◄ اصطلاحات پزشکی و بهداشتی ►

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سيستم ايمني
سيستم ايمني به وسيله تشخيص دادن بيماري و از بين بردن آنها از بدن محافظت مي كند.سيفليس
بيماري مسري و عفوني كه معمولاً از راه آميزش جنسي انتقال پيدا مي كند.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
سيكل
حلقه؛ دوره؛ مجموعه اي متوالي يا برگشتي از يك سري وقايع؛ چرخه
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شب كوري
عدم توانايي در ادراك و يا نقص درك بينايي در شب و يا نور ضعيف
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شبه واريس
داراي ماهيت واريس يا مربوط به واريس، اتساع غير طبيعي و دائم (در مورد وريدها گفته مي‌شود)
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
شپش
دسته‌اي از حشرات كه انواعي از آن انگل انسان هستند. شپش‌ها مهم‌ترين انتقال دهنده بيماري‌هايي مانند تيفوس و تب راجعه هستند


شريان
رگي كه خون را از قلب خارج مي‌كند؛ در جريان خون عمومي، رگ حاوي خون اكسيژن‌دار
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
شكستگي
شكستگي در امتداد استخوان كه به وسيله درد، تورم، تغيير شكل، از دست رفتن عملكرد، كوتاه شدگي و لغزندگي شناخته مي شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
شوك
1- اختلال ناگهاني تعادل ذهني
2- آشفتگي شديد هموديناميك و متابوليك كه با ناتواني سيستم گردش خون براي نگهداري پر فيوژن كافي اعضا ضروري و حياتي مشخص مي‌شود


اصطلاحات پزشکی
شيگلا
از عفونتهاي باكتريايي عامل اسهال مي باشد كه از طريق توليد سم به تنهايي و يا توام با تهاجم بافتي موجب بيماري مي شود و بيماري از طريق تماس شخص به شخص و خوردن غذاهاي آلوده گسترش مي يابد.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
صفرا
مايعي كه به وسيله كبد ترشح شده، در كيسه صفرا تغليظ يافته و از طريق مجاري صفراوي به روده كوچك تخليه مي‌شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ضد آفتاب
ماده‌اي كه بر روي پوست ماليده مي‌شود كه آن را از اثرات مضر اشعه آفتاب حفظ كندضدعفوني
مقابله با عفونت
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
عرق
تعريق؛ مايعي كه توسط غدد عرق ترشح مي‌شود

اصطلاحات پزشکی
عصب
ساختمان ماكروسكوپيك طنابي شكل كه متشكل از مجموعه‌اي از فيبرهاي عصبي بوده و پيام‌ها را از سيستم عصبي مركزي به ساير نقاط بدن انتقال مي‌دهند
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
عضله
ماهيچه؛ ارگاني كه با انقباض خود سبب حركت بخشي از بدن يك حيوان مي‌شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
عضو يا اندام بدن
اصطلاح كلي براي يكي از اندام‌ها؛ يعني اندام فوقاني (بازو، ساعد، دست) يا اندام تحتاني (ران، ساق، پا)عفونت
ورود و گسترش يا تكثير يك عامل عفوني بيماريزا به بدن
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
غده
يك ارگان كه از سلولهاي تخصص يافته تشكيل شده است و موادي توليد مي كند كه ترشح مي شوند يا از مجاري به داخل خون يا لنف منتقل مي شوند
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
فارماكولوژيفارنژيت
التهاب و آماس حلق
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
فتق فمورال
فتق اينگواينال يا فمورال كه در كشاله ران ايجاد تورم مي كند.فرج
عضو تناسلي خارجي زنان كه شامل برجستگي عانه، لب‌هاي ماژور و مينور،كليتوريس و دهليز مي‌باشد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
فك
آرواره؛ هر يك از دو استخوان حامل دندان‌ها كه در سر حيوانات مهره‌دار قرار دارندفلوئور
عنصر شيميايي با نشانه F كه در پوسيدگي از دندان ها نقش مهمي دارد.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
فمور
استخوان ران، بزرگ ترين و محكم ترين استخوان بدن است


اصطلاحات پزشکی
فمورال
مربوط به ران يا ساق
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
فوبيا
ترس غير منطقي از يك شي ، شخص ، عمل يا يك موقعيت . ترس بيمارگونه همراه با اضطراب شديد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
فولات
گروهي از تركيبات ويتامين B كه از اسيد فوليك مشتق شده‌اند. فولات در غذاهايي مثل سبزيجات با برگ سبز و كبد حيوانات يافت مي شوند
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
فيبروزكيستيك
اختلالي ژنتيكي است و اكثر سيستمها را در كودكان و افراد بالغ متاثر مي سازد. با انسداد و عفونت مزمن راههاي هوايي و عدم وجود هضم طبيعي در گوارش مشخص مي شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
فيبروما
تومور خوش خيم بافت فيبروزه


اصطلاحات پزشکی
فيبروميوما
يك تومور خوش خيم مركب از بافت فيبروزي و عضلاني
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
فيزيولوژي
1- علمي كه در مورد عملكرد موجود زنده و قسمت‌هاي مختلف بدن آن و فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و واكنش‌هاي آن صحبت مي‌كند
2- مراحل اساسي زمينه‌ساز اعمال يك گونه يا طبقه از موجودات زنده يا هر يك از بخش‌ها و يا واكنش‌هاي آن
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
قاعدگي خشك
وجود نشانه‌هاي بدني فاز قاعدگي، بدون خونريزي قاعدگي
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
قرنيه
بخش شفاف قدامي چشمقفسه سينه
علي الخصوص ديواره قدامي آن؛ سينه
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
كاتاراكت
آب مرواريد. بيماري است كه بعلت كدر شدن عدسي چشم ايجاد مي گردد و به تار شدن پيشرونده بينايي مي انجامد.


اصطلاحات پزشکی
كارسينوژن
هر آنچه كه باعث ايجاد سرطان مي شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
كافئين
آلكالوئيدي كه در موادي نظير برگ چاي و دانه هاي قهوه وجود دارد.كالاآزار
لشمانيوز احشايي
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
كامپليوباكتر
از علل باكتريايي اسهال كه مسئول 15% از موارد اسهال شيرخواران مي باشد و از طريق تماس شخص يا غذا و آب آلوده انتقال مي يابد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
كامپوزيت
ماده پركننده همرنگ دندان است كه براي ترميم دندانهاي جلويي بسيار مناسب است. چون رنگهاي بسيار متفاوتي دارد، دندانپزشك مي‏تواند رنگ مناسب و نزديك به دندان شما را انتخاب كند. كامپوزيت ماده زمينه‏اي از جنس رزين دارد كه ذرات بسيار ريز شيشه‏اي درون آن جاي داده شده‏اند. از مشكلات ترميم‏هاي كامپوزيت آن است كه امكان دارد پس از مدتي دندان شما در حاشيه‏هاي پركردگي، دچار پوسيدگي شود. بنابراين بهتر است اين ترميم‏ها به اين دليل و برخي دلايل ديگر، هرچند سال يكبار تعويض شوند. ترميم‏هاي كامپوزيت در ساعات اوليه، مستعد جذب مواد رنگي غذاها، چاي، قهوه، نوشابه و ... است. بنابراين براي جلوگيري از تغيير رنگ اين ماده همرنگ دندان، در روزهاي نخست پس از پركردن دندانتان با كامپوزيت، از خوردن و نوشيدن خوراكي‏ها و نوشيدني‏هاي رنگي خودداري كنيد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
كانابيسم
مسموميت ناشي از مصرف زياد حشيش يا اعتياد به آن


اصطلاحات پزشکی
كاندوم
كاپوت، وسيله اي براي پيشگيري از بارداري و همچنين حفاظت در مقابل اغل بيماريهاي مقاربتي ( STD) است كه دو نوع زنانه و مردانه دارد.
 

Similar threads

بالا