گفتگوها و گفتمان‌های مهندسان شیمی

A N A H I T A

عضو جدید
کاربر ممتاز
جا مانده است
چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه و
نه دندانهای سفید
 

A N A H I T A

عضو جدید
کاربر ممتاز
 

A N A H I T A

عضو جدید
کاربر ممتاز
دلگیرم از مرغ هایی که دانه خوردنشان پیش ما بود ؛

و حالا برای دیگران تخم می گذارند؛
ولی می دانم روزی؛
بوی کباب شدنشان به مشامم می رسد...!
 

vida90

عضو جدید
کاربر ممتاز
ویدا جون کجا رفتی؟

سلام اي کهنه عشق من ، که ياد تو چه پابرجاست
سلام بر روي ماه تو ، عزيز دل سلام از ماست

تو يک روياي کوتاهي ، دعاي هرسحرگاهي
شدم خام عشقت چون ، مرا اينگونه مي خواهي
من آن خاموش خاموشم ، که با شادي نمي جوشم
ندارم هيچ گناهي جز ، که از تو چشم نمي پوشم
تو غم در شکل آوازي ، شکوهه اوج پروازي
نداري هيچ گناهي جز، که بر من دل نمي بازي
مرا ديوانه مي خواهي ، زخود بيگانه مي خواهي
مرا دلباخته چون مجنون ، زمن افسانه مي خواهي
شدم بيگانه با هستي ، زخود بي خودتر از مستي
نگاهم کن ، نگاهم کن ، شدم هر آنچه مي خواستي

بکُش دل را ، شهامت کن ، مرا از غصه راحت کن
شدم انگشت نماي خلق ، مرا تو درس عبرت کن
بکن حرف مرا باور ، نيابي از من عاشق تر
نمي ترسم من از اقرار ، گذشت آب از سرم ديگر
 

sevda66

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سوداجان...دوست خوبم
خواهرم صدام میزنه
بوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس امروزت
قربونت عزیزم منم دوست دارم برو به سلامت.

سلام اي کهنه عشق من ، که ياد تو چه پابرجاست
سلام بر روي ماه تو ، عزيز دل سلام از ماست

تو يک روياي کوتاهي ، دعاي هرسحرگاهي
شدم خام عشقت چون ، مرا اينگونه مي خواهي
من آن خاموش خاموشم ، که با شادي نمي جوشم
ندارم هيچ گناهي جز ، که از تو چشم نمي پوشم
تو غم در شکل آوازي ، شکوهه اوج پروازي
نداري هيچ گناهي جز، که بر من دل نمي بازي
مرا ديوانه مي خواهي ، زخود بيگانه مي خواهي
مرا دلباخته چون مجنون ، زمن افسانه مي خواهي
شدم بيگانه با هستي ، زخود بي خودتر از مستي
نگاهم کن ، نگاهم کن ، شدم هر آنچه مي خواستي

بکُش دل را ، شهامت کن ، مرا از غصه راحت کن
شدم انگشت نماي خلق ، مرا تو درس عبرت کن
بکن حرف مرا باور ، نيابي از من عاشق تر
نمي ترسم من از اقرار ، گذشت آب از سرم ديگر
الان همه ی اینارو بامن بودی؟
 

vida90

عضو جدید
کاربر ممتاز
قربونت عزیزم منم دوست دارم برو به سلامت.


الان همه ی اینارو بامن بودی؟
آره چرا که نه
حتما که نباید پسرا واسه دخترا یا برعکسش باشه........هرچند که ازاین عشقا نصیب ما نشده....اما خب برای تو میخونم والبته آنا ودریای عزیز...........ما4تاتقریبا پایه ی ثابتیم.....سودا رفتی ارشد ماروفراموش نکنیا.....
 

(✿◠‿◠) Darya

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
آره چرا که نه
حتما که نباید پسرا واسه دخترا یا برعکسش باشه........هرچند که ازاین عشقا نصیب ما نشده....اما خب برای تو میخونم والبته آنا ودریای عزیز...........ما4تاتقریبا پایه ی ثابتیم.....سودا رفتی ارشد ماروفراموش نکنیا.....سلام
ممنون عزیزکم

 

vahid.gerrard

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

مطمئن باشین ازمن خراب تر نیستین ولی خووب دیگه بسه...بیاین واسه خودمون باشیم...
میدونم سخته ولی باید تمرین کنیم...از خاطرات گذشته فقط تجربه بگیریم و سعی کنیم فراموششون کنیم...
من بغض بزرگی گلومو گرفته ولی مجبورم خودمو نگه دارم...دوس دارم داد بزنم که تموم دنیا بریزه بهم و آسمون بیاد پایین ولی مجبورم خودمو بگیرم...باید تحمل کنم...این حرفا رو که شما میزنین بدبختیم یادم میان!!!!مثه اینه که تو پمپ بنزین هی کبریت بزنین .....
 

farid_ppe

عضو جدید
مطمئن باشین ازمن خراب تر نیستین ولی خووب دیگه بسه...بیاین واسه خودمون باشیم...
میدونم سخته ولی باید تمرین کنیم...از خاطرات گذشته فقط تجربه بگیریم و سعی کنیم فراموششون کنیم...
من بغض بزرگی گلومو گرفته ولی مجبورم خودمو نگه دارم...دوس دارم داد بزنم که تموم دنیا بریزه بهم و آسمون بیاد پایین ولی مجبورم خودمو بگیرم...باید تحمل کنم...این حرفا رو که شما میزنین بدبختیم یادم میان!!!!مثه اینه که تو پمپ بنزین هی کبریت بزنین .....

وحییییییییییییییید کا
دمت گرم یه بندری بذار دور هم برقصیم
گور بابای دنیاااااااااااا
این عکستو هم عوض کن
 

(✿◠‿◠) Darya

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
مطمئن باشین ازمن خراب تر نیستین ولی خووب دیگه بسه...بیاین واسه خودمون باشیم...
میدونم سخته ولی باید تمرین کنیم...از خاطرات گذشته فقط تجربه بگیریم و سعی کنیم فراموششون کنیم...
من بغض بزرگی گلومو گرفته ولی مجبورم خودمو نگه دارم...دوس دارم داد بزنم که تموم دنیا بریزه بهم و آسمون بیاد پایین ولی مجبورم خودمو بگیرم...باید تحمل کنم...این حرفا رو که شما میزنین بدبختیم یادم میان!!!!مثه اینه که تو پمپ بنزین هی کبریت بزنین .....

منم وقتی میام اینجوری غم بچه ها رو میبینم بیشتر داغون میشم....اما خوشحالم که سر عقل اومدین

این رو تقدیم میکنم ب شما و امثال شما

برای زمین مهم هست

راه رفتن من بر رویش

با هر قدم من او لبخند میزند

زیرا تنها پسری هستم

که هنوز در زندگیم

به کسی خیانت نکردم

و خود خوشنودم

که اگر با کسی بودم

فقط با او بودم

صادقانه نه با کلک

نه برای فریب

کاری که این روزها باب شده

دروغ و آبروی عشق را بردن

زمین خوشحال است از راه رفتن من بر خاکش

و من خوشحالم

که هر که هستم آشغال هوس باز نیستم(too-late.blogfa.com)این رو ک خوندم یاد شما افتادم
ببخشید اگه ناراحتتون کردم
دیگه تکرار نمیشه
 

(✿◠‿◠) Darya

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دریا بی زحمت این عکستو عوض کن آدم باید بیاد اینجا خوشحال بشه ن اینکه یاد بدبختیاش بیافته


طفلی به نام شادی ، دیریست گمشده است


با چشمهای روشن براق


با گیسویی بلند به بالای آرزو


هرکس از او نشانی دارد


ما را کند خبر


این هم نشان ما :


یک سو خلیج فارس ، سوی دگر خزر


(شفیعی کدکنی)


غم توی نگاهش رو دوست دارم.......شاید شب عوضش کردم
 

vahid.gerrard

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
وحییییییییییییییید کا
دمت گرم یه بندری بذار دور هم برقصیم
گور بابای دنیاااااااااااا
این عکستو هم عوض کن

فرید کا حوصله رقص ندارم...!!!
دارم الان ابی گوش میدم...
باشه عوضش میکنم فقط به خاطر تو ....
 

farid_ppe

عضو جدید

طفلی به نام شادی ، دیریست گمشده است


با چشمهای روشن براق


با گیسویی بلند به بالای آرزو


هرکس از او نشانی دارد


ما را کند خبر


این هم نشان ما :


یک سو خلیج فارس ، سوی دگر خزر


(شفیعی کدکنی)


غم توی نگاهش رو دوست دارم.......شاید شب عوضش کردم

میخاین من برم؟ بخدا مستقیم بم بگید خودم میرم
نگاه به عکساتون میکنم فکر خودکشی به سرم میزنه
بابا شماها تازه 22 -23 سالتونه
بیخیال
همه دنیا که این نیست
وحید رو میدونم تو دیگه چته دریا؟جون مادرت عکستو عوض کن
 

vahid.gerrard

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
منم وقتی میام اینجوری غم بچه ها رو میبینم بیشتر داغون میشم....اما خوشحالم که سر عقل اومدین

این رو تقدیم میکنم ب شما و امثال شما

برای زمین مهم هست

راه رفتن من بر رویش

با هر قدم من او لبخند میزند

زیرا تنها پسری هستم

که هنوز در زندگیم

به کسی خیانت نکردم

و خود خوشنودم

که اگر با کسی بودم

فقط با او بودم

صادقانه نه با کلک

نه برای فریب

کاری که این روزها باب شده

دروغ و آبروی عشق را بردن

زمین خوشحال است از راه رفتن من بر خاکش

و من خوشحالم

که هر که هستم آشغال هوس باز نیستم(too-late.blogfa.com)این رو ک خوندم یاد شما افتادم
ببخشید اگه ناراحتتون کردم
دیگه تکرار نمیشه

مرسی ممنون از همدردیتون...
ولی من تموم آسمونها و زمین انگار در کارند تا بهم ضدحال بزنن....اگه میبینین هنوزم سرپام واسه اینه که خودم آدم محکمی بودم...دوس دارم به همه نشون بدم هیچیم نیست ولی از داخل میسوزم...هیشکی هیچوقت نفهمید من چمه!!!!
بیخیال بیاین خوش باشیم...جوونی داره تموم میشه...
آدم باید محکم باشه...مرد باید سنگ زیرین آسیاب باشه!!!با این حرفا پوست کلفتیمو به رختون میکشم...:biggrin:
 

(✿◠‿◠) Darya

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
میخاین من برم؟ بخدا مستقیم بم بگید خودم میرم
نگاه به عکساتون میکنم فکر خودکشی به سرم میزنه
بابا شماها تازه 22 -23 سالتونه
بیخیال
همه دنیا که این نیست
وحید رو میدونم تو دیگه چته دریا؟جون مادرت عکستو عوض کنب خاطر بچه های گل مهندسی شیمی عوض کردم
 
بالا