مقابل دوستان و ... نباشد، اين كار باعث عدم پرتاب ليف و خارج شدن اسيد داخل لوله‌ شده و اگر هم اتفاقي بيوفتد ليف به سمت دوستان پرتاب نشود.[/FONT]
[FONT=&quot]براي شستن لوله‌ي حاوي اسيد كه گرم شده، ابتدا بايد كمي آب به بدنه‌ي لوله پاشيده تا لوله خنك شود و سپس محتويات لوله را خارج كنيم و به آرامي لوله را بشوييم.[/FONT]
[FONT=&quot]در پايان هر بار بررسي ليف، لوله‌ي آزمايش را بايد با آب بشوريم و آزمايش بعدي را روي ليف بعدي مجددا تكرار كنيم. [/FONT]
[FONT=&quot]نهايتا تمامي مشاهدات خود را در جدولي به صورت جدول ضميمه شده به گزارش كار نوشته و اطلاعات را گرد‌آوري مي‌كنيم.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]نتيجه‌گيري و جدول:[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]ليف+اسيد سولفوريك[/FONT]
[FONT=&quot]در دماي محيط[/FONT]​
[FONT=&quot]خارج كردن ليف از لوله[/FONT]​
[FONT=&quot]دماي بالا(جوش)[/FONT]​
[FONT=&quot]توضيحات[/FONT]​
[FONT=&quot]پنبه[/FONT]
[FONT=&quot]قهوه‌اي[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]ابريشم[/FONT]
[FONT=&quot]زرد مايل به قهوه‌اي[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]پشم[/FONT]
[FONT=&quot]كاهش شديد استحكام و قهوه‌اي[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]پلي استر[/FONT]
[FONT=&quot]كدر رنگ و كمي قهوه‌اي[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]نايلون[/FONT]
[FONT=&quot]قهوه‌اي روشن و شفاف[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]پلي پروپيلن[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]-[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]-[/FONT]​
[FONT=&quot]توده سفت و سياه رنگ شبيه به توري و اسكاچ[/FONT]​
[FONT=&quot]عدم واكنش در دماي محيط و خارج كردن ليف، با بررسي در دماي جوش سفت و سياه رنگ شد[/FONT]​
[FONT=&quot]چتايي[/FONT]
[FONT=&quot]به صورت محلول مانند و كاملا مشكي رنگ[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]ويسكوز[/FONT]
[FONT=&quot]قهوه‌اي پررنگ[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]آكريليك [/FONT]
[FONT=&quot]كاهش كمي استحكام[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot]استات[/FONT]
[FONT=&quot]كاهش كمي استحكام، رنگ زردپررنگ، نارنجي مانند و قهوه‌اي كم رنگ[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]​
[FONT=&quot]با تغيير در دماي محيط در2شرط ديگر بررسي نشد[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]اثرات اسيدها بر روي ليف‌ها كاملا متفاوت بود و تنها ليفي كه با اسيد سولفوريك در دماي محيط واكنشي نشان نداد،‌ پلي‌پروپيلن بود كه با خارج شدن و شستن ليف هم باز تغييري مشاهده نشد، با گرفتن روي دماي شعله چراغ بنزن و به جوش آمدن اسيد، پلي پروپيلن به صورت توده‌اي سفت و سياه رنگ و توري شكل مشاهده شد.[/FONT]


[FONT=&quot] [/FONT]
 

hadi.textile64

مدیر تالار مهندسی نساجی
مدیر تالار
اين يك تاپيك جامع است كه تمامي گزارش كارهاي آزمايش هاي شناسايي الياف رو اينجا قرار دادم.
شناسايي الياف رو من با سركار خانم دكتر شيوا هاشمي زاد و جناب آقاي دكتر علي اشجاران پاس كردم. (البته وسط ترم استاد عوض شدهاااا نگيد افتاد......)
آزمايشگاه اون رو هم با جناب آقاي دكتر ذوالرياستين به كارشناسي مهندس شبستري پاس كردم.
شناسايي الياف تقريبا اولين درس تخصصي بچه هاي نساجي- پوشاك محسوب ميشه....
خيلي هم درس شيريني هست.
تمامي گزارش كار ها رو اينجا گذاشتم كه اميد دارم بتونه به تمامي بچه ها كمك كنه....

یادش بخیر
جالبترین و شیرین ترین درس این رشتست

ممنون ازشما بابت فعالیت مثبتتون
و اینکه روح تالارمون رو دارید زنده می کنید
 

eng_textile

عضو جدید
خواهش ميكنم قابل مهندساي عزيز نساجي رو نداره

خواهش ميكنم قابل مهندساي عزيز نساجي رو نداره

خواهش ميكنم دوست عزيز
كاري نكردم
چيزي جز وظيفه نيست
حالا تصميماتي دارم براي اين تالار
انرژي - افزايش اطلاعات - تبادل اطلاعات و بهترين مقالات و عكس ها بايد اين جا باشه....

راستي كه يادش بخير.... واقعا شناسايي الياف درس زيبايي بود...
 

moderntextile

عضو جدید
شناسايي الياف از طريق سوزاندن ( رنگ، بو، خاكستر و ...)


آزمايش اول: شناسايي الياف از طريق سوزاندن (Burning Test)

می توان از طریق سوختن الیاف را کامل شناسایی کرد. استات ها به دلیل گروه استیک اسیدو بنیان سلولزی دارای بوی کاغذ سوخته همراه با اسیدی ملایم است و بر خلاف مصنوعی ها خاکستر باقی مانده سفت نیست بلکه ترد و پفکی است.
الیاف ابریشم بوی پر سوخته دارد و نسبت به پشم بسیار ملایم تر است پشم دقیقا بوی موی سوخته تند دارد
اکریلیک هنگام سوختن حالت انفجاری دارد و یکدفعه شعله ور می شود همراه با دود سیاه و بوی شبیه به بادام تلخ، گوشت سوخته
تفاوت پنبه و ویسکوز نیز از بو و رنگ شعله تا حدی قابل تشخیص است بوی پنبه تندتر است و کاملا کاغذ سوخته است ضمن اینکه رنگ شعله تقریبا ارغوانی است
 

eng_textile

عضو جدید
كاربر عزيزmoderntextileبسيار بسيار از پستتون ممنونم.
اطلاعات مفيدي بود.
به اميد همياري بيشتر دوستان
 

soroor behnam

عضو جدید
سلام ممنون از گزارش خوبتون. فقط یه سوالی دارم، چرا دمای سود نباید به دمای جوش برسد؟
در مورد آزمایش شماره5 صابونی کردن استات سلولز می پرسم
 

eng_textile

عضو جدید
سلام ممنون از گزارش خوبتون. فقط یه سوالی دارم، چرا دمای سود نباید به دمای جوش برسد؟
در مورد آزمایش شماره5 صابونی کردن استات سلولز می پرسم


خواهش ميكنم دوست خوبم وظيفه است. خيلي خوش حال شدم كه گزارش كارام مفيد واقع شدن.
ولي من نميدونستم اصلا دماي سود نبايد به جوش برسه يا اصلا چرا نبايد برسه.
ما كمي گرم مي‌كنيم با حرارت دادن تا واكنش پذيري بيشتر بشه ولي حالا من حتما پنج‌شنبه يقينا از دكتر ذوالرياستين براتون مي‌پرسم و پاسخش رو حتما اينجا ميذارم.
 

soroor behnam

عضو جدید
خواهش ميكنم دوست خوبم وظيفه است. خيلي خوش حال شدم كه گزارش كارام مفيد واقع شدن.
ولي من نميدونستم اصلا دماي سود نبايد به جوش برسه يا اصلا چرا نبايد برسه.
ما كمي گرم مي‌كنيم با حرارت دادن تا واكنش پذيري بيشتر بشه ولي حالا من حتما پنج‌شنبه يقينا از دكتر ذوالرياستين براتون مي‌پرسم و پاسخش رو حتما اينجا ميذارم.

برای اطلاع دوستان، جوابی رو که بش رسیدم این بود که دمای بالای سود موجب ایجاد تخلخل در لیف می شود.
 

eng_textile

عضو جدید
برای اطلاع دوستان، جوابی رو که بش رسیدم این بود که دمای بالای سود موجب ایجاد تخلخل در لیف می شود.

سپاسگذارم از سوال زيبا و پاسخ بسيار خوب شما.
منتظر همكاري هاي بعدي شما دوست خوبمون توي تالار نساجي هستيم.
بنده به شخصه نميدونستم دماي بالاي سود ممكنه به ليف صدمه بزنه. يا حداقل بايد اعتراف كنم هيچ وقت بهش فكر نكرده بودم.
بازم ممنون.
 

Similar threads

بالا