مهسا 1366

هیچی ندارم جز یه دل ساده و عاشق

برف،دوچرخه، معماری
محل سکونت
در کنار همسرم.
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

می دانم هراز گاهی دلت تنگ می شود. همان دلهای بزرگی که جای من در آن است / آنقدر تنگ میشود که حتی یادت می رود من آنجایم.
دلتنگی هایت را از خودت بپرس. و نگران هیچ چیز نباش!
هنوز من هستم. هنوز خدایت همان خداست! هنوز روحت از جنس من است!
اما من نمی خواهم تو همان باشی! تو باید در هر زمان بهترین باشی.
نگران شکستن دلت نباش!
بالا