راهنمای جامع برای سطح فرانسه به تفکیک متد و کتاب

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سلام

در این تاپیک سعی براینه که در مورد کتاب های مختلف آموزش زبان فرانسه اطلاعات کاملی گذاشته بشه
البته تمامی مطالب تاپیک برگرفته از کاربر solitude هست و منبع سایت applyabroad.org

موفق باشید
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
بیشترین سوالی که برای هرکسی که فرانسه رو شروع می کنه اینه که اگه فلان کتاب رو بخونم به چه سطحی میرسم و می تونم در فلان امتحان در اون سطح نمره بیارم.

در کتابهای قدیمی معمولاً هیچ سطحی نوشته نشده ولی در کتابهای جدید اکثراً بر روی جلد کتاب سطح رو مشخص می کنن.

در این تاپیک سعی می کنم با استفاده از خود همین کتابها و همچنین برنامه کورسهای موسسه های معتبر جهانی تا حد ممکنه این قضیه قابل لمس تر بشه. و هر کسی با چند دقیقه نگاه کردن به این تاپیک بتونه به برنامه ریزی لازم برای رسیدن به سطح مورد نظر خودش برسه.

چون تاجایی که من دیدم خیلی از بچه ها خودشون رو کامل به یک معلم سپردن و حتی این معلم ها هم درک درستی از این سطوح ندارن. در حالی که این سطوح 6 گانه اروپایی به شفافی تعریف شده اند.
در

Common European Framework of Reference for Languages

این سطوح عبارتند از:

a1:
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

a2:
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

b1:
Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the language is spoken. Can produce simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes & ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

b2:
Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

c1:
Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognise implicit meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organisational patterns, connectors and cohesive devices.

c2:
Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarise information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express him/herself spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

همانطور که می بینین این سطوح به صورت توانایی و قابلیتهای فرد تعیین شده، مثلاً:
فردی که فقط بتواند خودش رو معرفی کند و بگوید کجایی هست و شغلش چی هست و در شرایط آشنا درخواست کمک کند و نیازهای اولیه خود رو برآورده کند در سطح A1 تلقی می شود.
ولی در این تعریف در مورد ساعات مورد نیاز برای رسیدن به این سطوح هیچ اشاره ای نشده است ولی سازمان n+i راهنمای خوبی ارایه کرده است:

که برای سطوح مختلف به قرار زیر است:
A1
Elementary user :
150h

A2
minimum background :
300h

B1
Autonomous user :
450h

B2
Autonomy :
600h

C1
Good level :
750h

C2 Fluent :
900h

که البته این ساعت ها، ساعتهای teaching است نه ساعتهای self study ولی به هر حال برای راهنمایی مناسب است. از اون گذشته این ساعتها برای رسیدن به هر 4 مهارت شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن است و برای اکثر کسانی که فرانسه می خونن برای کبک که تمرکزشون بر روی صحبت کردن و شنیدن است، قاعدتاً این ساعتها به مراتب کمتر است.
در پستهای بعدی به کتب و متدهای مختلف برای رسیدن به این سطوح می پردازم!(چقدر خنده دار میشه رسمی نوشتن!) و به عنوان اولین منبع و متد، به توضیح کتاب Alter Ego می پردازیم
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کتاب Alter Ego:

این کتاب از انتشارات Hachette است. و این سری شامل ALTER EGO 1 تا ALTER EGO 5 است.
بر روی جلد های هر کدوم از این کتاب ها سطوح آن مشخص است و به شرح زیر است:
ALTER EGO 1 برای Débutant و شما را به سطح A1 می رساند.
ALTER EGO 2 برای Débutant و شما را به سطح A2 می رساند.
ALTER EGO 3 برای Intermédiaireو شما را به سطح B1 می رساند.
ALTER EGO 4 برای Intermédiaireو شما را به سطح B2 می رساند.
ALTER EGO 5 برای Perfectionnementو شما را به سطح C1,C2 می رساند.
اطلاعات فوق از سایت خود انتشارات برداشته شده است:

ولی واحد Alliance Française شهر Dublin از کتابهای فوق به صورت زیر استفاده می کند و سطوح آن را طبقه بندی کرده است:

که همانطور که می بینید به 16 لول مختلف تقسیم کرده است:

4 تا Beginner
4 تا Intermediate
4 تا Advanced
4 تا Superior

که اگر کلاسها 1 بار در هفته تشکیل شود پس از 16 هفته 4 سطح اول از این 16 سطح تمام می شود.
اگر 2 بار در هفته تشکیل شود پس از 8 هفته.
که 4 سطح اول متناظر با کتاب به قرار زیر است:
Beginners 1
Material: Alter Ego 1 Units 0, 1, 2
Beginners 2
Alter Ego 1 Units 3, 4
Beginners 3
Alter Ego 1 Units 5, 6
Beginners 4
Alter Ego 1 Units 7, 8, 9

برای سطح INTERMEDIATE که متناظر با A2, B1 است:
Intermediate 1
Alter Ego 2 Units 1, 2
Intermediate 2
Alter Ego 2 Units 3, 4, 5
Intermediate 3
Alter Ego 2 Units 6, 7
Intermediate 4
Alter Ego 2 Units 8, 9

برای ADVANCED که معادل B2 است:
Advanced 1
Alter Ego 3 Units 1, 2, 3
Advanced 2
Alter Ego 3 Units 4, 5, 6
Advanced 3
Alter Ego 3 Units 7, 8, 9

و برای سطوح Advanced 4 تا Superior 2 از کتاب Édito تدریس میکنند نه از Alter Ego 4و Alter Ego 5
نتیجه ای که از این می توان گرفت این است که به عقیده این سازمان سطوح عنوان شده توسط انتشارت سبکتر از خود کتاب است به عبارتی در روی Alter Ego 1 سطح A1 نوشته شده، در حالیکه این سازمان اعتقاد دارد این کتاب شما را به A1+, A2 می رساند.
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
کتاب بعدی که به بررسی سطوح اون می پردازیم، معروفترین کتاب فرانسه موجود در بازار ایران است. کتابی که اکثر آموزشگاه ها سالها مشغول به تدریس آن هستند، کتاب Café Crème از انتشارات Hachette

این سری شامل Café Crème 1 تا Café Crème 4 است.

که سطوح آن به شرح زیر است:

Café Crème 1 برای Débutant
Café Crème 2 برای Intermédiaire
Café Crème 3 برای Avancé
Café Crème 4 برای Perfectionnement

برای این کتابها سطوح A1 تا C2 تعریف نشده است ولی با توجه به تعریف انتشارت فوق از عبارتهای Débutant و Perfectionnement و Intermédiaire می توان این کتابها را به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

Café Crème 1 تا سطح A2 میرساند
Café Crème 2 تا سطح B1+/B2 میرساند
Café Crème 3 تا سطحB2+/C1 میرساند
Café Crème 4 تا سطح C1+/C2 میرساند
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سری بعدی، سری کتابهای Campus است از انتشارات CLE International که به عقیده خیلی ها بهترین کتابها رو این انتشارات چاپ می کند.

متاسفانه تا جایی که من دیدم روی جلد این کتابها لول ها به صورت A1 تا C2 نیامده، اگر کسی این کتابها را دارد و داخلش به چیزی اشاره کرده است ما رو در جریان بگذاره. ولی طبقه بندی زیاد مشکل نیست و با استفاده از دوره های دانشگاه آکسفورد

که از روی این دوره تدریس می کنند و همچنین شماره 1 تا 4 روی خود کتابها و همچنین مشخص بودن لول کتاب Campus 4 که به صورت Avancé طبقه بندی شده است میشه گفت:

Campus 4 شما را به سطح C1 می رساند یا ADVANCED
Campus 3 شما را به سطح B2 می رساند یا INTERMEDIATE
Campus 2 شما را به سطح B1 می رساند یا LOWER INTERMEDIATE
Campus 1 شما را به سطح A2 می رساند یا FALSE BEGINNER
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سری بعدی، سری کتاب های REFLETS است که این سری شامل REFLETS 1 تا REFLET 3 است. برای این سری هم سطوح Common European Framework of Reference for Languages تعریف نشده است بلکه به صورت زیر طبقه بندی شده است:

REFLETS 1 برای سطح Débutant
REFLETS 2 برای سطح Intermédiaire
REFLETS 3 برای سطح Avancé

که بنا به گفته خود انتشارات برای هر کدوم از این 3 کتاب 120 تا 150 ساعت لازم است.

اگر بخواهیم با توجه به اصطلاحات Avancé و Intermédiaire و Débutant این سری را طبقه بندی کنیم نتیجه به صورت زیر است:

REFLETS 1 تا سطح A2
REFLETS 2 تا سطح B2
REFLETS 3 تا سطح C1

ولی اگر محتوای این کتابها رو با سری ALTER EGO و Café Crème مقایسه کنیم می بینیم که REFLETS 1 از Café Crème 1 سنگین تر است، بنابراین به نظر میاد طبقه بندی زیر مناسب تر باشد:

REFLETS 1 تا سطح A2+/B1
REFLETS 2 تا سطح B2+/C1
REFLETS 3 تا سطح C1+/C2

درکل طبقه بندی این سری کتاب ها خیلی سختتر از کتابهای قبلی است، علتش این است که مثلاً حتی در REFLETS 1 به لغتهایی برمی خوریم که واقعاً بالاتر از A2 است و یا فکر نکنم REFLETS 3 واقعاً زیاد وارد C2 بشه و شاید همون C1+ سطح بهتری باشد.

به هر حال هدف داشتن یه چارچوب است و چیزی که مسلمه اینه:

با تمام کردن REFLETS 1 شما رو به B2 نمی رسونه ولی به یک A2 عالی میرسونه و یه گوشه هایی از B1 هم داره!!!

REFLETS 2 شما رو به طور مسلم به B1 عالی میرسونه و میشه به B2 متوسط فکر کرد و پایینترین سطح C1 هم خیلی غیر ممکن نیست.

REFLETS 3 شما رو به طور قطع به B2 عالی می رسونه و C1 متوسط هم بسیار محتمل است
 

Similar threads

بالا