یاسمن بانو

سنتور-عکس-سینما-طبیعت
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

امضا

به یادت هستم در سکوت ..که مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد..
بالا