کتاب تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن

sanaye20.ir

عضو جدید
دانلود کتاب تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن نویسنده: داگلاس ام.بیتز و دونالد جی.واتز
م‍ت‍رج‍م‍ی: ح‍ج‍ت‌ رض‍ای‍ی‌ پ‍ژن‍د، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا فرمت کتاب: PDF و 400 صفحه در فصل اول تلاش شده است تا ارائه متعادلی از “نظریه” و “کاربرد” را در رگرسیون غیرخطی نشان دهد.خلاصه ای از کمترین مربعهای خطی همراه با بسطی از هندسه مورد نیاز جهت درک مربع های خطی و غیرخطی در این فصل ارائه شده است. در فصل دوم چگونگی پیدایش الگوهای غیر خطی ارائه می شود. همچنین نشان داده شده است که چگونه روشهای رگرسیون خطی به شیوه تکرار، برای برآورد پارامتر به کار می رود. در فصل سوم صورت علمی برآورد غیر خطی به طور مفصل بحث شده است. این فصل نکات برجسته ای را مانند: انتخاب مقادیر آغازین، تبدیل پارامترها، روشهای مشتق-آزاد، و… را شامل می شود. در فصل چهارم الگوهای ویژه ای برای رسیدگی به داده های چند پاسخی کشف و ارائه شده است. در فصل پنچم، فن آوری ویژه ای را برای الگوهای حجره ای که در آنها تابع پاسخ اختصاص به حل مجموعه ای از معادله های دیفرانسیل خطی دارد ارائه شده است. در فصل ششم، الگوهای تعمیم یافته ای برای ارائه استنباط نتایج تجزیه و تحلیل غیر خطی با کاربرد اثرهای نیمرخی احتمالی و ترسیمهای t نیمرخی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل هفتم مواد لازم و اندازه گیری میزان انحراف از غیرخطی بود شرایط یک الگوری مربوط به داده های واقعی نشان داده شده است.

جهت دانلود کلیک کنید

منبع: وبسایت صنایع بیست| مرجع آموزشهای تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت
 
بالا