[مقالات مرمت ابنیه] - کارنامه آرتور اپهام پوپ، ایران شناسی آمریکایی

Maryam.PZ

کارشناس ارشد مرمت ابنیه
کاربر ممتاز
عنوان مقاله : کارنامه آرتور اپهام پوپ، ایران شناسی آمریکایی

نویسنده :
اصغر حیدری، کارشناس ارشد ایران شناسی

منبع :
فصل نامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال هشتم، شماره 28، تابستان 90
 

پیوست ها

  • 3_28_4.pdf
    2.2 مگایابت · بازدیدها: 5

Similar threads

بالا