سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) چیست ؟

gandomnami

عضو جدید
BPMS (فناوری/نرم افزارBPM) و اتوماسیون فرآیند
نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار (BPMS) مجموعه ای از ابزارهای نرم افزاری است که به تسهیل مقدمات BPM کمک می کند. در یک بستر BPM، ابزارهایی برای کمک به تمامی فازهای چرخه عمرBPM وجود دارند: طراحی، مدلسازی، اجرا، نظارت و بهینه سازی.
برای فاز طراحی و مدل سازی، ابزارهای BPM نگاشت بصری و مستند سازی فرآیندها را فراهم می آورند که می تواند به درک وضعیت فرآیند فعلی کمک کند و سپس می تواند آن دانش را درون سازمان مخابره نماید. برخی امکانات تحلیل و شبیه سازی اضافی پیشنهاد می کنند که می تواند در تحلیل فرآیندها برای هدف شناسایی فرصت های بهبود، کمک کند.
به نقل از سایت تاران در حالی که بدون اتوماسیون به سختی می توان فرآیندها را بهبود داد، سیستم های BPMSنیز به طور کلی برای اتوماسیون فرآیندها به عنوان بخشی از فازهای اجرا، نظارت و بهینه سازی استفاده می شود. ابزارهای BPMS می تواند برای ایجاد برنامه های کاربردی کاملاً جدید، تبدیل فرآیندهای کاغذی به بدون کاغذ یا غیرسازمانی و ارتقاء سیستم های موجود به کار برده شوند. آنها می توانند اطلاعات را استخراج، قالب بندی و توزیع کنند و آن اطلاعات را مطابق گام های فرآیند کسب و کار و سیاست ها و قواعد کسب و کار بین سیستم ها و افراد مسیردهی کنند.
این امر به تقویت رویه های کاری و همچنین ردگیری فعالیت های کاری و معیارها کمک می کند. سیستم های BPMS شامل جریان کاری، فرم های الکترونیکی، مشخصه های هشدار دهی و پرتال کاری کاربر (صندوق های ورودی، نمایشگرهای زمان واقعی، گزارش گیری و دشبوردها) است.

برای مطالعه این مطلب به صورت کامل اینجا را کلیک نمایید.
Core_Components_of_BPM_Software_Systems-300x166.jpg
 
بالا