[گرافیک و معماری] - آثار گرافیکی معمار ایتالیایی | 05 | ArchiDirector

MaRaL.arch

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
کاربر ممتاز
فدریکو بابینا در کار جدید خود ARCHIDIRECTOR، نشان می دهد اگر کارگردانان مطرح دنیا معمار بودند با چه سبکی طراحی می کردند. به گفته فدریکو بابینا " کارگردانان، معماران سینما هستند. سکانس فیلم همان معماری، نمایشنامه مانند ساختمان ها و ساکنان خانه، کارکتر های فیلم می باشند. " در این مجموعه سبک 27 کارگردان معروف دنیا را در قالب ساختمان های معماری می بینیم.


منبع:آرل
 
بالا