تاپیک جامع آموزش گرامر زبان فرانسه

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
جملات منفی la négation

جملات منفی la négation

کاربرد جملات منفی و ابراز عدم تمایل به انجام دادن کاری و یا بیان کارهایی که انجام نشده اند و دیگر موضوعات انگیزه خوبی برای یادگیری جملات منفی و استفاده از آنها در زبان فرانسه محسوب می شود .استراتژی اصلی برای تبدیل یک جمله مثبت به یک جمله منفی استفاده از فرمول زیر است .ne ... pas
که در این فرمول بجای ... فعل جمله قرار می گیرد .
je suis dans la cuisine من در آشپزخانه هستم
je ne suis pas dans la cuisine من در آشپزخانه نیستممثال :
nous ne partons pas en vacance ما به تعطیلات نمی رويم
ils ne parlent pas italien آنها ایتالیایی حرف نمی زنند
در جدول زیر مثالهای بالا بررسی شده اند .pas​
فعل​
ne​
فاعل​
dans la cuisine​
pas​
suis​
ne​
je​
en vacance​
pas​
partons​
ne​
nous​
italien​
pas​
parlent​
ne​
ils​

چند مثال :
Il ne veut pas venir avec nous او نمی خواهد با ما بیاید .
Tu ne comprends pas cette leçon تو این درس را متوجه نشدی .
Vous ne pouvez pas enregistrer votre voix شما نمی توانید صدایتان را ضبط کنید
نکته : زمانی که فعل جمله با حروف صدا دار voyelle و یا h غیر ملفوظ آغاز شود قاعده منفی سازی بصورت n' ... pas خواهد بود .
مثال :
! tu as de la chance تو آدم خوش شانسی هستی
! tu n'as pas de la chance تو آدم خوش شانسی نیستی
در ادامه مبحث جملات منفی آشنایی با فرمول ne ... jamais ضروری به نظر می رسد. این نوع جملات منفی زمانی استفاده می شوند که منظور بیان عبارت هرگز باشد.jamais​
فعل​
ne​
فاعل​
à la piscine​
jamais​
vais​
ne​
je​

Je ne vais jamais à la piscine من هرگز به استخر نمی روم
مثال :
Il ne veut jamais venir avec nous او هرگز نمی خواهدبا ما بیاید .
Tu ne comprends jamais cette leçon تو هرگز این درس را نمی فهمی !!!
Vous ne pouvez jamais enregistrer votre voix
شما هرگز نمی توانید صدای خود را ضبط کنید

در ادامه مبحث جملات منفی با فرمول ne ... plus آشنا می شویم.
این نوع جملات منفی زمانی استفاده می شوند که منظور بیان عبارت نه بیش از این یا نه دیگر می باشد.
plus​
فعل​
ne​
فاعل​
dans la cuisine​
plus​
suis​
ne​
je​
en vacances​
plus​
partons​
ne​
nous​
Italien

plus​
parlent​
ne​

ils
Je ne suis plus dans la cuisine من دیگر در آشپزخانه نیستم .
Nous ne partons plus en vacances ما بیش از این در تعطیلات نمی مانیم.​
Ils ne parlent plus Italien isine آنها بیش از این ایتالیایی حرف نمی زنند.


نکته : s در آخر کلمه plus در این نوع جملات تلفظ نمی شود .


مثال :​
Il ne veut plus venir avec nous او دیگر نمی خواهد با ما بیاید .​
Tu ne comprends plus cette leçon تو این درس را بیش از این نمی فهمی .​
Vous ne pouvez plus enregistrer votre voix​
شما دیگر نمیتوانید صدای خود را ضبط کنید .


نکته : در منفی کردن افعالی که با حروف صدادار voyelle آغاز می شوند به جای ne از 'n استفاده می کنیم :​
n' ... plus​

مثال :

! Tu n'as plus de chance تو بیشتر از این شانس نداری!​


منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تشخیص مذکر و مؤنث بودن کلمات (masculin et féminin)

تشخیص مذکر و مؤنث بودن کلمات (masculin et féminin)

تشخیص جن سیت کلمات در زبان فرانسه معمولاً برای زبان آموزان مشکل ساز است ولی با کمی دقت می توان دریافت که کلماتی که به برخی از حروف منتهی می شوند غالباً دارای جنسیت مشابهی هستند. جدول موجود درجزوه زیر نتیجۀ مطالعه بر روی بیش از 18000 کلمۀ فرانسوی است که به کمک آن می توانید با یادگیری این حروف انتهایی ، جنسیت هفتاد و پنج درصد کلمات را حدس بدس زنید.

"به زبان فارسی"

دانلودmasculin-et-féminin.pdf


منبع
faranse.blogfa.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
اکسان ها (les accents)

اکسان ها (les accents)

از آن جا که به طور معمول در متدهای آموزشی توضیح روشن و کاملی دربارۀ اکسان ها نیآمده است، دانشجویان اغلب در تشخیص آنها مشکل دارند. ولی اکنون می توانید با استفاده از مطالب این جزوه انواع مختلف اکسان را از هم تشخیص بدهید، تلفظشان را فرابگیرید و در دیکتۀ آنها اشتباه نکنید. همچنین می توانید با کمک نمادهای آوانگاری ذکر شده، تلفظ کلمات در لغت نامه را بخوانید.
"به زبان فارسی"

دانلود

http://elldownload.persiangig.com/Books/accents.pdf


منبع
faranse.blogfa.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تلفظ حروف صدادار (les voyelles)

تلفظ حروف صدادار (les voyelles)

این جزوه شامل توضیحی مختصر دربارۀ چگونگی تلفظ حروف صدادار در زبان فرانسه است. با کمک توضیحات داده شده و فایل های صوتی که برای هر گروه از مثال ها در نظر گرفته شده، می توانید تا حدود زیادی این تلفظ ها را فرا بگیرید. همچنین می توانید با کمک نمادهای آوانگاری ذکر شده، تلفظ کلمات در لغت نامه را بخوانید. ناگفته پیدا است که با توجه به حجم اطلاعات، مسلماً نمی توان برای تسلط به این مبحث، فقط به این جزوه بسنده کرد و مطالعۀ کتاب هایی که در این زمنیه به نگارش درآمده است و البته حضور استاد الزامی است.
"به زبان فارسی"
دانلود

http://elldownload.persiangig.com/Books/voyelles.rar


منبع
faranse.blogfa.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
صرف افعال فرانسه در کلیه زمان ها ( گذشته و حال و آینده )

صرف افعال فرانسه در کلیه زمان ها ( گذشته و حال و آینده )

در اینجا لیستی از افعال پر استفاده ی زبان فرانسه را مشاهده میکنید. با کلیک بر روی هر یک از این افعال ، می توانید صرف شده ی آنها را در کلیه زمان ها مشاهده کنید.
توجه : این افعال از لحاظ شکل و نوع صرف، افعال پایه ای فرانسه هستند و بقیه افعال فرانسه هر کدامشون شبیه یکی از این افعالند. پس اگر دنبال صرف فعلی گشتید که در اینجا نبود، کافیه ببینید فعل شما به کدامیک از این افعال نزدیک تره.
List of verb typesیافتن مصدر افعال صرف شده ی فرانسه:
گاهی در هنگام خواندن یک متن فرانسه، یک فعل فرانسوی بصورت صرف شده می بینید که معنی اش رو نمی دونید ، برای اینکه معنی اون فعل رو از دیکشنری پیدا کنید باید اول مصدر فعل رو بدانید. برای اینکار کافیه فعل صرف شده را در اینجا : verb deconjugator وارد کنید تا مصدرش رو به شما بده ! همچنین می تونید از سایت conjugation-fr.com برای اینکار استفاده کنید.


منبع
http://francais.persianblog.ir
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
آینده نزدیک در زبان فرانسه Le futur proche

آینده نزدیک در زبان فرانسه Le futur proche

Le future proche est utilisé quand on veut faire quelue chose bien tot

زمان آینده نزدیک ، بصورت زیر ساخته و صرف فعل میشود :

aller" + infinitif"

میدانیم که فعل Aller به تنهایی به معنی رفتن میباشد و به اینصورت صرف میشود :

je vais nous allons

tu vas vous allez

il/elle va ils/elles vont

و برای ساختن زمان آینده نزدیک ، از ترکیب فعل ALLER به همراه مصدر مورد نظرمان استفاده میکنیم:

Je vais travailler nous allons travailler

Tu vas travailler Vous allez travailler

il/elle va travailler ils/elles vont travailler

/travailler/tkhavayyeh به معنی کار کردن میباشد

آینده نزدیک ، برای بیان کاری که بزودی انجام میدهیم(چند دقیقه دیگر ، چند ساعت آینده ، فردا و..)

و همجنین بیان اتفاقات قریب الوقوع بکار میرود: attention, il va pleuvoir مواظب باش، باران میباردگرد آوری: گروه دانش وتکنولوژی سایت تبیان زنجان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
صرف فعل Avoir در زبان فرانسه

صرف فعل Avoir در زبان فرانسه

فعل Avoir به معني " داشتن" بكار ميرود.

نحوه صرف فعل از مصدر Avoir بدين صورت ميباشد

من دارم J'ai

تو داري Tu as

او دارد il/elle a

ما داريم Nous avons

شما داريد Vous avez

آنها دارند ils/elles ont

همچنين فعل Avoir براي بيان سن هم بكار ميرود :

j'ai 28 ans من 28 ساله هستم(من 28 سال دارم)

چند مثال :

FR EN

? tu as des frères et des soeurs do you have brothers and sisters

Oui, j'ai une soeur et un frère Yes, I have a sister and a brother

? Quel âge ont-ils How old are they

.Ma soeur Rita a 30 ans et mon frère Trey a 16 ans

My sister Rita is 30 and my brother Trey is 16گرد آوری: گروه دانش وتکنولوژی سایت تبیان زنجان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کاربرد فعل Avoir بصورت ترکیبی

کاربرد فعل Avoir بصورت ترکیبی

فعل avoir به صورت تركيبي نيز بكار ميرود.

در اينحالت معني آن تغيير كرده و بصورتي كه در زير ميبينيد بكار ميرود

Avoir besoin de… احتياج داشتن به...

Avoir envie de …خواستار انجام كاري/چيزي بودن

Avoir l'intention de ... قصد انجام كاري را داشتن

Avoir faim گرسنه بودن

Avoir chaud احساس گرما كردن

Avoir soif تشنه بودن

Avoir froidاحساس سرما كردن

Avoir sommeil خواب آمدن

از ... خجالت كشيدن ... Avoir honte (de)

Il y a …. There is/are …

Il y a 15 ans ,…. 15 years ago,...


des examples :

Il y a un café à côté. Allons prendre un sandwich.

There's a café next door. Let's go have a sandwich.Mais ,nous avons un examen demain. J'ai envie de vous accompagner, mais nous avons besoin d'étudier. En plus, j'ai toujours froid dans ce café.

But, We have a test tomorrow. I'd like to go with you, but we need to study. AND, I'm always cold in that cafe.Tu as raison,Tammy. Toi, tu as besoin d'étudier, mais pas moi. J'ai l'intention de manger.

You're, right, Tammy. You do need to study, but not me. I intend to eat.گرد آوری: گروه دانش وتکنولوژی سایت تبیان زنجان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
افعال در زبان فرانسه

افعال در زبان فرانسه

در زبان فرانسه ۳ گروه فعل وجود دارد

معرفی افعال گروه اول :

افعال گروه اول(Premier groupe ) ، افعالی هستند که به ER ختم میشوند.صرف فعل این گروه از افعال قاعده مند بوده و راحت است.این افعال بسیار پرکاربرد و روزمره هستند.

برای مثال ، از مصدر (Parler) ، به معنی صحبت کردن (to Speak)، استفاده میکنیم.

صرف فعل(Conjugaison) آن به صورت زیر است:

Je Parle Nous Parlons

tu Parles Vous Parlez

il/elle Parle ils/elles Parlent تلفظها اینجاست(فقط فایل اول)

همانطور که مشخص ا ست، برای صرف فعل این گروه از افعال ، باید ER را از آخر مصدر حذف کرده و برای ضمایر مختلف شخصی، بترتیب حروف (e, -es, -e, -ons, -ez, -ent-) را به انتهای آن اضافه نماییم.

برخی دیگر از افعال این گروه عبارتند از :

adorer, to adore habiter, to live

aimer, to like jouer, to play

aimermieux, to prefer montrer, to show

chanter, to sing présenter, to introduce

chercher,to look for regarder, to watch

danser, to dance rencontrer, to meet (by chance)

demander,to ask rester, to stay,remain

détester,to hate, to detest téléphoner,to telephone

donner,to give travailler, to work

écouter, to listen to trouver, to find

étudier, to studyگرد آوری: گروه دانش وتکنولوژی سایت تبیان زنجان
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
ضمایر موصولی que , qui

ضمایر موصولی que , qui

ضمایر موصولی que , qui

از هر دو برای وصل کردن دو جمله استفاده می شود . البته معانی زیادی دارند ولی بعنوان ضمير موصولی معادل باید ضمير que فعل می آید ولی بعد از qui که در زبان فارسی هستند . تنها تفاوت آنها در این است که بعد از فاعلی نيز ذکر شود .

مثا ل:

فکر می کنم که حق با تو است raison je pense que tu as

این من هستم که شعرها رو نوشتم c' est moi qui écris les paroles
یکی از کاربرد های en

از en می توان برای جلوگيری از تکرار یک چيز استفاده کرد که معادل ش در زبان فارسی می باشد . مثلا زمانیکه کسی به شما می گوید کتاب را بردار و شما می گویيد برد ش می دارم . مکان قرار گرفتن آن در جمله ٬ بعد از

ضمير فاعلی می باشد . مثال

jeیک کيلو سيب بر می دارم . ازش یک کيلو بر می دارم prends un kilo de pommes. j'en prends un kilo

چای می نوشی؟ بله ازش می نوشم ( بله می نوشم) tu bois du thé ? oui,j'en bois

نکته !

ابتدا به اصطلاحاتی که در زیر نوشته شده است توجه کنيد و سپس مثالها را دنبال کنيد:

beaucoup زیاد

assez کافی

un peu کم یک

trop زیاد خيلی

من خيلی اسکی کردم . زیاد انجامش دادم beaucoup de ski. j'en fais beaucoup je fais

؟ شما یک کم ورزش کردید؟شما یک کم انجامش دادید en faites un peu vous faites un peu de sport? vous ?

این قرمز رو خيلی دوست دارم j' aime beaucoup ce rouge

ما به اندازه کافی غذا می خوریم on mange assez

من خيلی زیاد کار می کنم je travaille trop

من به اندازه کافی نمی نوشم je ne bois pas assez

کت خيلی بزرگ است la veste est trop large

جودو به اندازه کافی مشکل است le judo est assez difficile

تفاوت trés و beaucoup که هر دو به معنی خيلی هستند در این است که beaucou به همراه یک فعل می آید ولی بعد از trés همواره یک صفت می آید.

من این قرمز رو خيلی دوست دارم j' aime beaucoup ce rouge

این قرمز خيلی زیبا است ce rouge est trés beau

به دو مثال زیر که در زمان گذشته هستند نيز تو جه کنيد و جایگاه این کلمات را ببينيد:

به اندازه کافی خوردم mangé j 'ai assez

خيلی زیاد کار نکردم je n'ai pas trop travailléکتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
صفات ملکی

صفات ملکی

در ابتدا به معرفی صفات ملکی می پردازیم :معنی
مذکر
مونث
جمع
مال من
Mon
Ma
Mes
مال تو
Ton
Ta
Tes
مال او
Son
Sa
Ses
مال ما
Notre
Notre
Nos
مال شما
Votre
Votre
Vos
مال آنها
Leur
Leur
Leursهمانطور که ملاحظه می کنيد برای کلمات مذکر باید از مالکيت مذکر و برای مونث از مالکيت مونث استفاده کرد .

همچنين اگر کلمه ای که جمع است به مالکيت درآید باید از مالکيت جمع استفاده کرد . در این حالت مذکر و مونث فرقی ندارد.

مثال :


C' est mon livre این کتاب من است ta voiture C' est این ماشين تو است est ses parents ' C این والدین او است

( y , i , o , u , e , a ) تنها نکته ای که در این باره وجود دارد این است که برای کلمات مونثی که با حرف صدادار شروع می شوند باید از مالکيت مذکر استفاده کرد.

مثال :


C' est mon université این دانشگاه من است

Mon amie دوستم


کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حرف تعریف

حرف تعریف

در زبان فرانسه قبل از هر اسم یک حرف تعریف می آید . اگر اسم معرفه باشد ( یعنی آن را می شناسي م) برای استفاده می شود در غير این صورت اگر آن اسم برای ما ناشناخته بود ( نکر ه) La و برای مونث از Le مذکر از استفاده می شو د. Une و برای مونث از Un برای مذکر از

مثال :

ils ont la maison آنها یک خانه دارند

ils ont une maison آنها خانه ای دارند

La مونث است پس باید از maison در مثال اول ٬ ما به فرض ٬خانه آن اشخاص را می شناسيم و چون کلمه استفاده کنيم . در مثال دوم ٬ به فرض ٬ خانه آن اشخاص را ندیده ایم و نمی شناسيم و فقط می گویيم که آنها استفاده کنيم . une خانه ای دارند ٬ بنابراین باید از موقعی که جلوی فعلی از حرف تعریف استفاده کنيم آن فعل به اسم تبدیل می شود . به طور مثال :

aime le voyager ' j من مسافرت را دوست دارم

j' aime voyager من م سافرت کردن را دوست دارم

همانطور که دیده می شود ٬ درجمله اول هدف دوست داشتن مسافرت است ولی در جمله دوم هدف دوست داشتن انجام مسافرت می باشد.

برای کلمات جمع و معرفه از Les و برای نکره از Des استفاده می شود

مثال :

bonjour des amis سلام دوستان

bonsoir les enfants عصر بخير بچه هاکتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
ضمایر مفعولی

ضمایر مفعولی

در جدول زیر دو دسته ضمایر مفعولی در مقابل ضمير فاعلی آن نوشته شده است:je me moi
tu te toi
il le lui
elle la elle
nous nous nous
vous vous vous
ils les eux​
elles les elles​
حال بهتر است با دیدن چند مثال با نحوه کاربرد آنها آشنا شوید:

دوستت دارم je t'aime​
او مرا نگاه می کند elle me regardes​
با من می آیی moi tu viens avec​
من گرسنه هستم . و تو چطور ?J'ai faim, et toi​
من خوبم و شما چطور ?je suis bien et toi​
من فردا می روم پيش آنها demain, je vais aller chez eux​
دوست دارم او را نگاه کنم la regarder j' aime​
همانطور که حتما متوجه شدید ضمایر moi,toi , ....معمولا در آخر یک جمله آمده است . همچنين می توان آنها٬

را تنها بکار برد مثلا :
Qui va à la plage ? Lui
چه کسی می رود به ساحل؟ او
Toi et lui, vous êtes très gentils تو و او خيلی مهربان هستيد​
کيست؟ منم qui est ce? c ' est moi​
همچنين می توان از آنها برای م لکيت دادن هم استفاده کر د. مثلا

این کتاب تو است Ce livre est à toi​
قبل از فعل می آیند . و نمی توانند تنها استفاده شوند . مثال me,te,le , .... ولی ضمایر

از تو متشکرم merci je te

اینو که بهت گفتم می فهمی tu comprends ce que je t'ai dit


کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
طریقه ساختن زمان گذشته

طریقه ساختن زمان گذشته

ابتدا برای افعال گروه اول که کافيست حرفr را از آخر مصدر آن فعل حذف کرده و روی e آکسان بگذارید قبل از آن هم فعل کمکی داشتن avoir را به صورت متناسب صرف کنيد
مثال : در اینجا فعل نگاه کردن را در دو حا لت گذشته و حال می بينيد

نگاه کردم j' ai regardé (_ژ قُگ قْ دِ ) نگاه می کنم je regarde (ژُ قُ گَ قْ د ) نگاه کرد il a regardé (ایلَ قُگ قْ دِ ) نگاه می کند il regarde ا (یل قُ گَ قْ د )
در زیر گذشته فعل جستجو کردن برای همه صيغه ها آمده است

elle a cherché il a cherché tu as cherché j' ai cherché
elle ont cherché ils ont cherché vous avez cherché nous avons cherché


برای افعال گروه دوم کافيست حرف r را از آخر آن حذف کنيد و مانند قبل هم فعل کمکی avoir را قبل از آن صرف کنيد

choisir و انتخاب کردن dormir مثال : فعل خوابيدن

il a dormi خوابيد ils ont choisi انتخاب کردند


کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
ترکیب آوای حروف صدا دار

ترکیب آوای حروف صدا دار

الف : ترکیب های A

1- ai ( اِ )

ترکیب a+i پیش از m و n همواره صدای " اَ " و اگر پس از m و n حرف e قرار گیرد صدای " اِ " دارد .
سالم و تندرست (مذکر) - sain ( سَ)

سالم و تندرست (مونث) - saine ( سِن)2- au ( اُ )

اتومبیل - automobile ( اُتو مُبیل )3- ay ( اِی )

مداد - crayon ( کقِ یون)4- ail ( آی )

کار - travail ( تخَوَی )ب : ترکیب های E

1- eu ( اُ)

مبل - meuble ( مُبل )2- eau ( او )

مانتو - manteau ( مَنتو)3- ei ( اِ )

سیزده - treize ( تخِز)اگر ترکیب e+i پیش از m و n در آخر واژه قرار گیرد صدای " اَ " و اگر پس از آنها e به کار رود صدای " اِ " می دهد.

ملکه - reine ( قِن )

قلوه - rein ( قُ )
منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
آشنایی با حروف

آشنایی با حروف

همانطور که میدونید ، زبان نوشتار فرانسه شامل 26 حرفه که 20 حرف اون بی صدا و 6 حرف صداداره .


L'Alphabet Français
A ( آ ، اَ ) , B ( بِ ) , C ( ثِ ) , D ( دِ ) , E ( اُ ) , F ( اِف ) , G ( ژِ ) , H ( اَش ) , I ( ای ) , J ( ژی ) , K ( کَ ) , L ( اِل ) , M ( اِم ) , N ( اِن ) , O ( اُ ) , P ( پِ ) , Q ( کو ) , R ( اِق ) , S ( اِس ) , T ( تِ ) , U ( او ) , V ( وِ ) , W ( دوبلُ وِ ) , X ( ایکس ) , Y ( ایگقِگ ) , Z ( زِد )


حروف الفبای فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند : حروف صدا دار (Voyell) و حروف بی صدا (Consonnes) .حروف صدا دار :
حروفی هستند که به طور مستقل تلفظ می شوند ، یعنی هر یک از آنها می توانند به تنهایی هجایی را تشکیل دهند .
در هنگام بیان حروف صدا دار، هوا موقع خروج از ریه ها با موانعی در گلو برخورد کرده، موجب لرزش تارهای صوتی می گردد و سرانجام به صورت آزاد از دهان بیرون می آید .

در زبان فرانسوی شش حرف صدا دار وجود دارند که عبارتند از :

"A , E , I , O , U , Y"

حروف بی صدا :
حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدا دار قابل تلفظ نیستند . در هنگام بیان حروف بی صدا ، هوا موقع خروج از ریه ها با موانع دهان ، لبها ، زبان و دندانها برخورد می کنند . این حروف بیقه حروف فرانسه را تشکیل می دهند .


تلفظ در زبان فرانسه :


آوای حروف صدا دار

A
صدایی بین " آ " و " اَ " در فارسی را دارد :

Papa پدر - Radio رادیو


E
صدای " او" را دارد :

ne نه - de از

نکته!
هنگام تلفظ "e" لبهای خود را به صورت کاملا" غنچه در آورده و در همان حالت بگویید " اِ " . مخرج صدای شما تلفظ صحیح کلمه "e" می باشد . (چیزی بین o و e انگلیسی)

I

صدای " ایی " را دارد .

Paris پاریس - ici اینجا

O

همواره صدای " اُ " در فارسی را دارد .

Octobre اکتبر - Opéra اّپرا

U

صدای " او " را دارد .

Russe روس - Futur آینده

Y

صدای " ایی " کشیده را دارد و معمولا" در نقش دو i در واژه ظاهر می شود .


Oxygéne اکسیژن - Hydrogeneهیدروژن
آوای حروف بی صدا :B
صدای حرف "ب" در فارسی را دارد .

Bombe عجیب - Banque بانک

C
در صورتی که پیش از حروف "e" , "i" و یا "y" قرار گیرد ، صدای "س" و در غیر این صورت همیشه صدای "ک" در فارسی را دارد .
Cent صد (صدای س)
Cinéma سینما (صدای س)
Cylindre سیلندر (صدای س)
Cactus کاکتوس (صدای ک)


D
مثل " د " در فارسی است .
Dynamique دینامیک


F
معادل "ف" در فارسی است .
Famile فامیل (خانواده)


G
در صورتیکه پیش از حروف "e" , "i" و یا "y" قرار گیرد ، صدای "ژ" و در غیر این صورت همیشه صدای "گ" در فارسی را دارد .
Geste ژست (صدای ژ)
gigot ژیگو (صدای ژ)
gymnastique ژیمناستیک (صدای ژ)
garage گاراژ (صدای گ)


H
این حرف در زبان فرانسه معمولا" به تلفظ در نمی آید . اما در صورتیکه تلفظ شود صدای " ه " در فارسی را دارد.
hier دیروز (h غیر ملفوظ)
heros قهرمان (h ملفوظ)


J
همیشه صدای "ژ" در فارسی را دارد .
Janvier ژانویه


K
معادل "k" در فارسی است .
Kangourou کانگورو


L
صدای "ل" در فارسی را دارد .
Luxe لوکسM
معادل " م " در فارسی است .
musée موزه

N

صدای " ن " را دارد .
nicotine نیکوتین


P
صدای "پ" در فارسی را دارد .
Passeporte پاسپورتQ
معادل صدای "ک" در فارسی است و اغلب با "u" همراه است .
musique موزیکR
معادل "ر" در زبان فارسی است . اما در پاریس و بیشتر شهرهای فرانسه و بطور کلی فرانسه زبانها آن را "ق" تلفظ می کنند.
risque ریسک


S
در صورتی که بین دو حرف صدا دار واقع گردد صدای "ز" و در غیر این صورت همواره صدای "س" در فارسی را دارد.
Sac ساک - Rose گل رز


T
معادل "ت" در فارسی است .
touriste توریست


V
معادل "و" در فارسی است .
visa ویزا


W
معادل "و" در فارسی است .
wott وات


X
صدای "گ + س" و "ک + ز" در فارسی را دارد .
maximum ماکزیمم - taxi تاکسیZ
معادل "ز" در فارسی است .
Benzine بنزین


تذکر مهم :
اگر حروف بی صدا c , f , l و r در انتهای واژه قرار گیرند تلفظ می شوند ولی بقیه حروف بیصدا در انتهای واژه به تلفظ در نمی آیند.

منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
الفبای زبان فرانسه به همراه مثال

الفبای زبان فرانسه به همراه مثال

French Alphabet 0.1

letter example meaning

A a avec with
B b billet ticket
C c camion truck
D d danser to dance
E e école school
F f fromage cheese
G g glace ice cream
H h hiver winter
I i île island
J j jamais never
K k kilomètre kilometer
L l lac lake
M m maison house
N n noël christmas
O o ouest west
P p pain bread
Q q quel which
R r répéter repeat
S s salade salad
T t table table
U u unique unique
V v voiture car
W w wagon train car
X x xylophone xylophone
Y y yoghourt yoghurt
Z z zoo zoo

Ç ç ça

this

برای شنیدن تلفظ حروف الفبا میتوانید از لینک زیر دانلود کنید :

French Alphabet mp3 audio (1.4 MB )
 
آخرین ویرایش:

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
تلفظ حروف در زبان فرانسه

تلفظ حروف در زبان فرانسه

A حرف

این حرف اگر با حروف مختلف ترکيب شود صدای ویژه ای می ده د.

ai صدای اِ Lait ل

au صدای اُ Jauge ژُ وژ

eau صدای اُ Manteau مَانتو

ay صدای اِی Payer پ ی

ail صدای اَی Travail ت قَ وَ ی

صدای ( آ ) می د هد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود. N و M در ترکيب با حروف A حرف

Ange : آنْژْ

Ample : آمْپلْ

صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود . N و M قبل از حروف ai ترکيب

Pain : ◌ْ پَ ن Faim : ◌ْ فَم

باشد تلفظ می شو د. E اگر بعد از آن حرف

Laine : ◌ْ لِ ن
: C حرف

هميشه صدای ( ک ) می دهد C

Sac : سَک

صدای ( س) می ده د. ( y , i , e ) در جلوی حروف c

Ceci : سُ سی

باشد صدای ( ش) می ده د. h اگر در جلوی آن حرف

Machine : مَ شين

باشد صدای ( چ) می ده د. T اگر قبل از آن حرف

Tch صدای چ [h=4]
[/h]
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
: E حرف

صدای کوتاه اُ می دهد در ترکيب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد .

Aller اَلِ

Er , Es , Et : صدای اِ ѐtoile اِتو آل

Est اِ

Ei : صدای اِ Peine پ نْ

کشيده می شو د. E صدای U در ترکيب با صدای

Bleu بْ لُ

Heureux اُقُ

صدای ( آن ) می ده د. M و N در ترکيب با

Emprunter آمْ پقَنْ تِ

Entrer آنْتق

صدای ( اِ ) می ده د. Z در ترکيب با حرف

Nez ن

Avez اَو

( ê و é و ѐ ). دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد E اگر

Pѐre ◌ْ پِ ق

Tête ◌ْ تِت

Télévison تِ ل وی زی یُنکتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
: D حرف

تلفظ نمی شود D حرف J در جلوی حرف

Dj ج

Djinn جَنْ
: G حرف

هميشه صدای ( گ) می ده د.

Cigare سی گَق

بياید صدای ( ژ ) می ده د. ( E و Y و I ) اگر حروف G پس از حرف

Gigot ژی گُ

Garage گَ قَژ

Gymnastique ژیم نَس تيک

تلفظ نمی شود G بياید صدای ( نی ) می دهد و N اگر بعد از آن حرف

Espagnol اِس پَنی اُل
: H حرف

هيچگاه تلفظ نمی شود H حرف
: I حرف

حرف صداداری M و N به تنهایی قرار گيرد صدای ( اَن ) می دهد ولی اگر بعد از N و M حروف I اگر بعد از حرف

بياید دیگر صدای ( اَ ن) نمی دهد و به صورت معمولی خوانده می شو د.

Chemin شُمَن

Lapin لَپَن

Lapine لَ پين
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
: O حرف

صدای ( او آ ) می I صدای ( او ) می دهد . همچنين در ترکيب با U صدای ( اُ ) می دهد . در ترکيب با حرف

ده د.

Tôt تُ

Chou شُو

Moi موآ

صدای ترکيبی :

ص دای ( ف) می دهد PH

Téléphone تِلِفُن
: Q حرف

صدای ( ک) می ده د. ue با Q حرف

Chaque شَکْ

نمی ده د. U حرف Q در دو واژه فرانسه استثناء بعد از

Cinq سَنْ کْ

Coq کُک
: S حرف

هميشه صدای ( س) می ده د. S حرف

Poste پُست

بين دو حرف صدادار قرار گيرد صدای ( ز ) می ده د. S اگر حرف

Rose قُز
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
: R حرف

در فرانسه صدای ( ق) می دهد R

Merci مِقْسی

قرار می گيرد صدای ( خ) می ده د. R بعد از T معمولا هنگامی که حرف

Verte و خْت
صدای ترکيبی :

به ترتيب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهن د. EILL و ILL

Fille فی

Oreille اُق ی

صدای ترکيبی :

در زبان فرانسه صدای (س ی) می ده د. Tio

Félicitations فِلی سی تَسی یُن
نکته :

شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایين حروف دیده اید و حتما می پرسيد پس اونا چی هستند ؟!

هستند و یکی از مهمترین تفاوت های انگليسی و فرانسه در نوشتار را Accents در واقع اونها حرف نيستند بلکه ایجاد می کنند.

گاهی اوقات Accentها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و گاهی نه Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند .تعدادی از Accent های حرف e را در زیر مشاهده می کنيد:

é ( aigu accent )

è (grave accent )

ê (circumflex accent)

ë ( diaeresis accent)

البته Accent ها هميشه برای حروف صدادار نيستند و شما ممکن است به چيزی مثل این هم برخورد کنيد:

ç (The cedilla

کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حروف صدا دار و بی صدا در زبان فرانسه

حروف صدا دار و بی صدا در زبان فرانسه

زبان فرانسه ۲۶ حرف دارد که به چهار نوع ٬ یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک

تقسيم می شود . در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده اس ت.

Les majusculeş typographie

L M F G H I J K A B C D E

اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ

Z U V W X Y O P Q R S T N

زِد ایگ رِک ایکس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن
Voyelle حروف صدادار

a , y , u , o , e , i : حر وفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند . این حروف عبارتند از

یا یک از H حرف بی صدا )باشد ٬ بعد از آن حرف ) Consonne یک e اگر در وسط جمله ٬ در آخر کلمه قبل از حرف

تلفظ نمی شو د. e حروف صدادار باشد حرف

ѐcole un e

universite grande

homme autre
Consonnes حروف بی صدا

حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار ٬ تلفظ نمی شوند و شامل بيست حرف باقيمانده است.


کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
حروف تعریف معرفه و نکره در زبان فرانسه

حروف تعریف معرفه و نکره در زبان فرانسه

حروف تعریف معرفه LE و LA هستند که بسته به جن سیت کلمه بکار میروند.

اما حروف تعریف نکره عبارتند از : UN Audio. Press to listen! و UNE Audio. Press to listen! که به ترتیب برای مذکر و مونث بکار میروند،

و برای جمع از DES Audio. Press to listen!استفاده میشود.

un homme (یک مرد) une femme(یک زن، زنی)

un garçon (یک پسر) une fille(یک دختر،دختری)

un livre(یک کتاب) une chaise(یک صندلی)

un jour(یک روز) une nuit(یک شب، شبی)

un téléphone ------> des téléphones

une télévision -----> des télévisions

در ضمن باید بگویم که این s آخر کلمات جمع ، به تنهایی تلفظ نمیشود

ضمایر شخصی

من Je

تو Tu

او (مذکر/مونث) il/elle

ما Nous

شما Vous

آنهاگرد آوری: گروه دانش وتکنولوژی سایت تبیان زنجان [h=4]
[/h]
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
جنس و حرف تعريف معين


شكلهاي مفرد
اسم در زبان فرانسوي داراي جنس است . هر اسمي يا مذكر است و يا مونث .
اسمهايي كه به طور ويژه به جنس مرد (انسان يا حيوان) ; مانند پدر ، پسر و غيره دلالت دارند مذكر هستند .
اسمهايي كه به جنس زن (انسان يا حيوان) ; مانند مادر ،‌دختر و غيره دلالت دارند مونث هستند .
براي بيشتر اسمهاي ديگر ، جنس آنها معمولا" قراردادي است و بايد حرف تعريف آنها از لحاظ مذكر يا مونث بودن حفظ گردند.
حرف تعريف معين كه همراه با اسم مذكر مي آيد
Le
و حرف تعريف معين كه براي اسمهاي مونث بكار برده ميشود
La
مي باشد. ضمن اينكه حرف تعريف معين جهت اسامي يا كلماتي كه با حروف صدادار يا
h
غير ملفوظ شروع ميشوند
'
l
مي باشد.

مثال (مونث) :

دختر -
la
fille
( لَ في )

ساحل -
la
plage
( لَ پلَژ )

مغازه -
la
boutique
( لَ بوتيك )

اطاق خواب -
la
chambre
( لَ شامبق )


مثال (مذكر) :

پسر -
le
garçon
( لُ گَق سُن )

پدر -
le
père
( لُ پِق )

موزه -
le
musèe
( لُ موزِ )

فروشگاه -
le
marché
(لُ مَقشِ )


مثال (كلماتي كه با حروف صدادار يا
h
غير ملفوظ شروع ميشوند) :

دوست (مونث) :
l
'
amie
( لَ مي)

دوست (مذكر) :
l
'
ami
( لَ مي)

مرد :
l
'
homme
( لُ م )

شمشير :
l
'
épée
( لِپِ )
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
الف : تركيب هاي A1- ai ( اِ )

تركيب a+i پيش از m و n همواره صداي " اَ " و اگر پس از m و n حرف e قرار گيرد صداي " اِ " دارد .سالم و تندرست (مذكر) - sain ( سَ)

سالم و تندرست (مونث) - saine ( سِن)2- au ( اُ )

اتومبيل - automobile ( اُتو مُبيل )3- ay ( اِي )

مداد - crayon ( كقِ يون)4- ail ( آي )

كار - travail ( تخَوَي )ب : تركيب هاي E

1- eu ( اُ)

مبل - meuble ( مُبل )2- eau ( او )

مانتو - manteau ( مَنتو)3- ei ( اِ )

سيزده - treize ( تخِز)اگر تركيب e+i پيش از m و n در آخر واژه قرار گيرد صداي " اَ " و اگر پس از آنها e به كار رود صداي " اِ " مي دهد.

ملكه - reine ( قِن )

قلوه - rein ( قُ )

 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
سلام - Bonjour (بُن ژوق)

سلام (خودماني) - Salut (سَ لو)

عصر بخير - Bonsoir (بُن سوآق)

خدا حافظ - Au revoir (اُ قُ ووآق)

خواهش مي كنم - S'il vous plaît (سيل وو پلِ )

متشكرم - Mersi (مِقسي)

بله - Oui (وي)

نه - Non (نُ)

ببخشيد - Excusez moi (اِكس كوزِ موآ)

به اميد ديدار - A bientôt (اَ بيَن تو)

كمكم كنيد - Aidez moi (اِدِ موآ)

متاسفم - Je suis désolé (ژو سويي دِزولِ)

معذرت ميخواهم - pardon (پَق دُن)

خيلي متشكرم - mersi beaucoup (مِقسي بُ كو)

شب بخير - Bonnenuit (بُن نويي)

چه خبر ؟ - ? Quelles nouvelles (كِل نو وِل)


آواي حروف بي صدا :


B

صداي حرف "ب" در فارسي را دارد .

Bombe عجيب - Banque بانك


C

در صورتي كه پيش از حروف "e" , "i" و يا "y" قرار گيرد ، صداي "س" و در غير اين صورت هميشه صداي "ك" در فارسي را دارد .
Cent صد (صداي س)
Cinéma سينما (صداي س)
Cylindre سيلندر (صداي س)

Cactus كاكتوس (صداي ك)


D
مثل " د " در فارسي است .
Dynamique ديناميك


F
معادل "ف" در فارسي است .
Famile فاميل (خانواده)


G
در صورتيكه پيش از حروف "e" , "i" و يا "y" قرار گيرد ، صداي "ژ" و در غير اين صورت هميشه صداي "گ" در فارسي را دارد .
Geste ژست (صداي ژ)
gigot ژيگو (صداي ژ)
gymnastique ژيمناستيك (صداي ژ)
garage گاراژ (صداي گ)
H
اين حرف در زبان فرانسه معمولا" به تلفظ در نمي آيد . اما در صورتيكه تلفظ شود صداي " ه " در فارسي را دارد.
hier ديروز (h غير ملفوظ)
heros قهرمان (h ملفوظ)


J
هميشه صداي "ژ" در فارسي را دارد .
Janvier ژانويه


K
معادل "k" در فارسي است .
Kangourou كانگورو


L
صداي "ل" در فارسي را دارد .
Luxe لوكس


M
معادل " م " در فارسي است .
musée موزه

N

صداي " ن " را دارد .
nicotine نيكوتين

P
صداي "پ" در فارسي را دارد .
Passeporte پاسپورت


Q
معادل صداي "ك" در فارسي است و اغلب با "u" همراه است .
musique موزيك


R
معادل "ر" در زبان فارسي است . اما در پاريس و بيشتر شهرهاي فرانسه و بطور كلي فرانسه زبانها آن را "ق" تلفظ مي كنند.
risque ريسك


S
در صورتي كه بين دو حرف صدا دار واقع گردد صداي "ز" و در غير اين صورت همواره صداي "س" در فارسي را دارد.
Sac ساك - Rose گل رز


T
معادل "ت" در فارسي است .
touriste توريست


V
معادل "و" در فارسي است .
visa ويزا


W
معادل "و" در فارسي است .
wott وات


X
صداي "گ + س" و "ك + ز" در فارسي را دارد .
maximum ماكزيمم - taxi تاكسي


Z
معادل "ز" در فارسي است .
Benzine بنزين


تذكر مهم :
اگر حروف بي صدا c , f , l و r در انتهاي واژه قرار گيرند تلفظ مي شوند ولي بقيه حروف بيصدا در انتهاي واژه به تلفظ در نمي آيند.


 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل اول - تمرکز بر روی تلفظ

در این فصل شما مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد

1- نحوه تلفظ کلمات

Stress , liaison , elision and accents2- آشنایی با

3 – حروف صدادار


Nasal Sounds4- حروفی که تلفظ آنها به اصطلاح فارسی تو دماغی است

Consonants5 – حروف بی صدا

در این فصل شما یاد می گیرید که چگونگه تاکید و فشار بر روی بخشهای

یک کلمه فرانسوی داشته باشید، چطور از Syllables
Elision و Liaison استفاده نمایید


) متفاوت بر روی صدای کلمات فرانسوی تاثیر Accents و چطور لهجه های (

می گذارند. همچنین به شما کمک می کنیم که چطور حروف صدادار ، بی صدا و نازل رو تلفظ نمایید.

تلفظ خود را کامل نمایید

با توجه به اینکه سطح توانایی شما در تلفظ کلمات زبان فرانسه تاثیر ناچیزی در توانایی یادگیری شما داره ، با این حال شما می تونید با دنبال کردن چند مرحله ساده به وضعیت مطلوبی در تلفظ لغات برسید.

بعضی از نکات و پیشنهاداتی که به شما در تلفظ بهتر کمک خواهد کرد در ذیل آمده است:

1 – راحت باشید و به آرامی (با سرعت کم) صحبت کنید. – کسی از شما توقع نداره که مثل یه فرانسوی صحبت کنید

2- روزنامه ها ، مجلات و مطالب فرانسوی زبان را با صدای بلند نخوانید.

3 – زمان کافی برای تمرین بر روی کلمات و حروفی که صدای متفاوت دارند اختصاص دهید.

4- بدون نگرانی از نحوه تلفظ ها تقلید کنید

5- به یاد داشته باشید که نوشته ها را با تلفظ صحیح بیان کنید

) استفاده کنید.Nasal sounds6- از بینی خود برای تلفظ صداهای نازل (

Stress

هر بخش از یک کلمه در فرانسه تقریبا استرس یکسان دارد، پس دقت کنید که زمانی که در حال تمرین تلفظ لغات هستید انرژی بیشتری برای بخشهای مختلف یک کلمه بکار نبرید. شما بایستی بر روی بخش آخر برخی از کلمات تاکید بیشتری داشته باشید.(خیلی کم قوی تر تلفظ می شود)

Liaison

این حالت زمانی اتفاق می افتد که آخرین حرف کلمه اول بی صدا و اولین حرف کلمه دوم صدا دار باشد.

A,e,I,o,u(حروف صدا دار عبارتند از

و حروف حلقی H , y )


هر چند مثالهایی در فرانسه یافت می شود که لیازون اجباری ، اختیاری یا ممنوع است.

نگران نباشید نیازی نیست که همه قوانین را بدانید، اگر دروس رو دنبال نمایید به راحتی همه آنها را فراخواهید گرفت و به آنها مسلط خواهید شد.

مثالی در این زمینه

عبارت Vous adorez
Liaison تلفظ همراه با Voo zah-doh-ray
ترجمه شما می پرستیدحرف s به حرف a لینک می شود
Elision

این حالت زمانی اتفاق می افتد که دو حرف صدا دار از دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به این معنی که حرف آخر کلمه اول صدا دار و حرف اول کلمه دوم نیز صدا دار باشد. در این حالت حرف آخر کلمه اول حذف و به جای آن یک آپستروف() قرار می گیرد و پس از آن شما به راحتی کلمات را با هم می خوانید.

مثالی در این زمینه

عبارت Je adore
الیژن J’adore
Liaison تلفظ همراه با Zha-dohr

ترجمه من می پرستم


می دانید که در فرانسه R تقریبا صدای ق می دهد.

لهجه ها Accents
علائمی که برای accent ها بکار می رود راهنماهایی کوچکی هستند که به شما کمک می کنند که شبیه فرانسوی زبانها صحبت کنید. فرانسه دارای 5 accent متفاوت هست که صدای حروف را تغییر می دهند.

Accent Aigu
علامت ان شبیه علامتی است که بر روی حرف é آمده است و فقط بر روی این حرف می آید و صدای آن را تبدیل به ay می کند همانند تلفظی که در کلمه ray تولید می شود. معمولا جای حرف s این حرف é قرار می گیرد. شما برای امتحان می تونید هر جا این حرف را دیدید حرف s را جای آن قرار دهید و ببینید که چطور معنی اون کلمه برای شما شفاف تر می شود.
مثالهایی در این زمینه
épice که همان spice در زبان انگلیسی است به معنی چاشنی غذا یا ادویه است
éponge که همان Sponge در زبان انگلیسی است به معنی اسفنج
étrange که همان strange در زبان انگلیسی است به معنی ناشناس ، غریبه یا عجیب

Accent Grave
علامت آن شبیه علامتی است که بر روی à آمده است و برروی حروف à و è و ù می آید. صداهای حروف à و ù بدون تغییر باقی می ماند ولی بر روی حرف é صدای آن را تبدیل به eh می کند همانند حرف e در let
حرف à
تلفظ آن ah
کلمه célèbre
تلفظ آن say-lehbr
کلمه où
َتلفظ آن oo

Accent Circonflexe
علامتی است که بر روی حرف (ô) آمده است. می تونه بر روی همه حروف صدادار بیاید ولی تاثیر محسوسی بر روی آن ایجاد نمی کنه. فقط باعث می شه که اون حرف یک کم بلندتر تلفظ بشه. همانند accent aigu شما می تونید به جای این حرف همراه با علامت آن، خود حرف را استفاده کنید تا معنی واضح تری از آن بدست بیاورید
مثالی در این زمینه
âge که تلفظ آن به صورت ahzh می باشد و همان کلمه age در زبان انگلیسی می باشد به معنی سن

forêt که تلفظ آن به صورت foh-reh می باشد و همان کلمه forest در زبان انگلیسی می باشد به معنی جنگل

île که تلفظ آن به صورت eel می باشد و همان کلمه island در زبان انگلیسی می باشد به معنی جزیره

hôtel که تلفظ آن به صورت o-tel می باشد(حرف h در زبان فرانسه اگر بعد از آن حرف صدا دار باشد تلفظ نمیشود) و همان کلمه hotel در زبان انگلیسی می باشد به معنی هتل

coûter که تلفظ آن به صورت koo-tay می باشد و همان کلمه cost در زبان انگلیسی می باشد به معنی هزینه

Cédille
علامتی است که در زیر حرف ç می آید و همیشه قبل از حروف a,o,u می آید و صدایی نرم از صدای s تولید می کند.
مثالی در این زمینه
ça تلفظ sah به معنی that
leçon تلفظ leh-sohN به معنی lesson (در تلفظ وقتی حرف N نوشته می شود به این معنی است که باید تو دماغی تلفظ شود و بدون تاکید و فشار)
reçu تلفظ ruh-sew به معنی receipt / recieved که دریافت کردن یا رسید معنی می دهد

Tréma
علامتی است که وقتی دو حرف صدا دار پشت سر هم می آیند بر روی حرف دوم قرار می گیرد و باعث می شود که این دو حرف هر کدام جداگانه تلفظ شوند
مثال :
Noël با تلفظ noh-ehl به معنی کریسمس
Haïti با تلفظ ah-ee-tee که همان کشور هائیتی است

نکته :
توجه داشته باشید که کلماتی هستند که وقتی با accent ها می آیند معنی آنها متفاوت است از زمانی که بدون accent می آیند.
مثال :
a به معنی has داشتن
à به معنی to

la به معنی the
là به معنی there

ou به معنی or
où به معنی where کجا

sur به معنی on روی
sûr به معنی sure اطمینان
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
Nasal
برای اینکه صدای نازل را در فرانسه بتونید درک کنید باید از دهان و بینی خود استفاده نمایید. این صدا زمانی بوجود می آید که حروف n و m بعد از یک حرف صدادار در یک کلمه قرار می گیرد.که در این حالت باید حروف m و n را تو دماغی تلفظ نمایید طوری که کمترین فشار بر روی این کلمات باشد.
مثالها و حالتهای مختلف
1- کلمات an و en شبیه هم و به صورت ahN تلفظ می شوند شبیه کلمه انگلیسی on ولی با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
2 - کلمات in و ain متفاوت از حالت قبل تلفظ می شوند در این حالت لبها خیلی باز نمی شوند و تلفظ آنها به صورت aN می باشد شبیه کلمه an با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
3 - کلمه ien متفاوت از بقیه تلفظ می شود و تلفظ آن به صورت yaN می باشد شبیه حرف y در کلمه yankee
4- کلمه Oin به صورت waN تلفظ می شود شبیه گریه بچه. همانند تلفظ wa در wag
5- کلمه on به صورت ohN تلفظ می شود همانند تلفظ on در کلمه long که در این حالت دهان گرد می باشد.
6- کلمه un به صورت uhN تلفظ می شود که در این حالت لبها باز می شوند. همانند تلفظ un در کلمه under
7- کلمه uin از کلماتی است که خیلی کم در فرانسه با آن برخورد می کنید. تلفظ ان به صورت waN می باشد. تلفظ کلمه juin که به صورت zhwaN می باشد مثالی در این زمینه است.

Non-Nasal Combinations
ترکیباتی که نازل نیستند و نیازی به رعایت قوانین نازل نیست به صورت زیر می باشد
1 - حروف صدادار + nn یا mm مانند Bonne با تلفظ bohn به معنی خوب و homme با تلفظ uhm به معنی مرد
2- حروف صدادار + n یا m + حروف صدادار مانند mine با تلفظ meen به معنی مال من یا نگریستن یا بیان است و همچنین کلمه âme با تلفظ ahm به معنی روح یا نفس می باشد.

حروف زبان فرانسه و تلفظ آنها
a تلفظ ah
b تلفظ be توجه کنید که هر جا e آوردم صدای کسره در فارسی رو می دهد یعنی این کلمه می شود بِ
c تلفظ se
d تلفظ de
e تلفظ o
f تلفظ ef
g تلفظ zhe
h تلفظ ash
i تلفظ ee
j تلفظ zhee
k تلفظ ka
l تلفظ el
m تلفظ em
n تلفظ en
o تلفظ o
p تلفظ pe
q تلفظ کیو
r تلفظ egh
s تلفظ es
t تلفظ te
u تلفظ eu
v تلفظ ve
w تلفظ dooblo ve
x تلفظ ایکس
y تلفظ ee (همانند تلفظ حرف e در زبان انگلیسی)
z تلفظ zed

توجه داشته باشید که در تلفظ حرف e لبها جمع شده بدون اینکه به هم بچسبند و صدای o از ته حلق می آید ولی برای تلفظ حرف o این صدا از جلوی حلق تلفظ می شود
 

mani24

عضو جدید
کاربر ممتاز
حروف صدادار Vowels
برخی حروف صدادار در فرانسه چندین صدای مختلف دارند که قوانین خاص و علائم لهجه ای (Accent Marks) نحوه تلفظ اونها را مشخص می کنه. شما بایستی توجه کامل به صدای همه حروف صدادار داشته باشید. زمانی که حروف صدادار با هم ترکیب می شن ممکنه که صدایی رو تولید کنند که برای شما ناآشنا باشه. در این فصل بعد از هر توضیح شما فرصت این رو دارید که این جملات رو که حروف صدادار در اونها اومده تمرین کرده و تمرکز بر روی صداهای اونها کنید.اونقدر روی این جمله تمرکز و تمرین کنید تا احساس راحتی در تلفظ اونها بهتون دست بده.

حرف a
این حرف تنها یک صدا دارد کافیست که دهان خود را باز کنید و بگویید ahhhh

حالتهای مختلفی که حرف a به کار می رود : a , à ,â که تلفظ اون ah هست همانند حرف a در کلمه ma
مثال
جمله انگلیسی : Mrs. Laval is going to Madagascar with Nathalie Savard
جمله فرانسوی : Mme Laval va à Madagascar avec Nathalie Savard
تلفظ جمله فرانسوی : mah-dahm lah-vahl vah ah mah-dah-gahs-kahr ah-vehk nah-tah-lee sah-vard

توجه کنید که در تلفظ ها که نوشته شده نباید حرف h را با صدای ه تلفظ کنید مثلا mah-dah تلفظ می شود مادا

حرف e
این حرف سه نوع تلفظ دارد که عبارتند از : ay , uh , eh که بستگی به نوع accent ی که بر روی آن استفاده می شود و مکان قرار گرفتن این حرف در جمله دارد.

چه زمانی حرف e صدای ay میدهد؟
زمانی که به شکل حرف é می باشد این صدا را می دهد. همانند تلفظ ay در day

چه زمانی حرف e صدای uh می دهد؟
زمانی که به شکل ساده e می آید این ثدا را می دهد

چه زمانی حرف e صدای eh می دهد؟
زمانی که به شکل حرف è و ê می باشد این صدا را می دهد. همانند حرف e در get

مثال :
جمله انگلیسی : Helen and steven eveque hope to receive the same toy
جمله فرانسوی : Hélène et étienne évêque espèrent recevoir le même jouet
تلفظ : ay-lehn ay ay-tyehn ay-vehk ehs-pehr ruh-suh-vwahr luh mehm zhoo-eh

حرف i
تلفظ این حرف خیلی ساده است و کافیست شبیه ee آن را تلفظ نمایید.تنها استثنای آن زمانی است که بعد از این حرف ، حرف L می آید که بدون اینکه L را تلفظ کنید آن را به صورت ee-y تلفظ می کنید

حالتهای مختلف تلفظ این حرف و ترکیب حروفی که صدای ee می دهد:
i,î,y,ui
مثالی برای حالت استثنا : ill که به صورت ee-y تلفظ می شود.

مثال :
جمله انگلیسی : there is a village of a thousand calm families who work under a shiny sun
جمله فرانسوی : Il y a un village de mille familles tranqueilles qui travaillent sous un soleil brillant
تلفظ : eel yah uhN vee-lahzh duh meel fah-mee-y trahN-keel kee trah-vah-y soo zuhN soh-leh-y bree-yahN

نکته : ترکیب حرف i , L در کلمات ville با تلفظ (veel) به معنی city(شهر) و village با تلفظ (vee-lahzh) به معنی village (روستا) و Mille با تلفظ (meel) به معنی thousand (هزار) و million با تلفظ (meel-yohn) به معنی میلیون و tranquille با تلفظ (trahN-keel) به معنی calm (آرامش)استثنا حرف L تلفظ می شود.

حرف O
این حرف دو صدای متفاوت دارد : O و Oh
برای اولی لبهای شما باید گرد شود و تلفظ کنید و برای دومی لبهای شما بازتر شده گرد شده و ان را تلفظ می کنید.
1- وقتی این حرف قبل از se می اید و یا به صورت ô می آید صدای o می دهد همانند حرف o در go
همچنین ترکیب au و eau نیز صدای o می دهد
2- وقتی بعد از یک حرف بی صدا می آید صدای oh می دهد همانند حرف o در love
3 - این ترکیب ou , oû , où صدای oo می دهد همانند oo در root
4- این ترکیب هم oy , oi صدای wah می دهد همانند w در watch

مثال :
جمله انگلیسی : In october a man at the toulouse hotel gave a lot of yellow roses and an expensive bicycle to odette as a gift
جمله فرانسوی : En october un homme à l'hôtel toulouse a donné beaucoup de roses jaunes et un vélo coûteux en cadeau à odette
تلفظ : ahN nohk-tohbr uhN nohm ah lo-tehl too-looz ah doh-nay bo-koo duh roz zhon ay uhN vay-lo koo-tuh ahN kah-do ah oh-deht

نکته:
هرگز ترکیب oi و oy را شبیه oy تلفظ نکنید. شبیه حالتی که در کلمه boy هست.این ترکیب فقط به صورت wah تلفظ می شود . مثال : voyage که تلفظ آن می شود vwah-yahzh

حرف u
راستش تلفظ مناسبی که شبیه ان در انگلیسی پیدا شه برای این حرف وجود نداره. برای درک دقیق این کلمه باید حتما آن را بشنوید. کلمه که می شه برای تلفظ اون نوشت چیزی شبیه به ew هست که برای همه جالتهای u,û,ù به کار می ره.

مثال :
جمله انگلیسی : you are sure that ursula had a dispute with lulu about the menu
جمله فرانسوی : Te es sûr qu'Ursule a eu une dispute avec Lulu au sujet du menu
تلفظ : tew eh sewr kewr-sewl ah ewn dees-pewt ah-vehk lew-lew o sew-zheh dew muh-new 

Similar threads

بالا