نمونه سوال کنکور - جواب - چکیده درس - نکته

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
سلام به همه مدیران آینده:smile:
این تاپیک زدم واسه همه پشت کنکوری ها:)
امیدوارم بتونیم با کمک هم بالا نگه ش داریم.:redface:
از همه تون ممنونم:gol:

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*در فرآیند مدیریت پس از طراحی ساختار و فرآیندهای سازمانی، کدامیک از وظایف در اولویت قرار دارد؟

1)برنامه ریزی 2)کنترل 3)بسیج منابع و امکانات 4)رهبری


گزینه 3خلاصه درس:

برنامه ریزی:فرآیند تعیین هدف و راه رسیدن به آن

سازماندهی:فرآیند طراحی ساختار سازمانی به عنوان ابزار تحقیق اهداف سازمانی

بسیج منابع امکانات:تامین و تخصیص منابع مادی انسانی

هدایت:ایجاد انگیزش و رهبری منابع انسانی(مربوط به مهارتهای انسانی)

کنترل:فرآیند مقایسه نتایج حاصل شده از عملیات با هدف های پیش بینی شده در برنامه ها و اقدام عملیات اصلاحی در صورت نیاز

نکته:طراحی ساختار و فرآیندها به وظیفه سازماندهی مدیریت اشاره دارد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*کدامیک از وظایف مدیریت بیش از دیگر وظایف به برخورداری از میزان زیادی از مهارتهای انسانی به وسیله مدیر نیاز دارد؟

1)کنترل 2)سازماندهی 3)بسیج منابع و امکانات 4)هدایتگزینه 4هدایت شامل انگیزش، رهبری و ارتباطات است.جزء تئوری های رفتار سازمانی است و به مهارتهای انسانی مدیر مربوط می شود.

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*کدام گزینه مفهوم کارایی و اثربخشی را به ترتیب ،درست بیان می کند.
1)هزینه رسید به هدف/کار را درست انجام دادن – میزان تحقق هدف / کار درست انجام دادن
2)میزان تحقق هدف / کار را درست انجام دادن – هزینه تحقق هدف / کار درست انجام دادن
3)هزینه تحقق هدف / کار درست انجام دادن – میزان تحقق هدف / کار را درست انجام دادن
4)میزان تحقق هدف / کار درست انجام دادن – هزینه رسیدن به هدف / کار را درست انجام دادن

گزینه 1اثربخشی :

میزان تحقق اهداف – کار درست انجام دادن – توجه به عملکرد عالی+رضایت خاطر کارکنان
کارایی:
هزینه رسیدن به هدف – کار را درست انجام دادن – رسیدن به اهداف با صرف بهینه منابع
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*اثر بخشی در انتخاب ......... و کارایی در .......... رسیدن به هدف نقش دارد.

1)هدف – راه 2)فرد – زمان 3)گزینه – سرعت 4)راه – چگونهگزینه 4
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*مدیر موفق ان مدیری است که:


1)تا زمان که اطلاعات او کامل نباشد تصمیم نمی گیرد.

2) در زمان موجود و با استفاده از حداکثر اطلاعات تصمیم می گیرد.

3) حداکثر تلاش خود را برای جلو گیری از تصمیم غلط انجام می دهد.

4)زمانی که اصلاعات او به حد نسبتا مطلوب رسید تصمیم می گیرد.

گزینه 2

مدیر موفق، مدیری است که با اطلاعات کافی تصمیم گیری کند و فرصت زمانی را که یک منبع ارزشمند است را از دست ندهد.
 

آواز دل

عضو جدید
بنظر من بهتره....جاب سوالار و سر هفته بنویسین....و منبع سوالات رو هم درج کنین...
جای تشکر داره ...دوست عزیز .

DOING THE "JOB RIGHT"
DOING THE RIGHT JOB
کارایی + اثربخشی = بهره وری(EFFECTIVNESSLY)
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
بنظر من بهتره....جاب سوالار و سر هفته بنویسین....و منبع سوالات رو هم درج کنین...
جای تشکر داره ...دوست عزیز .

DOING THE "JOB RIGHT"
DOING THE RIGHT JOB
کارایی + اثربخشی = بهره وری(EFFECTIVNESSLY)
خواهش میکنم.
من دیر شروع کردم وگرنه روش خوبیه که هفته بعدش جوابها رو بدم.
ولی تا کنکور زیاد وقت نداریم و اینجوری بهتر توی ذهن میمونه.
منابع از کتابهای مدرسان شریف و کنکور سالهای قبل و آزمونهای ماهان
 
آخرین ویرایش:

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*یکی از خصوصیات سیستم های باز ................. است

1)آنتروپی منفی 2)آنتروپی مثبت 3)آنتروپی 4)فروپاشی

گزینه 1​


آنتروپی یعنی تمایل به بی نظمی و آنتروپی منفی بیانگر تلاش سیستم جهت ایجاد نظم و ثبات است.

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*فعالیتهای نگهدارنده و انطباقی در سیستم سازمانیچه ارتباطی با هم دارند؟

1)همسان 2)متضاد 3)ثبات بخش 4)مستقل از یکدیگرگزینه 3


سازمان به عنوان به عنوان سیستم به دو ویژگی نیاز دارد:

فعالیتهای نگهدارنده: موجب حفظ ثبات و نظم سیستم می شود.

فعالیتهای انطباقی: موجب پویایی سیستم و و سازگاری آن با شرایط متغیر می شود.

این دو فعالت مکمل یکدیگرند و موجب تعادل پویایی سازمان می شود.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
متغیرهای اجتماعی تاثیرگذار بر محیط خارجی که به طور غیر مستقیم بر سازمان اثر میگذارند عبارتند از:*

1)ارزش اجتماعی – متغیرهای جمعیت شناسی – سطوح طبقات

2)متغیرهای جمعیت شناسی – رشد جمعیت – ارزش های اجتماعی

3)ترکیب نیروی کار – شیوه زندگی – ارزش های اجتماعی

4)ارزش های اجتماعی – سطوح درآمدی – سطوح عملیاتی

گزینه 3


فاهی و نارایانان متغیرهای اجتماعی را به سه گروه تقسیم کرده اند. آنها عبارتند از: متغیرهای جمعیت شناسی (ترکیب نیروی کار)، شیوه زندگی و ارزش های اجتماعی
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*افرادی که معتقدند «شما ارزش دارید و من ارزش ندارم» رفتارشان ناشی از کدامیک از موارد ذیل است؟


1)من والدینی عیب جو 2)من والدینی پرورشی 3)من کودکی مخرب سازگار 4)من کودکی مخرب ناسازگار


گزینه 3انسانها در مراودات خود بر اساس نوع نگرشی که نسبت به خود و دیگران دارند، رفتارهای خود را با دیگران تنظیم می نمایند، که افراد در این زمینه به 4گروه تقسیم می شوند:1 )افرادی که معتقدند نه خود و نه دیگران ارزش ندارند (پوچی):من کودکی مخرب ناسازگاراست

2) افرادی که معتقدند شما ارزش دارید و من ارزش ندارم: من کودکی مخرب سازگار – ضرب المثل «سنگ همیشه به در بسته میخوره»

3) افرادی که معتقدند شما ارزش ندارید و تنها من ارزش دارم:افراد خود بزرگ بین – حالت من والدینی عیب جو هستند.

4) افرادی که معتقدند هم خود و هم دیگران ارزشمندند: یک شخصیت سالم که تلفیقی از من والدینی پرورشی ،بزرگسالی و کودکی شاد است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*برنامه ریزی از وظایف .................... است.
1)مدیران ارشد 2)مدیران عملیاتی 3)فقط اعضای هیئت مدیره 4)همه مدیرانگزینه 4


همه مدیران وظایف یرنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل را باید انجام دهند
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
کدام گزینه برای تعیین اثربخش سازمان به ترتیب تکنولوژی و ارزش ها چه نوع (انواع) متغیرهایی محسوب می شود؟*
1)علّی – میانجی 2)میانجی – مداخله گر 3)مداخله گر – داده 4)داده – بازدهگزینه 1
رنسیس لیکرت سه متغیر غلی ، میانجی و بازده را مشخص می کند که برای اثربخشی سازمان باید به این عوامل توجه کرد

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*نظریه این دیدگاه تعیین دو ساحتی هایی نظیر «عینی-ذهنی» ،معرفت شناسی-هستی شناسی قراردادی و اصولا ناپایدار است.


1)کلاسیک 2)تفسیری-نمادین 3)نوگرایی 4)پست مدرن

گزینه 2دیدگاههای متعدد:

- دیدگاه کلاسیک تاثیر سازمان بر جامعه، مدیریت کارا و موثر سازمان

- دیدگاه مدرن(نوگرایی) ارزیابی طرحهای سازمانی با استفاده از شاخص های ذهنی

- دیدگاه تفسیری – نمادین ارزیابی سازمان با استمداد از ادراک ذهنی

- دیدگاه فرانوگرایی (پست مدرن) نظریه پردازی درباره سازمان
 
آخرین ویرایش:

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*سیستم اجتماعی نظامی مطلوب برای کدام سطح سازمانی است؟


1)سطح فنی 2)سطح نهادی 3)سطح پشتیبانی 4)سطح مدیریتی

گزینه 4


جیمز پامپسون مدعی است سه سطح برای برای هر سازمانی قائل هستیم

سطح اول: سطح فنی سیستم عقلایی

سطح دوم: سطح مدیریتی سیستم اجتماعی

سطح سوم: سطح نهادی سیستم باز
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*اگر یک سازمان به ابعاد انعطاف پذیری ، آزادی عمل و توجه به محیط بیرونی داشته باشد در واقع مکتب ................ را جهت گیری نموده است.
1) سیستمی – اقتضایی 2)اصول گرایی 3) عقلایی 4)روابط انسانی
گزینه 1بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی در باب اثربخشی سازمان، زمانی که انعطاف پذیری بر کنترل ترجیح داده شود و از طرفی توجه به سازمان و محیط بیرونی مهمتر از توجه به محیط درونی و اشخاص باشد آنگاه مدل سیستم باز و مکتب سیستمی – اقتضایی در چرخه حیات سازمان حاکم شده و سازمان به سوی تغییر و توسعه حرکت می کند.

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*سه ماخذ مشخص کنترل در سازمان ها کدامند؟

1)بازارها ، بروکراسی ها، سیستم ارزش ها و هنجارهای سازمانی

2)مقررات ، مستند سازی، فرمانروایی مشروع

3)رقابت ، بودجه ها، کنرتل های ستاده ای

4)تعهد ،سیستم آموزشی، سنت های تثبیت شده
گزینه 1


به زعم اوچی مساله کنترل برای تحقیق همکاری میان افرادی که دارای اهداف نسبتا واگرایی هستند، تعریف می شود. سه ماخذ مشخص کنترل عبارتند از: بازارها ، بروکراسی ها، سیستم ارزش ها و هنجارهای سازمانی
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*در صورتی کخ مسایلی که گروه با آنها روبرو می شود«پیچیده» باشد،چه نوع ساختاری برای اثر بخشی گروه کاری مناسب تر است؟​
1)تفکیک افقی زیاد 2)تفکیک عمودی زیاد 3)ترکیب افقی زیاد 4)ترکیب عمودی زیاد

گزینه 2​


وضعیت حل مسال:
پیچیده : تفکیک عمودی زیاد
غیر قابل پیش بینی : تفکیک افقی زیاد
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*در صورتی که هنجارهای یک گروه با اهداف سازمانی تطبیق داشته باشد اما انسجام در این گروه پایین باشد،چه تاثیری روی بهره وری دارد؟
1)افزایش زیاد در بهره وری 2)افزایش متوسط در بهره وری 3)کاهش در بهره وری 4)تاثیری در بهره وری ندارد

گزینه 2تطبیق هنجارهای یک گروه با اهداف سازمان در هر حالتی سبب افزایش بهره وری می گردد. اگروه انسجام داشته باشد این افزایش زیاد خواهد بود اما اگر گروه منسجم نباشد افزایش متوسط در بهره وری رخ خواهد داد.

 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*نشان دادن استقلال در فکر و عمل،کسب مهارت و انتقاد پذیری،از جمله نمونه های تعهد مدیر به کدامیک از موارد ذیل است؟​
1)تعهد نسبت به سازمان 2)تعهد نسبت به خود 3)تعهد نسبت به مشتری 4)تعهد نسبت به کار


گزینه 2​


مدیران برای دست یابی به کمال مدیریت نیازمند پنج نوع تعهد هستند:

1)تعهد نسبت به مشتری:اولین و مهمترین تعهد مدیران که شامل خدمت به مشتری و اهمیت دادن به او می شود.
2)تعهد نسبت به سازمان: از طریق ایجاد فضای مثبت سازمانی و رعایت ارزش های اساسی سازمان و حمایت از مدیران عالی.
3)تعهد نسبت به خود: از طریق نشان دادن استقلال در فکر وعمل،کسب مهارت و انتقاد پذیری.
4)تعهد نسبت به دیگران(کارکنان-افراد): از طریق نشان دادن علاقه و شناسایی مثبت به کارکنان.
5)تعهد نسبت به کار: شامل حفظ تمرکز صحیح بر کار،ساده کردن کار،اهل عمل بودن و روشن کردن اهمیت کار می باشد.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*کدام گزینه جز روش های ساختاری در تغییر و بهبود سازمانی نیست؟​
1)تجدید ساختار 2)طراحی مجدد شغل 3)سیستم مبتنی بر پاداش های جدید 4)تغییر دادن فرهنگ سازمانیروش های تغییر و بهبود سازمانی عبارتند از:
روش های ساختاری:
تجدید ساختار​
سیستم مبتنی بر پادش های جدید​
تغییر دادن فرهنگ سازمانی​
روش های فنی:
طراحی مجدد شغل​
سیستم های اجتماعی و فنی در طراحی شغل​
کیفیت زندگی کاری​
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*هدف تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی) چیست؟
1)عملی کردن فعالیتهای شغل 2)طراحی شغل 3)تهیه شرح شغل و شرایط احراز شغل 4)ایجاد عدالت در نظام سازمانگزینه 4
1)شامل مطالعات کارسنجی تیلور است نه کارشکافی
2)نتیجه و بازده نهایی تجزیه و تحلیل شغل است.​
3)نتیجه و تحلیل شغل است.​

نکته:
نتایج کارشکافی،«شرح شغل و شرایط احراز شغل»است و نتیجه یازده نهایی کارشکافی، «طراحی شغل» است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*منظور از آمادگی روان شناختی چیست؟​
1)میزان اعتماد،تعهد و انگیزش برای اتمام یک کار خاص​
2)میزان بلوغ کاری برای اتمام یک کار خاص​
3)میزان توان،مهارت ، دانش و تجربه مورد نیاز برای انجام یک کار خاص​
4)میزان آامادگی برای انجام کار​
گزینه 1​

طبق نظریه رهبری وضعی بلوغ کاری یا امادگی برای انجام کار بر میزان توان، مهارت، دانش و تجربه مورد نیاز برای انجام یک کار خاص دلالت دارد و منظور از بلوغ روانی یا تمایل به انجام کار یا آمادگی روان شناختی به میزان اعتماد، تعهدو انگیزش برای اتمام یک کار خاص است.
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*تعدیل رفتار بر پایه ...............است.​
1)عواطف و احساسات درونی​
2)رفتار مشهود​
3)رفتار نامشهود​
4)نتایج غیر مستقیم رفتار​گزینه 2​
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*مدل سازگار مدیریت منابع انسانی از کدام فرآیندها تشکیل می شود؟​
1)انتخاب ، ارزیابی، پاداش ها، توسعه​
2)ره آوردهای تکنو لوژی ، اصلاح روابط، بهبود کیفی عامل کار​
3)یکپارچگی استراتژیکی،تعهد بالا، کیفیت بالا، انعطاف پذیری کاری​
4)بهره وری، کیفیت زندگی کاری، رعایت قانون​
گزینه 1​
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*شیوه آموزش آزمایشگاهی و مطالعات موردی به ترتیب برای ایجاد و یا افزایش مهارت های .......... کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد​
1)شغلی – ارتباطی​
2)تصمیم گیری _ معلومات عمومی​
3)ارتباطی – شغلی​
4)ارتباطی – تصمیم گیری​

گزینه 4
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*زمانی مجریان، استراتژی را تدوین می کنند که تمرکز سازمانی ............ رسمیت............. و پیچیدگی محیطی .................باشد.​
1)زیاد ، زیاد ، ساده​
2)زیاد ، کم ، ساده​
3)کم ، کم ، پیچیده​
4)کم ، زیاد ،پیچیده​


گزینه 4
 

anoeil

کاربر فعال تالار مدیریت ,
کاربر ممتاز
*........................ کسی است که در سازمان مراحل به ثمر رسانیدن یک نظر یا عقیده جدید را سرپرستی می کند یا آن را تایید و تقویت می نماید.​
1)قهرمان فنی 2)قهرمان مدیریت 3)قهرمان متهور 4)قهرمان متخصص
گزینه 2​
 
بالا