خداحافظ باشگاه مهندسان ایران

hamid15

عضو جدید
کاربر ممتاز
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
 

YuMi

اخراجی موقت
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:


ما رو آدم حساب نکردی
برو گمشو:cry:
 

fatiostad

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
پست های جالبی میذاشتید.
اون تاپیک چشم ها را باید شست هم خیلی قشنگ و پر بار بود.

فقط خواستم ازتون تشکر کنم آقا حمید.
موفق باشید.
 

farzan001

عضو جدید
بچه ها این جا گود بای پارتیه بیاین تو جمعشو شاد کنین از این فضا در بیاد.

حمید جان هرجا میری خوش باشی پسر.
 

شقایق21

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
من گوشام سنگین خوب نفهمیدم چی گفتی:surprised::crying2:
حالا کجا فرار میکنی وایسا:w02:
 

آیهان

عضو جدید
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:از پسرا هم خدافظی میکردی؟:mad:

برو به سلامت:cry:
ولی زود بر میگردی؟:D
 

جاذبه

عضو جدید
با اجازتون دیگه باید برم باشگاه خیلی وقتمو میگیره و کارام مونده تو این مدت اگه به کسی حرفی زدم که ناراحت شده عمدی نبوده به بزرگیه خودش حلال کنه مارو
از دوستان عزیزم هم خدافظی میکنم

1. شاه پری جونم من رفتم باشگاه رو به تو میسپارم هوای اون تاپیک بزرگه منو داشته باش بلا
2.N-R نفس جون بخاطر همه چی ممنون کاری داشتی yahoo هوای زنبور را رو داشته باش
3.اتیش پاره دختر نازم کارتونتو شبا یه جایی بزار سقف داشته باشه بارون خیسش نکنه
4.jjjj بابت پستای خوبت ممنون وصیت میکنم اون تاپیک مال شما بشه هواشو داشته باش
5.نجلا جون تو خیلی خوب بودی منتظر خبر عروسیت هستم
6.پریسا این yahoo mssengereto درست کن
7.شقایق 21 چون شوهرت اینجاس بیا در گوشت بگم (تانتصلعبغلصعلبصربصذر زص)
8.کوردلیا 2 ممنون از محبتت
9.ایاتای هوای تازه واردارو داشته باش
10.zakari اقا بابت پستا ممنون وصیت کردم 51 درصد تاپیکی که میدونی مال شماست
11.storm خیلی خانومی ببخشین اگه چیزی گفتم چون همشهری بودیم بود
12.سیاوش اخرین فالت اینه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند...........
13.ترمه جون تن ادمی شریف است به جان ادمیت نه همین لباس زیباست نشان ادمیت
14. رها راه میوفتی غصه نخور
شه پری جونم هوای رها رو داشته باش
دیگه من رفتم
خداحافظ
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
اسمه مارو که نیاوردین ولی به هرحال موفق باشی:razz:
 

hamid15

عضو جدید
کاربر ممتاز
بچه ها ممنون از پیامای قشنگتون اگه از همه اسم نیوردم ببخشین
من از همه متشکرم که تو این مدت لطف داشتن
:heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
 

Dr Ali

عضو جدید
تو این باشگاه فقط یه دکتر دارین!!!!!!!!!!
چطور فراموشم کردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

sortme

عضو جدید
اسم منم که اشتباه نوشتی.
تازه می خواست رابطمون جون بگیره ولی اشکال نداره.
هر جا هستی خدا به همرات
:w17::w17::w17::w30:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
كودكي كه لنگه كفشش رو امواج دريا از او گرفته بود،روي ساحل نوشت: "دريا دزد كفشهاي من"! مردي كه از دريا ماهي گرفته بود روي ماسه ها نوشت: "دريا سخاوتمندترين سفره هستي"! موج امد و جملات را شست و تنها براي من اين پيغام را گذاشت : "برداشت هاي ديگران در مورد خويش را در وسعت خود حل كن تا دريا باشي"!
 
آخرین ویرایش:

cinderella

عضو جدید
کاربر ممتاز
چرا اسمه منو نیاوردی؟!!!:w04:
حالا عوضش ازم تشکر کن تا یکمی جبران شه!!!:lol:
 

atish pare

عضو جدید
کاربر ممتاز
داداشی سهیل که رفت...بابایی حمیدمم بره که دیگه نمیشه کههههههههه...:w04:

من هنوز اینجوریم:child:

تو کارتونم تهنام گذاشتی خب از راه بدر میشم...:cry:
 

دختر شاه پریون

عضو جدید
کاربر ممتاز
نههههههههههههههههههه....چرا میخوای برییییییییییی....خیلیییییی دلم واست تنگ میشه....نرو نرو نروووو..دوست خوبمممممممممم....خیلی ........نرووووووو
 

Master...

اخراجی موقت
نههههههههههههههههههه....چرا میخوای برییییییییییی....خیلیییییی دلم واست تنگ میشه....نرو نرو نروووو..دوست خوبمممممممممم....خیلی ........نرووووووو
ببخشید این خیلی اینجا دارای چه تجزیه ترکیبی بود؟
 

hosseinb

عضو جدید
کاربر ممتاز
نههههههههههههههههههه....چرا میخوای برییییییییییی....خیلیییییی دلم واست تنگ میشه....نرو نرو نروووو..دوست خوبمممممممممم....خیلی ........نرووووووو
تو خودت داری میری به اون میگی نرو
رطب خورده کی کند منع رطب
 

Similar threads

بالا