شناخت شخصیت واقعی همسر آینده

EECi

مدیر بازنشسته
سلام دوستان خوبم:gol:
در سه تاپیک قبلی ام با موضوعات:

سطوح رابطه دختر و پسر
اگر شرایط ازدواج ندارید.........(دمیدن در تنور احساسات ممنوع)
ترمیم آسیب ناشی از شکست عشقی

به ابعاد مختلف آشنایی صحیح و آسیب های احتمالی آن پرداختم
در حال حاضر قصد دارم مطالبی را برایتان قرار دهم که روش های شناخت همسر آینده را شامل می شودچگونه شخصيت واقعي همسر آينده امان را بهتر بشناسيم


نكات ذيل دريچه و كانالهايي جهت شناسايي بيشتر شخصيت واقعي همسر آينده اتان را فرا روي شما قرار مي دهد:


يكم: زبان بدن گوياتر است.
البته تفسير زبان بدن تا اندازه اي تخصصي هست و شايد مشورت حضوري به اتفاق اين آقا با يك مشاور خانواده كمك كننده خوبي باشد اما كلياتي در اين زمينه مي تواند تا اندازه اي بهتون كمك كند.
الف)‌ فرد چگونه مي نشنيد. لب صندلي؟‌ يا راحت تكيه مي كند؟ (سرنخ هاي اضطراب و استرس)
ب) فرد تند تند حرف مي زند؟ تند تند پلك مي زند؟ تند تند راه مي رود؟ يا آرام و خونسرد
ج) به هنگام قرار گذاشتن آيا هميشه قبل از موعد سر قرار هست؟ (نشانه هاي اضطراب)
د) به جزئيات صحبت هاي شما دقت دارد؟ آيا هنگام گفتگو تاريخ تولد ها،‌تاريخ وقايع، و ... را دقيق قيد مي كند.(نشانه هاي شخصيت وسواسي)
هـ )‌روي مسائل احساسي توقف دارد، رمانتيك هست؟ (شخصيت هاي احتمالي بي ثبات)
و .....
توجه كنيد كه اينها به عنوان سرنخ مطرح مي شود كه بايد بررسي شود و به هيچ وچه نشانه تشخيصي صد در صد به ما نمي دهد. بلكه به ما صرفا كمك مي كند.

دوم: مصداق ها و جزئيات ارزشمند تر است
بحث ها و مطالب خود را به سرعت به جزئيات بكشانيد، به مثالها و مصداقها ببريد، و احتمالات عيني را مطرح بفرماييد.
مثلا اينكه
نظرتون در مورد حجاب چيست؟ سئوال كم فايده ايست
شما در برابر فرد پرخاشگر چه مي كنيد؟ سئوال كم ارزشي هست
به جاي آن اين سئوالات بهتر هست؟
نظرتان در مورد دست دادن با پسرخاله در مهماني ها چيست؟ در مورد جلسات كاري با همكاران مرد در مكانهاي تفريجي چه نظري داريد؟ آيا مانتوهايي با رنگ شاد و كوتاه و چسبان را مي پسنديد؟ در مورد مراسم و پارتي و رقص در جمع فاميلي و صميمي چه نظري داريد؟ آيا آرايش بيرون از منزل را براي خانم لازم مي شماريد؟ و ....
اگر راننده اي در خيابان جلوي شما بپيچد و بعد سرش را از پنجره بيرون كند و فحش ركيك بدهد چه عكس العملي نشان مي دهيد؟ اگر در جمع فاميلي و خصوصي يكي به صورت استهزاء شما را دست بيندازد چه واكنشي نشان مي دهيد؟


سوم: شنيدن و تحريك گوينده به سخن گفتن پرثمر تراست.
غالبا افراد در مراسم آشنايي و شناسايي بيشتر سعي مي كنند يا سئوال بكنند يا توضيح بدهند. در حاليكه وادر كردن فرد به صحبت كردن مهم تر است.
مثلا:
شما : چه شناختي از من تا كنون به دست آورديد؟
او: شما همه معيارهاي مرا داريد
شما: مثلا كدام معيار؟
او:‌اخلاق، تعقل، احساس، مسئوليت شناسي و ...
شما: تعقل يعني چي؟ چه چيزي را در من نشانه تعقل ، احساس يا... ديديد....؟

چهارم: سير زندگي فرد در گذشته و حال مهم هست
او چگونه تحصيل كرده، چگونه انتخاب رشته كرده، با والدينش چه تعاملي داشته، سربازي را چگونه گذرانده، چگونه شغل انتخاب كرده، و دوستان صميمي اش واجد چه ويژگي هايي هستند. چه دوستاني را ترك كرده و چرا؟

پنجم: فرافكن كردن هاي نظراتمون به سوم شخص، جامعه و محيط
مثلا اين سئوال: فكر مي كنيد مردم بيشتر دنبال پول و ثروت و رفاه خودشون و ... هستند يا همه سعي مي كنند انسان باشند؟
مردم بيشتر مسئول هستند؟ متعهد هستند؟ يا خيلي صفات انساني را دنبال نمي كنند؟
آيا بيشتر دختران به خوبي من هستند؟!يا اكثرا غير قابل اعتنا هستند، و دختراني مثل من كمتر هستند؟
دقت كنيد پاسخ به اين سئوالات بيشتر به اين معني هست كه فرد در مورد خودش قضاوت مي كند.
اگر مي گويد همه غير قابل اعتمادند. شما نتيجه بگيريد كه او بيشتر عدم اعتماد را در شخصيت خود هك كرده است. اگر او مي گويد اكثر دختران چنين اند، يعني در نهايت شما را هم چنين مي بيند و اكنون صرفا چون درگير احساسي با شما دارد استثناء مي كند.

پس فرد آنچنان در مورد جامعه قضاوت مي كند كه خود را آنگونه يافته است.

ششم: فرد آرام و خوشبخت مي تواند خوشبخت كننده باشد.
اگر فرد مي گويد مي خواهد با شما آرامش بدست بياورد، با شما معني زندگي را بفهمد يا ...، يا بگويد زندگي گذشته يا فعلي دلچسبي نداشته است،‌بدانيد آينده هم در همين امتداد هست. و شما نمي توانيد شخصيت و گذشته فرد را تغيير دهيد.

هفتم: قبول يك جانبه نقاط ضعف شما، پذيرش بدون قيد و شرط، يا نشانه دروغ فرد است، يا وابستگي
در هر دو صورت ايجاد مشكل مي كند. او بايد جسورانه نقاط ضعفي كه شما از خود عنوان مي كنيد، مورد نقادي قرار دهد.
احساسهاي افراطي ممكن است چشم و گوش را موقتا ببندد ولي بعدا مشكل ايجاد كند.

هشتم: خاطره جويي بسيار كمك هست.
تشويق فرد به صحبت زياد مخصوصا خاطرات مختلفي كه از گذشته نقل مي كند سرنخ هاي مهمي از خود واقعي فرد مي دهد.
معمولا از بين ميليونها يا ميلياردها حوادث و خاطرات گذشته ، آنچيزي بيشتر به ياد ما مي ماند كه بيشتر با آنها عجين هستيم.
هنگام تعريف توجه و دقت شما به آن بخشهايي باشد كه فرد تندتند تعريف مي كند. با هيجان تعريف مي كند و همچنين دقت كنيد چه چيزهايي را تعريف نمي كند يا سريع مي گذرد.
مثلا : اگر خاطره مهماني خانوادگي خودشون يا مسافرت سال گذشته را تعريف مي كند، متوجه مي شويد كه در مورد خواهرش و ... با حرارت صحبت كرد و از همه حرف زد ولي از خاطره پدرش به سرعت گذشت. اينجا بايد بگويي: از پدرت برام نگفتي....

نهم : خلق موقعيت غير منتظره در صورت مشكوك شدن
مثلا شما شك داريد كه او به مسائل مذهبي، تقيدات قانوني و شرعي حساس هست يا نه؟ يا شك داريد كه او خودكنترلي بالايي دارد يا تحت تاثير احساس كار مي كند. در اينگونه موارد بايد يك آزمايش عملي انجام دهيد. مثلا:
به او بگوييد كه خيلي تمايل داريد دستان شما را دستش بگيرد. يا ....، و بعد آرام منتظر عكس العملش باشيد. نتيجه و عكس العملي كه مي بينيد واقعيت اوست. مقاومت؟ ترك موقعيت؟ هيجان زدگي و پذيرش؟ يا ....
اين صرفا مثال بود. و شما در مسائلي كه برايتان مهم هست گاهي بايد فرد را در همان شرايط قرار دهيد.


خلاصه و نتيجه گيري:
توجه به زبان بدن، جزئي و مصداقي صحبت كردن، توجه به نظرات كلي فرد در مورد جامعه و ديگران، توجه به خاطرات گذشته فرد، توجه به وضعيت گذشت و فعلي فرد مبني بر آرامش داشتن يا نداشتن، و تشويق فرد به صحبت كردن بيشتر و به چالش كشيدن پذيرش هاي افراطي و منفعلانه او نسبت به شما ، و خلق شرايط آزمايشي همه و همه مي تواند در شناسايي بيشتر شما نسبت به همسر آينده اتان كمك كند.
اگر فردي در مراحل آشنايي قبل از شناخت كامل و عقد وارد فازهاي احساسي شده و سعي مي كند با ابراز احساس با شما ارتباط بگيريد ،‌سهوا يا عمدا در حال دستكاري شما به نفع خودش هست. چون ابراز احساسات مي تواند واقعيات را در نظر ما تحريف كند. لذا بايد محكم در برابر او واكنش دهيد

منبع : سایت همدردی
 

EECi

مدیر بازنشسته
شناخت برای ازدواج

شناخت برای ازدواج

ازدواج بعد از متولد شدن انسان مهمترین واقعه زندگی محسوب میشود .

در عین حال ازدواج بدون انتخاب و شناختن فرد مورد نظر غیر ممكن است و به همین لحاظ تحقیق كردن و شناخت طرف مقابل از مهترین مراحل و مقدمات انتخاب همسر و ازدواج میباشد .
گروهی از جوانان جامعه ما در این زمانه خصوصیات مادی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند و از توجه كافی به مسائل مهمتر كه روح زندگی مشترك از آن نشاط میابد غافل میشوند .
همیشه برای داشتن یك زندگی سالم و پویا و پرعاطفه و آرامش بخش، تلاش كردن شایسته بنظر میرسد و بدیهیست وقتی میتوان با دقت كردن در انتخاب اولیه تا حدود زیادی در مورد آینده زندگی مطمئن شد این امر جدی تر از همیشه بنظر میرسد .
با هم بودن و در كنار هم بودن روزی اتفاق خواهد افتاد رسیدن به زیبایی و موقعیتهای مالی مناسب هم بدست آوردنیست ، اما آرامش و وجود روحیه تفاهمی كه زمینه ساز آرامش است گوهری گرانبها و بسیار با ارزش است كه به سادگی و با ساده انگاری بدست نمیآید .
این مساله را در زندگی افرادی كه همسرانی زیبا و یا موقعیتهای مالی مناسب دارند ولی بدنبال آرامش میگردند میتوان جستجو كرد .

انسان وقتی از آرامش و سلامت روحی و روانی خود دور میشود حاضر است در دورافتاده ترین جزایر متروكه با حداقل امكانات زندگی قرار بگیرد ولی آرامش داشته باشد ،این رفتار را در عكس العمل افرادی كه در تنگنا دست به خودكشی میزنند بسادگی مشاهده میكنیم .

بنابر این باید دقت داشت هدف بزرگ و اصلی زندگی داشتن آرامش در كنار همسر است و رسیدن به این نقطه متعالی در زندگی مستلزم شناخت خود و طرف مقابل است .
اینكه بگوئیم زیبایی و یا پولدار بودن بالفطره خوب یا بد است یك اشتباه میباشد .
بلكه بدی موضوع جایی خودش را نشان میدهد كه انسان رشد نیافته در مقابل موقعیتهای ظاهری اغوا میشود و شناخت خود و طرف مقابل را با بهانه هایی كه برای خود میتراشد كنار میگذارد . و در واقع این قسمت بد موقعیتهای ظاهری و مادیست .


عواملی كه باعث شكوفائی و پایندگی زندگی مشترك میشود ریشه در تفكرات فردی و تربیتهای اجتماعی و خانوادگی فرد دارد و در واقع خوشبختی در جان انسانها ریشه دارد و آنرا نمیتوان بیرون از خود جستجو كرد .
میتوان نتیجه گرفت قدمهای اساسی(مهمتر)در تشكیل زندگی مشترك مواردی مثل خود شناسی و شناختن زندگی مشترك و اهداف و انگیزه های زندگی مشترك و همچنین شناخت طرف مقابل و همگونی و سازگاری او با آرمانها و اهداف زندگی مشترك است .


در این میان اقدام به شناخت طرف مقابل بدون آگاهی كافی از مفهوم و انگیزه های زندگی مشترك و بدون شناخت صحیح از شخصیت خود وقت تلف كردن بنظر میرسد .
افرادی كه عنوان میكنند در كوچه و خیابان به تحقیق پرداخته اند و در نهایت در زندگی مشتركشان شكست خورده اند باید به نحوه شناختشان شك كنند .
گذشته از شناختی كه باید از خود و زندگی در فرد ایجاد شود و مقدمه شناخت طرف مقابل میباشد، شناخت طرف مقابل هم نیاز به علم و آگاهی كافی دارد كه سعی میكنیم به این مورد بپردازیم .


یكی از مهمترین مسائلی كه در هنگام آشنایی بمنظور ازدواج ممكن است اتفاق بیفتد تغییرات رفتاریست كه بعدها آسیبهای فراوانی به رابطه زناشوئی وارد میكند .

دختری كه كمتر لبخند به لب دارد با خنده های ملیحانه در هنگام صحبت و آشنایی سعی میكند خود را در دل طرف مقابل جا كند و یا پسری كه تا بحال یك خط شعر نو ننوشته ادعای شاعر بودن میكند .
اما فردای روزگار طرفین خواستار ادامه شرایطی هستند كه بر اساس آن همسرشان را انتخاب كرده اند .
غیر از این رفتار تعارف گونه ما ایرانیها اصرار و تاكید بر مسائلی مثل كم بودن رابطه بین دختر و پسر تا اینكه به طرف مقابل القاء شود دختر در خانواده خود آفتاب و مهتاب ندیده است و متعاقب آن آشكارشدن روحیات و واقعیتهای زندگی گذشته دختر و پسر عواملی مخرب میباشند .
از اینجهت اشاره من به شناخت عواملی غیر از شناخت مستقیم میباشد ، در حالی كه فرد موردنظر در تصور و مورد توجه و تحقیق ماست بررسی عوامل ریشه ای تربیت فرد خیلی ساده تر از شخصیت او پرده بر میدارد .
در تعالیم دینی داریم دختر را از دائی و برادرهایش میتوان شناخت و این اشاره ای بر ابزار شناخت غیر مستقیم است كه بنظر میرسد كاربردی تر باشد . رفتن به كوچه ها و خیابانها شاید اگر مشكلات شخصیتی و اجتماعی در طرف مقابل وجود داشته باشد بتواند روشن كننده باشد اما در شناخت واقعی كه لازم است از فرد در خانواده بدست آید كمتر موثر است .
بنابر این شایسته است شناخت بیرونی و درونی همراه هم اتفاق بیفتد .
موضوعی كه در شناخت درون خانواده همسر آینده مهم میباشد این است كه پی بردن به حسنهای خانوادگی هر چند باعث خوش آیند ما میشود ولی شناخت صحیح معمولا با پی بردن به عوامل آزاد دهنده و ریشه های ناسازگاری و كجروی كامل میشود .
شما زمانی میتوانید بگوئید طرفتان را خوب شناخته اید كه به نكات منفی شخصیت طرف مقابلتان خوب پی برده باشید و این كار براحتی محقق نمیشود .
شاید بخاطر همین باشد كه در هر كدام از راهنمائیهای انجام شده به عواملی اشاره میشود و شناخت كامل را نمیشود هرگز براحتی و قبل از زندگی مشترك كسب كرد و هدف ما از تحقیقات و اشنائیها بالابردن درصد شناختمان میباشد نه صد در صدكامل كردن آن.
اشاره ای كه در این مقوله میگنجد در نظر گرفتن شرایط منفی خانواده های ناسالم میباشد ، چرا كه فرزندان با روحیات ناسالم از این خانواده ها شكل میگیرند .و پیشنهاد میشود وقت كافی برای شناخت خانواده همسر آینده صرف شود كه این روش وسیله ای برای شناخت غیر مستقیم خود فرد هم میباشد .
بعضی از مشخصه های خانواده ناسالم بشرح زیر است .این علائم به منزله تابلوی احتیاط است و نه ورود اكیداً ممنوع .

اول اینكه خانواده های ناسالم سعی در طبیعی جلوه دادن وضعیت خود میكنند و برای آن تلاش میكنند چون این كمبود زندگی آنهاست .
از بزرگترین مشخصه های خانواده های نا همگون اقدام به ظاهر سازی و مردم فریبی و تظاهر به خوب بودن است ولی این امكانات با ابزاری غیر از دروغ و فریب برایشان محقق نمیشود .
معمولا زن سالاری و یا مرد سالاری افراد خانواده را بسوی پیروی بی قید و شرط از خواسته های آنها پیش میبرد و احترامی برای عقاید افراد خانواده وجود ندارد .(طبیعیست افرادی ترسو و ضعیف النفس و یا متكبر و خودخواه در این خانواده ها رشد خواهند كرد كه آینده ای مثل والدین خود خواهند داشت)
در این خانواده ها شادی كم و غصه و ناراحتی زیاد است
آرمانگرائی در اینكه خانواده ما از همه بی عیب و نقصتر است و اشاعه این تفكر كه دیگران در مقابل ما ضعیفتر و ناقصتر و حقیرترند .
نبودن گذشت در مقابل اشتباهات دیگران(كینه شدید) و همیشه بر كرسی قضاوت نشستن و در مقابل بی توجهی به حقوق دیگران .
تفاخر و تعریف از خود چه به صورت جلوه دادن موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی و یا اصل و نسب و پیشینه نشان دهنده این است كه افرادی كه به این شكل رفتار میكنند در درون خود دلایل كافی برای بزرگ بودن ندارند و شخصیت كوچكی دارند .
توقع زیاد از دیگران
لجبازی و یكدندگی افراطی
و . . .

با توجه به این شرایط خانواده ای میتواند مورد توجه شما باشد كه كمتر درگیر مشكلات مذكور باشد در كنار این بررسیها، توجه به خوش آیند بودن ظاهر و موقعیت اجتماعی و مسائل مادی دیگر اگر بجا باشد بد نیست و در هر صورت همگونی و همانندیهای اعتقادی و فرهنگی و اقتصادی كمك زیادی به پا بر جایی زندگی مشترك میكند


______________________
پایگاه اطلاع رسانی تنظیم خانواده
 

EECi

مدیر بازنشسته
10 اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت

10 اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت

10 اشتباه دوران خواستگاری یا شناخت

دختران و پسران در دوره خواستگاری , آشنایی و شناخت جهت ازدواج، ممکن است دچار اشتباهات ذیل شوند .

1-استتفاده از مکانیسم های نا خودآگاه
الف)مثبت نمایی : تمایل به این که فردرا مثبت ببینیم . پس از ازدواج می گوید : (افسوس ! افسوس که خال لعل لبت زگیلی بیش نبود )
ب)اید آل نگری: کشش به این که فرد را از هز نظر ایده آل در نظر بگیریم .
ج)ساده انگاری: همه چیز را ساده کنیم و سریع از مسائل قابل تامل بگذریم .
د)آشنا پنداری : تصور این که این فرد برایمان آشناست و از کودکی در ذهن ما بوده است . در واقع ما تصویری در ذهن خود داریم که آن زندگی می کنیم .
هـ)انکار
این اشتباه به این معنی است که واقعیت های فرد را می بینیم و دیگران هم اشاره می کنند .اما ما انکار می کنیم و نمی پذیریم ,ممکن است ما 2 اقدام کنیم .
الف)توجیه :مثلا فرد خشن است ,ما می گوییم جدی و قاطع است .
ب)تخفیف :مثلا فرد غیر مذهبی است ما می گوییم فقط گاهی نماز نمی خواند . دلش پاك است.

2- درگیری عاطفی پیدا کردن
از عمده ترین اشتباهات در زمان آشنایی این است که به خاطر تعلق و هیجانات , عقل تعطیل یا تحریف می شود .
صرفا روی عشق,علاقه و احساس میخکوب می گردیم و شناخت عقلانی عقب رانده می شود .

3- تسلیم نیاز جنسی شدن
این که تن به خواسته های لذت طلبانه فرد داده شود , مثل لمس , لاس زدن , مسائل ***ی طرح کردن و .....

4- سازش عجولانه برای از دست ندادن طرف مقابل .

با چشم پوشی از عقاید , علائق فردی , فعالیت ها , خانواده و....تن به ازدواج می دهد و این بهانه را می آورد كه نگران بالا رفتن سن هستم ,شاید نفرات بعدی بهتر نباشند.

5- تسلیم ظواهر شدن:
جذابیت در صورت , اندام ,تن صدا ,ثروت,موقعیت اجتماعی مانع شناخت دقیق فردی می شوند .

6- بی توجهی به نشانه های هشدار :
ارتباطات و سیع و عمیق با جنس مخالف , درگیری های شدید کاری یا تحصیلی سابقه ا عتیاد , رفیق بازی و نشانه های کنترل گری و بدبینی ,نشانه های وسواس,لذت طلبی و..... همه نشانه های هشدار در مورد نا مناسب بودن فرد مورد نظر است.

7- احساس گیر افتادن در رابطه :
بعضی ها تصور می کنند وقتی با کسی آشنا شدند یا چند جلسه خواستگاری پیش رفت ,دیگر نمی توانندبرگردند و مجبورند با رودربایستی قبول کنند .

8-باور به کم شدن مشکلات در آینده نیز از اشتباهاتی هست که افراد مرتکب می شوند .

9- باور به تغییر دادن فرد مقابل در آینده, هم بیشتر یک سراب دوران جوانی است .دختران و پسران باید شخصیت طرف مقابل خودرا همان طور که هست برای ازدواج بررسی کنند و بپذیرند و به امید تغییرآن ها پس از ازدواج نباشند .

10- نپرسیدن سئوالات کافی به دلیل:
الف)ترس از مخدوش شدن رابطه عاطفی.
ب)نمی دانند دقیقا چه بپرسند.
ج)نمی خواهند جواب سئوالات رابدانند .
د)ترس از مورد سئوال قرار گرفتن .
ه)تصور این که جواب سئوالات را می دانند (ذهن خوانی )
و)بی تاثیر دانستن, جواب سئوالات در انتخابشان

منبع : سایت همدردی
 

Data_art

مدیر بازنشسته
سلام بر شما دوست بسیار خوبببببببببببببببببببببب
بسیار عالی بود

واقعا خدا شما رو عمر بده
با این تاپیک های مفیدتتون
انشالله بازم ادامه بدید.
درپناه خدا شاد و موفق باشید:gol:
 

نغمه زندگی

عضو جدید
خیلی ممنون
تایپیکتون فوق العاده بود وتوصیم اینه که همچنان بزدن این تایپیکا ادامه بدید
 
  • Like
واکنش ها: EECi

sora89

عضو جدید
زیبا بود
واقعا این مقوله شناخت چقدسخته به هیچکسی نمیشه دیگه اعتمادکرد
خیلیامون خودمون رو تو دوره اشناییی فرشته نشون میدیم طوری که خدا هم از این نقش بازی کردنامون تعجب میکنه
کاشکی همه خودمون بودیم واگه بدهم باشیم خودمون رو درست میکردیم
 
  • Like
واکنش ها: EECi

EECi

مدیر بازنشسته
برای زندگی نمیشه نسخه پیچید...
من نمی دانم منظور شما از نسخه پیچیدن چیه
اگر منظورتان این هست که زندگی همانند یک درد و بیماری هست که برایش نسخه پیچید ، باید گفت زندگی شیرین ترین هدیه خدا به ادمی هست
هدیه ای که یکبار به انسان داده خواهد شد و اگر کسی برایش برنامه و فکری نداشته باشد بازنده اصلیست
شما فرصت آنرا ندارید که در زندگی بار ها شکست بخورید
بهتر هست از علم روز استفاده کرد تا زندگی بهتری داشت
یکی از این علوم ، روانشناسی هست که از میان علوم تجربی ، فیزیولوژیکی و دینی بیرون کشیده شده


امیدوارم موفق باشید:gol:
 

F.H

عضو جدید
عالی بود
اعتراف میکنم اولین باری بود که حوصله کردم و همشو خوندم
ممنونم:gol:
 
  • Like
واکنش ها: EECi

ni_rosa_ce

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مخسی آیدین
پست اول فوق العاده بود ... خیلی چیزا می شد از توش یاد گرفت . ولی واقعا کار سختیه ! ... این روزا همه ازدواج رو سرسری میگیرن و نتیجه ش میشه همین افزایش آمار طلاق !
 
  • Like
واکنش ها: EECi

amir 7334

عضو جدید
سلا م آیدین جان ممنون از تاپیک زیبات . . .
فقط چیزی که کم داره رابطه اجتماعی بین دو جنسه که بهش اهمیت داده نمیشه و به نظرم دلیل عقب ماندگی ، میدونم شاید تو تقسیم بندی ذهن کسی نباشه تو رابطه ها ولی برای من شخصأ مهمه . امیدوارم بهش پرداخته بشه . . . سپاس ;)
 
  • Like
واکنش ها: EECi

mostafa ghodrat

همکار مدیر مهندسی برق
کاربر ممتاز
استارتر عزیز: بسیار جالب ... و مفید... واقعا اگر این نکات رعایت بشه چه زندگی خوبی میشه...مخصوصا قسمت انکار و ایده ال جلوه دادن... اگر در دوران عقد از این دو مورد و ... پرهیز کنیم فکر کنم شناخت نسبت به طرف مقابل خیلی بالا میره....

و البته بعضی ها این نکات رو رعایت میکنند....اما گاهی اوقات هم فراموش.....! و لحظه ای فراموش میکنن که نباید!..!!.و خارج از منطق و احساسی برخورد میکنن... البته احساسی بودن خوبه به شرطی که به وقتش باشه و بیش از حد نباشه!

ممنون از استارتر.... مر30
 
  • Like
واکنش ها: EECi

*جیگر طلا*

عضو جدید
کاربر ممتاز
مخسی ولی برا من هنوز فک کردن ب این چیزا زوده کی منو دعوت کرده این جا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 
  • Like
واکنش ها: EECi

l0ve.s0ng

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تاپيكتون منو درمورد كسي واقعا راهنمايي كرد مخصوصا پست اولتون.خوشحالم چيزايي فهميدم كه خوشبختانه جنبه مثبت طرف رو واسم رو كرد_دوست داشتم بدونمشون
عالي بود _مرسي
 

Miss World

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
واي عالي بودن...
مرسي

لطفا ادامه داشته باشد...و در صورت بروز شدن منو خبر كنيد
مرسي
 
  • Like
واکنش ها: EECi

*دختر باران*

عضو جدید
کاربر ممتاز
:w27:سلام
واقعا عالی بود
شما تا حالا دوبار با این تاپیک های فوق العادتون منو از تصمیم های اشتباهم برگردوندین
خیلی ممنون;)
 
  • Like
واکنش ها: EECi

EECi

مدیر بازنشسته
سلا م آیدین جان ممنون از تاپیک زیبات . . .
فقط چیزی که کم داره رابطه اجتماعی بین دو جنسه که بهش اهمیت داده نمیشه و به نظرم دلیل عقب ماندگی ، میدونم شاید تو تقسیم بندی ذهن کسی نباشه تو رابطه ها ولی برای من شخصأ مهمه . امیدوارم بهش پرداخته بشه . . . سپاس ;)
سلام:gol:
در این تاپیک یک مقاله مختصر را قرار داده ام :
سطوح رابطه دختر و پسر

همانطور که شما هم فرمودید این موضوع مشکلی بزرگ در یک جامعه محسوب می شود و به نظر من یکی از دلایل مهم ان :
کمبود عاطفی در محیط های خانواده و کشیده شدن جوان به سمت دوستی های احساسی با جنس مخالف که آسیب هایش کاملا مشخص است
می باشد.

البته بخشی از این خلا عاطفی طبیعی هست و ذات افرینش انسان هم همین هست
ولی همانطور که عنوان شد یک انسان بالغ باید نیاز های خود را عاقلانه تامین کند
اگر یک انسان تشنه از اب مرداب ساکن ، تشنگیش را بر طرف کند ، به احتمال زیاد مسموم خواهد شد
در مورد این نیاز عاطفی هم به همین صورت هست.

باید روابط مرز مشخصی داشته باشند
باید مهارت های ارتباطی سالم اموخته شود
باید از بزرگ کردن احساسات نسبت به شخصی خاص خودداری شود و....
:gol:

استارتر عزیز: بسیار جالب ... و مفید... واقعا اگر این نکات رعایت بشه چه زندگی خوبی میشه...مخصوصا قسمت انکار و ایده ال جلوه دادن... اگر در دوران عقد از این دو مورد و ... پرهیز کنیم فکر کنم شناخت نسبت به طرف مقابل خیلی بالا میره...
ممنون از استارتر.... مر30
دقیقا همین طور هست
وقتی پسری یا دختری می خواهد توجه فرد مقابل را جلب کند حالتی غیر واقع بخود میگیرد
رفتار هایی مصنوعی

یکی از دلایل رد دوستی پنهان و احساسی بدون داشتن مهرات و شرایط ازدواج ، توسط روانشناسی همین هست. چون همه چیز ظاهری غیر واقع و البته شکننده را دارد
در حالتی که پدر دختر برای مثال می تواند تا حد زیادی به دخترش کمک کند و مشاورین ازدواج هم می توانند کمک های بسیار اثر گذاری برای فرایند شناخت به طرفین داشته باشند

مخسی ولی برا من هنوز فک کردن ب این چیزا زوده کی منو دعوت کرده این جا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یکی از مشکلات بزرگ جوان ها این هست که برای آینده خود برنامه نمیریزند
مهارت های زندگی به مرور زمان در شما شکل میگیرند
ممکن است اینجا نوشته ای را بخوانید که فردا به کمک شما بیاید که تصمیم درستی بگیرید
:w27:سلام
واقعا عالی بود
شما تا حالا دوبار با این تاپیک های فوق العادتون منو از تصمیم های اشتباهم برگردوندین
خیلی ممنون;)
سلام
از اینکه توانستم کمکی بکنم خدا رو شکر می کنمو تشکر از همه دوستان که به من لطف داشتند:gol:
 

Paydar91

کاربر فعال تالار مهندسی برق ,
کاربر ممتاز
ممنون اقا ایدین بابت زحماتی که می کشی.....
.
.
چیزای خوبی نوشته بود و درست و بعضیاش عالی بود...ولی بعضی چیزاشو من قبول ندارم حالا ایشالله عمری باقی باشه مینویسم با دلیل چون بعضی چیزاشو نمیشه به کل تعمیم داد.
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا