یه جمله واسه کسی که ازش دلگیری بنویس

ALIREZA.F.1988

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
 

ALIREZA.F.1988

کاربر حرفه ای
کاربر ممتازخیلی حــــــــرف هست...
که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت...
بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی...
بــــــــرای کسی که...
بدانی...حتی یک بار در عمــــــــرش...
به خــــــــاطر تــــــــو...
بغض هــــــــم نکــــــــرده است
 
آخرین ویرایش:

NASIM.1111

عضو جدید
دلم نگرفته از اینکه رفته ای …
دلگیرم از همه دوست داشتنهایی که گفتی ولی نداشتی …


 

raha2211

عضو
دوست داشتنت نمیذاره هیچ ارزوی بدی برات بکنم
بد قلبمو شکستی.بد. عزیزم...
اما من مثل احمقا تا اخر عمر دوست خواهم داشت.هرچند تو نباشی...
 

hnfati

عضو جدید
نمی بخشمت،،
ولی فراموشت میکنم،،
همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم.....
 

بهار00

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
میگویند یک روزی هست ..

که چرتکـه دست میگیرند و حساب و کتاب میکنند ...

و آن روز تـــو باید تــــاوان آن چه با من کردی را بدهی!

فقط نمیدانم ....

تاوان دادن آن موقع تـــو ، به چه درد من میخورد!؟!
 

نازنین فاطیما

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خیلی حــــــــرف هست...

که تــــــــو هرروز در گــــــــلویت...
بغــــــــض کشنده ای احســــــــاس کنی...

بــــــــرای کسی که...
بدانی...حتی یک بار در عمــــــــرش...
به خــــــــاطر تــــــــو...
بغض هــــــــم نکــــــــرده است

حلالم کن به خاطر همه ی زیباییهایی که گفتی ومن باور نکردم
حلالم کن اگر بغضی ازمن وتو بی جهت ترکیدو....................
حلالم کن ....................................................
حلالم کن .................................................
 

mansourblogfa

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جمله چیز دار میشه نوشت -توش چیز داره اما این چیز فرق داره با چیزای دیگه
 

ALIREZA.F.1988

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
حلالم کن به خاطر همه ی زیباییهایی که گفتی ومن باور نکردم
حلالم کن اگر بغضی ازمن وتو بی جهت ترکیدو....................
حلالم کن ....................................................
حلالم کن .................................................


حلالت نمیکنم :biggrin:
 

انیشتن

عضو جدید
ﻣﺸـــــﺐ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧـــــﮓ ﺯﺩﻡ ﮔﻮﺷﯿــــﺘﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﺍﺩﯼ ...
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳــــﺘﻢ ﺑﮕـــــﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘـــــﻢ ﺑﮕــــﻢ ،
ﯾــــــﺎﺩﺗﻪ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺁﺷــــﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻐﻠــــﺖ ﮐﺮﺩﻡ...
ﺩﺭﮔﻮﺷِـــــﺖ ﮔﻔﺘـــــﻢ
ﻣﻦ ﺯﻭﺩ ﻭﺍﺑﺴــــﺘﻪ ﻣﯿﺸﻢ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧـــــﺪﺍﯼ
ﻧــﮑﺮﺩﻩ. . .
ﺣــــﺮﻓــــﻤﻮ ﻗــــﻂ ﮐـــﺮﺩﯼ ﻭ ﺩﺳــــﺖ ﮐﺸﯿــــﺪﯼ ﺭﻭ
ﺍﺑــــﺮﻭﻫﺎﻡ ﮔﻔــــﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻬــــــﺶ ﻫﺴــــﺘﻢ ﺗــــــﻪِ
ﺗﻬــــﺶ. . .
ﺑﻌﺪ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ !
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﯾﮑﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻣﻮ
ﺧﺮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻭ ﺭﻓﺖ!!!
ﺑﺎﺯﻡ ﺣﺮﻓﻤﻮ ﻗﻂ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﯼِ ﺩﺭﺷﺘﻮ ﻧﺎﺯﺕ ﺑﻬﻢ
ﭼﺸﻢ ﻏُﺮﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﮔﻔﺘﯽ
ﺍﻩ ﺍﻩ ﺍﻩ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﺶ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻫﻤﺶ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ
ﺭﻓﺘﻦ ﭼﯿﻪ ﺷﯿﻄﻮﻥ ﭼﺸﺖ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎ !؟ !؟ !
ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺗﻮﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﺰﻧﻢ...
ﻗﯿﺪِ ﻫﻤﭽﯿﺮﻭ ﻣﯿﺰﻧﻢ...
ﺁﺥ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺳﺘﻢ ﺗﻮﺍﻥِ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...
ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ : ﮔﻔﺘﯽ ﺗﺎ ﺗﻬــــﺶ ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺗَﻪِ ﺗَﻬَﻢ ﺗﻮ
ﮐﺠــــﺎﯾــی ❤️?????? ❤️??????
 

انیشتن

عضو جدید
باور کن آنقدر ها هم سخت نیست...
فهمیدن اینکہ
بعضی ها می آیند کہ :
نمانند...
نباشند...
نبینند...
و تو اگر تمامی ِدنیا را هم حتی بہ پایشان بریزی
آنها تمامی ِبهانہ های دنیا را جمع می کنند
تا از بین آنها
بهانہ ای پیدا کنند که: بروند...
دور شوند....
کہ"نمانند اصلا"


پس بہ دلت بسپار،
وقتی از خستگی هایِ روزگار
پناه بردی بہ "هر کسی"
لااقل خوب فکر کن ببین از سر علاقه امده
یا از سر ِ ... !!! تا دنیایت پر نشود
از دوست داشتن هایِ پر بغض
کہ دمار از روزگارت درآورد !!! نبودنش را تحمل کن... رفتنش را طاقت بیاور... اما نگذار آنقدر خوار و ذلیل شوی، که:
محبت و عشق را گدایی کنی... "عشق" حرمت دارد,,,,,,,
در دلت نگهش دار...


??????❤️ @delneveshte1224 ??????❤️
❤️?????? ❤️??????
 

ALIREZA.F.1988

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رلم گرفته نمیخوام آواز بخونم
بزار تا پیشت ، برای همیشه بمونم
 

انیشتن

عضو جدید
یک سالی میشد که باهم بودیم
چندوقتی بود ندیده بودمش
قرارگذاشتیم↩تارسیدگفت:
ﭼﯽ ﺷﺪﯼ؟؟؟
ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪﺭ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﯼ؟؟؟↪
??????ﺳﺮﻣﻮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ گفتم:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﮔﻔﺖ:
ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺗﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ؟؟؟↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﮔﻔﺖ:
ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻢ ﺗﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ؟؟؟↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﮔﻔﺖ:
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ؟؟؟↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﮔﻔﺖ:
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟؟؟↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩی که ﻧﻤﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻡ...↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...??????
↩ﯾﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
باشه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...↪
??????ﮔﻔﺘﻢ:
ﭼﯽ؟؟؟??????
↩ﮔﻔﺖ:
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...↪
??????ﺳﺮﻣﻮ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﻓﺘﻨﺸﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ...??????
↩ﺩﺍﺩ ﺯﺩ:
"ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...!!!"↪
??????ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﻔﺘﻢ:
"ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ"??????
??????ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ:??????
??????"ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭﺩﺍﯼ ﻣﻦ...??????
♥ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ...♥
??????ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﻻﻡ...??????
❕ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻡ...❕
⏳ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻡ...⌛
??????ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ...??????
❌ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻧﻢ...❌
❎ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﻢ...❎
↙ﻣﻬﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ:
❤️?????? ❤️??????
 

انیشتن

عضو جدید
.
از هر دست بدی از همون دست پس ميگيری... ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻨﯽ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ؛
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﭼﺸﻤﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﭼﺸﻤﺖ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؛
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺫﻫﻨﺖ ﭘﺮﯾﺸﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ؛
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ؛
مگر می شود خانهء امید کسی را خراب کنی و خوشحال بمانی!
ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷــــــــــــــــــــــﻮﺩ...!!!!؟؟؟؟ *** خدا *** همیشه هست... هر چیزیو از کسی بگیری که پشتش " آهه "
چیزیو باید پس بدی که اسمش " تقاصه "


??????❤ ❤️??????
 

انیشتن

عضو جدید
.
.
اگه کسی را به خودمون وابسته کردیم، .


عاشقش کردیم ولش کردیم و دلش رو شکوندیم .


در برابر اشکاش در پیشگاه خدا مسئولیم؟؟َ .


در برابر هر اشکی که بابت شکستن دل مومنی ریخته میشود یک گره در کارتان میاد وباید یک روز پاسخگوی تمام کارامون باشیم ؟؟؟
.


مسئولی در قبال هر قطره اشک و ناراحتیش؟؟؟ .


مسئولیم در برابر گرفتن پاکیش ؟؟
.


مسئولی در مقابل هر غمی که به چهرش میاد وقتی به تو فکرمیکنه؟؟
.


مسئولی در مقابل بی حیا کردنش؟؟؟
.


مسئولی در مقابل عصبی کردنش ؟؟؟
.


در مقابل اینکه شاید برای تحمل فشار دوری از تو و پاک کردن تو از ذهنش در عذاب باش اشک بریزه؟؟
.


مسولی تا آخر عمر اون فرد؟؟؟
.


و چه بد نشانه گرفته خدا جانت را که ذره ذره زجر کشت می کند ؛
.


با اعتیاد
سردرگمی
گم کردن مسیر .


و از همه بدتر تظاهر به خوشبختی که چهره ات را فرسوده و پیر کرده است !
.


خوب من من نفرینت نکردم اما ... .
چنان کاری کرده ای که تا آخر عمر نفرین شده ی خدا هستی !
.


و چقدر اشکهای یه عاشق بی گناه تاوان سنگینی برایت دارد و خواهد داشت!


??????❤️
❤️??????
 

انیشتن

عضو جدید
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ...


ﻗـﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗـﯽ ﺑﯿﻮﻓﺘﺪ !


ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻏﻠﺖ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﻭ ...


ﻧﻪ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ !


ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ...


ﻣﻦ ﺩﺭ ﮔـﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺭ ﯾﮏﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ، ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﯿﺐ، ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...


ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺯﻣﺰﻣﻪ !


ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ...


ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ! ﻋﺼﺒﯽ ، ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻭ ﯾﺦ ! ﯾﺦ ﺗﺮ ﺍﺯﻫﺮﻣﻮﻗﻊ !


ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ...


ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﻮﻓﺘﻢ !


ﻭ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ...


ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ...


ﭼﻪ ﻣﯿﭙﻮﺷﯽ ...


ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ " ﻫﻢ ﻋﺷﻖ " ﺷﺪﻩ ﺍﯼ !


ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ...


ﻣﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ !


ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﺍ .ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ !


ﻭ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ؛


ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﻦ .. ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.


هر که گفته فــــــراموش می شود
!
دروغ گفته است
!
بهانه آورده است
!

تا شاید خودش را دلداری دهد!

فـــــــراموش نمی شود!

تا ابـــــد مــــی ماند!
قصه دلدادگی و عاشقی
!
حتی اگر متنفر شوی!
بِبُری!
دور شوی!
سایه اش را با تیر بزنــــی!

بــــاز هم هست!

یـــک جـــایـــی تـــو را پرت مـی کند به تمـــامِ خـــــاطــــــراتِ خـــوب...به خنده ها و اخم هایش....


باز هم حرارتش را احساس میکنی
❤️💛 ❤️💜
 

sweet_dream

عضو جدید


تو میخوای
بری اونجایی که جنگ نیست...
کوچیکی
حتی قدت اندازه ی یه تفنگ نیست...


از همه جنگجوها دلگیرم!
 

m@hboubeh

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
از کسی دلگیر یا دلخور نیستم
چون بعضی ادما ارزش اینو ندارن ک ازشون دلخور باشی و ذهنت رو درگیرشون کنی
 

yas87

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
گاهی دلگیر میشم از کسی ک مرا غرق خودش میکند اما نجاتم نمی‌دهد .
 

sar sia

کاربر بیش فعال
مرا تنها گذاشت ولی خدا هیچ کس را تنها نگذارد
 

Similar threads

بالا