مشاعرۀ سنّتی

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بردي دل من من از تو آن مي طلبم
وز گمشده دلم نشان مي طلبم
ماه در دندان گرفته پیشت آورد آسمان
زآنکه در روی زمین چیزی به دندانت نبود

قصد دل کردی نگویم کان رگی با جان نداشت
لیک جان آن داشت کان آهنگ با جانت نبود
 

baran72

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ماه در دندان گرفته پیشت آورد آسمان
زآنکه در روی زمین چیزی به دندانت نبود

قصد دل کردی نگویم کان رگی با جان نداشت
لیک جان آن داشت کان آهنگ با جانت نبود
دیوانه دلی خفته در این خلوت خاموش
او زاده ی غم بود زغم های جهان گشت فراموش
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دیوانه دلی خفته در این خلوت خاموش
او زاده ی غم بود زغم های جهان گشت فراموش

شاد باش از حسن خود کز وصف تو سحر حلال

طبع خاقانی به نظم آورد و دیوان تازه کرد


تازگی امروز از اشعار او بیند عراق

کو شعار مدحت شاه خراسان تازه کرد
 

baran72

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شاد باش از حسن خود کز وصف تو سحر حلال

طبع خاقانی به نظم آورد و دیوان تازه کرد


تازگی امروز از اشعار او بیند عراق

کو شعار مدحت شاه خراسان تازه کرد
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد
نهال دشمنی برکن که رنج بی​شمار آرد
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جای دل در سینه ی صدپاره دارم آتشس
شعله را چون گل درون پیرهن پیچیده ام
من که باشم تا زنم لاف غلامی بر درش؟

بندهٔ آنم که دولت خواه سلطان من ست


آن که بر دامان چاکم طعنه می زد گو بزن

کین چنین صد چاک دیگر در گریبان من ست
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
من که باشم تا زنم لاف غلامی بر درش؟

بندهٔ آنم که دولت خواه سلطان من ست


آن که بر دامان چاکم طعنه می زد گو بزن

کین چنین صد چاک دیگر در گریبان من ست
تو در آب اگر ب بینی حرکات خویشتن را
بزبان خود بگویی که به حسن بی نظیرم
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
مرا خصمست در عشق تو بسیار         
نیندیشم تو بر حال رضا باش

چو با جانم غم تو آشنا شد         
مکن بیگانگی و آشنا باش
شمع با پروانه یار و گل به بلبل آشناست
آن گل آتش طبیعت با تغافل اشناست
 

mani24

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شمع با پروانه یار و گل به بلبل آشناست
آن گل آتش طبیعت با تغافل اشناست
تو زنده*ای هنوز برایم گمان نکن
در گورِ خاطرات خوشم خاک می*شوی

باید به شهرِ عشق تو با احتیاط رفت
وقتی که عاشقی چه خطرناک می*شوی!
 

Shahab

مدیر تالار عکس
مدیر تالار
کاربر ممتاز
یک زبان دارم دو تا دندان لق
می زنم تا زنده هستم حرف حق
یا به قول گل آقا
می زنم تا می توانم حرف حق
خدا بیامرزتش!

شاه شمشاد قدان خسرو شیرین دهنان
که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
naghmeirani اولین مسابقۀ "مشاعرۀ سنتی دور همی" با جایزه مشاعره 109
Fo.Roo.GH مشاعرۀ شاعران مشاعره 11

Similar threads

بالا