پیش بینی لیگ برتر ایران فصل 93-94

وضعیت
موضوع بسته شده است.

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
پنج شنبه 27 فروردین 1394

تراکتورسازی2 –1 سایپا
فولاد‌.خوزستان3 -1 نفت.مسجد سلیمان
پرسپولیس2 –2 سپاهان
ذوب آهن1 -1 نفت تهران

جمعه 28 فروردین 1394

راه آهن 1-0 استقلال‌خوزستان
ملوان1 –1 استقلال
پدیده خراسان2 -1 گسترش فولاد
صبای قم0 –1 پیکان
 

shahab.

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
پنجشنبه...

تراکتور سازی1 -1سایپا
فولادخوزستان0-0نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس2-2سپاهان
ذوب آهن1-1نفت تهران

جمعه...

راه آهن0-1استقلال خوزستان
ملوان0-2استقلال
پدیده خراسان1-2گسترش فولاد
صبای قم1-0پیکان
 

مریدا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پنجشنبه...

تراکتور سازی1 -1سایپا
فولادخوزستان0-0نفت مسجد سلیمان
پرسپولیس2-1سپاهان
ذوب آهن1-0نفت تهران

جمعه...

راه آهن1-1استقلال خوزستان
ملوان1-1استقلال
پدیده خراسان0-0گسترش فولاد
صبای قم1-1پیکان
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
رتبه
نام کاربریامتیاز هفته
1gharybeh20
2میلیشیا16
3ali hoseini14
4امین پرسپولیسی14
5مریدا14
6ساناززز13
7parsa91313
8fati2411
9ex5*ser11
10puyan khan8
11shahab3


رتبه
نام کاربریامتیاز کلقهرماني هفتهامتیاز هفتهامتیاز قبلي
1parsa913172***13159
2gharybeh165**20145
3shahab154*3151
4میلیشیا131*16115
5ساناززز12013107
6fati24118*11107
7امین پرسپولیسی1091495
8abolfaZZzl94094
9puyan khan98890
10pesare abidell88088
11مریدا651451
12SunYar Architect60*060
13AL!veL0rd52052
14فرزانه 34338038
15ex5*ser341123
16ali hoseini331419
17Mr. Lawyer32032
18hesam7221*021
19ataata 11316016
20sanijoon10010
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
هفته 27 لیگ برتر .
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان - راه آهن 18:00
گسترش فولاد - صبا 18:00
نفت م. سلیمان - استقلال خوزستان 18:00
استقلال - پدیده 19:15
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان - تراکتورسازی 17:00
سایپا - پرسپولیس 17:30
فولاد - ذوب آهن 18:00
نفت تهران - ملوان 18:00
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان3 -1 راه آهن
گسترش فولاد1 -0 صبا
نفت م. سلیمان2 -1 استقلال خوزستان
استقلال2 -0 پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -1 تراکتورسازی
سایپا1 -1 پرسپولیس
فولاد1 -1 ذوب آهن
نفت تهران2 -1 ملوان
 

محمد ساوه

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
و صاحبه اصلی وارد میشود....بشینید تو رو خدا...تعارف نمیکنم

و صاحبه اصلی وارد میشود....بشینید تو رو خدا...تعارف نمیکنم

هفته 27 لیگ برتر .
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان2 -0 راه آهن 18:00
گسترش فولاد 1-1 صبا 18:00
نفت م. سلیمان 1-1 استقلال خوزستان 18:00
استقلال 2-0 پدیده 19:15
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان 1-3 تراکتورسازی 17:00
سایپا 1-2 پرسپولیس 17:30
فولاد 2-1 ذوب آهن 18:00
نفت تهران 2-0 ملوان 18:00

ضمن تقدیر و تشکر و شادباش و اینکه چرا من ردیفه اوله جدول نیستم اعتراض:D
 

ex5*ser

عضو جدید
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان1 -2 راه آهن
گسترش فولاد1 -2 صبا
نفت م. سلیمان2 -0 استقلال خوزستان
استقلال1 -0 پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -3 تراکتورسازی
سایپا1 -2 پرسپولیس
فولاد3 -2 ذوب آهن
نفت تهران3 -1 ملوان
 

ali hoseini

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
هفته 27 لیگ برتر

جمعه 4 اردیبهشت


سپاهان 3 - راه آهن 1
گسترش فولاد 2 - صبا 1
نفت م. سلیمان 2 - استقلال خوزستان 0
استقلال 2 - پدیده 0

یکشنبه 6 اردیبهشت

پیکان 1 - تراکتور قهرمان 2
سایپا 1 - پرسپولیس 2
فولاد 2 - ذوب آهن 2
نفت تهران 2 - ملوان 0

منون از غریبه عزیز و همه
 

مریدا

عضو جدید
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت

سپاهان2-1 راه آهن
گسترش فولاد1 -1 صبا
نفت م. سلیمان1 -1 استقلال خوزستان
استقلال1 -0 پدیده

یکشنبه 6 اردیبهشت

پیکان1 -1 تراکتورسازی
سایپا1 -2پرسپولیس
فولاد0 -0 ذوب آهن
نفت تهران1 -1 ملوان
 

tifoosi6atishe

عضو جدید
کاربر ممتاز
هفته 27 لیگ برتر .
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان2 - راه آهن0
گسترش فولاد1 - صبا0
نفت م. سلیمان1 - استقلال خوزستان1
استقلال2- پدیده 1
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان 0-1 تراکتورسازی 17:00
سایپا0 -2 پرسپولیس 17:30
فولاد1 - 1ذوب آهن 18:00
نفت تهران1 -0 ملوان 18:00
 

fati24

کاربر فعال تالار هنر ,
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان1 -1 راه آهن
گسترش فولاد1 -0 صبا
نفت م. سلیمان1 -0 استقلال خوزستان
استقلال1 -1 پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -2 تراکتورسازی
سایپا0 -0 پرسپولیس
فولاد2 -1 ذوب آهن
نفت تهران1 -1 ملوان
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان3 -1 راه آهن
گسترش فولاد2 -0 صبا
نفت م. سلیمان2 -1 استقلال خوزستان
استقلال2 -0 پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -1 تراکتورسازی
سایپا1 -1 پرسپولیس
فولاد1 -2 ذوب آهن
نفت تهران1 -1 ملوان
 

pesare abidell

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان3 -1 راه آهن
گسترش فولاد2 -0 صبا
نفت م. سلیمان2 -1 استقلال خوزستان
استقلال2 -0 پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -1 تراکتورسازی
سایپا1 -1 پرسپولیس
فولاد1 -2 ذوب آهن
نفت تهران1 -1 ملوان
 

dvb595959

عضو جدید
جمعه 4 اردیبهشت
سپاهان2-1 راه آهن
گسترش فولاد1 -1 صبا
نفت م. سلیمان1 -1 استقلال خوزستان
استقلال2 -1پدیده
یکشنبه 6 اردیبهشت
پیکان1 -1 تراکتورسازی
سایپا2 -1 پرسپولیس
فولاد3 -2 ذوب آهن
نفت تهران3 -1 ملوان
 

shahab.

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
جمعه

سپاهان1-1راه آهن
گسترش فولاد1-0صبا
نفت م.سلیمان2-2استقلال خوزستان
استقلال2-0پدیده

یکشنبه

پیکان0-0تراکتور سازی
سایپا1-1پرسپولیس
فولاد1-2ذوب آهن
نفت تهران1-1ملوان
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
رتبه
نام کاربری
امتیاز هفته
1
محمد ساوه19
2puyan khan17
3ali hoseini15
4امین پرسپولیسی14
5dvb59595913
6shahab12
7gharybeh11
8مریدا11
9pesare abidell11
10fati2411
11parsa91311
12ex5*ser10


رتبه
نام کاربریامتیاز کلقهرماني هفتهامتیاز هفتهامتیاز قبلي
1parsa913183***
11172
2gharybeh176**11165
3shahab
166*12154
4میلیشیا131*0131
5fati24129*11118
6امین پرسپولیسی12314109
7ساناززز1200120
8puyan khan1151798
9pesare abidell991188
10abolfaZZzl94094
11مریدا761165
12SunYar Architect60*060
13AL!veL0rd52052
14ali hoseini481533
15ex5*ser441034
16فرزانه 34338038
17Mr. Lawyer32032
18hesam7221*
0
21
19محمد ساوه19*190
20ataata 11316016
21dvb59595913130
22sanijoon
10010
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
هفته بیست و هشت - جمعه 11 اردیبهشت ... ساعت 18:00
راه آهن - سایپا
ملوان - فولاد
تراکتور سازی - گسترش فولاد
استقلال خوزستان - سپاهان
پرسپولیس - پیکان
پدیده - نفت تهران
صبا - استقلال
ذوب آهن - نفت م.سلیمان
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
راه آهن 1 - 1 سایپا
ملوان 1-1 فولاد
تراکتور سازی2 -1 گسترش فولاد
استقلال خوزستان1 -2 سپاهان
پرسپولیس1 -0 پیکان
پدیده0 -1 نفت تهران
صبا 1-1 استقلال
ذوب آهن2 - 0نفت م.سلیمان
 
آخرین ویرایش:

مریدا

عضو جدید
کاربر ممتاز
هفته بیست و هشت - جمعه 11 اردیبهشت ... ساعت 18:00

راه آهن1 -1سایپا
ملوان1 - 0فولاد
تراکتور سازی0 -0 گسترش فولاد
استقلال خوزستان0 -1 سپاهان
پرسپولیس2 - 1پیکان
پدیده 1-0 نفت تهران
صبا 1- 1استقلال
ذوب آهن1 - 0نفت م.سلیمان
 

ali hoseini

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
راه آهن 0- سایپا2
ملوان 1- فولاد1
تراکتور سازی1 - گسترش فولاد 0
استقلال خوزستان 0- سپاهان0
پرسپولیس 1- پیکان0
پدیده 1- نفت تهران2
صبا 0- استقلال1
ذوب آهن 2- نفت م.سلیمان0
 

ساناززز

عضو جدید
کاربر ممتاز
راه آهن 1- سایپا0
ملوان 1- فولاد0
تراکتور سازی2 - گسترش فولاد 0
استقلال خوزستان 0- سپاهان2
پرسپولیس 2- پیکان0
پدیده 1- نفت تهران2
صبا 0- استقلال0
ذوب آهن 2- نفت م.سلیمان0
 

محمد ساوه

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
هفته بیست و هشت - جمعه 11 اردیبهشت ... ساعت 18:00
راه آهن 2-1 سایپا
ملوان 1-2 فولاد
تراکتور سازی 2-0 گسترش فولاد
استقلال خوزستان 0-1 سپاهان
پرسپولیس 2-0 پیکان
پدیده 1-2 نفت تهران
صبا 0-1 استقلال
ذوب آهن 3-1 نفت م.سلیمان
 

shahab.

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
راه آهن1 -1 سایپا
ملوان 2-2 فولاد
تراکتور سازی2 - 1گسترش فولاد
استقلال خوزستان 1- 1سپاهان
پرسپولیس0 - 0پیکان
پدیده0 - 1نفت تهران
صبا 1-2 استقلال
ذوب آهن1 -1 نفت م.سلیمان
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
راه آهن 1 - 0سایپا
ملوان 1-0فولاد
تراکتور سازی2 -1 گسترش فولاد
استقلال خوزستان0 -2 سپاهان
پرسپولیس1 -0 پیکان
پدیده0 -0نفت تهران
صبا 1-2 استقلال
ذوب آهن4 - 0نفت م.سلیمان
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
رتبه
نام کاربریامتیاز هفته
1gharybeh22
1
ali hoseini22
3محمد ساوه21
4parsa91321
5ساناززز20
6shahab15
7مریدا15


رتبه
نام کاربریامتیاز کلقهرماني هفتهامتیاز هفتهامتیاز قبلي
1parsa913204***21183
2gharybeh198***22176
3shahab181*15166
4ساناززز14020120
5میلیشیا131*0131
6fati24129*0129
7امین پرسپولیسی1230123
8puyan khan1150115
9pesare abidell99099
10abolfaZZzl94094
11مریدا911576
12ali hoseini70*22
48
13SunYar Architect60*060
14AL!veL0rd52052
15ex5*ser44044
16محمد ساوه40*2119
17فرزانه 34338038
18Mr. Lawyer32032
19hesam7221*021
20ataata 11316016
21dvb59595913013
22sanijoon10010
 

parsa913

عضو جدید
کاربر ممتاز
دوستایی که این هفته فرصت نکردن پیش بینی کنن اگه خواستن عکس پیش بینی 90 رو بذارن و اطلاع بدن تا محاسبه شه براشون
 

gharybeh

عضو جدید
کاربر ممتاز
هفته بیست و نهم
یکشنبه 20 اردیبهشت . ساعت 18:00
پیکان - راه آهن
ذوب آهن - ملوان
استقلال - تراکتورسازی
گسترش فولاد - پرسپولیس
سایپا - استقلال خوزستان
فولاد - پدیده
نفت تهران - صبا
نفت م.سلیمان - سپاهان
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.

Similar threads

بالا