معرفی کتابهای گیاهپزشکی

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
:warn: اینجا اختصاص داره به معرفی کتابهای کاغذی در گرایش گیاه پزشکی. شما میتونید کتابهایی که در اختیار دارید با در نظر گرفتن قالب زیر به سایر دوستان معرفی کنید:


نام کتاب
نویسنده یا مترجم
تصویر کتاب
ناشر
تعداد صفحه
نوبت و سال چاپ
شابک
قیمت
توضیح مختصر
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی
نوشته: مهندس اسماعیل پیش بین

ناشر: نوپردازان
تعداد صفحه: 224
نوبت و سال چاپ: پنجم 83
شابک: 0-588-330-964
قیمت: 3200 تومان

این کتاب شامل توضیح 99 گیاه با عکس رنگی و با نام علمی، انگلیسی و فارسی با 1200 چهره بیمارگونه شان و 1500 راه درمان، 100نکته عمومی، 1000 نکته پرورشی با استفاده از بیش از سی منبع می باشد که در تشخیص آفات و بیماریهای گیاهان آپارتمانی برای افرادی که حتی تخصصی در گیاهپزشکی ندارند بسیار مفید است.

.....
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران

حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران

نام کتاب : حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران

نویسنده : دکتر ابراهیم بهداد

ناشر : نشر یادبود

تعداد صفحه : 840

نوبت و سال چاپ : چاپ اول بهار 1381

شابک : 3-4-93181-964

قیمت : 4800 تومان

توضیح مختصر : این کتاب شامل آفات مهم موجود در کشور و توضیحات کامل اعم از شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه است که به همراه عکس میکروسکوپی برای تمامی گیاهان ذکر شده است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44629&d=1297178380
 

پیوست ها

 • آفات مهم گیاهی.jpg
  آفات مهم گیاهی.jpg
  38.2 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفات گیاهان زراعی ایران

آفات گیاهان زراعی ایران

نام کتاب : آفات گیاهان زراعی ایران

نویسنده : دکتر محمد خانجانی

ناشر : دانشگاه بوعلی سینا

تعداد صفحه: 719

نوبت و سال چاپ : چاپ سوم بهمن 1384

شابک : 4-66-6883-964

قیمت : 4200 تومان

توضیح مختصر : این کتاب در مورد آفات گیاهان زراعی موجود در ایران میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی آفت و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44630&d=1297178670
 

پیوست ها

 • آفات زراعی.jpg
  آفات زراعی.jpg
  31.7 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفات سبزی و صیفی ایران

آفات سبزی و صیفی ایران

نام کتاب : آفات سبزی و صیفی ایران

نویسنده : دکتر محمد خانجانی

ناشر : دانشگاه بوعلی سینا

تعداد صفحه: 467

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم خرداد 1385

شابک : 9-83-6883-964

قیمت : 3800 تومان

توضیح مختصر : این کتاب در مورد آفات سبزی و صیفی موجود در ایران میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه به همراه عکس میکروسکوپی و اطلس رنگی آفت و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44631&d=1297178937
 

پیوست ها

 • آفات سبزی و صیفی.jpg
  آفات سبزی و صیفی.jpg
  34.8 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفات درختان میوه

آفات درختان میوه

نام کتاب : آفات درختان میوه

نویسندگان : مهندس مجید میراب با لو ، مهندس حمیدرضا پوریان ، مهندس امید گلابتونچی ، مهندس پریسا حیدری

ناشر : مرز دانش

تعداد صفحه: 291

نوبت و سال چاپ : چاپ اول 1387

شابک : 9-75-9900-964-978

قیمت : 6500 تومان

توضیح مختصر : این کتاب در مورد آفات درختان میوه میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی آفت و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44632&d=1297179231
 

پیوست ها

 • آفات درختان میو&#1.jpg
  آفات درختان میو&#1.jpg
  28.5 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها

آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها

نام کتاب : آفات و عوامل زیان آور انباری و مدیریت کنترل آنها

نویسنده : دکتر ابراهیم باقری زنوز

ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تعداد صفحه: 449

نوبت و سال چاپ : چاپ اول 1386

شابک : 2-5621-03-964

قیمت : 4800 تومان

توضیح مختصر : این کتاب در مورد آفات انباری میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه به همراه عکس های میکروسکوپی آفت و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44634&d=1297179392
 

پیوست ها

 • آفات انباری.jpg
  آفات انباری.jpg
  36.2 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
کنه های زیان آور محصولات کشاورزی ایران

کنه های زیان آور محصولات کشاورزی ایران

نام کتاب : کنه های زیان آور محصولات کشاورزی ایران

نویسندگان : دکتر محمد خانجانی ، دکتر کریم حداد ایرانی نژاد

ناشر : دانشگاه بوعلی سینا

تعداد صفحه: 527

نوبت و سال چاپ : چاپ اول تابستان 1385

شابک : 8-14-8950-964

قیمت : 3500 تومان

توضیح مختصر : این کتاب در مورد بیولوژی کنه و راسته و خانواده کنه های گیاهی میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی آفت و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44635&d=1297179840
 

پیوست ها

 • کنه شناسی.jpg
  کنه شناسی.jpg
  37.7 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
سم شناسی

سم شناسی

نام کتاب : سم شناسی

نویسندگان : دکتر محمد خانجانی ، دکتر علی اصغر پور میرزا

ناشر : دانشگاه بوعلی سینا

تعداد صفحه: 440

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم 1384

شابک : 1-28-6883-964

قیمت : 3000 تومان

توضیح مختصر : این کتاب شامل توضیحات حشره کشها،کنه کشها،حشره کشهای میکروبی،موش کشها،حلزون کشها،روغن ها،تنظیم کننده های رشد،فرمونها،هورمونها،دورکننده ها و سینرژیستها است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44783&d=1297352377
 

پیوست ها

 • سم شناسی.jpg
  سم شناسی.jpg
  25.1 کیلوبایت · بازدیدها: 5
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای مهم درختان میوه در ایران

بیماریهای مهم درختان میوه در ایران

نام کتاب : بیماریهای مهم درختان میوه در ایران

نویسنده : دکتر سید محمد اشکان

ناشر : آییژ

تعداد صفحه: 472

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم بهار 1387

شابک : 1-033-970-964

قیمت : 7800 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب در مورد بیماریهای درختان میوه در ایران میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه عامل بیماریزا به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی عامل و خسارت است.


http://www.www.www.iran-eng.ir/attachment.php?attachmentid=44784&d=1297352558
 

پیوست ها

 • بیماری درختان م&#1.jpg
  بیماری درختان م&#1.jpg
  26.2 کیلوبایت · بازدیدها: 2
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای غلات

بیماریهای غلات

نام کتاب : بیماریهای غلات

نویسنده : دکتر سید محمود اخوت

ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تعداد صفحه: 475

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم پاییز 1383

شابک : 7-4134-03-964

قیمت : 3600 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب در مورد بیماریهای غلات میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه عامل بیماریزا به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی عامل و خسارت است.
 

پیوست ها

 • بیماری غلات.jpg
  بیماری غلات.jpg
  26.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها

بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها

نام کتاب : بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها

نویسنده : دکتر حسن رضا اعتباریان

ناشر : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

تعداد صفحه: 600

نوبت و سال چاپ : چاپ دوم بهار 1381

شابک : 9-3855-03-964

قیمت : 2800 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب در مورد بیماریهای سبزی و صیفی میباشد و همه توضیحات شکل شناسی،زیست شناسی،خسارت و مبارزه عامل بیماریزا به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی عامل و خسارت است.
 

پیوست ها

 • بیماری صیفی و سب&#.jpg
  بیماری صیفی و سب&#.jpg
  26.8 کیلوبایت · بازدیدها: 3
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
قارچ شناسی مقدماتی

قارچ شناسی مقدماتی

نام کتاب : قارچ شناسی مقدماتی

نویسنده : دکتر سید محمد اشکان

ناشر : آییژ

تعداد صفحه: 215

نوبت و سال چاپ : چاپ اول زمستان 1383

شابک : 1-20-8397-964

قیمت : 2500 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب شامل توضیحات کامل قارچها و شناسایی راسته و خانواده قارچهای بیماریزا میباشد و به همراه عکس های میکروسکوپی قارچها است.
 

پیوست ها

 • قارچ شناسی.jpg
  قارچ شناسی.jpg
  24.1 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
نماتد شناسی در کشاورزی

نماتد شناسی در کشاورزی

نام کتاب : نماتد شناسی در کشاورزی

نویسنده : دکتر محمود دامادزاده

ناشر : اندیشه گستر - اصفهان

تعداد صفحه: 220

نوبت و سال چاپ : چاپ اول بهار 1386

شابک : 3-7-95252-964-978

قیمت : 3200 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد بیولوژی نماتد ها و شناسایی راسته و خانواده نماتدهای خسارت زای گیاهی میباشد و به همراه عکس های میکروسکوپی و اطلس رنگی نماتد و خسارت است.
 

پیوست ها

 • نماتد شناسی در ک&#.jpg
  نماتد شناسی در ک&#.jpg
  25.3 کیلوبایت · بازدیدها: 1
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
اصول سم شناسی کشاورزی

اصول سم شناسی کشاورزی

نام کتاب : اصول سم شناسی کشاورزی

نویسندگان : دکتر احسان رخشانی زابل ، دکتر عبدالحسین طاهری

ناشر : انتشارات فرهنگ جامع

تعداد صفحه: 446

نوبت و سال چاپ : چاپ اول 1385

شابک : 4-74-5532-964

قیمت : 6000 تومان

توضیح مختصر :
این کتاب شامل توضیحاتی در مورد قارچ کشها،باکتری کشها و نماتد کش های بیولوژیک است.
 

پیوست ها

 • اصول سم شناسی کش&#.jpg
  اصول سم شناسی کش&#.jpg
  37.5 کیلوبایت · بازدیدها: 2
آخرین ویرایش:

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
شناسایی علف های هرز

شناسایی علف های هرز

نام کتاب : شناسایی علف های هرز

نویسنده : مهندس بهرام میر شکاری

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

تعداد صفحه : 444

نوبت و سال چاپ : چاپ اول 1383

شابک : 9-25-7646-964

قیمت : 2400 تومان

توضیح مختصر :این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد تمامی تیره های علف های هرز است و به همراه عکس از گونه ها میباشد.
 

پیوست ها

 • شناسایی علفهای &#1.jpg
  شناسایی علفهای &#1.jpg
  32.8 کیلوبایت · بازدیدها: 2

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران

علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران

نام کتاب : علفهای هرز مهم مزارع و مراتع ایران

نویسندگان : دکتر جعفر اصغری ، مهندس آرمان محمودی

ناشر : انتشارات دانشگاه گیلان

تعداد صفحه : 157

نوبت و سال چاپ : چاپ اول بهار 1378

شابک : 5-55-6577-964

قیمت : 2900 تومان

توضیح مختصر :این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد تمامی خانواده های علف های هرز و معرفی مهمترین گونه ها به همراه عکس از گونه ها میباشد.
 

پیوست ها

 • علفهای هرز مرات&#1.jpg
  علفهای هرز مرات&#1.jpg
  25.6 کیلوبایت · بازدیدها: 1

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
دانش علفهای هرز

دانش علفهای هرز

نام کتاب : دانش علفهای هرز

نویسندگان : فلوید ام . اشتون ، توماس جی . موناکو

مترجم : دکتر حسین غدیری

ناشر : مرکز نشر دانشگاه شیراز

تعداد صفحه : 700

نوبت و سال چاپ : چاپ سوم 1386

شابک : 5-345-462-964-978

قیمت : 2900 تومان

توضیح مختصر :این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد علف های هرز ، علف کشها و علف های هرز هر خانواده گیاهی به همراه عکس است.
 

پیوست ها

 • دانش علفهای هرز.jpg
  دانش علفهای هرز.jpg
  21.6 کیلوبایت · بازدیدها: 1

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
پروانه های ایران

پروانه های ایران

نام کتاب : پروانه های ایران

نویسنده : حسن محمدیان

ناشر : مرکز نشر سپهر

تعداد صفحه : 154

نوبت و سال چاپ : چاپ اول زمستان 1379

شابک : 5-32-6123-964

قیمت : 1200 تومان

توضیح مختصر :این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد خانواده های پروانه های موجود در ایران به همراه عکس رنگی میباشد.
 

پیوست ها

 • پروانه های ایران.jpg
  پروانه های ایران.jpg
  44.5 کیلوبایت · بازدیدها: 1

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دوستان این اطلس رنگی را حتما برای بچه های گرایش بیماری شناسی پیشنهاد میکنم:


نام کتاب: اطلس رنگی قارچ ها و بیماری گر های مهم گیاهی

نویسنده: مهندس فریدون باب الحوائجی

تعداد صفحه:148

نوبت و سال چاپ: اول - پاییز 87

قیمت : 6500 ( سال 88)

توضیح مختصر:

این اطلس شمال تصاویر رنگی ماکروسکوپی و میکروسکوپی انواع بیماری گر های مهم گیاهی نظیر: قارچها - نماتود ها- باکتری ها - گیاهان عالی انگل و توضیحات آن و همچنین روش های جداسازی و پرپاراسیون دائمی قارچ ها ،نماتود ها و باکتری ها به ضمیمه CD آموزشی آنها میباشد.

تصویر جلد کتاب خودم!

DSCI0001.jpg
 
آخرین ویرایش:

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
DSCI0001.jpg


نام کتاب: بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماری زا در گیاهان

نویسنده: دکتر سید علی الهی نیا

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان

تعداد صفحات:647

قیمت: 7000 تومان ( سال 88 )
 

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام کتاب: اصول قارچ شناسی

نویسنده: آلکسوپولوس،میمیس، بلک ول

ترجمه: دکتر حسین صارمی،دکتر ابراهیم پیغامی،مهندس مقصود پژوهنده

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

تعداد صفحات: 696

قیمت: 7500 تومان

DSCI0002.jpg
 

"Amir masoud"

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
نام کتاب: بیماری شناسی گیاهی (جلد 2)

تالیف: جرج ان،اگریوس


ترجمه:کرامت الله ایزد پناه، سید محمد اشکان، ضیاء الدین بنی هاشم، حشمت الله رحیمیان، واهه میناسیان


ناشر: آییژ


نوبت چاپ: پاییز 89


تیراژ: 6000


تعداد صفحات: 360


قیمت: 19000 تومان


توضیحات: این کتاب حرفه ای شامل 3 جلد میباشد که جلد 2 دارای سه بخش : 1- مبارزهع با بیماری های گیاهی 2- عوامل محیطی تولید کننده بیماری های گیاهی 3- بیماری های قارچی گیاهی، میباشد.


- تمام رنگی

DSCI0043.jpg
http://www.www.www.iran-eng.ir/images/misc/pencil.png
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماری های مهم گیاهان دارویی

بیماری های مهم گیاهان دارویی

بیماری های مهم گیاهان دارویی
عصمت مهدیخانی‌مقدم، حسین حقیقی‌کاریزک و مریم ممقانی‌قاضی‌جهانی
چاپ اول1389-292 ص- وزیری- 50000ریال

انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنماي مديريت علف‏هاي هرز​
تاليف رابرت اي ال نايلور، ويرايش نهم
ترجمه اسكندر زند، محمدعلي باغستاني،
سيدكريم موسوي، مصطفي اويسي، ميثم ابراهيمي، مهدي راستگو،​
محمدرضا لبافي حسيني، 480 ص- وزیری- شماره 379​
چاپ اول 1387 -60000ریال


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها

علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها

علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها
تهیه و تدوین: دکتراسكندر زند، سيدكريم موسوي، احمد حيدري
چاپ اول- تابستان 1387- شماره 351
576 ص- وزیری- قيمت 65000 ریال


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بیماریهای گياهان زينتي، سبزی و جالیز

بیماریهای گياهان زينتي، سبزی و جالیز

بیماریهای گياهان زينتي، سبزی و جالیز
تدوین و ترجمه: محمدمهدی جهان آراء
چاپ سوم ویرایش دوم 1387-
قیمت: 25000- شماره 344


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راهنمای علف‌کش‌های ثبت شده در ایران

راهنمای علف‌کش‌های ثبت شده در ایران

راهنمای علف‌کش‌های ثبت شده در ایران​
(با رویکرد مدیریت مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌های)​
A Guidline for Herbicides in Iran​
تالیف اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، محمد بیطرفان و پرویزشیمی

چاپ دوم - سال 1387- 66صفحه​

قیمت 10000 ریال- شماره 332- وزیری​


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد​

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فوزاریوم

فوزاریوم

فوزاریوم​
بیولوژی، اکولوژی و تاکسونومی​
Fusarium: Biology, Ecology and Taxonomy​
تالیف دکتر حسین صارمی -چاپ اول - سال 1384- 164 صفحه - قیمت 18000 ریال- شماره 314- وزیری.


انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
اكولوژي علفهاي هرز

اكولوژي علفهاي هرز

اكولوژي علفهاي هرز​
(كاربردهاي مديريتي)​
Weed Ecology; Implications for Management​
تالیف استفان رادوسويچ، جودي هالت، كلوديو گرسا - ترجمه دكتر اسكندر زند و همكاران - چاپ اول - سال 1383- 558 صفحه - قیمت 35000 ریال- شماره 279- وزیری.
انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد 

Similar threads

بالا