بستر کشت گیاهان دارویی

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پرورش گياهان دارويي

پرورش دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ، آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ، کاشت گیاهان دارویی ، عملیات داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید.
نمونه وظایف

1. توانایی کاشت گیاهان دارویی
2. آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی
 • پاییزه (محصولات فصل سرد)
 • بهاره (محصولات فصل گرم)
3. آشنایی با روش کاشت
 • مستقیم (کرتی- جوی پشته ای و نواری)
 • غیر مستقیم (درخزانه)
4. آشنایی با عمق مناسب برای کاشت
5. شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت
6. آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان بذر در هکتار
7. توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
8. آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک
 • فصل پاییزه
 • فصل بهار
9. شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی و شیمیایی به خاک قبل از کاشت
10. شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
11. آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی
 • گیاهان بومی
 • گیاهان غیربومی
12. آشنایی با انواع گیاهان دارویی
13. آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
14. آشنایی با نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی
 • خاک
 • آب
 • نور
 • دما
15. شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن
16. توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
17. توانایی کاشت گیاهان دارویی
18. توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی
19. توانایی برداشت گیاهان دارویی
ابزار و وسایل

1. بذور گیاهان دارویی
2. انواع نشاء
3. بیل
4. نخ نشاء
5. بشکه
6. آب
7. مواد ضد عفونی کننده بذر
8. اسید سولفوریک
9. خزانه
10. زمین اصلی
11. تراکتور
12. گاوآهن
13. دیسک
14. ماله
15. بیل
16. فرقون
17. شن کش
18. انواع کود (شیمیایی- دامی)
19. کودپاش
20. نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی
شرایط ارتقاء شغل

کار پرورش دهنده گیاهان دارویی نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش می دهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل در افزایش درآمد و ارتقاء شغلی وی بسیار موثر است.
ویژگیهای شخصیتی

کار پرورش گیاهان دارویی ویژگی های ذیل را ایجاب می کند و نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد:
1. اطلاعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی
2. اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
3. وقت شناسی برای پرورش گیاهان دارویی
4. دقت و حوصله فراوان برای پرورش گیاهان دارویی
5. داشتن روحیه جمعی و کار با دیگران
6. توانایی جسمی بالا
7. مدیریت بر تمامی اجزای کاشت، داشت و برداشت
منابع:
پایگاه تفریحی آموزشی آسمونی
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
بستر کشت گیاهان دارویی

با سلام
دوستانی که گیاه دارویی کشت کردن..
لطفا درمورد نیازهای اکولوزیکی گیاه مورد نظر بنویسن.. و بگن از چه روشی استفاده کردن...
ایا از روش خاصی برای پرورش گیاهان دارویی استفاده کردن یا نه...
و متدهای کشف شده خودشونو در این تاپیک قرار بدن...
ممنونم از همکاری دوستان.
 

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پرورش دهنده گیاهان دارویی
معرفیپرورش دهنده گیاهان دارویی کسی است که از عهده تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن ، آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی ، کاشت گیاهان دارویی ، عملیات داشت گیاهان دارویی و برداشت گیاهان دارویی برآید.
نمونه وظایف1. توانایی کاشت گیاهان دارویی
2.آشنایی با زمان کاشت گیاهان دارویی
· پاییزه (محصولات فصل سرد)
· بهاره (محصولات فصل گرم)

3.آشنایی با روش کاشت
· مستقیم (کرتی- جوی پشته ای و نواری)
·غیر مستقیم (درخزانه)

4.آشنایی با عمق مناسب برای کاشت

5.شناسایی اصول آماده کردن بذور جهت کاشت
6.آشنایی باعوامل موثر بر انتخاب و محاسبه میزان بذردر هکتار
7.توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
8.آشنایی با زمان آماده سازی بستر خاک​
· فصل پاییزه
· فصل بهار
9.شناسایی اصول اضافه کردن کود حیوانی وشیمیایی به خاک قبل از کاشت

10.شناسایی اصول آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
11.آشنایی با تاریخچه گیاهان دارویی​
·گیاهان بومی
· گیاهان غیربومی
12.آشنایی با انواع گیاهان دارویی

13.آشنایی با خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی
14.آشنایی بانیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی​
· خاک
· آب
· نور
· دما

15.شناسایی اصول تشخیص گیاهان دارویی و انواع آن

16.توانایی آماده سازی بستر خاک جهت کاشت گیاهان دارویی
17.توانایی کاشت گیاهان دارویی
18.توانایی انجام عملیات داشت گیاهان دارویی
19.توانایی برداشت گیاهان دارویی

ابزار و وسایل1.بذور گیاهان دارویی

2.انواع نشاء

3.بیل

4.نخ نشاء

5.بشکه

6.آب
7.مواد ضد عفونی کننده بذر

8.اسیدسولفوریک

9.خزانه

10.زمین اصلی

11.
تراکتور

12.گاوآهن

13.
دیسک

14.ماله

15.بیل

16.فرقون

17.شن کش

18.انواع کود (شیمیایی- دامی)

19.کودپاش

20.نمونه خشک شده انواع گیاهان دارویی


شرایط ارتقاء شغل
کار پرورش دهنده گیاهان دارویی نسبت مستقیم با حجم تولید نوع گیاهی که پرورش می دهد و مرغوبیت آن دارد و این عوامل در افزایش درآمد وارتقاء شغلی وی بسیار موثر است.
ویژگیهای شخصیتی
کار پرورش گیاهان دارویی ویژگی های ذیل را ایجاب میکند و نیازمند است که فردی که خواهان انجام این کار است این مطالب را دارا باشد:

1.اطلاعات کافی در مورد نیازهای اکولوژیکی گیاهان دارویی

2.اطلاعات کافی در مورد خصوصیات ظاهری گیاهان دارویی

3.وقت شناسی برایپرورش گیاهان دارویی

4.دقت و حوصله فراوان برای پرورشگیاهان دارویی

5.داشتن روحیه جمعی و کار با دیگران

6.توانایی جسمی بالا

7.مدیریت بر تمامی اجزای کاشت، داشت و برداشت
گیاهان دارویی
گیاهان دارویی گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام‌های آنها حاوی مادهٔ مؤثره‌است. این ماده که کمتر از۱٪ وزن خشک گیاه را تشکیل می‌دهد، دارای خواص دارویی مؤثر بر موجودات زنده‌است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از مادهٔ موثرهٔ آنها انجام می‌گیرد.


اثربخشی
توضیح خواص درمانی زیره و شوید در نسخه عربی (پیرامون ۱۳۳۴ م.) از کتاب ماتریا مدیکا از نوشته‌های دیوسکورید.
برخی معتقد به خواص درمانی برای گیاهان دارویی نیستند یا اینکه در مورد آن اظهار تردید می‌کنند. بیشتر مردم به هنگام بیماری به داروهای شیمیایی روی می‌آورند. از این رو در اینجا سؤالی مطرح می‌گردد که آیا داروهای گیاهی بهترند یا داروهای شیمیایی؟
پاسخ نخست
تردید در مورد اثربخشی گیاهان دارویی از آنجا ناشی می‌گردد که نحوهٔ آماده‌سازی داروهای گیاهی و تحویل آنها به مردم به نحو صحیح انجام نمی‌گیرد؛ در نتیجه خواص درمانی گیاه از بین رفته یا تقلیل می‌یابد که این امر موجب عدم تأثیر گیاه در درمان بیماری می‌گردد. از مواردی که باعث کاهش اثر بخشی گیاه می‌گردد:

 • کشت در زمینی که از نظر مواد خاص مورد نیاز گیاه، دچار کمبود باشد.
 • عدم مبارزهٔ صحیح با آفات و بیماریهای گیاهان دارویی کشت شده که اغلب موجب
 • کاهش مواد مؤثر گیاه یا تغییر نسبت ترکیبات مفید گیاه می‌گردند.
 • رعایت نکردن زمان مناسب برداشت (برحسب وضعیت هوا و ساعات روز)
 • خشک کردن گیاه در شرایط نامناسب (از نظر درجه حرارت، مدت زمان خشک کردن یا سرعت خشک کردن و…)
 • عدم نگهداری صحیح و بسته‌بندی مناسب (فرّار بودن برخی ترکیبات، آلودگی گیاه برداشت شده به قارچ یا باکتری و…)
 • تقلبات دارویی (برخی از اوقات به‌عمد یا غیرعمدی، گیاهی به‌عنوان گیاه دیگر به صرف
 • داشتن ظاهر مشابه فروخته می‌شود و این مسأله علاوه بر اینکه در سطح گونه گیاهی - به فراوانی - اتفاق می‌افتد، گاهی در حد جنس گیاه نیز صورت می‌گیرد)
پاسخ دوم :
داروهای شیمیایی از برخی جهات نسبت به داروهای گیاهی برتری دارند؛ ولی مصرف طولانی یا در برخی موارد مصرف مقطعی این داروها ممکن است عوارض جانبی برجای گذارد و حتی ممکن است از خود بیماری نیز خطرناک‌تر باشد. همچنین استفاده مداوم، بی رویه و نادرست داروهای شیمیایی ممکن است باعث مقاوم شدن عامل بیماری‌ها در مقابل این نوع داروها شود؛ در نتیجه بیماران باید به سوی آنتی بیوتیک‌ها و داروهای قوی‌تری که هر روز با نامهای جدید ارائه می‌گردند، روی آورند.
منبع:
www.masiid.blogfa.com
 

mehrdad539

عضو جدید
با عرض سلام خدمت استادان گرامی
یه سوال داشتم:
میخواستم بدونم بذور گیاهان دارویی چگونه باید برای کشت آماده بشن و زمین کشت بذر چگونه باید آماده شود.
پیشاپیش ممنون از لطفتون
 

hormoz23

عضو جدید
این سوالی که پرسیدین جوابش یه کتابه که مرکز فنی و حرفه ای اراءه میده و میتونین خریدش کنین و بخونین .عنوان کتاب پرورش دهنده گیاهان دارویی
 

Similar threads

بالا