تاپیک جامع آموزش گرامر زبان فرانسه

moda

عضو جدید
کلمات پرسشی ؟!

who
what
why
when
where
how

معادل در فرانسه:


Qui
kee?


Quoi
kwah?Pourquoi
poorkwah?Quand
kah(n)?
oo?Comment
kohmah(n)?
 

moda

عضو جدید
آخرین ویرایش:

soleil

عضو جدید
merci monsieur ou madam
je vous merci mais apprendrez nouveau verbe sil vous plait
heureux de tu connaître.
mantenent au revoir.
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
تاپیک جامع آموزش گرامر زبان فرانسه

اعداد از ٠ تا ٩ به این شرحه :
0zéro
1un
2deux
3trois
4quatre
5cinq
6six
7sept
8huit
9neuf

زِغُ ، اَ ، دُ ، تخوآ ،کَتخ ، سَنک ، سیس ، سِت ، ویت ، نُفو از ١٠ الی ١٩ به این شرحه :
10dix
11onze
12Douze
13treize
14quatorze
15quinze
16seize
17dix-sept
18dix-huit
19dix-neuf

دیس ، اُنز ، دوز ، تخِز ، کَتُغز ، کَنز ، سِز ، دی سِت ، دیز ویت ، دیز نُف .
از ٢٠ الی ٢٩ :

20vingt
21vingt et un
22vingt-deux
23vingt-trois
24vingt-quatre
25vingt-cinq
26vingt-six
27vingt-sept
28vingt-huit
29vingt-neuf

وَن ، وَن تِ اَ ، وَن دُ ، وَن تخوآ ، وَن کَتخ ، وَن سَنک ، وَن سیس ، وَن سِت ، وَن ویت ، وَن نُف
از ٣٠ الی ٣٩ :

30trente
31trente et un
32trente-deux
33trente-trois
34trente-quatre
35trente-cinq
36trente-six
37trente-sept
38trente-huit
39trente-neu

تخانت ، تخانتِ اَ ، تخانت دُ ، تخانت تخوآ ، تخانت کَتخ ، تخانت سَنک ، تخانت سیس ، تخانت سِت ، تخانت ویت ، تخانت نُف .
توجه ! تلفظ ٣٠ رو من مجبور شدم "تخانت" بنویسم . در صورتیکه واقعا" تخانت نیست! شما باید یه چیزی بین "تخانت" و "تغانت" تلفظ کنید . یعنی نه "خ" کامل ! نه "غ" کامل . یه جورایی تو دماغی تلفظ کنید . پس هر جا به حرف r برخوردید ، اون رو نه خ تلفظ کنید و نه غ ، به همون روشی که گفتم یه چیزی مثل خ متمایل به غ .
یه چیز دیگه ... ما تو زبان فارسی ، هیچوقت دو حرف بی صدا رو پشت سر هم تلفظ نمیکنیم . در صورتیکه تو زبان فرانسه به وفور مجبور میشید دو حرف بی صدا رو پشت سر هم تلفظ کنید . مثل همین "تخانت" که حروف اول و دوم (حرف ت و حرف خ) روشون اعراب نذاشتم ، یعنی بیصدا (ساکن) هستن . یکم در اوایل تلفظشون سخته ، اما به مرور و با تمرین میتونید همچون یک پاریسی تلفظ کنید و حالشو ببرید .
خب و اما ۴٠ تا ۴٩ :

40quarante
41quarante et un
42quarante-deux
43quarante-trois
44quarante-quatre
45quarante-cinq
46quarante-six
47quarante-sept
48quarante-huit
49quarante-neuf

کَغانت ، کَغانتِ اَ ، کَغانت دُ ، کَغانت تخوآ ، کَغانت کَتخ ، کَغانت سَنک ، کَغانت سیس ، کَغانت سِت ، کَغانت ویت ، کَغانت نُف .
اعداد 50 تا 59 :

50cinquante
51cinquante et un
52cinquante-deux
53cinquante-trois
54cinquante-quatre
55cinquante-cinq
56cinquante-six
57cinquante-sept
58cinquante-huit
59cinquante-neuf

سَنکانت ، سَنکانتِ اَ ، سَنکانت دُ ، سَنکانت تخوآ ، سَنکانت کَتخ ، سَنکانت سَنک ، سَنکانت سیس ، سَنکانت سِت ، سَنکانت ویت ، سَنکانت نُف .
و اما اعداد 60 تا 79 که یکم نکته داره ! خوب توجه کنید !!!

60soixante70soixante-dix
61soixante et un71soixante et onze
62soixante-deux72soixante-douze
63soixante-trois73soixante-treize
64soixante-quatre74soixante-quatorze
65soixante-cinq75soixante-quinze
66soixante-six76soixante-seize
67soixante-sept77soixante-dix-sept
68soixante-huit78soixante-dix-huit
69soixante-neuf79soixante-dix-neuf

سو اَسانت ، سو اَسانتِ اَ ، سواَسانت دُ ، سو اَسانت تخوآ ، سو اَسانت کَتخ ، سو اَسانت سَنک ، سو اَسانت سیس ، سو اَسانت سِت ، سو اَسانت ویت ، سو اَسانت نُف ، سو اَسانت دیس ، سو اَسانت اُنز ، سو اَسانت دوز ، سو اَسانت تخِز ، سو اَسانت کَتُغز ، سو اَسانت کَنز ، سو اَسانت سِز ، سو اَسانت دی سِت ، سو اَسانت دیز ویت ، سو اَسانت دیز نُف .
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
توجه !!!
همونطور که در بالا میبینید همه چیز تا عدد 69 طبیعیه ! یعنی عین اعداد تو زبان خودمونه . یعنی دقیقا" میگیم ، شصت ، شصت و یک ، شصت و دو .... شصت و نه .
ولی نکته اینجاست که در زبان فرانسه از اینجا به بعد همه چیز بی قاعده میشه! یعنی بجای اینکه بگیم "هفتاد" میگیم "شصت ده" ، و بجای "هفتاد و یک" میگیم "شصت یازده" ، شصت دوازده ، شصت سیزده ..... تا شصت نوزده (که همون 79 خودمونه) .
اما نکته جالبتر اینجاست ، به اعداد 80 تا 99 توجه کنید :

80quatre-vingts90quatre-vingt-dix
81quatre-vingt-un91quatre-vingt-onze
82quatre-vingt-deux92quatre-vingt-douze
83quatre-vingt-trois93quatre-vingt-treize
84quatre-vingt-quatre94quatre-vingt-quatorze
85quatre-vingt-cinq95quatre-vingt-quinze
86quatre-vingt-six96quatre-vingt-seize
87quatre-vingt-sept97quatre-vingt-dix-sept
88quatre-vingt-huit98quatre-vingt-dix-huit
89quatre-vingt-neuf99quatre-vingt-dix-neuf

کتخُ وَن ، کَتخُ وَن اَ ، کَتخُ وَن دُ ، کَتخُ وَن تخوآ ، .... کَتخُ وَن نُف ، کَتخُ وَن دیس ، کَتخُ وَن اُنز ، کَتخُ وَن دوز ، ... کَتخُ وَن دیز نُف .
در زبان فرانسه عدد 80 رو میگن (چهار بیست) ، حالا چرا ؟ باور کنید خودشون هم نمیدونن چرا ! یعنی به جای اینکه بگن هشتاد و یک ، میگن (چهار بیست یک) و به جای اینکه بگن هشتاد و دو ، میگن (چهار بیست دو) ، در مورد 90 تا 99 ، همونطور که میبینید ، باز هم همون قصه تکرار میشه ، یعنی مثل اعداد 70 تا 79 که میخوندیمشون شصت ده ، شصت یازده ، شصت دوازده .... ، اعداد 90 تا 99 رو هم میخونیم چهار بیست ده ، چهار بیست یازده ، چهار بیست دوازده ..... تا چهار بیست نوزده .
میدونم قاطی کردین ، مهم نیست ، طبیعیه . با یکم تمرین کاملا" جا میافته براتون. سختی اعداد فقط تو همین 70 تا 99 خلاصه میشه . چون برای بقیه اعداد یعنی از 100 به بالا به همین روش عمل میکنیم . (مثل عدد 170 که خونده میشه صد شصت ده) . یعنی فقط یه صد اولش اضافه میکنیم)
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
و اما عدد صد به بالا :

100cent
101cent un
102cent deux
200deux cents
300trois cents
400quatre cents

سان ، سان اَ ، سان دُ ...... دُ سان ، تخوآ سان ، کَتخ سان و الی آخر . یعنی با فرمول اولیه که در بالا توضیح دادم فقط یه "سان" (صد) اولش اضافه میکنید .
در مورد 200 و 300 و چهارصد تا 900 هم که مشخصه ،‌ قبل از سان (صد) ، deux , trois , quatre الی neuf اضافه میکنیم . اما یادمون نره که از 200 به بالا حتما" cents رو با S آخر (جمع) مینویسیم .
حالا برای اینکه مطلب بطور کامل و با تلفظ فرانسوی براتون جا بیافته ، فایل صوتی زیر رو دانلود کنید ، ضمنا" یه نکته تو فایل صوتی زیر هست ، و اون اینه که اعداد هفتاد ، هشتاد و نود رو یکبار به صورت طبیعی (فرانسوی) بیان کرده و یک بار به صورت بلژیکی و سوئیسی ، با عنوان های (Septante - Octante - Nonante ) اصلا" به این سه عدد با لهجه های سوئیسی و بلژیکی توجه نکنید و حفظشون نکنید .
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
براي ناميدن اعضاي بدن ، بيماريهاي قسمتهاي مختلف بدن و گاهي بعضي از ضرب المثلها و اصطلاحات به دانستن معاني و تلفظ و نحوه استفاده از لغات زير نيازمنديم .
les cheveux
la tête
le visage
le front
le sourcil
un oeil
les yeux
la paupière
le cil
le nez
la joue
la bouche
la lèvre
la dent
la langue
le menton
une oreille
le cou
موها
سر
صورت
پيشاني
ابرو
يک چشم
چشمها

پلک
مژه
بيني
گونه
دهان
لب
دندان
زبان
چانه
گوش
گردن
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
ادامه بالا:


la poitrine
le ventre
un estomac
le bras
une épaule
le coude
le poignet
la main
le doigt
un ongle
le pouce
le dos
la jambe
le genou
la cheville
le pied
un orteil

به ترتیب:


سينه
دل-شکم
معده
بازو
شانه
آرنج
مچ
دست
انگشت
ناخن
شصت
کمر
پا
زانو
قوزک پا
کف پا
انگشت پا
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
چند اصطلاح


il fait la tête او بد عنقي مي کند


il en par-dessus la tête او ذله شده است


ça lui sort par les yeux مثل خاري در چشم است


il a perdu la tête او ديوانه است

il a le nez creux او شامه قوي دارد


il a la grosse tête او خيلي پر مدعا است

(فکر مي کند کسي است)

il fait la fine bouche او خيلي ناز دارد- مشکل پسند است

il a le bras long او شخص با نفوذي است

il a traité ce problème par-dessus la jambe او آن مسئله را ماسمالي کرد

il a gagné les doigts dans le nez مثل آب خوردن کاري را انجام مي دهد

(به سادگ انگشت در بيني کردن )
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
اسم‌ها
در زبان فرانسه برخلاف زبان انگليسي هر اسم يک جنسيت (مذکر يا مونث) دارد. جنسيت اسمهايي که متعلق به اشيا و يا مفاهيم هستند، در شکل آنها تاثير خاصي ندارد. براي مثال اسم le livre (کتاب) مذکر، و اسم la chaise (صندلي) مونث است. براي استفاده صحيح از اسامي در جملات لازم است، جنسيت اسم مشخص شود، چرا که صفات و حروف تعريف، متناسب با جنسيت اسم تغيير مي‌کند. براي برخي اسامي البته جنسيت بر مبناي منطق معلوم است، مثلا اسم homme (مرد)، مذکر و اسم femme مونث است. اما موارد فراواني وجود دارد که بر اساس حافظه تعيين مي‌شود، مثلا اسم personne (شخص) در فرانسه، حتي اگر شخص مورد نظر مرد باشد، مونث است.

براي تشخيص جنسيت اشيا و مکان‌ها و مفاهيم قراردادهاي خاصي همراه با استثناها وجود دارد. مثلا اسامي بيشتر کشورها و اسم‌هايي که به حرف e ختم مي‌شوند، در بيشتر موارد، مونث هستند.

حروف انتهايي اسم​
جنسيت اسم​
استثناها
-ion
مونث​
un lion
un scion
un avion
un million
un billion
un bastion
-té
مونث​
un comité
un invité
-ée
مونث​
un lycée
un musée
-age
مذکر​
une page
une nage
une cage
une plage
une rage
une image
-eau
مذکر​
l'eau (fem.)
une peau


در زبان فرانسه بيشتر اسامي مفرد با افزودن حرف s به انتهايشان به‌صورت جمع در مي‌آيند. مثلا جمع le livre، به‌صورت les petits livres و جمع la chaise به صورت les chaises در مي‌آيد. در ادامه به برخي قواعد ديگر درباره مونث/مذکر و مفرد/جمع بودن اسامي مربوط به انسان يا حيوانات به صورت فهرست وار اشاره مي‌گردد.

1. بیشتر اسامی مربوط به انسان و حیوان با افزودن حرف e به انتها مونث و با افزودن حرف s به انتها جمع می گردند.
(براي اشيا قانون ابتداي همين مطلب برقرار است.) مثال:

جمع
مفرد
جمع
مفرد

Amis
ami
invités
invité
مذکر
Amies
amie
invitées
invitée
مونث


2. مذکر يا مونث بودن اسم‌هايي که به حرف e ختم مي‌شود، در شکل کلمه تفاوتي نخواهد داشت.

جمع
مفرد

Tourists
touriste
مذکر
Tourists
touriste
مونث3. مفرد يا جمع اسمي که به حروف s، x و z ختم گردد، يکسان نوشته مي‌شود.
جمع
مفرد
les fils
le fils
Les gaz
Le gaz


4. برخي اسم‌ها که به حروف خاصي ختم مي‌شوند، به طور خاص مونث مي‌شوند.
مونث
مذکر
انتهاي کلمه
paysannne
paysan
-an
Gardienne
gardien
-en
patronne
patron
-on
Boulangére
boulanger
-er
Danseuse
danseur
-eur
Actrice
acteur
-tuer


5. جمع‌بستن اسم‌هايي که به اين حروف خاص ختم مي‌شود، قاعده مخصوصي دارد.
جمع​
مفرد​
انتهاي کلمه​
travaux
travail
-ail​
chevaux
cheval
-al​
Chateaux
château
-eau​
feux
feu
-eu​
Bijoux
bijou
-ou​
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
صفت‌ها
در زبان فرانسه صفت‌ها در تعداد و جنسيت از موصوف پيروي مي‌کنند. يعني اگر اسمي به عنوان موصوف مذکر، مونث، مفرد يا جمع باشد، صفت آن نيز به تناسب همان‌گونه خواهد بود. اگر موصوف مونث باشد، صفت با اضافه کردن حرف e به انتهاي کلمه مونث مي‌شود. اگر در انتهاي صفت حرف e وجود داشته باشد براي مونث کردن احتياجي به افزودن حرف e نيست. اگر موصوف جمع باشد، براي جمع بستن صفت از حرف s در انتهاي کلمه استفاده مي‌شود. اگر موصوف هم مونث و هم جمع باشد به انتهاي صفت دو حرف es افزوده مي‌گردد. هم‌‌چنين در زبان فرانسه معمولا (نه هميشه) صفت بعد از موصوف قرار مي‌گيرد.
مثال‌ها:
اين يک پسر کوچک است.
C'est un petit garçon.​
اين يک دختر کوچک است.
C'est une petite fille.​
تخت‌خواب‌هاي آبي آنجا هستند
Les lits bleus sont là-bas.​
لامپ‌هاي آبي مد روز هستند.
Les lampes bleues sont à la mode.​

حالات مختلف براي صفت joli (زيبا)
مفرد مذکر
Joli​
مفرد مونث
jolie​
جمع مذکر
jolis​
جمع مونث
Jolies​


مهمترين استثناها در قاعده مذکر/مونث بودن صفت‌ها به اين شرح است که اگر صفتي به حرف f ختم شود، مونث آن به ve، حرف x‌ به se، حروف er‌ به ére و حروف teur به trice ختم خواهد گرديد. همچنين صفت‌هايي که به حروف al ختم شوند در جمع به aux منتهي مي‌گردند.

جمع مونث
جمع مذکر
مفرد مونث
مفرد مذکر
neuves​
neufs​
neuve​
neuf​
heureuses​
heureux​
heureuse​
heureux​
chères​
chers​
chère​
cher​
Flatteuses​
flatteurs​
flatteuse​
flatteur​
idéales​
idéaux​
idéale​
idéal​
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
قيدها
قيدهاي فرانسه در پنج گروه تکراري، وصفي، زماني، مکاني و تعداد دسته‌بندي مي‌شوند. در جدول زير مي‌توان مثال‌هايي از انواع قيدها و معادل انگليسي (که بهتر از معادل‌هاي فارسي مفهوم را منتقل مي‌کنند.) آن‌ها را مشاهده نمود.rarement​
toujours​
souvent​
parfois​
فرانسه​
تکراري​
به ندرت​
هميشه​
اغلب​
برخي اوقات​
فارسي​
-ment​
vite​
mal​
bien​
فرانسه​
وصفي​
-ly به مانند (انگليسي)​
به سرعت​
به طور ناچيز​
به خوبي​
فارسي​
Ensuite​
tôt​
maintenant​
aujourd'hui​
فرانسه​
زماني​
بعدا، سپس​
زود​
حالا​
امروز​
فارسي​
partout​
là-bas​
lá​
ici​
فرانسه​
مکاني​
در همه جا​
کمي دورتر​
در آنجا​
در اينجا​
فارسي​
trop​
peu​
beaucoup​
assez​
فرانسه​
تعداد​
به طور فراوان​
اندکي​
خيلي زياد​
به طور کافي​
فارسي​


روشهاي ساختن قيد از صفت
1. با افزودن پسوند –ment به انتهاي صفتِ مفردِ مونث. که معادل تبديل اسم به صفت در انگليسي است همان‌طور که مي‌دانيد در انگليسي قيد با افزودن پسوند –ly به انتهاي صفت ساخته مي‌شود.
مثال:
قيد
صفت مفرد مونث
صفت مفرد مذکر
lentement
lente
lent
Heureusement
heureux
heureuse
Clairement
claire
clair


اگر صفتي به –ant يا –ent منتهي شده باشد، قيد معادل آن به –amment ختم مي‌گردد. البته در برخي موارد تغييرات ديگري رخ مي‌دهد.
مثال:
قيد
صفت مفرد مذکر
constamment​
constant​
récemment​
récent​
Précisément​
précis​
gentiment​
gentil​


برخي از صفت‌ها به صورت بي‌قاعده به قيد تبديل مي‌شوند.
مثال:
قيد
صفت مفرد مذکر
bien​
bon​
mal​
mauvais​
mieux​
meilleur​
pis​
traditionally, pire​
pire​
nowadays commonly, pire​
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
فعل‌ها
افعال فرانسه که مهمترين بخش يک جمله را تشکيل مي‌دهند، مي‌توانند در سه زمان اصلي بيان شوند. اين زمان‌هاي اصلي عبارتند از: زمان حال، گذشته و آينده. همچنين اين افعال در 6 وجه صرفي به نام‌هاي وجه اخباري، شرطي، شرطي نوع 2، امري، صفت مفعولي و مصدري صرف مي‌گردند. براي فهم جزئيات مفصل هر کدام از اين حالات بايد به کتاب‌هاي دستور زبان فرانسه مراجعه کرد و در اين بخش به کاربردهاي 3 زمان اصلي و برخي از صرف‌هاي افعال مختلف اشاره مي‌گردد.

زمان حال: از زمان حال در زبان فرانسه براي توضيح حالات مختلفي استفاده مي‌گردد.

 1. کارهاي جاري و حالات جاري
Nous allons au marché.
ما داريم به فروشگاه مي‌رويم.

Je suis fatigué.
من خسته هستم.

 1. کارهاي روزمره و هميشگي
Il va à l'école tous les jours.
او هر روز به مدرسه مي‌رود.

Je visite des musées le samedi.
من شنبه‌ها از موزه‌ها بازديد مي‌کنم.

 1. حقايق و مفاهيم قطعي
La terre est ronde.
زمين کروي است.

L'éducation est importante.
تحصيلات مهم است.

 1. اعمالي که به يک‌باره رخ مي‌دهند.
J'arrive !
الساعه خواهم رسيد!

Il part tout de suite.
او بلافاصله اينجا را ترک خواهد کرد.
 1. برخي از جملات شرطي
Si je peux, j'irai avec toi.
اگر من بتوانم با شما خواهم آمد.
زمان گذشته: براي توصيف افعال زير به کار مي‌رود.

 1. عمل يا حالتي که در گذشته کامل شده باشد.
As-tu étudié ce weekend ?
آيا اين آخر هفته مطالعه کردي؟

Ils ont déjà mangé.
آنها قبلا غذا خورده‌اند.

 1. عملي که در گذشته چند بار تکرار شده باشد.
Nous avons visité Paris plusieurs fois.
ما چندين بار از پاريس ديدن کرده‌ايم.

Hier, j'ai mangé cinq fois.
من ديروز پنج بار غذا خورده‌ام.


 1. يک سري اعمال که در گذشته کامل شده باشند.
Samedi, il a vu sa mère, a parlé au médicin et a trouvé un chat.
او شنبه مادرش را ديد، با پزشک صحبت کرد و يک گربه پيدا کرد.
زمان آينده: براي اعمال و حالاتي به کار مي‌رود که در آينده اتفاق خواهند افتاد.

Ils mangeront sur l'avion
آنها غذا را در هواپيما خواهند خورد.

J'irai au magasin demain
من فردا به فروشگاه خواهم رفت.

Je vous téléphonerai dès que je pourrai.
من هر وقت که بتوانم با شما تماس مي‌گيرم.

Je le ferai si j'ai le temps
اگر وقت داشته باشم، آن را انجام خواهم داد.
نحوه صرف افعال در زبان فرانسه

 1. افعال با قاعده: اين افعال با توجه به دو حرف آخر شکل مصدريشان صرف مي‌شوند.

 • افعال منتهي به –er: مثل penser
آينده​
گذشته​
حال​
ضمير​
penserai
pensai
pense
je
penseras
pensas
penses
Tu
pensera
pensa
pense
Il
penserons
pensâmes
pensons
Nous
penserez
pensâtes
Pensez
Vous
penseront
pensèrent
pensent
ils • افعال منتهي به –ir: مثل choisir
آينده​
گذشته​
حال​
ضمير​
Choisissais
Choisis
Choisis
je
Choisissais
Choisis
Choisis
Tu
Choisissait
Choisit
Choisit
Il
Choisissions
choisîmes
Choisissons
Nous
Choisissiez
Choisîtes
Choisissez
Vous
choisissient
choisirent
choisissent
ils • افعال منتهي به –re: مثل attendre
آينده​
گذشته​
حال​
ضمير​
Attendrai
Attendis
Attends
je
Attendras
Attendis
Attends
Tu
Attendra
Attendit
Attend
Il
Attendrons
Attendîmes
Attendons
Nous
Attendrez
Attendîtes
Attendez
Vous
Attendront
attendirent
attendent
ils 1. افعال بي‌قاعده در صرف: اينگونه افعال هر در حروف انتهايي با موارد بالا يکي باشند، طبق قالب مشخص در فرهنگ لغت صرف مي‌شوند. مثل: être
آينده​
گذشته​
حال​
ضمير​
Serai
Fus
Suis
je
Seras
Fus
Es
Tu
Sera
Fut
Est
Il
Serons
Fûmes
Sommos
Nous
Serez
Fûtes
Êtes
Vous
seront
furtent
Sont
ils
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل اول - تمرکز بر روی تلفظ
در این فصل شما مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد
1- نحوه تلفظ کلمات
Stress , liaison , elision and accents2- آشنایی با
3 – حروف صدادار
Nasal Sounds4- حروفی که تلفظ آنها به اصطلاح فارسی تو دماغی است
Consonants5 – حروف بی صدا
در این فصل شما یاد می گیرید که چگونگه تاکید و فشار بر روی بخشهای
یک کلمه فرانسوی داشته باشید، چطور از Syllables
Elision و Liaison استفاده نمایید
) متفاوت بر روی صدای کلمات فرانسوی تاثیر Accents و چطور لهجه های (
می گذارند. همچنین به شما کمک می کنیم که چطور حروف صدادار ، بی صدا و نازل رو تلفظ نمایید.
تلفظ خود را کامل نمایید
با توجه به اینکه سطح توانایی شما در تلفظ کلمات زبان فرانسه تاثیر ناچیزی در توانایی یادگیری شما داره ، با این حال شما می تونید با دنبال کردن چند مرحله ساده به وضعیت مطلوبی در تلفظ لغات برسید.
بعضی از نکات و پیشنهاداتی که به شما در تلفظ بهتر کمک خواهد کرد در ذیل آمده است:
1 – راحت باشید و به آرامی (با سرعت کم) صحبت کنید. – کسی از شما توقع نداره که مثل یه فرانسوی صحبت کنید
2- روزنامه ها ، مجلات و مطالب فرانسوی زبان را با صدای بلند نخوانید.
3 – زمان کافی برای تمرین بر روی کلمات و حروفی که صدای متفاوت دارند اختصاص دهید.
4- بدون نگرانی از نحوه تلفظ ها تقلید کنید
5- به یاد داشته باشید که نوشته ها را با تلفظ صحیح بیان کنید
) استفاده کنید.Nasal sounds6- از بینی خود برای تلفظ صداهای نازل (
Stress
هر بخش از یک کلمه در فرانسه تقریبا استرس یکسان دارد، پس دقت کنید که زمانی که در حال تمرین تلفظ لغات هستید انرژی بیشتری برای بخشهای مختلف یک کلمه بکار نبرید. شما بایستی بر روی بخش آخر برخی از کلمات تاکید بیشتری داشته باشید.(خیلی کم قوی تر تلفظ می شود)
Liaison
این حالت زمانی اتفاق می افتد که آخرین حرف کلمه اول بی صدا و اولین حرف کلمه دوم صدا دار باشد.
A,e,I,o,u(حروف صدا دار عبارتند از

و حروف حلقی H , y )
هر چند مثالهایی در فرانسه یافت می شود که لیازون اجباری ، اختیاری یا ممنوع است.
نگران نباشید نیازی نیست که همه قوانین را بدانید، اگر دروس رو دنبال نمایید به راحتی همه آنها را فراخواهید گرفت و به آنها مسلط خواهید شد.
مثالی در این زمینه
عبارت Vous adorez
Liaison تلفظ همراه با Voo zah-doh-ray
ترجمه شما می پرستید


حرف s به حرف a لینک می شود

Elision
این حالت زمانی اتفاق می افتد که دو حرف صدا دار از دو کلمه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. به این معنی که حرف آخر کلمه اول صدا دار و حرف اول کلمه دوم نیز صدا دار باشد. در این حالت حرف آخر کلمه اول حذف و به جای آن یک آپستروف() قرار می گیرد و پس از آن شما به راحتی کلمات را با هم می خوانید.
مثالی در این زمینه
عبارت Je adore
الیژن J’adore
Liaison تلفظ همراه با Zha-dohr
ترجمه من می پرستممی دانید که در فرانسه R تقریبا صدای ق می دهد.

لهجه ها Accents
علائمی که برای accent ها بکار می رود راهنماهایی کوچکی هستند که به شما کمک می کنند که شبیه فرانسوی زبانها صحبت کنید. فرانسه دارای 5 accent متفاوت هست که صدای حروف را تغییر می دهند.

Accent Aigu
علامت ان شبیه علامتی است که بر روی حرف é آمده است و فقط بر روی این حرف می آید و صدای آن را تبدیل به ay می کند همانند تلفظی که در کلمه ray تولید می شود. معمولا جای حرف s این حرف é قرار می گیرد. شما برای امتحان می تونید هر جا این حرف را دیدید حرف s را جای آن قرار دهید و ببینید که چطور معنی اون کلمه برای شما شفاف تر می شود.
مثالهایی در این زمینه
épice که همان spice در زبان انگلیسی است به معنی چاشنی غذا یا ادویه است
éponge که همان Sponge در زبان انگلیسی است به معنی اسفنج
étrange که همان strange در زبان انگلیسی است به معنی ناشناس ، غریبه یا عجیب

Accent Grave
علامت آن شبیه علامتی است که بر روی à آمده است و برروی حروف à و è و ù می آید. صداهای حروف à و ù بدون تغییر باقی می ماند ولی بر روی حرف é صدای آن را تبدیل به eh می کند همانند حرف e در let
حرف à
تلفظ آن ah
کلمه célèbre
تلفظ آن say-lehbr
کلمه où
َتلفظ آن oo

Accent Circonflexe
علامتی است که بر روی حرف (ô) آمده است. می تونه بر روی همه حروف صدادار بیاید ولی تاثیر محسوسی بر روی آن ایجاد نمی کنه. فقط باعث می شه که اون حرف یک کم بلندتر تلفظ بشه. همانند accent aigu شما می تونید به جای این حرف همراه با علامت آن، خود حرف را استفاده کنید تا معنی واضح تری از آن بدست بیاورید
مثالی در این زمینه
âge که تلفظ آن به صورت ahzh می باشد و همان کلمه age در زبان انگلیسی می باشد به معنی سن

forêt که تلفظ آن به صورت foh-reh می باشد و همان کلمه forest در زبان انگلیسی می باشد به معنی جنگل

île که تلفظ آن به صورت eel می باشد و همان کلمه island در زبان انگلیسی می باشد به معنی جزیره

hôtel که تلفظ آن به صورت o-tel می باشد(حرف h در زبان فرانسه اگر بعد از آن حرف صدا دار باشد تلفظ نمیشود) و همان کلمه hotel در زبان انگلیسی می باشد به معنی هتل

coûter که تلفظ آن به صورت koo-tay می باشد و همان کلمه cost در زبان انگلیسی می باشد به معنی هزینه

Cédille
علامتی است که در زیر حرف ç می آید و همیشه قبل از حروف a,o,u می آید و صدایی نرم از صدای s تولید می کند.
مثالی در این زمینه
ça تلفظ sah به معنی that
leçon تلفظ leh-sohN به معنی lesson (در تلفظ وقتی حرف N نوشته می شود به این معنی است که باید تو دماغی تلفظ شود و بدون تاکید و فشار)
reçu تلفظ ruh-sew به معنی receipt / recieved که دریافت کردن یا رسید معنی می دهد

Tréma
علامتی است که وقتی دو حرف صدا دار پشت سر هم می آیند بر روی حرف دوم قرار می گیرد و باعث می شود که این دو حرف هر کدام جداگانه تلفظ شوند
مثال :
Noël با تلفظ noh-ehl به معنی کریسمس
Haïti با تلفظ ah-ee-tee که همان کشور هائیتی است

نکته :
توجه داشته باشید که کلماتی هستند که وقتی با accent ها می آیند معنی آنها متفاوت است از زمانی که بدون accent می آیند.
مثال :
a به معنی has داشتن
à به معنی to

la به معنی the
là به معنی there

ou به معنی or
où به معنی where کجا

sur به معنی on روی
sûr به معنی sure اطمینان
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
l
برای اینکه صدای نازل را در فرانسه بتونید درک کنید باید از دهان و بینی خود استفاده نمایید. این صدا زمانی بوجود می آید که حروف n و m بعد از یک حرف صدادار در یک کلمه قرار می گیرد.که در این حالت باید حروف m و n را تو دماغی تلفظ نمایید طوری که کمترین فشار بر روی این کلمات باشد.
مثالها و حالتهای مختلف
1- کلمات an و en شبیه هم و به صورت ahN تلفظ می شوند شبیه کلمه انگلیسی on ولی با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
2 - کلمات in و ain متفاوت از حالت قبل تلفظ می شوند در این حالت لبها خیلی باز نمی شوند و تلفظ آنها به صورت aN می باشد شبیه کلمه an با تاکید خیلی کم بر روی حرف n
3 - کلمه ien متفاوت از بقیه تلفظ می شود و تلفظ آن به صورت yaN می باشد شبیه حرف y در کلمه yankee
4- کلمه Oin به صورت waN تلفظ می شود شبیه گریه بچه. همانند تلفظ wa در wag
5- کلمه on به صورت ohN تلفظ می شود همانند تلفظ on در کلمه long که در این حالت دهان گرد می باشد.
6- کلمه un به صورت uhN تلفظ می شود که در این حالت لبها باز می شوند. همانند تلفظ un در کلمه under
7- کلمه uin از کلماتی است که خیلی کم در فرانسه با آن برخورد می کنید. تلفظ ان به صورت waN می باشد. تلفظ کلمه juin که به صورت zhwaN می باشد مثالی در این زمینه است.

Non-Nasal Combinations

ترکیباتی که نازل نیستند و نیازی به رعایت قوانین نازل نیست به صورت زیر می باشد
1 - حروف صدادار + nn یا mm مانند Bonne با تلفظ bohn به معنی خوب و homme با تلفظ uhm به معنی مرد
2- حروف صدادار + n یا m + حروف صدادار مانند mine با تلفظ meen به معنی مال من یا نگریستن یا بیان است و همچنین کلمه âme با تلفظ ahm به معنی روح یا نفس می باشد.

حروف زبان فرانسه و تلفظ آنها
a تلفظ ah
b تلفظ be توجه کنید که هر جا e آوردم صدای کسره در فارسی رو می دهد یعنی این کلمه می شود بِ
c تلفظ se
d تلفظ de
e تلفظ o
f تلفظ ef
g تلفظ zhe
h تلفظ ash
i تلفظ ee
j تلفظ zhee
k تلفظ ka
l تلفظ el
m تلفظ em
n تلفظ en
o تلفظ o
p تلفظ pe
q تلفظ کیو
r تلفظ egh
s تلفظ es
t تلفظ te
u تلفظ eu
v تلفظ ve
w تلفظ dooblo ve
x تلفظ ایکس
y تلفظ ee (همانند تلفظ حرف e در زبان انگلیسی)
z تلفظ zed

توجه داشته باشید که در تلفظ حرف e لبها جمع شده بدون اینکه به هم بچسبند و صدای o از ته حلق می آید ولی برای تلفظ حرف o این صدا از جلوی حلق تلفظ می شود
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
حروف صدادار Vowels
برخی حروف صدادار در فرانسه چندین صدای مختلف دارند که قوانین خاص و علائم لهجه ای (Accent Marks) نحوه تلفظ اونها را مشخص می کنه. شما بایستی توجه کامل به صدای همه حروف صدادار داشته باشید. زمانی که حروف صدادار با هم ترکیب می شن ممکنه که صدایی رو تولید کنند که برای شما ناآشنا باشه. در این فصل بعد از هر توضیح شما فرصت این رو دارید که این جملات رو که حروف صدادار در اونها اومده تمرین کرده و تمرکز بر روی صداهای اونها کنید.اونقدر روی این جمله تمرکز و تمرین کنید تا احساس راحتی در تلفظ اونها بهتون دست بده.

حرف a
این حرف تنها یک صدا دارد کافیست که دهان خود را باز کنید و بگویید ahhhh

حالتهای مختلفی که حرف a به کار می رود : a , à ,â که تلفظ اون ah هست همانند حرف a در کلمه ma
مثال
جمله انگلیسی : Mrs. Laval is going to Madagascar with Nathalie Savard
جمله فرانسوی : Mme Laval va à Madagascar avec Nathalie Savard
تلفظ جمله فرانسوی : mah-dahm lah-vahl vah ah mah-dah-gahs-kahr ah-vehk nah-tah-lee sah-vard

توجه کنید که در تلفظ ها که نوشته شده نباید حرف h را با صدای ه تلفظ کنید مثلا mah-dah تلفظ می شود مادا

حرف e
این حرف سه نوع تلفظ دارد که عبارتند از : ay , uh , eh که بستگی به نوع accent ی که بر روی آن استفاده می شود و مکان قرار گرفتن این حرف در جمله دارد.

چه زمانی حرف e صدای ay میدهد؟
زمانی که به شکل حرف é می باشد این صدا را می دهد. همانند تلفظ ay در day

چه زمانی حرف e صدای uh می دهد؟
زمانی که به شکل ساده e می آید این ثدا را می دهد

چه زمانی حرف e صدای eh می دهد؟
زمانی که به شکل حرف è و ê می باشد این صدا را می دهد. همانند حرف e در get

مثال :
جمله انگلیسی : Helen and steven eveque hope to receive the same toy
جمله فرانسوی : Hélène et étienne évêque espèrent recevoir le même jouet
تلفظ : ay-lehn ay ay-tyehn ay-vehk ehs-pehr ruh-suh-vwahr luh mehm zhoo-eh

حرف i
تلفظ این حرف خیلی ساده است و کافیست شبیه ee آن را تلفظ نمایید.تنها استثنای آن زمانی است که بعد از این حرف ، حرف L می آید که بدون اینکه L را تلفظ کنید آن را به صورت ee-y تلفظ می کنید

حالتهای مختلف تلفظ این حرف و ترکیب حروفی که صدای ee می دهد:
i,î,y,ui
مثالی برای حالت استثنا : ill که به صورت ee-y تلفظ می شود.

مثال :
جمله انگلیسی : there is a village of a thousand calm families who work under a shiny sun
جمله فرانسوی : Il y a un village de mille familles tranqueilles qui travaillent sous un soleil brillant
تلفظ : eel yah uhN vee-lahzh duh meel fah-mee-y trahN-keel kee trah-vah-y soo zuhN soh-leh-y bree-yahN

نکته : ترکیب حرف i , L در کلمات ville با تلفظ (veel) به معنی city(شهر) و village با تلفظ (vee-lahzh) به معنی village (روستا) و Mille با تلفظ (meel) به معنی thousand (هزار) و million با تلفظ (meel-yohn) به معنی میلیون و tranquille با تلفظ (trahN-keel) به معنی calm (آرامش)استثنا حرف L تلفظ می شود.

حرف O
این حرف دو صدای متفاوت دارد : O و Oh
برای اولی لبهای شما باید گرد شود و تلفظ کنید و برای دومی لبهای شما بازتر شده گرد شده و ان را تلفظ می کنید.
1- وقتی این حرف قبل از se می اید و یا به صورت ô می آید صدای o می دهد همانند حرف o در go
همچنین ترکیب au و eau نیز صدای o می دهد
2- وقتی بعد از یک حرف بی صدا می آید صدای oh می دهد همانند حرف o در love
3 - این ترکیب ou , oû , où صدای oo می دهد همانند oo در root
4- این ترکیب هم oy , oi صدای wah می دهد همانند w در watch

مثال :
جمله انگلیسی : In october a man at the toulouse hotel gave a lot of yellow roses and an expensive bicycle to odette as a gift
جمله فرانسوی : En october un homme à l'hôtel toulouse a donné beaucoup de roses jaunes et un vélo coûteux en cadeau à odette
تلفظ : ahN nohk-tohbr uhN nohm ah lo-tehl too-looz ah doh-nay bo-koo duh roz zhon ay uhN vay-lo koo-tuh ahN kah-do ah oh-deht

نکته:
هرگز ترکیب oi و oy را شبیه oy تلفظ نکنید. شبیه حالتی که در کلمه boy هست.این ترکیب فقط به صورت wah تلفظ می شود . مثال : voyage که تلفظ آن می شود vwah-yahzh

حرف u
راستش تلفظ مناسبی که شبیه ان در انگلیسی پیدا شه برای این حرف وجود نداره. برای درک دقیق این کلمه باید حتما آن را بشنوید. کلمه که می شه برای تلفظ اون نوشت چیزی شبیه به ew هست که برای همه جالتهای u,û,ù به کار می ره.

مثال :
جمله انگلیسی : you are sure that ursula had a dispute with lulu about the menu
جمله فرانسوی : Te es sûr qu'Ursule a eu une dispute avec Lulu au sujet du menu
تلفظ : tew eh sewr kewr-sewl ah ewn dees-pewt ah-vehk lew-lew o sew-zheh dew muh-new
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
حروف بی صدا Consonants
در فرانسه برخی از حروف بی صدا قوانین خاص خود را در تلفظ دارند که در ذیل می آید:

حرف c
این حرف در بعضی از مواقع صدای سخت و بعضی از موارد صدای نرم ایجاد می کند. که این حالت بستگی به حرفی دارد که بعد از حرف c می آید.
1 - زمانی که بعد از حرف c حروف a,o,u می آید این حرف صدای سخت می دهد که تلفظ آن به صورت K می باشد همانند حرف c در کلمه car
2- زمانی که بعد از این حرف حروف i,e,y می آید ، این حرف صدای نرم می دهد که تلفط آن به صورت s می باشد همانند حرف s در کلمه scent
3- وقتی همراه h می آید (ch) صدای sh می دهد همانند تلفظ ch در کلمه machine
مثال :
جمله انگلیسی : This boy receives six short documents here in class during the lesson on national culture
جمله فرانسوی : Ce garçon reçoit six courts documents ici en classe pendant la leçon sur la culture nationale
تلفظ آن : suh gahr-sohN ruh-swah see koor doh-kew-mahN ee-see ahN klahs pahN-dahN lah luh-sohN sewr lah kewl-tewr nah-syhoh-nahl

حروف g و j
حرف g بسته به اینکه حرف بعد از آن چه باشد ، صدای نرم یا سخت پیدا خواهد کرد. حرف j هم صدای نرم تلفظ g را دارد.
1- اگر بعد از حرف g حروف a,o,u یا یک حرف بی صدا بیاید صدای g می دهد همانند صدای g در good
2- اگر بعد از حرف g حروف e,i,y بیاید صدای zh می دهد همانند تلفظ حرف s در کلمه treasure
3- ترکیب gn حالت استثنایی هست که صدای ny می دهد همانند صدای n در onion
4- اگر بعد از ترکیب gn حرف e بیاید که البته این حرف e در انتهای کلمه باشد تلفظ آن به صورت nyuh می باشد همانند تلفظ n در onion
5- حرف j صدای zh می دهد همانند s در کلمه treasure
مثال
garçon تلفظ gahr-son به معنی گارسون
gisèle تلفظ zhee-zehl که اسم هست
َagnès تلفظ ah-nyes که اسم هست
espagne تلفظ ehs-pah-nyuh که به معنی اسپانیا است

حرف h
در فرانسه این حرف همیشه بی صداست. به این معنی که هیچگاه تلفظ نمی شود.(من موندم پس مریض هستند که ازش استفاده می کنند یا بیمار روانی یا می خوان بقیه رو زجر بدن، نویسنده)
مثال :
un hôtel تلفظ ahn-otel
henri تلفظ ahN-ree

حروف q و qu
هر دو اینها صدای k می دهند.هیچوقت qu را همانند زبان انگلیسی، kw تلفظ نکنید.
مثال :
pourquoi تلفظ poor-kwah به معنی چرا
cinq تلفظ saNk به معنی پنج

حرف R
این حرف کاملا متفاوت صدای آن در زبان انگلیسی تلفظ می شود و تقریبا شبیه حرف ق یا یه چیزی بین ق و خ تلفظ می شود که البته بیشتر نزدیک به ق می باشد.
مثال :
robert که می شود قُبرقت
arriver که می شود اقیوه به معنی رسیدن

حروف s,t
صدای s شبیه صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که این حرف بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا این در ترکیب sion- می آید. همچنین صدای t همانند صدای آن در زبان انگلیسی است و تنها استثناهای آن زمانی است که در ترکیب trion- می آید.
1- زمانی که حرف s بین دو حرف صدادار قرار می گیرد یا در ترکیب sion استفاده می شود صدای z میدهد همانند z در zoo
2- زمانی که حرف t در ترکیب tion قرار می گیرد صدای s می دهد همانند s در see
مثال:
sa تلفظ sah به معنی his
visiter تلفظ vee-zee-tay به معنی ملاقات کردن
occasion تلفظ oh-kah-zyohN که به معنی فرصت مناسب است
collection تلفظ koh-lehk-syohN که به معنی مجموعه یا وصول می باشد

نکته : توجه داشته باشید که در فرانسه اگر آخر کلمه s داشته باشد آن s خوانده نمی شود. با این حساب اسامی و کلمات جمع و مفرد همانند هم تلفظ می شوند و در زمان شنیدن کلمات ، حروف تعریفی که قبل از آنها می آید نشان دهنده این است که این اسم یا کلمه مفرد است یا جمع.


حرف th
در فرانسه همانطور که می دانیم حرف h همیشه بی صداست بنابراین این ترکیب صدای t می دهد.
مثال :
thomas که تلفظ آن toh-mas می باشد.

حرف x
دو حالت برای تلفظ این حرف وجود دارد. یکی زمانی که بعد از ان حرف صدادار بیاید و دیگری زمانی که بعد از آن حرف بی صدا باشد.
1- زمانی که بعد از آن حرف صدادار بیاید صدای ehg می دهد همانند egg
2- زمانی که بعد از آن حرف بی صدا بیاید صدای ehks می دهد همانند تلفظ xc در excellent
مثال:
exactment تلفظ ehg-sahk-tuh-mahN به معنی کاملا
explication تلفظ ehks-plee-kah-syohN به معنی تفسیر

خب فصل اول که بحث pronunciation بود به اتمام رسید. امیدوارم که خوب تمرین کرده باشید و درسها شفاف و واضح بوده باشه. من خودم فکر می کنم اگر همه دروس رو به ترتیب جلو بیاید و مخصوصا ، مخصوصا و باز هم تاکید می کنم مخصوصا تمرین زیاد داشته باشید بعد از این درسها تموم شد علاوه بر اینکه گرامر رو کاملا می دونید تعداد بسیار زیادی از لغات فرانسوی رو نیز یاد گرفته اید.فقط نکته ای که در مورد تلفظها باید بهتون بگم اینه که سعی کنید تلفظها رو با صدای بلند و دقیقا مثل تلفظ خود فرانسه ادا نمایید تا با ریتم و اهنگ کلمات کاملا اشنا بشید که برای صحبت کردن به مشکل نخورید.

تمرین
خب می ریم سراغ یه چند تا تمرین. سعی کنید که جملاتی که نوشته شده است رو با تلفظ صحیح بیان کنید.

Bonjour, Je m'applle Julien éric constant. Comment vous appelez-vous? 1
Je parle un peu le français. 2
Excusez-moi. Je ne comprends pas. Veuillez parler plus lentement. 3
Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez, s'il vous plâit. 4
Je voudrais changer mes dollars américains en euros. 5
J'ai besoin d'une cuiller, d'une fourchette, et d'un couteau. merci beaucoup. 6
ترجمه انگلیسی آنها
Hello my name is julian eric constant. what's your name? 1
I speak a little french. 2
Excuse me I don't understand. please speak more slowly. 3
What did you say? please repeat it. 4
I would like to change my american dollars to euros. 5
I need a spoon, a fork and a knife. thank you very much. 6

زود نیا اینجا یه خورده کار کن بعد بدو بیا سراغ تلفظها
تلفظ جملات
1- bohN-zhoor zhuh mah-pehl zhew-lyaN ay-reek kohN-sahN koh-MahN voo zah-play-voo
Zhuh pahrl uhN puh luh frahN-seh. 2
ehks-kew-zay-mwah zhuh nuh kohN-prahN pah vuh-yay pahr-lay plew lahNt-mahN. 3
kehs-kuh voo zah-vay dee? ray-pay-tay seel voo pleh. 4
zhuh voo-dreh shahN-zhay may doh-lahr ah-may-ree-kaN ahN new-ro. 5
zhay buh-zwaN dewn kwee-yehr dewn foor-shet ay duhN koo-to mehr-see bo-koo. 6
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل دوم
شناسایی و استفاده از اسامی در زبان فرانسه


در این فصل شما بر موارد زیر تسلط پیدا خواهید کرد
شناسایی انواع اسمها و استفاده از حروف تعریف آنها
به کار بردن اسامی به صورت صحیح
ساختن اسامی جمع
شناسایی و استفاده از اسامی همجنس و هم ریشه

در این فصل شما تفاوت بین اسامی مونث و مذکر را فراخواهید گرفت. و یاد خواهید گرفت که چطور اسامی جمع را درست کنید و بکار ببرید و اسامی همجنس و هم ریشه توضیح داده خواهد شد

جنسیت Gender
همانند زبان انگلیسی در زبان فرانسه هم اسامی جمع و مفرد داریم. ولی تفاوتی که وجود دارد در این است که اسامی در زبان فرانسه مونث یا مذکر هستند. به عنوان مثال ماشین مونث می باشد. و شما بایستی حتما بدانید که اسمی که می خواهید بکار ببرید چه جنسیتی دارد تا حرف تعریف مربوط به آن را استفاده نمایید. از نظر فرانسوی زبانها اسم بدون حرف تعریف آن بی معنی است به خاطر همین است که تاکید می کنم باید هر اسمی رو با حرف تعریف مربوط به ان استفاده نمایید.

حروف تعریف اسم Noun Markers
علائمی هستند که نشان می دهند این اسم مونث است یا مذکر و همچنین مفرد است یا جمع. می دانید که در زبان انگلیسی حرف تعریف معین the می باشد و حروف تعریف نا معین a,an,one,some و any می باشد و ضمائر و صفات اشاره عبارتند از this , that, these و those
حال آنها را در زبان فرانسه بررسی می کنیم :

حرف تعریف معین برای اسم مذکر le یا 'l می باشد که دومی همانطور که در فصل اول یاد گرفتید زمانی می آید که اولین حرف کلمه بعد از حرف تعرف صدادار باشد مثل le homme که باید اینطور نوشته شود : l'homme
حرف تعریف معین برای اسم مونث la یا 'l می باشد. و حرف تعریف معین در حالت جمع les می باشد که همه اینها معادل the در زبان انگلیسی می باشند.

حرف تعریف نامعین برای اسم مذکر un و برای اسم مونث une می باشد که معادل a,an,one در زبان انگلیسی می باشند.و حرف تعریف نامعین در حالت جمع des می باشد که معادل some , any در زبان انگلیسی می باشد

ضمائر اشاره نیز برای مذکر Ce یا cet و برای مونث cette می باشد که همان this,that در زبن انگلیسی هستند و در حالت جمع ces می باشد که معادل همان these , those در زبان انگلیسی می باشد.

حروف تعریف نامعین Indefinite Articles
اشاره به اشخاص یا چیزهایی دارد که به طور مشخص ، قابل شناسایی نیستند. مثل یک سگ یا تعداد گربه که نمی دانیم منظور دقیقا چه سگ یا گربه هایی هستند.
برای مذکر از حرف تعریف نامعین un و برای مونث از une استفاده می کنیم.و برای حالت جمع نیز از des استفاده می نماییم.
un garçon
une fille
des filles
نکته توجه داشته باشید که نباید بر اساس قانون Elision زمانی که بعد از une کلمه ای می آید که
حرف اولش صدادار است حرف e را حذف کنید
une élève یک دانش آموز
چه زمانهایی نباید از حروف تعریف نامعین استفاده کرد؟
1 - بعد از فعلهای être که همان To be در زبان انگلیسی است و فعل devenir که همان become در زبان انگلیسی می باشد اگر عنوان شغلی بیاید نباید از این حروف تعریف استفاده کرد. البته استثنایی وجود دارد و آن زمانی است که از C'est استفاده می کنیم که در این حالت باید حرف تعریف بیاید و همچنین زمانی که عنوان شغلی تعریفی روی آن آمده باشد.
مثال :
Janine est professeur
Luc espére devenir programmeur
حالتهای استثنا
C'est une infirmiére. C'est un acteur او یک پرستار است. او یک هنرپیشه است.
M.Dupont est un professeur polulaire آقای دوپون یک استاد محبوب است.
2- بعد از صفات تعجبی مانند Qule , quelle , quelles برای حالتهای مذکر ، مونث و جمع استفاده می شوند.
مثال :
Quelle fille intelligente چه دختر باهوشی
3 - قبل از اعداد 100 و 1000
مثال :
cent enfants یکصد بچه
mille dollars یکهزار دلار
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
حرف تعریف معین
زمانی که یک شخص خاص و معین یا موضوع معینی را می خواهیم مطرح کنیم از این حرف تعریف برای آن اسم استفاده می کنیم. که همانطور که می دانید برای مذکر le برای مونث la و برای حالت جمع les می باشد.
مذکر le garçon (پسر) مونث la fille (دختر) جمع les fille (دختران)
چه زمانهایی از حرف تعریف معین استفاده می کنیم؟
1- با اسامی که احساس ما رو در حالت معمول یا انتزاعی بیان می کنند مانند : جمله انگلیسی : I love chocolate جمله فرانسوی : j'adore le chocolate

2 - با اسامی زبانهای مختلف ( فرانسه ، آلمانی و ...) بجز زمانی که قبل از زبان فعل parler یا en یا de می آید.
مثال : le français est facile ( فرانسه ساده است) یا j'adore le français (من عاشق زبان فرانسه هستم)
حالتهای استثنا : Je parle français (من فرانسه صحبت می کنم) یا Ce livre est en français ( این کتاب به زبان فرانسه است) یا C'est un livre de français (این یه کتاب فرانسوی است)

3 - همراه با عضوهای بدن زمانی که مالک اون عضو مشخص است.
مثال : ferme les yeux چشمهایت را ببند.

4- با بیان حرفه یا رتبه شخص بجز زمانی که شخص را مورد خطاب قرار می دهید.
مثال : le docteur marat حالت استثنا : bonjour, docteur marat

5 - با روز های هفته زمانی که آنها را در حالت جمع استفاده می کنیم
مثال : Le dimanche je me repose من یکشنبه ها استراحت می کنم

6- با فصلها و رنگها مگر زمانی که قبل از آنها en بیاید
مثال : Aimes-tu l'été آیا تابستان را دوست داری؟ یا Je préfère le rouge من رنگ قرمز را ترجیح می دهم
حالت استثنا : Il peint la cuisine en blanc آو دارد آشپزخانه را با رنگ سفید نقاشی می کند.

7- با تاریخ
مثال : C'est le six mai امروز 6 می می باشد

8- با اکثر نامهای جغرافیایی
مثال : La france est belle فرانسه زیبا است

9- برای بیان یک که منظور a,an می باشد و یا per در زمانی که از وزن یا مقیاس اندازه گیری صحبت می شود
مثال : Elle paie six dollars la douzaine او شش دلار برای دوجین می پردازد.

10- با عبارات معمول مربوط به زمان و مکان
مثال : le soir غروب la semaine prochaine هفته بعد la maison در خانه Il travaille le matin او صبحها کار می کند

صفات اشاره Demonstrative Adjectives
صفات اشاره به شخص ، مکان یا چیزی اشاره می کند مثل این دختر ، آن کشور ، این پسرها
آن دخترها
حال به نحوه استفاده از صفات اشاره توجه نمایید:
1 - Ce قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف بی صدا شروع می شود
مانند Ce garçon که معادل this / that می باشد
2 - Cet قبل از یک اسم مفرد مذکر بکار می رود که این اسم با حرف صدا دار شروع شود
مانند Cet homme This/that man
فراموش نکنید که بر اساس قانون liasion برای تلفظ باید حرف T به حرف o بچسبد.
3 - Cette قبل از همه اسامی مفرد مونث می آید.
مثال : Cette fille This/that girl
4- Ces قبل از همه اسامی جمع می آید. چه مذکر و چه مونث.
مثال : Ces Personnes these/those peopleچ
برای اینکه بشود فهمید که کجا that و this استفاده شده است tag ی در انتهای اسم می آید که اگر ci بیاید به معنی this است و اگر là بیاید به معنی that است. که البته این tag همراه یک خط فاصله با اسم است.
مثال : Ce garçon-ci this boy
Cet appartement-là that apartment

نکته: حروف تعریف معین و نامعین و همچنین صفات اشاره باید بعد از هر اسم تکرار شود. مثلا نمی تونید بگید که این پسر و آپارتمان باید بنویسید این پسر و این آپارتمان.
مثال :
J'adore le rouge et le bleu من عاشق رنگ آبی و قرمز هستم
Donne-moi un crayon et une gomme به من یک مداد و یک پاک کن بده
Trouve ce garçon et cette fille این پسر و آن دختر را پیدا کن
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
اسامی Nouns
یک اسم کلمه ای است که به یک شخص ، مکان ، ایده، کیفیت یا چیزی نسبت داده می شود.همه اسامی فرانسوی یا مونث هستند یا مذکر که جنسیت برخی از آنها را با معنی آنها یا حروف انتهایی آنها می توان فهمید.
و برخی دیگر را باید با یادگیری و تجربه بفهمید.
انواع اسامی
1 - اسامی که جنسیت آنها مشخص است
اسامی که اشاره به جنس مذکر دارند خب مشخصا جنسیت آن مذکر است
مثال : garçon به معنی پسر - Homme به معنی مرد - Père به معنی پدر - Roi به معنی شاه
اسامی که اشاره به جنس مونث دارند خب مشخصا مونث هستند مانند :
fille به معنی دختر - femme به معنی زن - mère به معنی مادر - reine به معنی ملکه queen

2 - بعضی از اسامی هم مونث هستند و هم مذکر یعنی در هر دو حالت یک جور می آیند. مانند
artiste به معنی هنرپیشه - élève به معنی دانش آموز - enfent به معنی بچه - touriste به معنی گردشگر
مثالی از نمونه کاربرد آنها در مونث و مذکر
Cet artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مذکر
Cette artiste est doué این هنرپیشه با استعداد است that artist is gifted برای حالت مونث

3- برای اینکه اسامی مفرد مذکر را به اسامی مفرد مونث تبدیل کنیم کافیست یک e در انتهای آن قرار دهیم
مثال :
اسم مذکر : ami دوست - étudiant دانش آموز
اسم مونث : amie دوست - étudiante دانش آموز
تلفظ : ah-mee برای هر دوحالت مذکر و مونث - ay-tewd-yahN برای حالت مذکر ay-tewd-yahNt برای حالت مونث

4- بعضی از اسامی بسته به معنی آن در جمله مونث یا مذکر می شوند مانند:
le critique به معنی critic و la critique به معنی criticism
le livre به معنی book و la livre به معنی pound
le mémoire به معنی report و la mémoire به معنی memory
le mode به معنی methode و la mode به معنی fashion
le poste به معنی job و la poste به معنی post office
le tour به معنی tour و la tour به معنی tower


5- بعضی از اسامی در هر شرایطی یا مذکر هستند یا مونث ، اهمیتی هم نداره که این اسامی به شخص مذکر اشاره می کنند یا مونث
اسامی که همیشه مذکر هستند :
bébé baby
Chef Chef سرآشپز
Docteur Doctor
écrivain writer
ingenieur engineer
médecin doctor
Peintre Painter
Pompier FireFighter
Professeur Teacher
اسامی که همیشه مونث هستند
connaissance acquaintance آشنایی - آشنایان
Personne person
star star
vedette star

6 - بعضی از اسامی مذکر هستند که حروف انتهایی آنها با تغییری جزئی و مشابه ، تبدیل به اسامی مونث می شوند. یه جورایی حروف انتهایی آنها با هم متناظر هستند
اسامی مذکری که به an ختم می شوند در حالت مونث به anne ختم می شوند مانند paysan که می شود paysanne به معنی کشاورز peasant
اسامی مذکری که به er ختم می شوند در حالت مونث به ère ختم می شوند مانند boucher که می شود bouchère به معنی قصاب butcher
اسامی مذکری که به eur ختم می شوند در حالت مونث به euse ختم می شوند مانند vendeur که می شود vendeuse به معنی فروشنده مغازه salesclerk
اسامی مذکری که به ien ختم می شوند در حالت مونث به ienne ختم می شوند مانند gardien که می شود gardienne به معنی نگهبان guard
اسامی مذکری که به on ختم می شوند در حالت مونث به onne ختم می شوند مانند patron که می شود patronne به معنی رئیس boss
اسامی مذکری که به teur ختم می شوند در حالت مونث به trice ختم می شوند مانند acteur که می شود actrice به معنی هنرپیشه actor

7- اسامی که با حروف زیر به پایان میرسند مذکر هستند
acle spectacle sight
age village village
al journal newspaper
eau bureau desk
et cabinet cabinet
ier papier paper
isme cyclisme cycling دوچرخه سواری
ment changement change

8- اسامی که با حروف زیر به پایان می رسند مونث می باشند
ade orangeade orangeade آب پرتقال
ale capitale capital
ance chance chance
ence agence agancy
ette raquette racket
ie magie magic
ique musique music
oire victoire victory
sion version version
tion nation nation
ure coiffure hairdressing
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
اسامی جمع
در فرانسه همانند انگلیسی برای ساخت یک اسم جمع به سادگی در انتهای آن حرف s قرار می دهیم. و بازهم همانند انگلیسی استثناهایی وجود دارد که به آن می پردازیم.

مثال برای حالت معمول اسم جمع
le garçon ---> les garçons
une enfant ---> des enfants
cette fille ---> ces filles

استثناها
1 - اسامی که به حرفهای s,x و z ختم می شوند حالت جمع آنها بدون تغییر باقی می ماند مثال :
le fils ---> les fils Son
le prix ---> les prix Price
le nez ---> les nez Nose

2 - اسامی که به حروف eau ختم می شوند در حالت جمع یک x به انتهای انها اضافه شده و تبدیل به eaux می شوند. باید توجه کنید که تلفظ آن تغییر نمی کند یعنی x تلفظ نمی شود مثال :
le bateau ---> les bateaux Boat
le bureau ---> les bureaux Desk,Office
le gâteau ---> les gâteaux Cake
le château ---> les châteaux Castle
le chapeau ---> les chapeaux hat
le morceau ---> les morceaux Piece

3- اسامی که به eu ختم می شوند برای حالت جمع به انتهای آنها x اضافه می شود ولی x تلفظ نمی شود تنها حالت استثنا در این مورد کلمه le pneu به معنی لاستیک tire می باشد که در حالت جمع تبدیل به les pneus می شود.
مثال :
le cheveu ---> les cheveux a single hair
le jeu ---> les jeux game
le lieu ---> les lieux place
le neveu ---> les neveux nephew

4 - اسامی که به al ختم می شوند al به aux تبدیل می شود. تنها استثنا دو کلمه le bal , le festival می باشند که اولی به معنی همون فستیوال و دومی به معنی رقص می باشد.و حالت جمع انها به صورت les bals,les festivals می باشد.مثال :

l'animal ---> les animaux
le cheval ---> les chevaux

5- اسامی که به ou ختم می شوند حرف s به انتهای آنها اضافه می شود. توجه داشته باشید که تلفظ هر دو حالت یکسان است.
البته استثنا هایی در این مورد وجود دارد که در ذیل می آید:
le bijou ---> les bijoux jewel
le caillou ---> les cailloux pebble به معنی سنگلاخ - قلوه سنگ
le chou ---> les choux cabbage به معنی دله دزدی یا کش رفتن
le genou ---> les genoux knee
le hibou ---> les hiboux owl که به معنی جغد می باشد
le joujou ---> les joujoux toy
le pou ---> les poux louse به معنی شته - شپش گذاشتن

6- برخی اسامی بی قاعده که تا حدی پرکاربرد می باشند نیز در ذیل می آید
l'oeil ---> les yeux eye
le travail ---> les travaux work
madame ---> mesdames Mrs
mademoiselle ---> mesdemoiselles Miss
Monsieur ---> messieurs Mr

7- اکثر اسامی ترکیبی (اسامی که تشکیل شده از دو اسم که با خط فاصله از هم جدا می شوند) در حالت جمع تغییر نمی کنند مثال :
l'après-midi ---> Les après-midi afternoon
le gratte-ciel ---> les gratte ciel skyscaper
Le hord-d'oeuvre les hord-d'oeuvre appetizer به معنی پیش غذا
le rendez-vous les rendez-vous meeting

ولی اسامی زیر s جمع می گیرند
le grand-père ---> les grand-pères grandfather
la grand-mère ---> les grand-mères grandmother
les grands-parents grandparents

8- بعضی از اسامی نیز همیشه حالت جمع دارند مانند :
les ciseaux scissors به معنی قیچی
les gens people
les lunettes eyeglasses
les mathémathiques mathematics
les vacances vacation

9 - برخی اسامی نیز مفرد هستند ولی اشاره به گروهی از مردم دارند باید توجه داشته باشید که برای اینگونه از اسامی حتما فعل مفرد بکار ببرید.مثال :
le public audience
la foule crowd
tout le monde everybody
la famille family
le group group

نکته : نام خانوادگی s جمع نمی گیرد وقتی که در حالت جمع قرار می گیرد مثال :
les Durand

اسامی هم ریشه Cognates
کلماتی هستند که تلفظ آنها کاملا یا تقریبا شبیه کلمات زبان انگلیسی می باشد و همان معنی را دارد. تنها تفاوت آنها در نحوه تلفظ آنهاست. مثال :
اسامی که در زیر می آیند کاملا و دقیقا هم ریشه هستند Perfect Cognates
Le ballet ballet رقص باله
le bureau bureau
مابقی کلماتی که می آیند نیز عینا در انگلیسی همینطور نوشته و معنی می دهند
le chef
le concert
le film
le fruit
le hamburger
le menu
le sandewich
le service
la blouse
la boutique
la date
la dispute
la lotion
la minute
la note
la photo
la question
la table
l'accident - male
l'accord - male
l'ambulance - female
l'animal - male
l'article - male
l'automobile - female
l'avenue - female
l'olive - female
l'omelette - female
l'orange - female

کلماتی که در ذیل می آیند نزدیک به اسامی هم ریشه خود در انگلیسی هستند Near perfect cognates
le cinéma
le citionnaire
le dîner
le docteur
le papier
le parc
le porc
le serveur
le téléphone
la banque
la carotte
la couleur
la cathédrale
la famile
la lampe
la lettre
la salade
la télévision
l'adresse - female
l'âge - male
l'exemple - male
l'hôtel - male
l'océan - male
l'opéra - male
l'opticien - male
l'orchestre - male
l'université - female

دوستان دروغین false friends
این کلمات ، کلماتی هستند که دقیقا یا نزدیک به کلمات انگلیسی تلفظ می شوند ولی معنی آنها کاملا متفاوت با کلمه شبیه خود در انگلیسی می باشند. هیچوقت فکر نکنید که همیشه هر کلمه که در فرانسه شبیه کلمه ای در انگلیسی تلفظ می شود ، معنی معادل آن را دارد.مثال
le bras arm
le chair skin
la figure face
la librairie bookstore
le livre book
la main hand
l'occasion -female- opportunity
le pain bread
le reste remainder
le travail work

یادتون باشه هر موقع در مورد کلمه ای شک داشتید از دیکشنری انگلیسی به فرانسه و بالعکس استفاده نمایید.

خب دوستان عزیز فصل دوم نیز تمام شد و از فصل بعد افعال رو شروع خواهیم کرد. شیرینی دروس تازه از فصل سوم شروع خواهد شد وقتی که می تونید افعال رو صرف کنید و جمله بنویسید و بگید. حتما تسلط خودتون رو روی این دو فصل کامل کنید چرا که همه جا اگر دو فصل اول رو خوب یاد نگرفته باشید لنگ خواهید زد. بازم تاکید می کنم در زبان فرانسه مونث و مذکر بودن اسامی و بر اساس اونها بکار بردن افعال و ما بقی اجزای جمله بسیار بسیار اهمیت داره و بدون بکار بردن نشانه های اونها جملات فرانسه بی معنی خواهد بود.

اینم چند تمرین مربوط به فصل دوم

1 - اسامی جمع زیر را به حالت مفرد آن تبدیل کنید :
les obstacles
ces appartements
des discussions
les personnes
ces journaux

2- اسامی مذکر زیر را به حالت مونث تبدیل نمایید
l'ami
ce professeur
le musicien
un enfant
cet étudiant


جوابها
سوال 1
l'obstacle
cet appartement
une discussion
la personne
ce journal

سوال 2
l'amie
ce professeur
la musicienne
une enfant
cette étudiante
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
فصل سوم
به کار بردن افعال حال ساده

شما در این فصل مهارتهای ذیل را کسب خواهید کرد:
اسمها و ضمائر فاعلی
صرف فعلهایی که به er ، ir , re ختم می شوند
به کار بردن افعال به صورت صحیح
صرف برخی افعال بی قاعده
صحبت کردن در زمان حال

شما در پایان این فصل قادر خواهید بود که همه جملات فرانسه در زمان حال را بخوانید ، بنویسید و از آنها در صحبت کردن استفاده نمایید.

اسامی و ضمائر فاعلی
همانطور که می دونید ضمیر فاعلی کلمه ای است که جای اسم فاعلی می نشینه که اسم فاعلی می تونه یک شخص ، مکان ، شی ، عقیده یا کیفیت چیزی باشد. و همچنین عملکرد فعل به اسم فاعلی یا ضمیر فاعلی ارجاع داده می شود.
همانند انگلیسی ضمائر فاعلی اول شخص ، دوم شخص و سوم شخص های مفرد و جمع دارند.
ضمائر فاعلی
اول شخص مفرد : Je با تلفظ Zhuh به معنی من
دوم شخص مفرد : tu با تلفظ tew به معنی تو
سوم شخص مفرد : il با تلفظ eel به معنی او مذکر
سوم شخص مفرد : elle با تلفظ ehl به معنی او مونث
سوم شخص مفرد : on با تلفظ ohN به معنی او شی مه البته در معانی ما ، شما و آنها و البته بیشتر به جای اول شخص جمع یعنی ما بکار می رود که بعدا در این مورد صحبت خواهیم کرد
اول شخص جمع : Nous با تلفظ noo به معنی ما
دوم شخص جمع : Vous با تلفظ voo به معنی شما
سوم شخص جمع : ils با تلفظ eel به معنی آنها در حالت مذکر
سوم شخص جمع : elles با تلفظ ehl به معنی انها در حالت مونث

به موارد ذیل در مورد ضمائر فاعلی توجه نمایید
1 - برخلاف زبان انگلیسی که I همیشه بزرگ نوشته می شود ضمیر اول شخص مفرد یعنی je فقط زمانی که اول جمله بیاید حرف اول آن بزرگ نوشته می شود. یعنی Je
همچنین Je تبدیل به j' می شود زمانی که اولین حرف کلمه بعد از آن حروف صدا دار باشد
مثال : J'aime le français
Voilà la maison où j'habite there's the house where I live

2- ضمیر فاعلی Tu زمانی بکار می رود که به یک دوست یا آشنا یا بچه یا یک حیوان اشاره می کند. که به معنی تو خودمانی در فارسی است. توجه کنید که قانون Elision برای tu به کار نمی رود به این معنی که اگر حرف اول کلمه بعد از آن صدادار بود Tu به همین صورت باقی می ماند.مانند : Tu arrives

3- برای حالت احترامی در دوم شخص مفرد از Vous به معنی شما استفاده می نمایید.زمانی که با یک غریبه یا شخصی که از خودمان بزرگ تر است یا کسی که نمی شناسیمش صحبت می کنیم. که حالت محترمانه و رسمی آن است.

4- ضمائر il و elle می تونند هم به شخص هم به شی (it) اشاره کنند. مثال
le garçon arrive. Il arrive
Le colis arrive. Il arrive
La fille arrive. Elle arrive
La lettre arrive. Elle arrive

5- ضمیر فاعلی on به معنی یک نفر (One) یا کسانی (Someone) می باشد. همچنین ممکن هست به حالتهای نا معینی از you,we,they یا مردم در حالت عمومی اشاره کند.
ولی بیشترین کاربرد آن استفاده به جای nous می باشد. مثال : On sort که به معنی ما داریم خارج می شویم یا می رویم می باشد We're going out

6- ضمیر فاعلی ils اشاره به بیش از یک جنس مذکر دارد. همچنین اگر بخواهیم به گروهی از زنان و مردان اشاره کنیم از Ils استفاده می کنیم. توجه داشته باشید که فرقی نمی کند به چند مرد و زن اشاره می کنیم اگر حتی 1 مرد در بین 1000 زن وجود داشته باشد و بخواهیم به همه انها اشاره کنیم از ضمیر فاعلی Ils استفاده می کنیم
( مرد سالاری و میبینید برید حالشو ببرید
- نویسنده)
Elles نیز به بیش از یک جنس یا شی مونث اشاره می کند.
مثال :
Anne et Luc sortent. Ils sortent
Anne et Marie sortent. Elles sortent
 

...scream...

عضو جدید
کاربر ممتاز
حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها

حروف الفبای زبان فرانسه و تلفظ آنها

زبان فرانسه 26 حرف دارد که به چهار نوع، یعنی حروف چاپی بزرگ و کوچک و حروف تحریری بزرگ و کوچک تقسیم می شود. در اینجا حروف چاپی بزرگ و کوچک و تلفظ آنها آورده شده است.
Les majusculeş typographie
A B C D E F G H I J K L M
اِم اِل کَ ژی ای اَش ژ اِف اُ دِ ث بِ آ
N O P Q R S T U V W X Y Z
زِد ایگ رِک ایکس دوبل وِ وِ ئو تِ اِس اِق کو پ اُ اِن
دریافت فایل صوتی
حروف صدادار Voyelle
حروفی هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ می شوند. این حروف عبارتند از : y , u , o , e , i , a
اگر در وسط جمله، در آخر کلمه قبل از حرف e یک Consonne (حرف بی صدا )باشد، بعد از آن حرف H یا یک از حروف صدادار باشد حرف e تلفظ نمی شود.
une ѐcole
grande universite
autre homme
حروف بی صدا Consonnes
حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار، تلفظ نمی شوند و شامل بیست حرف باقیمانده است.
توجه : برای دانلود فایل های صوتی تمرین تلفظ، اینجا کلیک کنید
تلفظ در زبان فرانسه Prononciation De La Langue Française
حرف A :
این حرف اگر با حروف مختلف ترکیب شود صدای ویژه ای می دهد.
ل ِ Lait صدای اِ ai
ژُ وژ Jauge صدای اُ au
مَانتو Manteau صدای اُ eau
پ ِ ی ِ Payer صدای اِی ay
ت ِ قَ وَ ی Travail صدای اَی ail
حرف A در ترکیب با حروف M وN صدای ( آ ) می دهد که به صورت تو دماغی تلفظ می شود.
آنْژْ :Angeآمْپلْ :Ample
ترکیب ai قبل از حروف M و N صدای ( آ ) می دهد و به صورت تو دماغی تلفظ می شود.
فَمْ : Faim پَنْ : Pain
اگر بعد از آن حرف E باشد تلفظ می شود.
لِنْ : Laine
حرف C :
Cهمیشه صدای ( ک ) می دهد
سَک : Sac
c در جلوی حروف ( y , i , e ) صدای (س) می دهد.
سُ سی : Ceci
اگر در جلوی آن حرف h باشد صدای (ش) می دهد.
مَ شین : Machine
اگر قبل از آن حرف T باشد صدای (چ) می دهد.
صدای چ Tch
حرف E :
صدای کوتاه اُ می دهد در ترکیب با حروف دیگر تلفظ ویژه ای دارد.
اَلِ Aller
اِتو آل ѐtoile صدای اِ : Er , Es , Et
اِ Est
پ ِ نْ Peine صدای اِ : Ei
در ترکیب با صدای U صدای E کشیده می شود.
بْ لُ Bleu
اُقُ Heureux
در ترکیب با N و M صدای ( آن ) می دهد.
آمْ پقَنْ تِ Emprunter
آنْتق ِ Entrer
در ترکیب با حرف Z صدای ( اِ ) می دهد.
ن ِ Nez
اَو ِ Avez
اگر E دارای علامت باشد صدای ( اِ ) می دهد.( ѐ و é و ê )
پِ قْ Pѐre
تِت
ْ
Tête
تِ ل ِ وی زی یُن
Télévison
حرف D :
در جلوی حرف J حرف D تلفظ نمی شود
ج Dj
جَنْ Djinn
حرف G :
همیشه صدای (گ) می دهد.
سی گَق Cigare
پس از حرف G اگر حروف ( I و Y و E ) بیاید صدای ( ژ ) می دهد.
ژی گُ Gigot
گَ قَژ Garage
ژیم نَس تیک Gymnastique
اگر بعد از آن حرف N بیاید صدای (نی ) می دهد و G تلفظ نمی شود
اِس پَنی اُل Espagnol
حرف H :
حرف H هیچگاه تلفظ نمی شود
حرف I :
اگر بعد از حرف I حروف M و N به تنهایی قرار گیرد صدای ( اَن ) می دهد ولی اگر بعد از N و M حرف صداداری بیاید دیگر صدای (اَن) نمی دهد و به صورت معمولی خوانده می شود.
شُمَن Chemin
لَپَن Lapin
لَ پین Lapine
حرف O :
صدای ( اُ ) می دهد. در ترکیب با حرف U صدای ( او ) می دهد. همچنین در ترکیب با I صدای ( او آ ) می دهد.
تُ Tôt
شُو Chou
موآ
Moi
صدای ترکیبی :
PH صدای (ف) می دهد
تِلِفُن Téléphone
حرف Q :
حرف Q با ue صدای (ک) می دهد.
شَکْ Chaque
در دو واژه فرانسه استثناء بعد از Q حرف U نمی دهد.
سَنْ کْ Cinq
کُک Coq
حرف S :
حرف S همیشه صدای (س) می دهد.
پُست Poste
اگر حرف S بین دو حرف صدادار قرار گیرد صدای ( ز ) می دهد.
قُز Rose
حرف R :
R در فرانسه صدای (ق) می دهد
مِقْسی Merci
معمولا هنگامی که حرف T بعد از R قرار می گیرد صدای (خ) می دهد.
و ِخْت Verte
صدای ترکیبی :
ILLو EILL به ترتیب صدای ( ای ) و ( اِی ) می دهند.
فی Fille
اُق ِ ی Oreille
صدای ترکیبی :
Tio در زبان فرانسه صدای (سی) می دهد.
فِلی سی تَسی یُن Félicitations
نکته آخر :
شما کاراکترهایی را با خطوطی در بالا و پایین حروف دیده اید و حتما می پرسید پس اونا چی هستند؟!

در واقع اونها حرف نیستند بلکه Accents هستند و یکی از مهمترین تفاوت های انگلیسی و فرانسه در نوشتار را ایجاد می کنند.

Accent ها معمولا برای حروف صدادار هستند. گاهی اوقات Accent ها تلفظ حرف صدا دار را عوض می کنند و گاهی نه. تعدادی از Accent های حرف e را در زیر مشاهده می کنید:


(é (aigu accent
(è (grave accent
(ê (circumflex accent
(ë (diaeresis accent

البته Accent ها همیشه برای حروف صدادار نیستند و شما ممکن است به چیزی مثل این هم برخورد کنید:

(ç (The cedilla
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال

صرف فعل فرانسه در وجه شرطی زمان حال

به طور کلی برای صرف افعال شرطی زمان حال , شناسه هاي جدول زیر را به انتهای مصدر اضافه می کنیم .
ions​
nous​
ais​
je​
iez​
vous​
ais​
tu​
aient​
ils / elles​
ait​
il / elle / on​

( صحبت کردن ) parler
parlerions​
nous​
parlerais​
je​
parleriez​
vous​
parlerais​
tu​
parleraient​
ils / elles​
parlerait​
il / elle / on​

نکته : برای صرف فعل های جدول زیر در وجه شرطی , به جای افزودن شناسه به مصدر از بن آینده آنها استفاده می شود و شناسه به انتهای این بُن افزوده می شود :
فعل​
بُن آینده​
Verb​
رفتن
-ir​
aller​
داشتن
-aur​
avoir​
بایستن
-devr​
devoir​
فرستادن
-enverr​
envoyer​
بودن
-ser​
être​
انجام دادن
-fer​
faire​
مردن
-mourr​
mourir​
توانستن
-pourr​
pouvoir​
دریافت کردن , گرفتن
-recevr​
recevoir​
دانستن
-saur​
savoir​
نگهداشتن , دوام آوردن
-tiendr​
tenir​
آمدن
-viendr​
venir​
دیدن
-verr​
voir​
خواستن
-voudr​
vouloir​

( رفتن ) aller​
ایقییُنْ irions​
nous​
ایق ِ irais​
'j​
ایقیی ِ iriez​
vous​
ایق ِ irais​
tu​
ایق ِ iraient​
ils / elles​
ایق ِ irait​
il / elle / on​

كاربرد

وجه شرطي براي كاهش دادن شدت يك اظهار استفاده ميشود. اين وجه رخدادها را ممكن و نه حتمي معرفي ميكند. همچنين از حالت دستوري بودن استنادات، درخواست ها و دستورها ميكاهد:

ساكنان روستا را دعوت خواهيم كرد. On inviterait les gens du village.

بنابراين وجه شرطي براي موارد زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

براي بيان درخواست هاي مودبانه:

مايلم مستقيما غذاي اصلي را بخورم. J'aimerais prendre le plat de résistance directement.

براي طرح پيشنهادات و توصيه هاي دوستانه:

نظرتان در مورد خامه ي ماهي آزاد چيست؟ Qu'est- ce que vous diriez d'une mousse de saumon ?

! در اين اظهارات، در بيشتر موارد افعال devoir, pouvoir, aimer, vouloir در وجه التزامي ديده ميشوند.

! با تغير دادن لحن و آهنگ صدا، ميتوان برخي توصيه ها را به سرزنش تبديل كرد:

مي تواني اتاقت را تميز كني! Tu pourrais ranger ta chambre !

زمان حال شرطي و ساختارهاي فرضيه اي

حال شرطي اجازه ي نظريه پردازي ميدهد:

Tu serais bien en responsable de communication. به عنوان مسئول ارتباطات برازنده خواهي بود.

Ça m'étonnerait que vous ayez beaucoup de monde ! باعث تعجب من است اگر مراجعين زيادي داشته باشيد!

مي توان بر اساس يک شرط خيالي يک نتيجه گيري نظري کرد:

(نظريه) نتيجه (شرط) گذشته استمراري + si

Si tu ratais ton bac, nous ne serions pas contents. اگر در گرفتن ديپلم ناموفق باشي، ما خوشحال نخواهيم بود.

بيشتر بدانيم:

زمان حال شرطي ميتواند بيانگر زمان آينده در گذشته باش:

Il a promis à ses parents qu'il leur téléphonerait dès son arrivée.

او به والدينش قول داد که به محض رسيدن به آنها تلفن بزند.

منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سوالی کردن جملات فرانسه با qui est-ce qui و qui est-ce que

سوالی کردن جملات فرانسه با qui est-ce qui و qui est-ce que

پرسش درباره افراد و اشخاص در زبان فرانسه

زمانی که موضوع پرسش , یک یا چند انسان باشد , از دو عبارت qui est-ce qui و qui est-ce que( هر دو به معنای چه کسی در فارسی ) استفاده می شود .
نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce que استفاده می شود که سوال درباره مفعول جمله باشد .


شما چه کسی را دیدید ؟ ( کی اِسْ کُ وو زَو ِ وو ) ? qui est-ce que vous avez vu

نکته : زمانی از کلمه پرسشی qui est-ce qui استفاده می شود که سوال درباره فاعل جمله باشد . به جای qui est-ce qui از فرم کوتاه qui نیز می توان استفاده نمود .


چه کسی شما را می آزارد ؟ ( کی اِسْ کی وو د ِقانْژْ ) ? qui est-ce qui vous dérange​
چه کسی پشت در است (چه کسی در می زند) ؟ ( کی ِ اَ لَ پُخْتْ ) ? qui est à la porte​


منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
سوالی کردن جملات فرانسه با quel و qelle

سوالی کردن جملات فرانسه با quel و qelle

كداميك


quel ( به معنای کدام در زبان فارسی ) مانند صفت با اسم بعد از خود از لحاظ مونث یا مذکر بودن و جمع یا مفرد بودن , تطابق پیدا می کند .


féminin Pluriel
féminin Singulier
masculin Pluriel
masculin Singulier
quelles
quelle
quels

quelشما چند سال دارید ؟ ( کِلْ اَژْ اَو ِ وو ) ? quel âge avez vous

تو کدام حیوان ها را دوست داری ؟ ( کِلْ زَنیمُ اِمْ تو ) ? quels animaux aime-tu

شما چه موزیکی گوش می دهید؟ ( کِلْ موزیکْ اِسْ کُ ... ) ? qulle musique est-ce que vous ecoutez

ویژگیهای پسر شما چیست ؟ ( کِلْ سُنْ ل ِ کَلیت ِ دُ ... ) ? quelles sont les qualités de votre fils


منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
نحوه سوالی کردن

نحوه سوالی کردن

در ابتدا بهتر است با برخی از کلمات پرسشی در زبان فرانسه آشنا شویم :


où (او) کجا

quand ( کان) کی ، چه موقع ( برای مونث آن : quande )

comment ( کُمان) چطور

combien ( کُمبی یَن) چند تا

pourquoi (پوق کوآ ) چرا

quel ( کِل) کدام ، چه ( برای مونث آن : quelle )


چند نکته :

1 - در تلفظ کلمه où باید دقت کرد که با کلمه ou ( یا ) اشتباه نشود


کلمهمعنیتلفظ
کجااو
ouیا
اُ

2 - می توان کلمه پرسشی را در آخر جمله آورد

مثال :

کجا می روی ؟ ? tu vas où ( تو وَ او )

یا اینکه کلمه پرسشی را در ابتدای جمله آورد که در این صورت جای فاعل و فعل عوض می شود ( انورسیون )

مثال :

کجا می روی ؟ ? où vas tu ( او وَ تو )3 - همواره بعد از کلمه combien کلمه de می آید و سپس کلمه ای که می خواهیم شمارش شود

مثال :

چند نوشیدنی می خوری ؟ ? combien de boissons tu prends ( کُمْبی یَن دُ بوآسون تو پقان )

4 - نوع دیگر سوالی کردن، استفاده از est - ce que ( آیا ) می باشد

مثال :

آیا شما ماشین دارید ؟ ? est - ce que vous avez la voiture ( ا ِسْ کُ وو زاو ِ لا ووآتوق )


در ترکیب آن با کلمه que که در اینجا به معنی ( چه ) می باشد و در ابتدای جمله قرار می گیرد ، جمله qu' est - ce que حاصل می شود که به معنی ( چی ، چه ) می باشد
مثال :

تو چی می خوری ؟ ? qu' est - ce que tu prends ( کِسْ کُ تو پقان )

نکته : کلمه que در زبان فرانسه دارای معانی زیادی است


est - ce que با تعدای از کلمات پرسشی دیگر نیز ترکیب می شود

مثال :

چه موقع می آیی ؟ ? quand est - ce que tu viens ( کاندِس
ْ کُ تو ویَن )

تو کجایی ؟ ? où est - ce que tu es ( او ا ِ س
ْ کُ تو ا ِ )

کجا می روی ؟ ? où est -ce que tu vas ( او ا ِ س
ْ کُ تو وَ )نکته : همانطور که ملاحظه می کنید وقتی کلمه پرسشی در ابتدای جمله همراه با est - ce que می آید دیگر انورسیون نمیشود5 - کلمه qui در زبان فرانسه دارای معانی زیادی است. یکی از معانی آن ( چه کسی ) است و معنی استفهامی دارد
مثال :
کیست ؟ ? qui est - ce

چه کسی می تواند بگوید چند بچه در اتاق است ؟ ? qui peux dire il y a combien d' enfants dans une chmbreبعد از کلمه combien همواره de می آید و بعد از آن کلمه ای که می آید اگر قابل شمارش باشد باید به صورت جمع آورده شود مثلا در مثال

فوق چون کلمه enfant (بچه) قابل شمارش است به صورت جمع نوشته شده. البته توجه داشته باشید که تلفظ آن تغییر نمی کند. ( کُمبی یَن دان فان)نکته : یکی از کلمات بسیار مهم در جملات سوالی، کلمه quoi است و معادل کلمه what در زبان انگلیسی است و به
معنی (چی) می باشد. این کلمه هم می تواند در ابتدا و هم در انتهای جمله قرار گیرد.

مثال:
چی می گی؟ ? tu dis quoiنکته : جمله il y a به معنی ( وجود دارد ) می باشد و بر عکس آن il n' y a pas ( وجود ندارد ) است.و در آخر ، یک جمله سوالی که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد :
چه اتفاقی افتاده است ؟ ( موضوع چیست ) qu' est - ce qui se passe ( کِسْ کیسْ پَسْ )
و یک جمله مترادف با جمله فوق:
چی شده ؟ (چی وجود داره) qu' est - ce qu' il y a ( کِس کی لی یا )منبع
http://languagering.com
 

Persia1

مدیر تالار زبان انگلیسی
مدیر تالار
جنس و حرف تعريف معين

جنس و حرف تعريف معين

شكلهاي مفرد
اسم در زبان فرانسوي داراي جنس است . هر اسمي يا مذكر است و يا مونث . اسمهايي كه به طور ويژه به جنس مرد (انسان يا حيوان) ; مانند پدر ، پسر و غيره دلالت دارند مذكر هستند . اسمهايي كه به جنس زن (انسان يا حيوان) ; مانند مادر ،دختر و غيره دلالت دارند مونث هستند .براي بيشتر اسمهاي ديگر ، جنس آنها معمولا" قراردادي است و بايد حرف تعريف آنها از لحاظ مذكر يا مونث بودن حفظ گردند.
حرف تعريف معين كه همراه با اسم مذكر مي آيد Le و حرف تعريف معين كه براي اسمهاي مونث بكار برده ميشود La مي باشد. ضمن اينكه حرف تعريف معين جهت اسامي يا كلماتي كه با حروف صدادار يا h غير ملفوظ شروع ميشوند 'l مي باشد.


مثال (مونث) :
دختر - la fille ( لَ في )
ساحل - la plage ( لَ پلَژ )
مغازه - la boutique ( لَ بوتيك )
اطاق خواب - la chambre ( لَ شامبق )


مثال (مذكر) :
پسر - le garçon ( لُ گَق سُن )
پدر - le père ( لُ پِق )
موزه - le musèe ( لُ موزِ )
فروشگاه - le marché (لُ مَقشِ )مثال (كلماتي كه با حروف صدادار يا h غير ملفوظ شروع ميشوند) :
دوست (مونث) : l'amie ( لَ مي)
دوست (مذكر) : l'ami ( لَ مي)
مرد : l'homme ( لُ م )
شمشير : l'épée ( لِپِ )

منبع
http://languagering.com
 

Similar threads

بالا