معرفی کتابهای گیاهپزشکی

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بيماريهاي مهم گياهان دارويي

بيماريهاي مهم گياهان دارويي

موضوع: كشاورزي


سال انتشار:1389
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات : 292
ناشر : جهاددانشگاهي واحد مشهد


شمارگان توليد : 1650
قيمت : 50000ريال
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 70%, colspan: 2, align: right"] نويسنده :عصمت مهديخاني مقدم - حسين حقيقي كاريزك [/TD]
[/TR]


سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ISBA
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
بيماری شناسی گياهی و بيماريهای گياهی

بيماری شناسی گياهی و بيماريهای گياهی

موضوع: كشاورزي


سال انتشار:1389
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات : 527
ناشر : جهاددانشگاهي واحد تهران

شمارگان توليد : 2000
قيمت : 105000ريال
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 70%, colspan: 2, align: right"] نويسنده :دکتر علی روستايی [/TD]
[/TR]


سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ISBA
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
اكولوژي علف هاي هرز (كاربردهاي مديريتي)

اكولوژي علف هاي هرز (كاربردهاي مديريتي)

موضوع: كشاورزي

مترجم: اسكندر زند - حميد رحيميان مشهدي - عوض كوچكي
سال انتشار:1389
نوبت چاپ: دوم
تعداد صفحات : 558
ناشر : جهاددانشگاهي واحد مشهد

شمارگان توليد : 1100
قيمت : 75000ريال
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 38%, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: a1, width: 70%, colspan: 2, align: right"] نويسنده :استيون راد و سويچ [/TD]
[/TR]


سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ISBA
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار

عنوان: سلسله قارچها

قیمت: ۱۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۱۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹
مو لف:دکتر سید اکبر خداپرست
 

eliot -esf

کاربر فعال مهندسی کشاورزی , گیاهپزشکی
کاربر ممتاز
فیتو پاتولوژی و بیماریهای مهم گیاهی ایران

مولف : دکتر ابراهیم بهداد
تعداد صفحه : 800
ناشر : نشر یاد بود
قیمت با سی دی : 19 هزار تومان

دقت کنین یک cd روی این کتاب هست که شامل بیش از 1000 عکس زنگی از بیماری ها است !!!
DSC02362[1].jpgحوصله ندارم عکس صافش کنم خودتون سرتون بچرخونین:D

 
آخرین ویرایش:

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماری های باکتریایی درختان میوه گیاهان زراعی و زینتی

[/h]

ناشر : آییژ
نويسنده : مهندس ساسان صادقی خامنه ای تبریزی
١٣٨٤, ويرايش اول, چاپ اول شابك : ٩٦٤٨٣٩٧٥٣٨
2800 تومان
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای یونجه[/h]


ناشر : مرکزنشردانشگاهی
نويسنده : دونالد ال. استوت ویل- دونالد سی. اروین
مترجم : هوشنگ گلزار
١٣٧٩, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٠١٠٩٩٣٢
قیمت: 1950 تومان
 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای کدوئیان ,کلمیان و گوجه فرنگی[/h]ناشر : حمیم
نويسنده : جان سی واتر سون ...(و دیگران)
مترجم : مهندس لیلی وزیری یزدی و مهندس ستار سالمی
١٣٨٦, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٧٨٦٠٠٩٠١٠٦٠٨
قیمت: 6800 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای مهم غلات دانه ریز (راهنمای تشخیص)[/h]ناشر : مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس
نويسنده : پروفسور فرانک زیلینسکی
مترجم : دکتر ابراهیم محمدی گل تپه - دکتر عزیز اله علیزاده و دکتر ابراهیم پور جم
١٣٨٧, ويرايش اول, چاپ دوم
شابك : ٩٧٨٩٦٤٦٢١٣٩٨٢
قیمت: 9400 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای گیاهان گلدانی گلدار[/h]ناشر : مرکز نشر دانشگاهی
نويسنده : مارجری ال .داتری - رابرت ال .ویک-جوزف ال . پیتر سون
مترجم : دکتر حسین صارمی
١٣٨٦, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٠١١٢٨٢٨
قیمت: 5000

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای مهم درختان میوه در ایران[/h]ناشر : آییژ
نويسنده : دکتر سید محمد اشکان
١٣٨٧, ويرايش اول, چاپ دوم
شابك : ٩٦٤٩٧٠٠٣٣١
قیمت: 7800

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماری های گیاهان زراعی ایران[/h]ناشر : دانشگاه صنعتی اصفهان
نويسنده : دکتر بهرام شریف نبی

١٣٨٩, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٧٨٩٦٤٨٤٧٦٥٥٢
قیمت: 11000 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای گیاهان زراعی و روشهای مبارزه با آنها[/h]ناشر : دانشگاه گیلان
نويسنده : دکتر سید علی الهی نیا

١٣٨٩, ويرايش اول, چاپ دوم
شابك : ٩٦٤٧٣٩٢٩٧٤

قیمت: 12000 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای گیاهان زینتی - سبزی و جالیز[/h]ناشر : جهاد دانشگاهی مشهد
نويسنده : مترجم : محمد مهدی جهان آرا
١٣٨٧, ويرايش دوم, چاپ سوم
شابك : ٩٦٤٣٢٤١٥١٣
قیمت: 2500

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماری های مهم درختان میوه[/h]ناشر : آییژ
نويسنده : ابراهیم پیغامی
١٣٨٨, ويرايش اول, چاپ دوم
شابك : ٩٦٤٩٧٠٠٠١٣
قیمت: 5000

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]مدیریت بیماریهای گیاهی[/h]ناشر : علوم کشاورزی
نويسنده : دکتر مصطفی نیک نژاد کاظم پور و مهندس سیده لیلا اکبری کیارودی

١٣٨١, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٦٨٣٢٣٣٤

قیمت: 2000

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماری شناسی گیاهی 3[/h]ناشر : آییژ
نويسنده : جرج ان.اگریوس
مترجم : کرامت الله ایزد پناه ...(و دیگران )
١٣٨٩, ويرايش پنجم, چاپ اول
شابك : ٩٧٨٩٦٤٩٧٠٢٠٢٥
قیمت: 19000 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای سبزی و صیفی و روشهای مبارزه با آنها[/h]ناشر : دانشگاه گیلان
نويسنده : دکتر سید علی الهی نیا
١٣٨٦, ويرايش اول, چاپ دوم
شابك : ٩٦٤٧٣٩٢٨٢٦
قیمت: 8000

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]کلیاتی از بیماری های لوبیا[/h]ناشر : نون القلم
نويسنده : رابرت هال
مترجم : آیت الله سعیدی زاده
١٣٨٥, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٩٦٦٦١٣٣
قیمت: 2300 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای چتریان[/h]ناشر : مرکز نشر دانشگاهی
نويسنده : آر . مایکل دیویس - ریچارد ان . رید
مترجم : یوبرت قوستا- مینا راستگو- بهنام خطایی
١٣٨٩, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٧٨٩٦٤٠١١٣٨٢٠
قیمت: 6200 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای گیاهان صنعتی[/h]ناشر : دانشگاه تهران
نويسنده : دکتر محمود اخوت
١٣٨٥, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٠٣٥٤٤٨١
قیمت: 3700 تومان

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماریهای خشک - میوه های مناطق معتدل[/h]ناشر : مرکزنشردانشگاهی
نويسنده : گروه نویسندگان
مترجم : مهندس بهنام خطابی -مهندس مینا راستگو - دکتر یوبرت قوستا
١٣٨٦, ويرايش اول, چاپ اول
شابك : ٩٦٤٠١١٢٧٣٩
قیمت: 4400

 

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
[h=1]بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچ ها و سایر عوامل بیماریزا در گیاهان[/h]ناشر : دانشگاه گیلان
نويسنده : دکتر سید علی الهی نیا
١٣٨٧, ويرايش اول, چاپ سوم
شابك : ٩٧٨٩٦٤٩٩٣١٥٩٣
قیمت: 7000

 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
علف های هرز و کنترل آنها،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،
423 صفحه نویسندگان قدرت اله شاکرمی. احسان اله زیدعلی. سید کریم موسوی،
1389 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
گیاهان هرز کشتزارهای لوبیا و مدیریت آنها، انتشارات شاپور خواست، 128 صفحه،
نویسندگان احسان اله زیدعلی. نادر آزادبخت. محمد عظیم دادگر،
1387 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
گیاهان هرز خانواده شب بو و مدیریت آنها در کلزاکاری ها، انتشارات شاپور خواست،
51 صفحه، نویسندگان احسان اله زیدعلی. نادر آزادبخت. محمد عظیم دادگر،
1387


 

MehD1979

متخصص زراعت و اگرواکولوژی
کاربر ممتاز
گیاه هرز سوروف و مدیریت آن، انتشارات شاپور خواست، 56 صفحه،
نویسندگان احسان اله زیدعلی. نادر آزادبخت. محمد عظیم دادگر،
1388


 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
نام کتاب : کنترل بیولوژیک آفات

نویسندگان : هلیر،براون و کتلین

مترجم : دکتر محمدرضا دماوندیان

ناشر : انتشارات دانشگاه مازندران

تعداد صفحه : 447

نوبت و سال چاپ : چاپ اول بهار 1387

شابک : 9-26-2571-964-978

قیمت : 9000 تومان

توضیح مختصر : این کتاب شامل مطالب کامل در مورد کنترل بیولوژیک آفات و نحوه کار و شناسایی حشرات و ... است.
 

پیوست ها

  • کنترل بیولوژیک &#1.jpg
    کنترل بیولوژیک &#1.jpg
    27.9 کیلوبایت · بازدیدها: 0

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
رده بندی حشرات

رده بندی حشرات

نام کتاب : رده بندی حشرات

نویسنده : دکتر حمزه ایزدی،دکتر محمد امین سمیع

ناشر : نشر پلک

تعداد صفحه : 664

نوبت و سال چاپ : چاپ اول سال 1389

شابک : 7-079-235-964-978

قیمت : 2500 تومان

توضیح مختصر : این کتاب شامل توضیحات کامل در مورد تمامی راسته های حشرات و مرفولوژی حشرات و ... است.
 

پیوست ها

  • رده بندی حشرات.jpg
    رده بندی حشرات.jpg
    30.8 کیلوبایت · بازدیدها: 0

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
فن آوری پرورش انبوه حشرات و کنه های مفید

دکتر علیرضا عسکریان زاده - مهندس رضا مهرآذین
چاپ اول - 1398
انتشارات دانشگاه شاهد تهران
قیمت: 36000 تومان

- اصول پرورش حشرات
- زنبور تریکوگراما
- زنبور براکون
- زنبور تلنموس
- زنبور انکارسیا
- زنبور تریسولکوس
- بالتوری سبز
- کفشدوزک استتوروس
- کفشدوزک کریپتولموس
- سنک اوریوس
- کنه فیتوزئید
 

Similar threads

بالا