[گرافیک] تعرفه رسمی خدمات طراحی گرافیکی 1394

N O X

عضو جدید
کاربر ممتاز
تعرفه ی رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافیک ایران که پیشینه ی پیدایش آن به پیش از تأسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بازمیگردد، حاصل بررسیهای فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگونی است که به سبب آنها امروز ارزش کارشناسانه یافته و منبعی برای هرگونه تعیین دستمزد طراحی و ارزشگذاری آثار گرافیک در مراجع دولتی و غیردولتی شده است.
مطابق قوانین و سنتهای جاری، تشکلهای صنفی گوناگون به دلیل اطلاعات و دانشی که در حوزه ی فعالیت حرف های و تخصصی خود دارند با انجام کارشناسی میتوانند تعرفه ی دستمزد مشاغل خود را معین نمایند.
انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
 

پیوست ها

  • تعرفه رسمی خدمات و اثار طراحان گرافیک 1394.pdf
    824.4 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا