ویژگی های معماری خانه با توجه به احادیث

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
کاربر ممتاز
ویژگیهای معماری خانه با توجه به احادث

- توصیه به عمران و آبادانی
- توصیه به داشتن خانه مناسب .
- توصیه به گزینش همسایگان پیش از گزینش جای خانه
- توصیه به حریم داشتن خانه .
-پرهیز از اشراف متقابل خانه ها
- پرهیز از هر نوع مزاحمت همجواری بین خانه ها و فضای عبوری و عمومی .
- توصیه هایی در مورد وسعت خانه ، ارتباط با طبیعت و نگهداری بعضی از حیوانات اهالی در خانه
- پرهیز ار هر نوع خود نمایی و تظاهر و اسراف در خانه سازی و رعایت حد اعتدال و نیاز
- ضرورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت، پذیرایی از مهمانان ، شستشو و حمام
- توصیه به زیبا سازی و زیبایی دوستی
- توصیه به دور از چشم بودن دستشویی و آبریزگاه ها
-توصیه هایی در مورد ابعاد معنوی خانه ، نظیر شرف و برکت خانه ، مبارکی خانه ، لزوم حلال بودن ساختمایه (مصالح) در خانه سازی
- توصیه به اینکه خانه باید محل آرامش باشد و در این خصوص در قرآن ، خانه مترادف همسر و شب برای آرامش انسان مطرح شده است .
- هم آوایی بدنه ها با هندسه فضاهای عبوری و راهها نهرها و غیره
- جداسازی کامل با مفصل بندی های متعدد و مناسب مانند هشتی و راهرو و حیاط بیرونی و بین فضای خارجی و حریم داخل
- برخورداری هر خانه از فضای سر باز و طبیعی حیاط و فضای نیمه باز مانند ایوانها و فضای بسته .
- ارتباط آزاد و مستقل با طبیعت
- بهره برداری کامل از مواهب طبیعی
- برخورداری از فضاهایی کاملا خصوصی و خانوادگی
- ایجاد آرامش و امنیت و سکون مناسب در مقابل سایر فضاهای شهری که بطور طبیعی شلوغ و پر ازدحام و مزاحم
- عرصه بندی فضاهای مختلف داخلی به گونه ای که برای همه افراد هم امکان فضای کاملا خصوصی خواب و مطالعه و عبادت را در کنار فضای خانوادگی اتاق نیشیمن و بازی بچه ها و هم فضای پذیرایی از مهمان را همزمان برا کمترین مزاحمت در کنار هم فراهم می نماید.
- محور بندی و ارزش گذاری فضاهای داخلی به گونه ای که مهمترین فضاهای خانه مانند پذیرایی و نشیمن خانوادگی در محور اصلی و سپس فضاهای خصوصی در محورهای فرعی تر و نهایتاً فضاهای خدماتی و راهرو ها و پله ها و آبریزگاه ها روی محورهای فرعی قرار می گیرند.

منبع : کتاب مبانی نظری معماری نوشته عبدالحمید نقره کار .

متاسفانه معماری ما داره میره به زبون خودمونی به سمت آپارتمانی در حالی که غربی ها که این فضاها رو باب کردن حالا به این نتیجه رسیدن که این فضا عوارض داره .

موفق باشید.:gol:
 
بالا