مدیریت مزرعه گیاهان دارویی

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
چرا انتخاب زمین در کشت و کار گیاهان دارویی اهمیت دارد؟ این سوال کمتر به ذهن کسی می آید در واقع کیفیت خاک میتواند نشان دهنده دو روی سکه در گیاهان دارویی باشد. حالتی را فرض کنید که زمین شور بوده و آب آبیاری نیز شور می باشد در این صورت شما درون شوره زار کشت و کار خواهید کرد و شاید نتوانید جز تعداد معدودی گیاهان دارویی مثل گلرنگ در آن زمین ها کشت و کار کنید. البته ما هیچ توصیه ای در این مورد نمی کنیم. گیاهی مثل گاوزبان اروپایی با توانایی متوسط در تحمل خاکهای شور گزینه مناسبی برای بهبود شرایط نسبتا شور خاک می باشد. البته نمی توان گاوزبان را یک گیاه شورپسند معرفی کرد.اما خاکهای آهکی چگونه و در چه شرایطی مانع رشد و نمو گیاهان دارویی می باشند. رنگ خاک در موارد بسیاری نشان دهنده کیفیت خاک کشاورزی می باشد. به راحتی می توانید از ویژگی های ظاهری خاک مانند رنگ، بافت، چسبندگی و سایر ویژگی های خاک به کیفیت آن پی ببرید. خاک می تواند بسیاری از مشکلات را بوجود آورده و بسیاری دیگر از مشکلات را باعث گردد. نمونه خاکی که در زمین های زراعی وجود دارد بایستی از جنبه های مختلفی بررسی گردد. بررسی خاک مزرعه دارای جنبه های متعدد جالبی می باشد. وقتی وارد مزرعه می شوید ابتدا بدون اینکه با کسی در مورد کیفیت خاک مزرعه صحبت کنید و اطلاعاتی جویا شوید سر مزرعه رفته و با اندک اطلاعاتی که در دانشگاه یا کتب علمی خوانده اید استنباط های خود را برداشت کنید سپس به مشورت با دیگران در این زمینه پرداخته و سوالات خود را جواب دهید. مطمئن باشید کسی که صاحب زمین است از خاک مزرعه خود تعریف خواهد کرد ولی گوش به زنگ باشید که هیچ وقت با عجله سر عقد قرارداد نروید هیچ وقت بدون شناخت کافی از شرایطی که بر مزعه حاکم هست تصمیم نگیرید. مدیریت خاک مزرعه از مهمترین امور در کشت و کار گیاهان دارویی می باشد. حتما از سابقه مزرعه خبردار شوید بدانید در مزرعه ای که ارزن کشت و کار می شود نمی شود مریم گلی کاشت و عملکرد بالایی داشت. در مزرعه ای که علف هرز سالهاست جولان می دهد و هیچ مبارزه ای با آن نشده است به این راحتی نمی توان امیدوار به موفقیت در کشت و کار گیاهان دارویی بود. هزینه های مبارزه با علف های هرز را در ذهن خود تصور کنید هزینه های خاکورزی را در ذهن خود تصور کنید هزینه های زمان از دست رفته را بررسی کنید ببینید چگونه می شود آنرا جبران کرد. لذا توصیه ای که می کنم بدین صورت است که ابتدا زمانبندی کنید تا در وقت معین زمین مورد نظر را انتخاب کنید و قبل از اینکه فرصت کشت و کار فرا رسد بررسی کنید زمینتان استانداردهای لازم برای کشت و کار را دارد یا نه؟ مثلا به آنالیز خاک بیشتر از همه چیز دقت کنید ببینید مقدارآهک خاک چقدر است؟ دقت کنید مقدار مواد آلی خاک چقدر است؟ اسیدیته و EC خاک چقدر می باشد؟ همه این امور را بررسی کنید و با دو دو تا چهارتایی که می کنید تصمیم بگیرید آیا در این زمین می شود به کشت و کار گیاهان دارویی پرداخت یا نه؟
 
بالا