فرانسه فرانسه !!

mp3d

عضو جدید
تبریک به استاد

تبریک به استاد

سلام
برای تبریک به استادتون باید بگین.: bonne année

تلفظش هم سادست .تقریبا شبیه نوشتارشه.
bon anne

موفق باشید
 

engage

اخراجی موقت

le parfait femme avec gamme frontalier:gol:
 

cora

عضو جدید
کاربر ممتاز
Comment vas-tu ?
کامن وَ تو

How are you?

++++++

Comment ça va ?
کامِن ساوا

How's it going?

++++++

Bien, merci.
بی یَن، مغسی
Fine, thanks.
+++++

Comment t'appelles-tu ?
کامن ت َ پِل تو


What's your name?


+++++

Je m'appelle Julia.
ژ مپل ژولیا

My name is Julia.

+++++

کامن چی؟؟؟تلفظ koma ست
 

naight

کاربر بیش فعال
کاربر ممتازمی شود بخشید، اما فراموش کردن ممکن نیست.
 

naight

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز

اعتماد به نفس خود به خود بدست نمی آید، باید آنرا بدست آورد.
 

naight

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز"بدترین اشتباه ترس مدام از
اشتباه کردن است."
آلبرت هوبارت
 

Similar threads

بالا