گرایش های مهندسی شیمی

Chemical engineering disciplines and trends

پالایش، پتروشیمی و گاز

Refining industry, petrochemical industry, gas industry and chemical industry
موضوع ها
43
ارسال ها
361
موضوع ها
43
ارسال ها
361

مخازن هیدروکربری، فرآیند های نفتی

process engineering and petroleum hydrocarbon reservoirs
موضوع ها
17
ارسال ها
22
موضوع ها
17
ارسال ها
22

نانوتکنولوژی

Nanotechnology and Nano Chemical
موضوع ها
479
ارسال ها
3.9K
موضوع ها
479
ارسال ها
3.9K

صنایع غذایی و سلولزی

Food and cellulose industry
موضوع ها
131
ارسال ها
258
موضوع ها
131
ارسال ها
258

بیوتکنولوژی و داروسازی

Biotechnology and Pharmaceutical Engineering
موضوع ها
40
ارسال ها
507
موضوع ها
40
ارسال ها
507

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

The Health and Safety Executive & Environmental Engineering
موضوع ها
91
ارسال ها
598
موضوع ها
91
ارسال ها
598
بالا