پاسخگویی به تمام مشکلات حقوقی

ali_lawyer

عضو جدید
نظر به اینکه آگاهی از قوانین جاریه و بالاخص آشنایی افراد جامعه با حقوق خود می تواند مانع از مشکلات بسیار زیادی و متضمن حقوق ایشان گردد با توجه به اهمیت آشنایی افراد با مسائل حقوقی و از جمله در مورد مسائل خانوادگی اینجانب حاضر به ارائه خدمات مشاوره رایگان می باشم.
 

simica

عضو جدید
نظر به اینکه آگاهی از قوانین جاریه و بالاخص آشنایی افراد جامعه با حقوق خود می تواند مانع از مشکلات بسیار زیادی و متضمن حقوق ایشان گردد با توجه به اهمیت آشنایی افراد با مسائل حقوقی و از جمله در مورد مسائل خانوادگی اینجانب حاضر به ارائه خدمات مشاوره رایگان می باشم.

درود مان را پذیرا باشید
 

simica

عضو جدید
باش پس بگوش:
با توجه به قوانین اخیر التصویب عملا زندانی کردن شوهر به خاطر مهریه در صورت نداشتن اموال مشکل هست
فارسی بگویید تفهیممان شود
ما را چه به عربی
کدامین قانون را مید گویید
از چه می گویید
ما هیچ از قوانین نمی دانیم
 

ali_lawyer

عضو جدید
فارسی بگویید تفهیممان شود
ما را چه به عربی
کدامین قانون را مید گویید
از چه می گویید
ما هیچ از قوانین نمی دانیم
حتما :عارضم خدمتتان با صدور رای وحدت رویه شماره 722_13/10/90دیوان عالی کشور شوهر میتونه ضمن تقدیم دادخواست مهریه همسرش درخواست تقسیط بده وبا صدور رای مهریه حکم تقسیط هم در صورت احراز عدم استطاعت مرد صادر میشه گذشته از این با اصلاح قوانین محکومیتهای مالی دادگاهها فقط در صورتی که زوج با داشتن استطاعت مالی از پرداخت دین خود استنکاف کنه دستور حبس میده ضمن اینکه اصل بر عدم استطاعت مالی افراد هست در این قانون جدید !برعکس قانون سابق
 

Similar threads

بالا