نگاه قانون جديد مجازات اسلامي به نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط

Elaheh.1

عضو جدید
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در قانون جديد مجازات اسلامي راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده و گام‌هاي موثري براي کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها برداشته شده است که آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند.

"عباس رستمي" حقوقدان و وكيل دادگستري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، به تعريف و توضيحات نظام نيمه‌آزادي و آزادي مشروط پرداخته كه در ادامه مي‌خوانيد.


*باشگاه خبرنگاران: آزادي مشروط به چه معناست؟

**رستمي: آزادی مشروط اعطای آزادی‌ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل تمامي زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد.

*باشگاه خبرنگاران:
آزادی موقت چگونه است؟

**رستمي:
آزادي موقت به‌گونه‌اي است که ممکن است از زندانی خواسته شود در زمان آزادی مشروط خود در زمان و مکان معین به مقام قضایی مراجعه کند، یا به مکان‌هایی برود و حرفه‌ای را بیاموزد.

در عین حال ممکن است به او گفته شود در کدام منطقه تردد کند یا از تردد و زندگی در شهری خودداری کند.

اما در کل باید گفت که این قرار ممکن است به شکل ساده یا مراقبتی باشد. اشاره‌ای که در موارد مربوط به آزادی مشروط شده راجع به مواردی است که در قرار تعویق متهم به انجام آنها یا خودداری از انجام‌شان مکلف بشود، این مورد در مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است.

در جرایم تعزیری تا درجه ۵ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم‌علیه را با رضایت خود او در محدوده مکانی خاص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد. منظور مچ‌بندی است که به دست یا پا‌ی محکوم بسته می‌شود و اگر از محدوده تعیین شده تجاوز کند به ماموران انتظامی هشدار خواهد داد.

مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، اما دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد. ولی به هر حال آزادی مشروط نمی‌تواند کمتر از ۱ سال و بیشتر از ۵ سال باشد .(این ضابطه بر قانون فعلی هم موجود است) ولی در قانون جدید مقرر شده اگر مدت باقی مانده کمتر از ۱‌سال باشد مدت از آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.

*باشگاه خبرنگاران: در حال حاضر آزادی مشروط با چه شرایطی برای زندانیان صورت مي‌گيرد؟

**رستمي: به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکابی جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف زمان مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند؛‌هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد، هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد، هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد.

همچنين به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تایید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. همچنین زمان استفاده از آزادی مشروط به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال می‌باشد.

*باشگاه خبرنگاران: با توجه به اينکه قانون مجازات جديد سياست حبس‌زدايي را در پيش گرفته، نظام آزادي مشروط را در اين قانون چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

**رستمي: در قانون مجازات جدید راهکارهای موثری برای آزادی مشروط ارایه شده و در کل قوانین سهل‌تر و منطقی‌تر شده است و گام‌هاي موثري براي کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها برداشته شده است.

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوب‌ترین تشویق برای زندانیان است، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست آورده و برای ورود به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می‌شوند. اما این آزادی مطلق نیست و قانونگذار شرایطی را برای زندانی مقرر کرده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت را در زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل ۱‌سال و حداکثر ۵ سال عنوان کرده است که آزادی مشروط حق زندانی نیست، بلکه یک امتیاز برای تشویق متخلفان به بازسازی خود جهت ورود به جامعه و ادامه فعالیت‌های اجتماعی روزمره و البته تامین خانواده‌هایشان است.
 
بالا