معماری با مصالحی از جنس دل

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قندم آنقدر بالا رفته بود که بریدن تک تک انگشت هایم جواب نداد... دلم را بریدم از دل تو...
شیرینی دروغ هایت ریشه دوانده بود!

 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=2]
[/h]
من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم
حرفی از جنس زمان نشنیدم !
هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود .
کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد .
هیچکس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت .
من به اندازه ی یک ابر دلم میگیرد.......
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فاحشه بودن به تن فروشی نیست​
به فروختن خاطرات قدیمی​
به بهای یک تازه وارد است...!
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
قندم آنقدر بالا رفته بود که بریدن تک تک انگشت هایم جواب نداد... دلم را بریدم از دل تو...
شیرینی دروغ هایت ریشه دوانده بود!خیلـــ ـــی حــرفــ ــــــ اسـتـــــ ـــــ ...

کـــ ـــه تـــ ــو هــ ــر روز در گلـ ــویتــــ ـــــ

خــــ ـــاری کشنــ ـده احســـ ـــاس کنــ ــی

بـــ ــــرای کســ ـــی کــ ــه

" بـــدانـــ ــی "

حتــ ــی یکـــ ــــ بــار در عمــ ـــرش

بــ ـه خــ ــاطـــ ــــر تـــ ـو " بغــ ـض " هـ ــم نکـــ ــرده اسـتــــ ــــ ...
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
فاحشه بودن به تن فروشی نیست​
به فروختن خاطرات قدیمی​
به بهای یک تازه وارد است...!

قطار می رود....تو می روی..... تمام ایستگاه می رود............
و من چقدر ساده ام که سالهای سال ،در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام!!
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بعضی ها دست شان رو میشود​
اما​
رویشان کم نمی شود​
چقدر زیاد هستن این بعضی ها...!
 

mohammad azizi

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
این روزها من،خدای سکوت شده ام..
خفقان گرفته ام تا ارامش اهالی دنیا خط خطی نشود...
اینجا زمین است"رسم ادمهایش عجیب است...
اینجا گم میشوی!به جای اینکه دنبالت بگردند..
فراموشت میکنند...
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خیلـــ ـــی حــرفــ ــــــ اسـتـــــ ـــــ ...

کـــ ـــه تـــ ــو هــ ــر روز در گلـ ــویتــــ ـــــ

خــــ ـــاری کشنــ ـده احســـ ـــاس کنــ ــی

بـــ ــــرای کســ ـــی کــ ــه

" بـــدانـــ ــی "

حتــ ــی یکـــ ــــ بــار در عمــ ـــرش

بــ ـه خــ ــاطـــ ــــر تـــ ـو " بغــ ـض " هـ ــم نکـــ ــرده اسـتــــ ــــ ...

[h=6]خــدایـــــا به آنـــان که ادعـــای عاشقی تـــو را دارند
[/h] [h=6]

بیــــاموز که بزرگتـــرین گـــناه
[/h] [h=6]
شکـــستن دل آدمیــــان است...
[/h]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز


[h=6]هــَمـه ی ِ قــَراردادهــآ را کـه روی[/h] [h=6]کـآغَـذهـآی بـی جـآن نـمی نویسنــــــد ![/h]
[h=6]
بـَـعـضی از عـهـدهــآ را روی قـــلـب هـآی هـَـم مـی نــویــسـیـم . . .
[/h] [h=6] حَـواسَت بـــه ایـن عـَهـدهـآی غـیـر کـآغَـذی بـآشـَد. . .[/h]
[h=6] شـکـسـتَـــنـــشـآن یـک آدم را مـی شـکند. . .
[/h]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
این تو نیستی که مرا از یاد برده ای
این منم که به یادم اجازه نمیدهم حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند
صحبت از فراموشی نیست ، صحبت از لیاقت است !!! که تو نداشتی...
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
با هر کس باید مثل خودش بود...

به من یاد بدهـ :

بی معرفتی را...

نامردی را...

بی وجدانی را
...

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ه سلامتـــی اون دختــری کــه
بخاطــر عشقش رگــ دستشو میــزنه؛
بــی خبر ازاینکــه عشقش...
اره شاهــرگــ گردنـ یکــی دیگــه رو لیســ میزنــه

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دست بر دلم نگذار

میسوزی....
داغ خیلی چیزها بر دلم مانده
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
ی دهــقـان فــداکــار اینـقـدر بـه خـود نـناز!

تـو در روزگـاری بـزرگــ شـدی کــه مـردی بـرهـنه شـد. . .
تـا زنــان و کـودکـان زنـده بمانند. . .
ولــی من در روزگــاری نفـــس مـی کشــم کــه
زنــی بــرهــنه مــی شــود تا کــودکــش از گــرسنــگـی نمــیرد
 

kamran333

عضو جدید
dostan
be in sheri ke ham akonon be dast ma resid
tavajo farmaieeed
برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران
در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت بتو خود نیامدی از دگران
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
رای دلـــــــــــــــــــــــــم گاهی پدر میشوم...

خشمگین میگویم: بس کن تو دیگر بزرگــــــــــــــــ شدی!!
✘..

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز

خالـ ے ام . . .
حرفـ ے نیست . . .​
حرفم این است . . .
خالـ ے چطور این قـבر בَرב مـ ے کند!؟
✘..
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]درین شبهای خستگی همه خوابیده اند اما چشم های من باز است. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]حالا دیگر نمی شود بغضی را که دارم خفه کنم.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]انگار هزار سال است هذیان می گویم [/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و رویای آنهایی که خواب اند در رقصی غم انگیز برای من تکرار می شود. [/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در این دنیا هیچکس به من نگفت بمان ولی من ماندم؛ [/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ماندم و تکیه گاهی شدم برای خستگی دیگران.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]حالا خیلی خسته ام؛خیلی زیاد.خسته با چشم هایی که دیگر اشک هم نمی ریزد.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تنها می دانم؛باید تا همیشه آغوشی باشم برای دیگران بی آنکه کسی مرا در آغوش بگیرد.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]همه چیز می گذرد:فصل ها؛برف ها؛باران ها من اما همچنان ایستاده ام [/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]چون پرنده ای که بال هایش شکسته است.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]دیگر چه فرقی می کند که بخواهم بروم یا بمانم؟ [/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دیــده ای شــیشــه هـای اتــومبــیل را

وقـــتــی ضربـــه ای مـــی خــورنـد و مـــی شــکنـنـد !؟

دیــده ای شـیشــه خــرد مــی شــود ولــی از هــم نمــی پاشــد !؟

ایـــن روزهـــا همـــان شــیشــه ام ؛

خــرد و تــکـه تــکــه ،

از هــم نـمـــی پــاشـم

ولـــی شــکـستـــه ام ...
 

fahimeh89

عضو جدید
کاربر ممتاز
عجــــ ــب هــ ـرزه ایســ ــت ایــ ــن

دلتنگـــ ـــــــــی

با همـ ــه بـــ ــوده اســ ــت

 

دختر معمار

عضو جدید
کاربر ممتاز
زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کن

زنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاست
زندگی باغ تماشـــای خداســت
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اگر لوندی دخترکانی را داشتم [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]که در جاده ها [/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]به زمین و آسمان فخر می فروشند ...[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]و اگر مستانه در بزم آتش عمرم[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پایکوبی می کردم ...[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]اینگونه تباه نمی شدم ، به این شکل خرد نمی شدم ...[/FONT]​
[FONT=times new roman, times, serif][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نمی دانم ، شاید...[/FONT][/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]احساسی غریب و دوگانه ، گاهی همراه رضایت ، گاهی تا هم آغوشی نفرت ! ! ![/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کشمکشی است میان ذهن آشفته و دل .[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کاش زمانی که تبعید به هستی می شدم در صندقچه وجودم دلی نمی گذاشتم.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کاش می شد در قرنطینه ذهن ، افکار و خاطرات را به دلخواه حبس کرد ،[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ای کاش زندانبانش من بودم.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کاش پوچی آینده بر امید امروز پیروز نمی شد.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کاش لااقل در تنهایی می شد بغض را آزاد کرد.[/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ای کاش می شد دیوارهایی تنهایی را خراب کرد بی آنکه بر سر دیگری می ریخت.!![/FONT]​
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کاش بی ترس می شد مرگ را در آغوش گرفت و فشرد.[/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
شاید آرام تر میشدم

فقط و فقط ...

اگر میفهمی ...

حرفهایم به همین راحتی که می خوانی

نــــوشته نشده اند !!!

 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام روزگار…
چه میکنی با نامردی مردمان؟
من هم
اگر بگذارند …
دارم خرده های دلم را
چسب میزنـم
راستی این دل …
دل می شود ؟
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بس اســـت دیگر
میهـــــمان داریــمــ
بیــا و آبـــروداری کــــن
نگــــذار بفهـــمند پشــت اینــ نقـــاب خنــدان خیــس میشــوی…
آفـــــرین چشمــــان خوبم
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=2]خــــــدا !!![/h]
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]خــدایا دیـــــدی ...؟!![/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]کلی بـــــاران فرستادی ،[/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]تا این لکه ها را از دلـــم بشویی ... !!![/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]من که گــــفته بودم لکه نیست ... !!![/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif] [/FONT]​
[FONT=tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif]زخــم اســــت ...[/FONT]
 

mina12345

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
[h=2]یـه لحظــــه گـــوش کــــن خــــــدا[/h]
جــدیمیگــــــم
نه بچـه بـآزیِ نـه اَدا واَطــوآرتـو ایــن دنــیـــآحـــآلِ خــیلی هـآ اصـلاً خـوبنیــستیـه دسـتـی بـه زندگیــشـون بکــشلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــفــــاً
 
بالا