سوال حفاری در سنگ

irainian

عضو جدید
ببخشید وقتی داریم حفاری نفت افقی در انجام میدیم بهتره در جهت عمود بر ماکزیمم تنش افقی حفاری کنیم یا به موازاتش برای پایداری من خوندم میگن باید عمود برش باشه ایا مگه نه اینکه عمود بر این تنش باشه باعث برش چاه نمیشه ایا ؟ با تشکر
 

Similar threads

بالا