40 درصد تهرانی‌ها به بی فرزندی و کم فرزندی راضی شده اند!/پر درآمدها و بالانشینها کمتر بچه دار میشوند

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
نرخ باروری در شهر تهران در سال 1388 برابر با 1.4 بوده است که در سال 1391 به 1.08 کاهش یافته است. این در حالی است که سرشماری عمومی سال 1390 میزان نرخ باروری را در نقاط شهری ایران 1.12 اعلام کرده بود و این نشان می‌دهد نه تنها نرخ باروری در شهر تهران کاهش پیدا کرده بلکه از متوسط مناطق شهری کشور نیز پایین‌تر رفته است.

همچنین خانوارهای ساکن مناطق بالای شهر دارای پایین‌ترین نرخ باروری 0.7 و ساکنان مناطق میانی 1.1 و ساکنان مناطق پایین‌شهر نرخ باروری 1.5 داشتند.


به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بر اساس نتایج این تحقیقات، سطح باروری در ایران طی یک دهه گذشته زیر سطح جایگزینی جمعیتی باقی مانده و به موازات این روند، نسبت خانواده‌های تک‌فرزند و بدون فرزند افزایش یافته، سن ازدواج بالا رفته و جمعیت رفته رفته رو به سالخورده شدن است.نرخ جایگزینی جمعیت 2.1 تعیین شده است؛ یعنی اگر به ازاء هر زن در یک کشور 2.1 فرزندآوری اتفاق بیفتد، ‌جمعیت افزایش پیدا نمی‌کند و کاهش نیز نخواهد داشت. به این ترتیب کل جمعیت توان ترمیم و بازتولید خود را پیدا می‌کند که از نظر جمعیت‌شناسان وضعیت ایده‌آل باروری در هر جامعه است.
بازنگری، تدوین و اجرای موفق یک سیاست جمعیتی برای افزایش سطح باروری در کشورهایی که باروری پایینی دارند مانند ایران، متکی به ارتقاء شناخت سیاستگذاران از رفتارها، ترجیحات و نیات باروری زوج‌های جوان است.

دکتر امیرعرفانی، دانشیار دانشگاه نیپیسینگ(Nipissing) کانادا، پژوهشی را انجام داده است که به بررسی میزان‌، رفتارها، ترجیحات و نیات باروری زوج‌های جوان شهر تهران می‌پردازد و از آنجا که شهر تهران مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و طبقات مختلف جامعه است شاید تا حدودی بتواند جمعیت زوج‌های جوان کلان‌شهرهای کشور را نمایندگی کند.وی نتایج پژوهش‌های خود و همکارانش را- که تخمین 1.08 درصدی نرخ باروری در شهر تهران از جمله آن است- طی نشستی در مؤسسه تحقیقاتی جمعیتی آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد.به گفته عرفانی، این پژوهش اهدافی را مانند بررسی نیات باروری، نیت برای داشتن فرزند(دیگر) در زمان مشخص آینده، دلایل نخواستن فرزند(دیگر) در آینده و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نیات باروری دنبال کرده است.


نمونه بررسی شده توسط وی و همکارانش متشکل از دو هزار و 267 زن و مرد متأهل ساکن مناطق 22 گانه تهران است که زنان بین 15 تا 35 سال و مردان زیر 36 سال هستند.میانگین سن ازدواج در تهرانآمار این پژوهش نشان می‌دهد که زنان تهرانی به طور متوسط در 22 سالگی و مردان در 27 سالگی ازدواج کرده‌اند.


از میان جمعیت زنان متأهل جوان نیز 15 درصد پس از ازدواج به تحصیلات خود ادامه داده‌اند و 21 درصد از آنان شاغل هستند.نرخ باروری کنونی شهر تهران
بررسی‌های این جمعیت‌شناس نشان می‌دهد که نرخ باروری در شهر تهران علی‌رغم اتخاذ برخی از سیاست‌های تشویق موالید همچنان رو به کاهش است.

نرخ باروری در شهر تهران در سال 1388 برابر با 1.4 بوده است که در سال 1391 به 1.08 کاهش یافته است. این در حالی است که سرشماری عمومی سال 1390 میزان نرخ باروری را در نقاط شهری ایران 1.12 اعلام کرده بود و این نشان می‌دهد نه تنها نرخ باروری در شهر تهران کاهش پیدا کرده بلکه از متوسط مناطق شهری کشور نیز پایین‌تر رفته است.


وی معتقد است که روند رو به کاهش نرخ باروری در شهر تهران زنگ خطری برای سیاست‌گذاران کشور به شمار می‌آید.


بر اساس این تحقیق، کاهش باروری بیشتر در سنین 25 تا 29 سال رخ داده است که دلیل آن می‌تواند افزایش سن ازدواج و باقی ماندن در سن تحصیل باشد.پردرآمدها و بالانشین‌ها کمتر بچه‌دار می‌شوندطبق پژوهش انجام شده، هرچه میزان درآمد خانوار بالاتر باشد، نرخ باروری در آنها کمتر است. بر این اساس نرخ باروری برای سطح درآمد پایین 1.3 برای سطح درآمد متوسط 1.2 و برای سطح درآمد بالا 0.7 است.

همچنین خانوارهای ساکن مناطق بالای شهر دارای پایین‌ترین نرخ باروری 0.7 و ساکنان مناطق میانی 1.1 و ساکنان مناطق پایین‌شهر نرخ باروری 1.5 داشتند.
ایسنا - 40 درصد تهرانی‌ها به بی فرزندی و کم فرزندی راضی شده اند!
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
1.1 فرزند به ازای هر خانواده جوان تهرانی
هم‌اکنون میانگین تعداد کنونی فرزند در مردان و زنان جوان متأهل تهران 1.1 فرزند است. این در حالی است که این افراد جوان معتقدند در شرایط فعلی و واقعی می‌توانند به طور متوسط 1.6 فرزند داشته باشند و اگر شرایط به وضعیت ایده‌آل برسد تعداد مناسب فرزند 2.2 است.به اعتقاد دکتر عرفانی این آمار پیامی برای سیاستگذاران جمعیتی دارد و آن این است که شرایط زندگی زوج‌های جوان را در سیاستگذاری‌های خود لحاظ کنند.این پژوهش همچنین به این نتیجه رسیده‌ است که با افزایش سن ازدواج، سطح تحصیلات، درآمد و تعداد فرزندان کنونی، میانگین تعداد ایده‌آل فرزندان کاهش می‌یابد.40 درصد تهرانی‌ها از بی‌فرزندی و یا کم فرزندی خود راضی‌اند
40 درصد از پاسخ‌دهندگان به پرسش‌ها صرف نظر از اینکه فرزندی داشته‌اند یا خیر اعلام کرده‌اند که در آینده هیچ فرزندی نمی‌خواهند یا راضی به کم‌فرزندی شده‌اند.


15 درصد نیز در شرایط تردید برای تصمیم‌گیری به سر می‌بردند و سایر پاسخ‌دهندگان زمانی بین سه تا شش سال آینده را برای نخستین باروری و یا باروری بعدی اعلام کرده‌اند.

این 40 درصد که در آینده هیچ فرزندی نمی‌خواهند شامل 9 درصد کل پاسخگویان بدون فرزند، 34 درصد کل پاسخگویان تک فرزند و 81 درصد کل پاسخگویان دارای دو فرزند است.این آمار نشان می‌دهد که تمایل برای به داشتن خانواده بدون فرزند در حال گسترش بوده و این هشداری برای سیاست‌گذاران است.مهم‌ترین دلایل برای نخواستن فرزند چیست؟
مهم‌ترین دلایل افرادی که نمی‌خواهند در آینده هیچ فرزندی و یا فرزند دیگری داشته باشند، نداشتن توانایی برای تأمین هزینه‌های فرزند دیگر27 درصد، داشتن تعداد مورد نظر فرزندان(هیچ، یک یا دو عدد) 25 درصد، تداخل فرزندآوری با علائق، تفریحات، برنامه‌های کاری و تحصیلی 16 درصد و نگرانی نسبت به آینده فرزندان 15درصد است.


به صورت مفهومی «نگرش به فرزندآوری»، «تأثیر اجتماعی مانند فشارهای اجتماعی و خانوادگی برای فرزندآوری» و «کنترل فرد بر روی منابع اقتصادی و منابع دیگر» می‌تواند بر تصمیم‌گیری برای فرزندآوری مؤثر باشد.سیاست‌های تشویقی افزایش موالید بر 51 درصد تهرانی‌ها بی‌تأثیر است
پژوهشگران این تحقیق برای بررسی تأثیر سیاست‌های تشویقی بر نیت زوج‌های جوان، سیاست‌های «سبد تغذیه رایگان ماهانه به مادر باردار یا دارای فرزند خردسال»، «حقوق ماهانه به زنان غیر شاغل دارای فرزند خردسال»، «پوشش بیمه اجباری درمان رایگان مادر و کودک»، «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان و مرخصی بدون حقوق»، « پاداش ماهانه اولاد» و «در نظر گرفتن خانه‌داری به‌عنوان شغل و بیمه بازنشستگی زنان خانه دار» را نیز به پرسش گذاشته‌اند.

برای آنانی که در داشتن فرزند در آینده مردد بوده‌اند «خانه‌داری به عنوان شغل و بیمه بازنشستگی برای آن»، «سبد تغذیه رایگان ماهانه به مادر باردار یا دارای فرزند خردسال» و «پاداش ماهانه اولاد» می‌تواند تأثیر بیشتری بر تغییر تصمیم آنها در فرزندآوری داشته باشد.برای کسانی که به طور قطعی فرزند دیگری نمی‌خواستند «خانه‌داری به عنوان شغل و بیمه بازنشستگی برای آن» و «حقوق ماهانه به زنان غیرشاغل دارای فزند خردسال» چنین تأثیری دارد.


در این میان 51 درصد از کسانی که به هیچ عنوان قصد بچه دار شدن نداشتند و 29 درصد از کسانی که در این تصمیم مردد بوده‌اند اعلام کرده‌اند که هیچ یک از این سیاست‌های تشویقی در تغییر تصمیم آنها مؤثر نخواهد بود.

برای هر دو گروه «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان و مرخصی بدون حقوق» از کمترین میزان اهمیت و تأثیر برخوردار بوده است درحالی‌که این سیاست به تازگی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده است.
51 درصد از کسانی که به هیچ عنوان قصد بچه دار شدن نداشتند و 29 درصد از کسانی که در این تصمیم مردد بوده‌اند اعلام کرده‌اند که هیچ یک از این سیاست‌های تشویقی در تغییر تصمیم آنها مؤثر نخواهد بود. همچنین در هر دو گروه، «افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان و مرخصی بدون حقوق» از کمترین میزان اهمیت و تأثیر برخوردار بوده است.نگرش منفی به فرزندآوری از کجا ناشی می‌شود؟نتایج تحقیقات نشان داده است، نگرش‌های منفی به فرزندآوری می‌تواند تا اندازه‌ای متأثر از شرایط کنونی زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد باشد.


با این حال پژوهشگر بر نقش رسانه‌های ملی و بین‌المللی در اشاعه الگوها و هنجارهای مرتبط با زندگی فردی و تشکیل خانواده مبتنی بر ارزش‌های فردگرایانه (Individualistic) تأکید می‌کند.


همچنین، رشد روز افزون این نگرش که با آمدن فرزند (دیگر) شرایط اقتصادی، روابط زناشویی، نگرش اطرافیان، و احساس امنیت و رضایت از زندگی فرد بد و بدتر می شود به طور مستقیم بر نیت فرد به داشتن فرزند(دیگر) تاثیر منفی می گذارد.سیاست‌های تشویقی اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند اثری داشته باشد
در عین حال پژوهشگر این تحقیق معتقد است که تا سیاست‌های تشویقی اجرا نشود، اثرگذاری آن مشخص نخواهد بود.

همچنین اگر سیاستی در کشور دیگری اثرگذار بوده است نمی‌توان تا بومی شدن آن در کشور، آن را به عنوان یک سیاست موفق قلمداد کرد.

در نهایت سیاست‌های تشویقی اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند اثری داشته باشد و تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که با سیاست‌های تشویق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همراه باشد.
 

REYMOND00

کاربر بیش فعال
مرسی از مطالبتون...
واقعا اینا چه فکری کردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با بذار منقرض شیم بریم پی کارمون دیگه...دنیا به ایران چه احتیاجی داره؟؟؟؟؟
من تو فکر این بودم که یه تاپیک درباره این موضوع بزنم وشما زحمتشو کشیدید...نه خدایی یعنی چی که می خوان لوازم پیشگیری رو جمع کنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نمی دونید من چقد دارم سر این قضیه حرص می خورم!!!!!!!واقعا احمقانه اس!!من که فعلا برای مخالفت با این طرح شدیدا قصد دارم بچه دار نشیم...دیگه کم مونده بیان تو تختخواب آدم واسش تصمیمم بگیرن!!آخه تا کی؟
بعدشم هر چی اسکل و بی سواده تا تونسته آورده...اما اونی که شاید تواناییشو داشته به علت اینکه می دونه چه خبره و چه خاکی به سرش قراره بشه عمرا به بچه زیادی فک کنه!!
 

t3teknik

عضو جدید
کاربر ممتاز
ما همیشه خلاف تمام دنیا حرکت کردیم - اینم یکی از همین حرکت ها { گول زدن ملت برای بچه دار شدن }
وضعیت خانوادست {از تمام جهات}که لزوم فرزند رو تشخیص میده - نه چند سیاست مدار که نیرو کم اوردن
 

مبینا جون

عضو جدید
کاربر ممتاز
تا همین چند سال پیش میگفتن فرزند کمتر زندگی بهتر

حالا باز میگن بچه بیارین بچه خوبه............اخه چرا بیاریم؟؟؟؟؟؟؟ تا کی عوام فریبی؟؟؟؟؟؟؟؟
 

silver light

عضو جدید
کاربر ممتاز
فکر کردین بچه اوردن به این راحتیه؟؟؟
واقعا سخته خیلی خیلی وحشتناکه

از کجاش بگم تا کجا

اخرش که چی بشه؟
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
بمیرم برای پردرآمدها و قشرهای مرفه جامعه هم که بی پولن .........آمار چرا در این قشر از همه پایین تره .....برای چی نمیخوان بچه داشته باشن این مرفهین بی درد؟
 

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
بمیرم برای پردرآمدها و قشرهای مرفه جامعه هم که بی پولن .........آمار چرا در این قشر از همه پایین تره .....برای چی نمیخوان بچه داشته باشن این مرفهین بی درد؟
...برای اینکه نمیخوان فاجعه دهه 60 دوباره تو این کشور تکرار بشه که هنوز که هنوزه متولدینش دارن ازین بابت اسیب میبینن!
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
...برای اینکه نمیخوان فاجعه دهه 60 دوباره تو این کشور تکرار بشه که هنوز که هنوزه متولدینش دارن ازین بابت اسیب میبینن!

اوه ......پردرآمدا انقدر به فکرن؟
میشه بگید فاجعه دهه شصت به قول شما چه ربطی به قشر مرفه دارد

همچنین خانوارهای ساکن مناطق بالای شهر دارای پایین‌ترین نرخ باروری 0.7 و ساکنان مناطق میانی 1.1 و ساکنان مناطق پایین‌شهر نرخ باروری 1.5 داشتند.

بنده خدا آمار فرزندانشون زیر یک فرزنده ....میدونی همچین جامعه ای در اینده یعنی چی؟
 

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
اوه ......پردرآمدا انقدر به فکرن؟
میشه بگید فاجعه دهه شصت به قول شما چه ربطی به قشر مرفه داردبنده خدا آمار فرزندانشون زیر یک فرزنده ....میدونی همچین جامعه ای در اینده یعنی چی؟
...مملکتی که زیر ساخت درست و حسابی واسه جمعیت زیاد نداره واسه چی باید مردم رو تشویق کنه به افزایش جمعیت؟!...پر دارمد ها هم واسه خودشون حتما دلایلی دارن...خیلی از پر درامد ها جز قشر تحصیل کرده جامعه هستن و حتما دلایلی دارن واسه این مسئله...!
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
...مملکتی که زیر ساخت درست و حسابی واسه جمعیت زیاد نداره واسه چی باید مردم رو تشویق کنه به افزایش جمعیت؟!...پر دارمد ها هم واسه خودشون حتما دلایلی دارن...خیلی از پر درامد ها جز قشر تحصیل کرده جامعه هستن و حتما دلایلی دارن واسه این مسئله...!

زیرساخت رو لطفا برای من تشریح کنید ....

ایران فعلا کشوری با رشد منفی نیست......هرچند بعید نیست این اتفاق بیفته

کشورهایی که رشدشون منفی است پس علت چیست؟
مثلا چرا آلمان مدتها رشد منفی داشته؟زیر ساختش مشکل داره؟

پس فرزند آوری یا نیوردنش دلایلی به جز پول هم میتواند داشته باشد
 

REYMOND00

کاربر بیش فعال
بمیرم برای پردرآمدها و قشرهای مرفه جامعه هم که بی پولن .........آمار چرا در این قشر از همه پایین تره .....برای چی نمیخوان بچه داشته باشن این مرفهین بی درد؟

شما این پستو بخونین(قضیه ی چوپان)
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...لدین-حق-دخالت-در-ازدواج-فرزندان-خود-را-دارند؟
دلیلش معلومه!!!چون مرفه بی درد می خواد نسل فرهیخته و توانمند بار بیاره و نه احیانا بچه ی آشغال جمع کن!!بعدشم به نظر خود من هیچکس از بچه ی زیاد بدش نمیاد!!کیه بدش بیاد؟ما که ادعامون می شه و می خوایم رشد آمریکا رو داشته باشیم تو جمعیت حداقل باید بدونیم که اونجا یه فرد بورسیه راحت 2000 دلار حقوق داره که می تونه زندگیشو بگذرونه و با 10000دلار هم می تونه خونه بگیره!!!حتی با تورم خودمون و بدون نسبت گرفتن حقوق ایران و آمریکا بخوایم مقایسه کنیم(که یه کارگر ایرانی حدود 100 -130 دلاره اما اونا راحت 4000 دلار) می شه حدود 30 میلیون می شه خونه خرید!!!وراحت توش زندگی کرد!!یه گالن 4 لیتری 2 دلاره!!با 4000دلار حقوق !!ولی اینجا برای 4 لیترباید 1/5دلار از 130 دلار رو بپردازی!!!
شما امکانات مدارس رو در نظر بگیر!!الان من اطلاع دارم مدارس هیئت امنایی که غیرانتفاعی کامل هم نیستن برای ابتدایی 6 میلیون می گیرن!!و اینه تحصیل رایگان!!
اصلا یه موضوع واقعا مهم دیگه سلامته!!اصلا شما از وضعیت زایمان ایران اطلاع داری؟؟؟؟به خدا وحشتناکه!!بماند که پوشک بچه ی 24 تایی با جنس خوب(نه معمولی و نه عالی)60 هزار تومنه!!!!!!!!!!!!!لباس بماند!!
اون پدر و مادری که براش بچه مهمه هزینه هم مهمه دیگه...باید بچه اتاق داشته باشه امکانات داشته باشه کلاساش به راه باشه ...کامپیوتر و بعدها ماشین و خونه و عروسی هم هست خب!!اما اون فقیره نه...اصلا اینا رو نمی دونه!
باید حتما نسل بعد هم بشه نسل ما که حسرت یه کمد شخصی هم به دلمون مونده؟یه میز مطالعه شخصی نداشتیم...اتاق و کاپیوتر بماند..............الانم که نه خونه داریم ...نه زندگی...نه کار و نه آینده...من نگران 30-40 سال دیگه ام که شانس گند ما خانه سالمندان هم برامون نیست.......
بهتره بپذیریم که زمانه فرق کرده...
و اینکه مطمئن باشید اینجا یکی از مهمترین دلایل مساله اقتصادیه!!!!چرا باور نمی کنید که وضع جامعه خوب نیست؟؟؟؟هنوز تاکید رو فرزندآوریه؟
حالا مامان باباهای ما یه اشتباهی کردن ماهم باید راهشونو ادامه بدیم؟؟؟؟؟؟؟
 
آخرین ویرایش:

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
زیرساخت رو لطفا برای من تشریح کنید ....

ایران فعلا کشوری با رشد منفی نیست......هرچند بعید نیست این اتفاق بیفته

کشورهایی که رشدشون منفی است پس علت چیست؟
مثلا چرا آلمان مدتها رشد منفی داشته؟زیر ساختش مشکل داره؟

پس فرزند آوری یا نیوردنش دلایلی به جز پول هم میتواند داشته باشد
...منظورتو از رشد نفهمیدم اقتصادی منظورت بود یا از نظر جمعیتی میگی رشد منفی؟!زیر ساخت یعنی همون چیزی که دهه 60 تیا بهش دچار شدن...سر کوچکترین و بی اهمیت ترین مسائلشونم باید تو صف انتظار و رقابت با میلیون ها ادم دیگه عمرشون رو تلف میکردن..جمعیت ایران ماشالا همین الانشم کم نیست 75 میلیون به نظرتون نمیاد انگار!تازه 4 5 میلیونم رفتن خارج!!
 

eti68

عضو جدید
کاربر ممتاز
بمیرم برای پردرآمدها و قشرهای مرفه جامعه هم که بی پولن .........آمار چرا در این قشر از همه پایین تره .....برای چی نمیخوان بچه داشته باشن این مرفهین بی درد؟

چون دلشون نمیخواد..شما چیکار دارین به زندگی مردم؟!!
پس مردم از این به بعد اگه تصمیم داشتن بچه دار بشن یا نشن اول بیان از شما اجازه بگیرن!!
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
شما این پستو بخونین:(قضیه ی چوپان)
http://www.www.www.iran-eng.ir/show...لدین-حق-دخالت-در-ازدواج-فرزندان-خود-را-دارند؟
دلیلش معلومه!!!چون مرفه بی درد می خواد نسل فرهیخته و توانمند بار بیاره و نه احیانا بچه ی آشغال جمع کن!!بعدشم به نظر خود من هیچکس از بچه ی زیاد بدش نمیاد!!کیه بدش بیاد؟ما که ادعامون می شه و می خوایم رشد آمریکا رو داشته باشیم تو جمعیت حداقل باید بدونیم که اونجا یه فرد بورسیه راحت 2000 دلار حقوق داره که می تونه زندگیشو بگذرونه و با 10000دلار هم می تونه خونه بگیره!!!حتی با تورم خودمون و بدون نسبت گرفتن حقوق ایران و آمریکا بخوایم مقایسه کنیم(که یه کارگر ایرانی حدود 100 -130 دلاره اما اونا راحت 4000 دلار) می شه حدود 30 میلیون می شه خونه خرید!!!وراحت توش زندگی کرد!!یه گالن 4 لیتری 2 دلاره!!با 4000دلار حقوق !!ولی اینجا برای 4 لیترباید 1/5دلار از 130 دلار رو بپردازی!!!
شما امکانات مدارس رو در نظر بگیر!!الان من اطلاع دارم مدارس هیئت امنایی که غیرانتفاعی کامل هم نیستن برای ابتدایی 6 میلیون می گیرن!!و اینه تحصیل رایگان!!
اصلا یه موضوع واقعا مهم دیگه سلامته!!اصلا شما از وضعیت زایمان ایران اطلاع داری؟؟؟؟به خدا وحشتناکه!!بماند که پوشک بچه ی 24 تایی با جنس خوب(نه معمولی و نه عالی)60 هزار تومنه!!!!!!!!!!!!!لباس بماند!!
اون پدر و مادری که براش بچه مهمه هزینه هم مهمه دیگه...باید بچه اتاق داشته باشه امکانات داشته باشه کلاساش به راه باشه ...کامپیوتر و بعدها ماشین و خونه و عروسی هم هست خب!!اما اون فقیره نه...اصلا اینا رو نمی دونه!
باید حتما نسل بعد هم بشه نسل ما که حسرت یه کمد شخصی هم به دلمون مونده؟یه میز مطالعه شخصی نداشتیم...اتاق و کاپیوتر بماند..............الانم که نه خونه داریم ...نه زندگی...نه کار و نه آینده...من نگران 30-40 سال دیگه ام که شانس گند ما خانه سالمندان هم برامون نیست.......
بهتره بپذیریم که زمانه فرق کرده...
و اینکه مطمئن باشید اینجا یکی از مهمترین دلایل مساله اقتصادیه!!!!چرا باور نمی کنید که وضع جامعه خوب نیست؟؟؟؟هنوز تاکید رو فرزندآوریه؟
حالا مامان باباهای ما یه اشتباهی کردن ماهم باید راهشونو ادامه بدیم؟؟؟؟؟؟؟
یعنی شما میگین فرزند یک بچه سرمایه دار به غیر کارخونه پدرش ! جایی دیگه هم فکر میکنه؟
میگید فرهیخته!....والا من فرهیخته رو در پولدار بودن نمیدونم بلکه در صاحب کمالات و عقل و درایت و علم میدونم

واقعا همچین فکری میکنید؟
من خودم مخالف بچه در حد بی نهایتم!......معتقدم فاصله سنی زیادی نبایستی با پدر باشه .....بچه که سه تا پدر بزرگ نمیخواد!
من معتقدم بایستی 2 الی 3 تا .....الآن هم خب داریم ....خداروشکر مشکلاتی که شما میگید نیست
ضمن اینکه رشد جمعیت آمریکا هم به پایین تر حد خود رسیده

[h=3]رشد جمعيت آمريكا به پايين‌ترين رقم از دهه 1930 رسيد - فارس[/h]
مگر بچه رو حتما بایستی بفرستی غیر انتفاعی؟ ......والا ما که همچین پولی نداریم

ولی انصافا فکر میکنید برای شخص مایه داری که پورشه سوار میشه یا همین چه میدونم این ماشینای گران قیمت این چیزا پولی حساب میشه؟

وقتی رشد جمعیت منفی بشه یعنی جوان کمتر و جامعه سالمندتر ........جامعه سالمند میتونه حرکتی بکنه؟

منم نگفتم وضع اقتصاد خوبه ......نه ......اصلا هم خوب نیست .....قیمتها مشخصه .....دلایلشم مشخصه .....ولی اینا بر قشر پایین جامعه شاید بتونه یک دلیل باشه

ولی قشر مرفه چی؟ .........که برای سگش میلیونی و ده ها میلیونی خرج میکنه؟

چرا در اونها به مراتب خواستن فرزند کمتر است؟
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
چون دلشون نمیخواد..شما چیکار دارین به زندگی مردم؟!!
پس مردم از این به بعد اگه تصمیم داشتن بچه دار بشن یا نشن اول بیان از شما اجازه بگیرن!!

خب چرا دلشون نمیخواد؟......دقیقا بحث همین جا جالب میشه .....قشری که پولداره چرا کمتر از فقیرترین قشر جامعه کمتر دوست داره فرزند داشته باشه .....نه از من نیازی نیست اجازه بگیرن...بحث تحلیل است
 

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
خب چرا دلشون نمیخواد؟......دقیقا بحث همین جا جالب میشه .....قشری که پولداره چرا کمتر از فقیرترین قشر جامعه کمتر دوست داره فرزند داشته باشه .....نه از من نیازی نیست اجازه بگیرن...بحث تحلیل است
...متاسفانه یک چیزایی گفتن نداره ولی اگه میخوای دلیلشو بدونی اینه که در بسیاری از روستاها و دهات به بچه به عنوان یک نیروی کار اضافی نگاه میکنن از اولش!این موضوع رو میتونی خیلی ساده بری تحقیق کنی ...
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
...منظورتو از رشد نفهمیدم اقتصادی منظورت بود یا از نظر جمعیتی میگی رشد منفی؟!زیر ساخت یعنی همون چیزی که دهه 60 تیا بهش دچار شدن...سر کوچکترین و بی اهمیت ترین مسائلشونم باید تو صف انتظار و رقابت با میلیون ها ادم دیگه عمرشون رو تلف میکردن..جمعیت ایران ماشالا همین الانشم کم نیست 75 میلیون به نظرتون نمیاد انگار!تازه 4 5 میلیونم رفتن خارج!!
منظورم رشد جمعیت بود ......رشد اقتصادی ما که طبق آمار رسمی سازمان پول الآن فکر میکنم منفی شده گرچه در این 8 سال متوسط رشد اقتصادیمون 3.6 بوده

خب ...دهه شصت انفجار جمعیت بوده دیگه ...فرزندآوری بالای 5 تا و ........
الآن متوسط زیر یک نفره ....طبق آماری که میبینید

بله ......ولی این جمعیت سالخورده میشن .....همیشه که جوون نمیمونن ....میمونن؟
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
...متاسفانه یک چیزایی گفتن نداره ولی اگه میخوای دلیلشو بدونی اینه که در بسیاری از روستاها و دهات به بچه به عنوان یک نیروی کار اضافی نگاه میکنن از اولش!این موضوع رو میتونی خیلی ساده بری تحقیق کنی ...

دوست عزیز مطلبی که پژوهش شده مربوط به شهر تهران است ......اون چیزی که شما میگی تو آمار نیست .....در ضمن انقدر نگاه بد به روستایی ها داشتن صحیح نیست .....اونها اگر نباشن شاخه ای از تولید کشور خوابیده .......اونها هم سودی نمیبرن ....این وسط یه مشت دلال هستن که سبب گرانی ها هستن نه مزرعه دار نه روستایی
ما که مثلا تحصیلکرده ایم بهتره همه رو به یک دید ببینیم
 

eti68

عضو جدید
کاربر ممتاز
خب چرا دلشون نمیخواد؟......دقیقا بحث همین جا جالب میشه .....قشری که پولداره چرا کمتر از فقیرترین قشر جامعه کمتر دوست داره فرزند داشته باشه .....نه از من نیازی نیست اجازه بگیرن...بحث تحلیل است

اونش دیگه به من و شما ربطی نداره...
الان من مثلا دلم نمیخواد زیتون بخورم شما میگی چرا دلت نمیخواد باید بخوری؟
قشر پولدار چون سواد داره علم داره درس خونده رفته دنیا رو دیده فهمیده دنیا چه خبره..یه بچه میاره به نحو احسن بزرگش میکنه ..10 تا نمیاره 10 تاشون بشن معتاد!!
آقا شما تو همه چی زور و اجبار میکنین همه رو...

تحلیل نمیخواد...یکی نمیخواد بچه داشته باشه یکی میخواد..اینم تحلیل داره؟؟
بعدشم شما که آمریکا رو قبول نداری پس واسه همش ایران و با آمریکا مقایسه میکنی؟
 

persian_land

عضو جدید
کاربر ممتاز
زیرساخت رو لطفا برای من تشریح کنید ....

ایران فعلا کشوری با رشد منفی نیست......هرچند بعید نیست این اتفاق بیفته

کشورهایی که رشدشون منفی است پس علت چیست؟
مثلا چرا آلمان مدتها رشد منفی داشته؟زیر ساختش مشکل داره؟

پس فرزند آوری یا نیوردنش دلایلی به جز پول هم میتواند داشته باشد

آره ....همون آلمان و نروژی که میگید رشد جمعیتشون منفیه ....اما به خاطر دیدگاهاشونه .... هر کشوری دیدگاه خودش رو داره و البته خیلی زود این دیدگاه در جامعه حل میشه خدا رو شکر جایگزین میشه ...
مثلا یه زمانی هر زوج ایرانی 6 تا فرزند داشت اما به خاطر زیر ساخت های جامعه و اقتصاد درست مشکلی براشون پیش نمیومد ...اقتصاد درست نسبت به همون زمان خودش تعریف میشه ...نمیتونی اقتصاد یک سال رو با سال دیگه مقایسه کنی چون شاخص ها متفاوت اند .....
ایران هم الان مدتیه که از لحاظ اقتصادی نمی تونه مردم کشورش رو به خوبی حمایت کنه و اکثر مردم جامعه در حال رکود اند ....قشر جوان هم که همشون از یه ور خدا بیامرزه ....
پس اقتصاد نقش مهمی داره ....و البته فرهنگ ....
اگر در زمان انقلاب شعار بچه فقط دوتای شاهنشاهی یکی از دلایل دخول مردم بود که میخواهند در کار خدا دخالت کنند هم اکنون مردم هم میدانند که بچه چندتا نیاز است و به تعابیر سیاسی توجه نمی کنند.....
و البته فرموده مقام معظم رهبری در مورد ما دهه 60 ای ها همین چند سال پیش یادتونه : رشد جمعیت همانند شیرآبی بود که باز کردیم اما یادمان رفت کجا و چه زمانی ببندیم ...
با این مسوولین و وضعیت حال جامعه هیچ کس به خودش اجازه نمی دهد که از این چیز ها تخطی کند که در آینده دهه 60 دیگه ای فراهم کند .
 

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
دوست عزیز مطلبی که پژوهش شده مربوط به شهر تهران است ......اون چیزی که شما میگی تو آمار نیست .....در ضمن انقدر نگاه بد به روستایی ها داشتن صحیح نیست .....اونها اگر نباشن شاخه ای از تولید کشور خوابیده .......اونها هم سودی نمیبرن ....این وسط یه مشت دلال هستن که سبب گرانی ها هستن نه مزرعه دار نه روستایی
ما که مثلا تحصیلکرده ایم بهتره همه رو به یک دید ببینیم
...من کارم جوری بوده که تو واحد های تولید زیاد بودم این موضوع اصلا چیز پوشیده ای نیست...مثلا زمانی که 4 تا برادر با سواد 3 ابتدایی میرن جایی کارگری هر 4 تا به نظرت اینا با هدفی جز کار به دنیا امدن؟!همش دنبال کمیت بودیم به جای کیفیت !
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
عمده مشکل ما اینه که مطلب رو نمیخونیم ......یک بار دیگه دقت بشه

نرخ باروری در شهر تهران در سال 1388 برابر با 1.4 بوده است که در سال 1391 به 1.08 کاهش یافته است. این در حالی است که سرشماری عمومی سال 1390 میزان نرخ باروری را در نقاط شهری ایران 1.12 اعلام کرده بود و این نشان می‌دهد نه تنها نرخ باروری در شهر تهران کاهش پیدا کرده بلکه از متوسط مناطق شهری کشور نیز پایین‌تر رفته است.

همچنین خانوارهای ساکن مناطق بالای شهر دارای پایین‌ترین نرخ باروری 0.7 و ساکنان مناطق میانی 1.1 و ساکنان مناطق پایین‌شهر نرخ باروری 1.5 داشتند.
 

persian_land

عضو جدید
کاربر ممتاز
منظورم رشد جمعیت بود ......رشد اقتصادی ما که طبق آمار رسمی سازمان پول الآن فکر میکنم منفی شده گرچه در این 8 سال متوسط رشد اقتصادیمون 3.6 بوده

خب ...دهه شصت انفجار جمعیت بوده دیگه ...فرزندآوری بالای 5 تا و ........
الآن متوسط زیر یک نفره ....طبق آماری که میبینید

بله ......ولی این جمعیت سالخورده میشن .....همیشه که جوون نمیمونن ....میمونن؟

1. اون آمار رو ولش کن دوست من ...هم من میدونم اون آمار چطور تهیه میشه هم تو ....فقط کافیه از اون رشد اقتصادی چند تا قلم که مربوط به زندگی مردم نیست حذف بشه تا رشد واقعی ایران مشخص بشه
2. همون قشر قرار فر دا فرزند بیاره اگر هرکدومشون 2 تا بیارن میشه انفجار دوم جمعیت
3. این آمار هم فقط در تهران ..اما خدا روشکر شهرستان های کوچیک هم دارند رعایت می کنند چون وضعیت اقتصادی نابسمان است
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
...من کارم جوری بوده که تو واحد های تولید زیاد بودم این موضوع اصلا چیز پوشیده ای نیست...مثلا زمانی که 4 تا برادر با سواد 3 ابتدایی میرن جایی کارگری هر 4 تا به نظرت اینا با هدفی جز کار به دنیا امدن؟!همش دنبال کمیت بودیم به جای کیفیت !
یعنی شما میگی قشر فقیر ......قشر روستایی بچه هاشونو به دانشگاه نمیفرستن؟!
 

محممد آقا

عضو جدید
کاربر ممتاز
1. اون آمار رو ولش کن دوست من ...هم من میدونم اون آمار چطور تهیه میشه هم تو ....فقط کافیه از اون رشد اقتصادی چند تا قلم که مربوط به زندگی مردم نیست حذف بشه تا رشد واقعی ایران مشخص بشه
2. همون قشر قرار فر دا فرزند بیاره اگر هرکدومشون 2 تا بیارن میشه انفجار دوم جمعیت
3. این آمار هم فقط در تهران ..اما خدا روشکر شهرستان های کوچیک هم دارند رعایت می کنند چون وضعیت اقتصادی نابسمان است
عزیز من یعنی آمار سازمان پول بین الملل هم دروغه؟!....
بر چه اساس میگید؟
بنده هم گفتم مسئله اقتصادی بی اثر نیست ........ولی تنها دلیل نیست ........شما بگید دلیل قشر مرفه جامعه چیه؟

بدون آمار حرف زدن که میشه فقط حرف احساسی نه منطقی
 

viva shz

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
یعنی شما میگی قشر فقیر ......قشر روستایی بچه هاشونو به دانشگاه نمیفرستن؟!
...بعضی هاشون به خاطر مشکلات نمیتونن نه اینکه نخوان...این اقداماتی که مثل افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه کردن یا مثلا تنظیم خانواده رو یک شبه تغییر دادن که مثلا ملت بیان فکرشون رو عوض کنن فقط مختص جایی مثل ایرانه!
 
بالا