ویرایش جدید کار استانداردمبتنی بر الزامات QIP

zekri

عضو جدید
در بخش چهارم مواد آموزشی عملکرد کیفی و صنعتی (QIP) به کار استانداردشده (Standardized Work) پرداخته می‌شود.
اهدافی که در این ماده‌ی آموزشی در نظر گرفته شده است، به شرح زیر است:
— حصول اطمینان از ایمن و ارگونومیک (مبتنی بر مهندسی فاکتورهای انسانی) بودن محیط کار
— کاربرد سازمان محیط کار به عنوان پایه‌ی عملیّات استاندارد
— توسعه فرآیند و شناسایی راه‌هایی برای حذف اتلاف‌ها
— ایجاد پایه‌ای تکرار-پذیر و قابل پیش‌بینی برای بهبود مستمر به نحوی که اُپراتور، هم در بهبود اولیّه و هم در بهبود مداوم برای دستیابی به بالاترین سطح ایمنی، کیفیت و بهره‌وری مشارکت داشته باشد.
چه شما در زنجیره‌ی تأمین خودرو حضور داشته باشید، و (یا) در بسیاری از زنجیره‌های تأمین مشابه دیگر؛ این الزامات به همراه مواد آموزشی می‌توانند برای بهینه‌کاوی مورد استفاده قرار گیرند.
چنانچه شما درگیر ممیزی‌های QIP در مرحله‌ی ممیزی‌های NSA یا سایر مراحل تکمیلی باشید؛ لزوماً باید طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت سازمان شما به این الزامات رسیدگی نموده باشد.
از تمامی همکاران گرانقدر و اساتید بزرگواری که در این مسیر موجبات دلگرمی این‌جانب را فراهم می‌آورند، موجب مباهات خواهد بود چنانچه پیشنهادات، تذکّرات و اصلاحات مورد نظرتان را بیان فرمایید تا در نگارش‌های آتی ترجمه‌های این مواد آموزشی به کار برده شوند.
در ادامه‌ی ارائه‌ی اسلایدهای آموزشیQIP، در این هفته راهنمای Standardized Work به زبان فارسی در اختیار علاقمندان و مخاطبین قرار گرفته است؛ و اکنون شما می‌توانید اسلایدهای آموزشی مربوطه را در انتهای نوشته دانلود فرمایید.


SW1
محل کار ایمن، ارگونومیک، تمیز و به خوبی سازمان‌دهی شده است.
SW11
همه کارکنان بر اساس سیاست‌های ایمنی، مبتنی بر ایمنی آموزش دیده‌اند. بازدیدکنندگان برای رعایت قوانین ایمنی آگاه شده‌اند.
SW12
استاندارد ایمنی مرتبط برای هر محل کار استفاده می‌شود.
SW13
رویکرد نظام‌مند برای تمامی سازمان محل کار ضمن رعایت FIFO، مدیریت دیداری و تنظیف پیاده سازی شده و نگه‌داری می‌شود.
چنانچه اتاق/ منطقه تمیز مورد نیاز باشد (با توجه به الزامات رسوب یا نقاشی)، مقررات ویژه ای است به منظور کاهش ریسک آلودگی استفاده شده است.
SW14
قوانین مربوط به ارگونومی ایستگاه‌های کاری تعریف شده و برای هر طرح ایستگاه‌های کاری اعمال شده است. آنها را با در نظر گرفتن شرایط محیطی اتخاذ شده‌اند.
SW15
بهبود مستمر برای از بین بردن اتلاف‌ها (مدیریت ناب) و بهبود خروجی تولید (دسترسی عملیاتی) محلّی شده است.

SW2
دستورالعمل کار استاندارد شده و در دسترس هر ایستگاه کاری می‌باشد.
SW21
آموزش کار استاندارد شده (SWI) تمام مراجع تولید (شماره های فنّی) را پوشش داده و برای هر یک از عملیّات در نزدیکی ایستگاه‌های کاری در دسترس هستند.
SW22
SWI توسط تیم چند وظیفه‌ای توسعه یافته و برای تغییرات محصول/ فرآیند مدیریت شده است.
SW23
SWI حداقل شامل موارد زیر است:
— عناصر کار از جمله کنترل کیفیت و توالی آنها
— حرکت اپراتور با طرح گردش کار
— استاندارد موجودی در حین کار
— تجهیزات PPE مورد نیاز و الزامات ایمنی چنانچه کاربرد داشته باشند
— پشتیبانی از توضیحات با تصاویر، طرح ها و شکل‌ها
— ارجاع به استانداردهای محصول/ فرآیند/ کنترل
SW24
متعادل‌سازی خط مدیریت شده است (گلوگاه‌ها و ضرب‌آهنگ تمامی ایستگاه های کاری پی‌گیری می‌شوند)
ضرب‌آهنگ و زمان کلی چرخه اداره می‌شود.

SW3
عملیّات صحّه‌گذاری در آغاز تولید استفاده شده‌اند. قطعات مرجع/ نمونه‌های مرزی مدیریت شده‌اند.
SW31
راه اندازی استاندارد تعریف شده (آغاز، پس از نگه‌داری و تعمیر، توقف تولید، و …) و اعمال می شود. بررسی مندرج در دستورالعمل راه‌اندازی شامل فهرستی از وظایف بررسی برای انجام و ثبت به شرح زیر می‌باشد:
— در دسترس بودن و قابلیّت تمام تجهیزات تولید و کنترل، خطاناپذیرسازی و PPE
— مشخصّات فرآیند / محصول با محدوده‌های رواداری (تلرانس)
— در دسترس بودن قطعات و مواد،
— شرایط محیطی در ایستگاه های کاری (نظافت، روشنایی و …)
SW32
قابلیّت ردیابی راه اندازی تا تکمیل صحّه‌گذاری تضمین شده است (قطعات اوّل پس از خاموشی) در صورت هر گونه انحراف طرح واکنش اعمال می‌شود.‌
SW33
قطعات مرجع و نمونه‌های مرزی از جمله بازنگری (به‌روز-رسانی مبتنی بر انتقادات/ شکایت‌های مشتری) شناسایی شده‌اند، در دسترس‌ هستند و مدیریت شده‌اند.
SW34
مدیریت دیداری از رویدادهای اصلی خط به منظور توجه بیشتر در طول فعالیّت‌های راه اندازی تولید محلّی شده است.
SW35
پس از فعالیّت‌های نگه‌داری و تعمیرات ، تجدید صلاحیت ابزار انجام شده است (راه‌اندازی، آزمون و …)

SW4
قطعات مرجع و نمونه‌های مرزی (موسوم به نمونه مرجع) در دسترس هستند و منظور تصدیق بازرسی مدیریت شده‌اند.
SW41
تمامی سنجه‌ها به صورت دوره ای کالیبره شده‌اند و با توجه به روش‌ها مستندسازی شده‌اند، استفاده از سنجه‌ها تنها در صورت کالیبره بودن اطمینان‌بخش است.
SW42
قابلیّت وسایل اندازه‌گیری به صورت دوره‌ای بر اساس روش اجرایی بررسی شده است. معیارهای پذیرش برای کالیبراسیون و قابلیّت تعریف شده است.
SW43
برای هر انحراف/ عدم انطباق یا تجهیزات پس از تاریخ کالیبراسیون مقرر، محدودسازی و اقدامات اصلاحی تعریف و صحّه‌گذاری شده و توسط مدیریت کیفیت پی‌گیری شده است (اعمال رسیدگی به عدم‌انطباق)
W44
چنانچه کالیبراسیون در محل انجام شده باشد، کارکنان ماهر مورد نیاز، تجهیزات و امکانات در دسترس هستند؛ و چنانچه برون‌سپاری شده باشد مجوز رسمی آزمایشگاه خارجی تصدیق شده است.

SWE
هدف تعریف شده و برای بهینه سازی فرآیندها پی‌گیری شده است.
SWE1
مسائل خارجی و داخلی توسط دستورالعمل‌هایی که به خوبی تعریف شده‌اند؛ پی‌گیری شده است.
SWE2
شاخص‌های پی‌گیری قابلیّت و کالیبراسیون (به عنوان مثال.: تعداد کالیبراسیون دارای تأخیر)
SWE3
پی‌گیری خرابی و (یا) نرخ ضایعات ناشی از راه اندازی
SWE4
بهره‌وری نیروی کار مستقیم (نسبت تعداد واقعی قطعات تولید شده در برابر تعداد اسمی در طول زمان تولید)
SWE5
تسطیح زمان‌های چرخه

دانلود ماده‌ی چهارم آموزشی QIP
کار استانداردشده

۰۵_-_Persian_-_Standardized_Work_Train_the_trainer_QIP_V3__012017
 

Similar threads

بالا