◄ اصطلاحات پزشکی و بهداشتی ►

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
رينوويروس‌ها
ويروس‌هايي كه دستگاه تنفسي فوقاني را گرفتار ساخته و باعث سرما خوردگي معمولي مي‌شوند. بيش از 100 نوع گونه آنتي‌ژني مختلف موجب اين عفونت در انسان مي‌شوند
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
رينيت
التهاب بيني، غشاهاي مخاطي درون بيني


ريه
شش؛ ارگان تنفسي؛ هر يك از دو ارگاني كه تهويه خون را به عهده داشته و در دو طرف قلب درون قفسه سينه قرار دارد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
زايمان
فرآيند خروج جنين از طريق كانال زايماني (واژن) به بيرونزايمان
خارج شدن بچه و پرده هاي جنيني از رحم به هنگام تولد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
زبان
عضوي عضلاني با قابليت جابجا شدن در كف دهان. عضو اصلي چشايي است و به جويدن، بلع و تكلم كمك مي‌‌كند


زخم
صدمه يا آسيب، اين اصطلاح معمولا در مورد ضايعات ناشي از عوامل خارجي به كار مي‌رود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
زرده
ماده غذايي ذخيره شده در تخمكزردي
يرقان، زرد شدن پوست، صلبيه، غشاهاي مخاطي و ترشحات در اثر هيپربيلي رو بينمي و رسوب رنگدانه‌هاي صفراوي
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
زكام
ترشح و آبريزش بيش از حد از مخاط بينيزگيل
ضايعه هيپر پلاستيك اپيدرمي با سطح شاخي كه به وسيله ويروس پاپيلوماي انساني ايجاد مي‌شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
زودرميك
از پوست حيواني، مثلا در مورد پيوندهايي كه از پوست حيوان تهيه شده‌اندزولوژي
حيوان شناسي
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
زونا
يك بيماري التهابي يك طرفه و خود به خود محدود شونده حاد كه مربوط به گانگليون‌هاي ريشه‌هاي خلفي اعصاب نخاعي و اعصاب محيطي بوده و توسط ويروس آبله مرغان ايجاد مي‌شود. در اين بيماري وزيكول‌هاي كوچك متعددي در پوست مربوط به شاخه‌هاي اعصاب نخاعي ظاهر مي‌شود كه دردناك مي‌باشندزيست پزشكي
پزشكي باليني كه بر اساس اصول علوم طبيعي (بيولوژي، بيوشيمي و غيره) بنا شده است
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
زيگوت
نطفه؛ سلول حاصل از درهم آميختگي گامت‌هاي نر و ماده; تخم بارور شده، به طور دقيق تر، سلول حاصل از باروري تخم تا قبل از اولين تسهيم (كليواژ)
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ژژونكتومي
برداشتن ژژونومژژونوم
بخشي از روده باريك كه از دوازدهه تا ايلئوم امتداد دارد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
ژن
يك فاكتور ارثي قرار گرفته در يك محل خاص روي يك كروموزوم خاص كه تشكيل دهنده DNA هستند. ژن‌ها مسئول انتقال خصوصيات مختلف و دستورات ساخت پروتئين‌ها مي‌‌باشند
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ژن غالب
ژني كه صفات را توليد مي كند. ممكن است از يك يا هر دو والد به ارث رسيده باشد به عنوان مثال هتروزيگوت يا هموزيگوت
مثال ها شامل لك هاي صورت، بيماري هانتينگتون و غيره
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ژنتيك
اصطلاحي كه براي خصوصيات ارثي يك فرد به كار مي رود كه به دليل حضور ژن مي‌‌باشدژنژيويت
آماس و التهاب لثه ها
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ژنيتال
مربوط به توليد مثل و يا ساختار هاي توليد مثلي


اصطلاحات پزشکی
ژيارديا
از انگل هاي مولد اسهال مي باشد كه از طريق خوردن كيستها بدنبال تماس با شخص آلوده و يا بدنبال آلوده شدن آب يا غذا بامواد مدفوعي منتقل مي شود و در شير خواراني كه در مهدكودكها نگهداري مي شوند شايع است.
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
ساديسم
لذت جنسي بردن از طريق آزار و اذيت و پست و حقير كردن ديگران
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سازش
سازگاري، انطباق


سازمان بهداشت جهاني
يك آژانس بين المللي متحد با سازمان ملل متحد و تاسيس شده در شهر جنوا
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
ساقه مغز
بخش ساقه‌اي شكل مغز كه نيمكره هاي مخ را به طناب نخاعي وصل مي‌كند و شامل پل مغزي، بصل النخاع و مغز مياني مي باشد؛ اين بخش از سيستم اعصاب مركزي به عنوان ديانسفال نيز خوانده مي‌شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
سالمونلا
سالمونلا از عوامل باكتريايي اسهال كه از طريق تماس با حيوانات آلوده و فرآورده هاي غذايي آلوده نظير تخم مرغ و شير، مرغ و خروس خانگي منتقل مي گردد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سپتي سمي
سميت خوني، بيماري سيستميك همراه با ايجاد و باقي ماندن ميكروارگانيسم‌هاي بيماري زا يا توكسين آنها در خونسپتي‌سمي
سميت خوني؛ بيماري‌هاي سيستميك كه همراه با وجود ميكرو ارگانيسم‌هاي بيماري‌زا و ساير سموم در خون مي‌باشد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سردرد
علل شامل: فشار، ميگرن، اختلالات داخل مغزي و بيماري سينوس و چشم مي‌باشد


سرفه
خروج ناگهاني و صدادار هوا از ريه ها
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سرگيجه
احساس گردش يا چرخيدن يك فرد يا محيط پيرامون ويسرما درماني
كاربرد درماني سرما
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سرويكس
گردن رحم ، دهانه رحمسقط خود به خودي
از دست رفتن محصولات لقاح از رحم قبل از اين كه جنين داراي حيات شود
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سقف دهان
كام؛ ديواره اي كه حفرات دهان و بيني را از هم جدا مي‌كندسلول تخم
سلول زاينده يا اندام توليد مثل جنس ماده كه پس از باروري، قادر به توليد مشابه خود است
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
سم
ماده‌اي كه خوردن، تنفس، جذب، كاربرد و تزريق آن هر چند كم باشد، ممكن است سبب آسيب شود


اصطلاحات پزشکی
سندرم داون
يك اختلال كروموزومي، معمولا كروموزوم 21 كه هنگام جدا شدگي در مرحله ميوزيس دچار نقص شده است با افزايش سن مادر موارد آن زياد مي شود و نيز ممكن است به علت اختلالي بين كروموزوم گروههاي 15-13 و 22-21 در مادران جوان باشد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
اصطلاحات پزشکی
سندرم روده تحريك پذير
سندرم روده تحريك پذير شايع ترين اختلال روده بوده و علائم آن در افراد متفاوت مي باشد (علائمي مانند درد مبهم شكمي ، درد شديد و اورژانسي شكم ، احساس نفخ و تورم در شكم ، تغييراتي در اجابت مزاج بصورت اسهال يا يبوست و يا تركيبي از اين دو مي باشد)
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سندروم محروميت
1- كناره‌گيري پاتولوژيك از تماس‌هاي بين فردي و درگيري‌هاي اجتماعي
2- يك سندروم خاص مغزي كه به دنبال محروميت يا كاهش مصرف يك ماده موثر بر روان كه به طور مرتب مصرف مي‌شده تا براي بيمار سرمستي ايجاد كند، به وجود مي‌آيد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سنكوپ
غش و ضعف؛ از دست دادن موقتي هوشياري به دليل ايسكمي منتشر مغزيسنگ كيسه صفرا
يك سنگ در كيسه صفرا كه به ميزان زيادي به عفونت و كله سيستيت (التهاب مجراي صفراوي) همراه است. ممكن است از كلسترول، رنگدانه‌هاي صفراوي و يا تركيبي از اين دو ساخته شده باشد. سنگ ممكن است به مجاري حركت كند و درد بسيار شديدي را ايجاد نمايد
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سه گوش
مثلث، عضله كتفسي پي دي
عدم تطابق سر جنين با لگن مادر در هنگام زايمان
 

Foster.nicely

عضو جدید
کاربر ممتاز
سيانوز
آبي رنگ شدن پوست و غشا مخاطي ناشي از غلظت بيش از حد هموگلوبين احيا شده و خون

اصطلاحات پزشکی
سياهرگ
رگي كه خون از طريق آن به سمت قلب جريان دارد؛ وريد؛ در جريان عمومي خون، اين عروق، خوني كه بخش عمده اكسيژن خود را پس داده، حمل مي‌كنند
 

Similar threads

بالا