معرفی کتابهای گیاهپزشکی

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای گیاهان روغنی

بیماریهای گیاهان روغنی

بیماریهای گیاهان روغنی

تالیف دکتر مهدی صدروی - چاپ اول - سال 1382- 104 صفحه - قیمت 9500 ریال- شماره 273- وزیری.


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مقاومت علفهای هرز به علف کشها

مقاومت علفهای هرز به علف کشها

مقاومت علفهای هرز به علف کشها

Weed Resistance to Herbicides

گردآوری: دکتر اسکندر زند/دکتر محمدعلی باغستانی - چاپ دوم - سال 1386 - 176 صفحه - قيمت 18000ريال - شمارة 261- وزیری.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
اصول و مبارزه با بيماريهاي گياهي

اصول و مبارزه با بيماريهاي گياهي

اصول و مبارزه با بيماريهاي گياهي
Principles of Plant Control Desases E.Payhami
تأليف دكترابراهيم پيغامي - چاپ اول - سال 1378 - 92 صفحه - قيمت 4000 ريال - شمارة 225- وزيري.​


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد​
[FONT=&quot]
[/FONT]
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مبارزه بيولوژيكي

مبارزه بيولوژيكي

مبارزه بيولوژيكي

Biological Control Van Drische- Bellows

تأليف وان دريش وبلوز-ترجمه سيد محمدرضا موسوي - چاپ اول - سال 1379 -486 صفحه - قيمت22500 ريال - شمارة 233- وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
علفكش ها و فيزيولوژي گياهي

علفكش ها و فيزيولوژي گياهي

علفكش ها و فيزيولوژي گياهي
Herbicdes and plant physiology

تأليف اندروكوب- ترجمه دكتر قدرت الله فتحي،مهندس علي ارجمند - چاپ اول - سال 1378 - 171 صفحه - قيمت6000 ريال - شمارة 204- وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پيچك

پيچك

پيچك


تاليف دكتر محمد حسن راشد محصل- چاپ اول - سال 1377- 29 صفحه - قيمت1300 ريال - شمارة 202- رقعي.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مقاومت گياهان به حشرات

مقاومت گياهان به حشرات

مقاومت گياهان به حشرات
Plant Resostance to Insects
C.M.Smith

تاليف سي.ام. اسميت- ترجمه دكترقديرنور قنبلاني،مهندس محمد حسيني ،مهندس فرنوش يغمايي- چاپ سوم - سال 1381 - 262 صفحه - قيمت13000 ريال - شمارة 118- وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
علفهاي هرز و كنترل آن ها

علفهاي هرز و كنترل آن ها

علفهاي هرز و كنترل آن ها​
Applied Weed Science​
تاليف مريل ا.راس،كارول ا. ليمبي- ترجمه دكتر محمدحسن راشد محصل ، دكتر حميد رحيميان ، مهندس محمد بنايان - چاپ ششم - سال 1385 -575 صفحه - شمارة70 - 35000 ریال- وزيري.انتشارات جهاد دانشگاهی شیراز


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
حشره شناسي

حشره شناسي

حشره شناسی

تاليف پروفسور نيازي لودس- ترجمه دكتر مهدي مدرس اول
چاپ اول - سال 1369 - 396 صفحه - شمارة 60- وزيري


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
تشخيص بيماريهاي گياهي

تشخيص بيماريهاي گياهي

تشخيص بيماريهاي گياهي
تاليف روبرت استريت- ترجمه بهروز جعفرپور، دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار
چاپ چهارم - سال 1372 - 340 صفحه - شمارة 54- وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بيماريهاي سيب زميني

بيماريهاي سيب زميني

بيماريهاي سيب زميني
تاليف آ.ريچ- ترجمه بهروز جعفرپور
چاپ اول - سال 1370 - 283 صفحه - شمارة 65-وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
مطالعه حشرات

مطالعه حشرات

مطالعه حشرات


(جلد اول)حشرات راسته سخت بالپوشان
تاليف دكتر بورر،دلانق و تريپل هوران- ترجمه كريم حداد ايراني نژاد
چاپ اول - سال 1364 - 224 صفحه - شمارة 25-وزيري.


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
روشهاي ساده آزمايشگاهي براي قارچها

روشهاي ساده آزمايشگاهي براي قارچها

روشهاي ساده آزمايشگاهي براي قارچها
تاليف دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار
چاپ اول - سال 1364 - 142 صفحه - شمارة 19- وزيري.
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفت كش ها و مديريت آفات

آفت كش ها و مديريت آفات

آفت كش ها و مديريت آفات
تاليف بيژن حاتمي
چاپ اول - سال 1366 - 32 صفحه - شمارة 39 - وزيري.

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
اكولوژي و تاكسونومي گونه هاي فوزاريوم

اكولوژي و تاكسونومي گونه هاي فوزاريوم

اكولوژي و تاكسونومي گونه هاي فوزاريوم


Ecology and Txonomy of Fusarium

H.Saremi
تاليف دكتر حسين صارمي- چاپ اول - سال 1377 - 132 صفحه - شمارة 189- وزيري.


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


[FONT=&quot]
[/FONT]​
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
كنترل بيماريهاي گياهان باغي و زراعي

كنترل بيماريهاي گياهان باغي و زراعي

كنترل بيماريهاي گياهان باغي و زراعي
Contrl of Crop diseases
تاليف دبليو آر.كارلايلترجمه دكتر جعفر محمدي، دكتر حسين صارمي​چاپ اول - سال 1377 - 102 صفحه - شمارة 190- وزيري​
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد​
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بيماريهاي گياهان زينتي ، سبزي و جاليز

بيماريهاي گياهان زينتي ، سبزي و جاليز

بيماريهاي گياهان زينتي ، سبزي و جاليز​
M.Djahanara​
تاليف مهندس محمد مهدي جهان آر​

چاپ دوم - سال 1378 -141 صفحه - شمارة 164- وزيري​

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد​


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فيزيولوژي علف كش ها
Mode of Action of Herbicides
Floy M.Ashton- Alden S.Crafts

تاليف فلويد ام. اشتفان، آلدن. اس.كرافتز
ترجمه راشد محصل، نصيري محلاتي
چاپ اول - سال 1372 - 589 صفحه - شمارة 82-وزيري


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای گیاهی ناشی از گونه های فوزاریوم

بیماریهای گیاهی ناشی از گونه های فوزاریوم

بیماریهای گیاهی
ناشی از گونه های فوزاریوم
Plant Diseases
تاليف دکتر حسین صارمی
چاپ اول - سال 1379 - 160 صفحه - قيمت 12000 ريال- وزیری

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بهينه سازي مصرف آفت كش ها

بهينه سازي مصرف آفت كش ها

نام کتاب : بهينه سازي مصرف آفت كش ها

نویسنده :
مایکل ویلسون

مترجم : دکتر قدرت اله صباحی

تعداد صفحه:
273

نوبت و سال چاپ : چاپ اول سال 1388

قیمت : 4000 تومان

انتشارات دانشگاه تهران

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
واكنش فوق‌حساسیت در گیاهان در برابر عوامل بیماریزا

واكنش فوق‌حساسیت در گیاهان در برابر عوامل بیماریزا

نام کتاب : واكنش فوق‌حساسیت در گیاهان در برابر عوامل بیماریزا

نویسنده :
مجتبی محمدی

تعداد صفحه: 334

نوبت و سال چاپ : چاپ اول سال 1383

قیمت : 2200 تومان

انتشارات دانشگاه تهران
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفات و بیماریهای گیاهان زینتی و گلهای آپارتمانی

آفات و بیماریهای گیاهان زینتی و گلهای آپارتمانی

نام کتاب : آفات و بیماریهای گیاهان زینتی و گلهای آپارتمانی

نویسندگان : حمیدرضا پویان ، مجید میراب بالو ، مرضیه علیزاده

ناشر : مرز دانش

تعداد صفحه : 107

نوبت و سال چاپ : چاپ اول سال 1388

شابک : 5-86-9900-964-978

قیمت : 5000 تومان

توضیح مختصر : این کتاب شامل آفات مهم گیاهان زینتی و گل های آپارتمانی و توضیحات کامل اعم از شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه است که به همراه عکس میکروسکوپی و اطلس رنگی برای تمامی گیاهان ذکر شده است.
 

پیوست ها

  • آفات و بیماری گی&#.jpg
    آفات و بیماری گی&#.jpg
    20.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنمای آفت کشهای ايران (همراه با لوح فشرده)

پدیدآورنده: عزيز شيخي گرجان، حسين نجفي، سعيد عباسي، فاطمه صابرفر و مرضيه رشيد
ناشر: کتاب پايتخت - ارديبهشت، 1388
قیمت: 50000 ریال

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کاربرد آفت کش ها در محصولات کشاورزی

پدیدآورنده:
جی .ای. ماتیوس، اسکندر زند (مترجم)، عزیز شیخی گرجانی (مترجم)
ناشر: موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی - 06 دي، 1385
قیمت: 50000 ریال

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
سم شناسی آفت کش ها: حشره کش ها - کنه کش ها - موش کش ها

پدیدآورنده: خلیل طالبی جهرمی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 12 آذر، 1385
قیمت: 37000 ریال

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کاربرد فناوری هسته ای در گیاه پزشکی
تألیف: حسین اهری مصطفوی، ناصر صفایی

ناشر: زلال کوثر با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
شابک: 7-85-7899-964

 

f.mars

عضو جدید
سم شناسی آفت کش ها: حشره کش ها - کنه کش ها - موش کش ها

پدیدآورنده: خلیل طالبی جهرمی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 12 آذر، 1385
قیمت: 37000 ریالاینو من دارم من دارم !!!!! خیلی سخته !!!!!
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فرهنگ نامهای حشرات و آفات کشاورزی
تدوین و گردآوری: علی درخشان شادمهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهرود
شابک: 7-04-7637-964

 

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
سلام...

چند وقت پیش کتاب حرفه ای بیماری شناسی جورج اگریوس ( جلد 2) را معرفی کردم.... و چند روز پیش از نمایشگاه کتاب تهران جلد 3 این کتاب را هم تهیه کردم که واستون اطلاعاتشو میذارم...

توجه داشته باشید اکثر کتابهایی که من معرفی میکنم ار منابع اصلی کنکور بیماری شناسی گیاهی هست....


نام کتاب: بیماری شناسی گیاهی 3

مولف: جرج ان. اگریوس

ترجمه: دکتر کرامت الله ایزد پناه ، دکتر سید محمد اشکان، دکتر ضیاء الدین بنی هاشم، دکتر حشمت الله رحیمیان، دکتر واهه میناسیان

انتشارات : آییژ ( کتابیران)

تعداد صفحه : 360

قیمت: 19000 تومان

DSCI0026.jpg
 

"Pejman"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی گیاهان دارویی
مبانی علم علفهای هرز

مبانی علم علفهای هرز

مبانی علم علفهای هرز
نویسنده : هانس‌کریستیان اندرسن,محمدحسن راشدمحصل,جنزاریک جنسن,سیدکریم موسوی,جنزسی استریبیگ,مهدی راستگو,رضا ولی‌الله‌پور,عبدالعزیز حقیقی
محل نشر : مشهد
تاریخ نشر : ۸۵۰۸۲۷
رده دیویی : ۶۳۲.۵
قیمت : ۳۷۰۰۰
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۵۳۶
زبان کتاب : فارسی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۱۵۰۰
شابک : ۹۶۴-۳۸۶-۱۳۳-۳
موضوع : علفهای هرز,علفهای هرز - مبارزه بیولوژیکی


پیشنهاد : نخریدش !!! حکم لنگه کفش تو بیابون باشه براتون ..... :D
 

Similar threads

بالا